Luận văn Nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng

PHẦN MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ TƯ VẤN LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG - VAI TRÒ VÀ NỘI DUNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 5

1.1. Dịch vụ tư vấn - tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng 5

1.1.1. Một số khái niệm 5

1.1.2. Đặc điểm của dự án đầu tư xây dựng 11

1.1.3. Vai trò của tư vấn đối với nền kinh tế 13

1.1.4. Vài nét về quá trình hình thành và phát triển của nghề tư vấn 15

1.1.5. Những yêu cầu đối nghề kỹ sư tư vấn 18

1.2. Vai trò của dự án đầu tư xây dựng 20

1.2.1 Quy trình hình thành và thực hiện dự án đầu tư xây dựng 20

1.2.2. Vai trò của dự án đầu tư xây dựng 23

1.3. Nội dung của dự án đầu tư xây dựng - Trình tự lập dự án đầu tư xây dựng 26

1.3.1. Nội dung tổng quát của một dự án đầu tư xây dựng 26

1.3.2. Nội dung cụ thể 27

1.3.3. Trình tự lập dự án đầu tư 30

1.4. Yêu cần đối với dự án đầu tư xây dựng 31

1.4.1 Những yêu cầu cơ bản 31

1.4.2.Yêu cầu cụ thể 33

1.5. Mức ảnh hưởng của các quyết định đến chi phí, chất lượng và hiệu quả của dự án đầu tư qua các giai đoạn đầu tư 34

1.6. Những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng 36

1.6.1. Các quy định pháp lý, yếu tố chính trị, kinh tế trong nước, khu vực và quốc tế 36

1.6.2. Quy hoạch 37

1.6.3. Năng lực của của chủ đầu tư 38

1.6.4. Chất lượng nguồn thông tin, chất lượng số liệu khảo sát 38

1.6.5. Kinh phí lập dự án 39

1.6.6. Năng lực tổ chức tư vấn lập dự án 39

1.6.7. Tổ chức thẩm định dự án 40

1.6.8. Tình hình hội nhập 40

1.6.9. Một số yếu tố khác như: khoa học công nghệ, nghiên cứu dự báo v.v 41

CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TƯ VẤN LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 42

2.1 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN 42

2.1.1 Tổng quan về hoạt động đầu tư. 42

2.1.2 Đánh giá tình hình đầu tư các dự án. 45

2.2. Một số vấn đề tồn tại về chất lượng sản phẩm dịch vụ tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng 52

2.2.1. Xác định sự cần thiết phải đầu tư, nghiên cứu luận chứng còn thiếu khách quan và khoa học 54

2.2.2. Lập dự án không dựa trên quy hoạch đã được phê duyệt, chất lượng quy hoạch chưa cao 60

2.2.3. Lựa chọn công suất, công nghệ của dự án 63

2.2.4. Lựa chọn địa điểm xây dựng 67

2.2.5. Các phương án và giải pháp xây dựng, tiến độ xây dựng 68

2.2.6. Xác định tổng mức đầu tư. 69

2.2.7. Nghiên cứu các giải pháp bảo vệ môi trường 71

2.3. Phân tích một số nguyên nhân 73

2.3.1. Do cơ chế quản lý, chế độ chính sách liên quan 73

2.3.2. Mức chi phí cho công tác tư vấn lập dự án 81

2.3.3 Thị trường dịch vụ tư vấn lập dự án đầu tư XD chưa có tính cạnh tranh 85

2.3.4. Năng lực chuyên môn của các tổ chức tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng và tổ chức thẩm định dự án. 90

2.3.5 Chất lượng số liệu đầu vào cho công tác lập luận chứng, đầu tư cho nghiên cứu khảo sát chưa đảm bảo 93

2.3.6. Chất lượng công tác quy hoạch, quy hoạch yếu kém, cục bộ, quy hoạch không gắn liền với kế hoạch vốn 95

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM DỊCH VỤ TƯ VẤN LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 98

3.1. Quan điểm về nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ tư vấn lập dự án 98

3.2 Một số Giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ tư vấn lập dự án 99

3.2.1 Nhóm giải pháp liên quan đến việc nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của chất lượng sản phẩm dịch vụ tư vấn lập dự án 99

3.2.2 Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng lực tổ chức tư vấn lập dự án 103

3.2.3 Giải pháp hoàn thiện nội dung lập dự án đầu tư xây dựng 108

3.2.4. Nâng cao chất lượng công tác thẩm tra, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng 109

3.2.5 Nâng cao chất lượng và tính phổ biến trong công tác đấu thầu chọn nhà tư vấn lập dự án đầu tư 109

3.2.6 Một số giải pháp khác 113

KẾT LUẬN 114

TÀI LIỆU THAM KHẢO 117

 

 

 

doc125 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 30/06/2013 | Lượt xem: 1829 | Lượt tải: 25download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng.DOC
Tài liệu liên quan