Luận văn Nghiên cứu giải pháp thiết kế bộ nguồn chất lượng cao dùng trong thiết bị điện tử

Mục lục

Danh mục một số từ viết tắt

Mở đầu

Chương 1

Tổng quan chung và các yêu cầu của bộ nguồn trong thiết bịđiện tử

1.1. Tổng quan chung.7

1.1.1. Vị trí và tầm quan trọng của bộ nguồn trong hệ thống.7

1.1.2. Các loại nguồn sử dụng trong thiết bị điện tử.7

1.2. Đánh giá các phương án thiết kế nguồn ổn định.9

1.2.1. Bộ nguồn ổn định tuyếntính.9

1.2.2. Bộ nguồn chuyển mạch.13

1.3. Các yêu cầu của bộ nguồn chuyển mạch.15

1.3.1. Khối lọc nhiễu đầu vào.15

1.3.2. Khối nắn và lọc sơ cấp.16

1.3.3. Khối chuyển mạch tần số cao, nắn và lọc thứ cấp.17

1.3.4. Khối điều khiển.17

Chương 2

Bộ biến đổi điện áp DC/DC

2.1. Ph-ơng pháp biến đổi điện áp DC/DC.19

2.1.1. Mạch ngắt quãng hoạt động ở chế độ A.20

2.1.2. Mạch ngắt quãng hoạt động ở chế độ B.21

2.1.3. Mạch ngắt quãng hoạt động ở chế độ C.22

2.1.4. Mạch ngắt quãng hoạt động ở chế độ D.22

2.1.5. Mạch ngắt quãng hoạt động ở cả 4 chế độ.23

2.2. Các bộ biến đổi điện áp DC/DC.24

2.2.1. Bộ biến đổi thế hệ thứ nhất.24

2.2.2. Bộ biến đổi thế hệ thứ hai.33

2.2.3. Bộ biến đổi thế hệ thứ ba.34

2.2.4. Bộ biến đổi thế hệ thứ t-.35

2.2.5. Bộ biến đổi thế hệ thứ năm.36

2.2.6. Bộ biến đổi thế hệ thứ sáu.36

Chương 3

Các giảipháp thiết kếbộ nguồn chuyển mạch

3.1. Mục đích và yêu cầu.38

3.2. Thiết kế khối công suất.39

3.2.1. Bộ chuyển mạch Buck.39

3.2.2. Bộ chuyển mạch Boost.42

3.2.3. Bộ chuyển mạch kiểu đẩy - kéo.46

3.2.4. Bộ chuyển mạch cầu bán phần.52

3.2.5. Bộ chuyển mạch cầu toàn phần.55

3.3. Thiết kế khối điều khiển.58

3.3.1. Giới thiệu chung.58

3.3.2. Nguyên lý điều chế độ rộng xung (PWM).59

Chương 4

Mô phỏng

4.1. Giới thiệu chung về các phần mềm mô phỏng.62

4.1.1. Phần mềm mô phỏng Matlab/Simulink.62

4.1.2. Phần mềm thiết kế mạch điện tử.64

4.1.3. Giới thiệu một số họ IC điều khiển công suất thông dụng65

4.2. Xây dựng mô hình mô phỏng.67

4.2.1. Giới thiệu chung.67

4.2.2. Tính toán thông số và lựa chọn linh kiện cho từng đầu ra69

4.3. Đánh giá và thí nghiệmkết quả trên môhình mô phỏng.88

4.3.1. Mô phỏng cho mạch đơn.88

4.3.2. Mô phỏng cho mạch tổng hợp:.88

Tài liệu tham khảo.92

pdf95 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 26/02/2013 | Lượt xem: 1116 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Nghiên cứu giải pháp thiết kế bộ nguồn chất lượng cao dùng trong thiết bị điện tử, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfNghien cuu giai phap thiet ke bo nguon chat luong cao trong thiet bi dien tu.pdf