Luận văn Nghiên cứu thiết kế hệ thống tiết kiệm năng lượng cho hệ thống thiết bị nhà nấu bia

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 3

1.1 Giới thiệu sơ lược về ngành công nghệ sản xuất bia trên thế giới 3

1.2 Tổng quan về ngành công nghiệp bia ở Việt Nam 5

1.2.1 Tình hình sản xuất và tiêu thụ bia ở Việt Nam 5

1.2.2 Định hướng phát triển ngành công nghiệp bia Việt Nam 12

1.2.3 Sự cần thiết phải tiến hành nghiên cứu những giải pháp tiết kiệm năng lượng cho các nhà máy bia 18

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH, LỰA CHỌN GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG CHO CÁC NHÀ MÁY BIA CÓ NĂNG SUẤT VỪA VÀ LỚN 20

2.1 Quy trình công nghệ và trang thiết bị trong nhà máy bia 20

2.1.1 Giới thiệu quy trình công nghệ sản xuất bia 20

2.1.2 Thiết bị trong phân xưởng nấu của nhà máy bia 21

2.2 Công ty cổ phần bia Thanh Hoá 22

2.3.1 Công nghệ sản xuất bia 22

2.2.2 Các thông số kỹ thuật cơ bản của hệ thống nhà nấu 24

2.2.3 Phân bố tiêu thụ năng lượng trong nhà máy bia 26

2.2.4 Tính toán cân bằng sản phẩm cho hệ thống nấu 28

2.2.5 Tính toán cân bằng nhiệt cho hệ thống nấu 39

2.3 Phân tích, lựa chọn phương án tiết kiệm năng lượng cho hệ thống nấu 46

2.3.1 Nhận xét 46

2.3.2 Cơ sở đề xuất giải pháp Tiết kiệm năng lượng cho hệ thống nấu 47

2.3.3 Phân tích, định hướng lựa chọn giải pháp 48

CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN, LỰA CHỌN CÁC THIẾT BỊ VÀ THUYẾT MINH KỸ THUẬT CHO HỆ THỐNG TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG SỬ DỤNG TRONG PHÂN XƯỞNG NẤU 50

3.1 Sơ đồ nguyên lý của hê thống tiết kiệm năng lượng 50

3.2 Tính và chọn các thiết bị của hệ thống tiết kiệm năng lượng 51

3.2.1 Tính và chọn cụm thiết bị gia nhiệt cho dịch trước đun hoa 51

3.2.2 Tính và chọn các thiết bị cho cụm trao đổi nhiệt nước ngưng 51

3.2.3 Tính và chọn thiét bị cho cụm thiết bị rửa hơi 54

3.2.4 Tính và chọn thùng tích trữ năng lượng 58

3.2.5 Tính, chọn máy nén hơi và thiết bị phối trộn hơi (Ejector) 58

3.2.6 Tính và chọn các loại bơm cho hệ thống thiết bị 61

CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA HỆ THỐNG TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG SỬ DỤNG TRONG PHÂN XƯỞNG NẤU CỦA CÁC NHÀ MÁY BIA KHI ÁP DỤNG VÀO THỰC TẾ SẢN XUẤT 63

4.1 Hiệu quả kinh tế do hệ thống thiết bị mang lại 63

4.1.1 Chi phí đầu tư và khả năng thu hồi vốn 63

4.1.2 Thực trạng sản xuất và tiêu thụ năng lượng tại nhà máy bia Thanh Hoá lúc trước và sau khi hệ thống tiết kiệm năng lượng đưa vào hoạt động 66

4.2 Hiệu quả về việc bảo vệ môi trường 67

4.4 Nhận xét 68

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN 70

TÀI LIỆU THAM KHẢO 72

 

 

docx80 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 27/03/2013 | Lượt xem: 2180 | Lượt tải: 36download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Nghiên cứu thiết kế hệ thống tiết kiệm năng lượng cho hệ thống thiết bị nhà nấu bia, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxNghiên cứu thiết kế hộ thống tiết kiệm năng lượng cho hệ thống thiết bị nhà nấu bia.docx