Luận văn Nghiên cứu thu nhận lipase trên bã đậu nành bằng phương pháp nuôi cấy bề mặt từ chủng Rhizopus

MỤC LỤC

Đề mục Trang

Trang bìa i

Nhiệm vụ luận văn

Nhận xét của GVHD

Nhận xét của GVPB

Lời cảm ơn ii

Tóm tắt iii

Mục lục iv

Danh mục bảng vi

Danh mục hình vii

 

Chương 1. Giới thiệu 1

 

Chương 2. Tổng quan lipase và phương pháp nuôi cấy bề mặt 2

2.1. Enzyme lipase 2

2.1.1. Giới thiệu 2

2.1.2. Nguồn thu nhận lipase 2

2.1.3. Cơ chế sinh tổng hợp lipase từ vi sinh vật 6

2.1.4. Đặc điểm của lipase vi sinh vật 7

2.1.5. Ứng dụng enzyme lipase 12

2.2. Phương pháp nuôi cấy bề mặt 15

2.2.1. Giới thiệu 15

2.2.2. Ưu và nhược điểm 15

2.2.3. Ứng dụng và tiềm năng 17

2.2.4. Quy trình nuôi cấy bề mặt 18

2.2.5. Cấu trúc vật lý hệ thống thiết bị lên men bề mặt 20

2.2.6. Động học quá trình 23

2.2.7. Phân loại thiết bị lên men sinh học 30

2.2.8. Các nghiên cứu ứng dụng

phương pháp bề mặt để thu nhận lipase 33

 

Chương 3. Phương pháp nghiên cứu 35

3.1. Nguyên liệu 35

3.1.1. Nguồn giống vi sinh vật 35

3.1.2. Chuẩn bị lượng giống cấy 35

3.1.3. Thành phần môi trường 36

3.1.4. Thiết bị và hóa chất 37

3.2. Phương pháp nghiên cứu 38

3.2.1. Mô hình nuôi cấy trong bao tiệt trùng PP 39

3.2.2. Khảo sát ảnh hưởng của việc bổ sung bã mía 40

3.2.3. Khảo sát ảnh hưởng của độ ẩm môi trường 41

3.2.4. Khảo sát ảnh hưởng của chất cảm ứng 41

3.2.5. Xác định thời gian nuôi cấy thích hợp để thu nhận lipase 41

3.2.6. Xác định điều kiện phản ứng tối ưu cho lipase 41

3.3. Phương pháp phân tích 41

3.3.1. Xác định hoạt tính lipase bằng phương pháp

chuẩn độ acid – base 41

3.3.2. Công thức tính hoạt tính lipase 42

3.3.3. Phương pháp xử lý thống kê 43

 

Chương 4. Kết quả và Bàn luận 44

4.1. Khảo sát khả năng sinh tổng hợp lipase

trên môi trường bã đậu nành 44

4.2. Khảo sát ảnh hưởng của việc bổ sung bã mía 48

4.3. Khảo sát ảnh hưởng của độ ẩm môi trường 50

4.4. Khảo sát ảnh hưởng việc bổ sung chất cảm ứng 52

4.5. Khảo sát thời gian nuôi cấy để thu nhận lipase có hoạt tính cao 54

4.6. Khảo sát hàm lượng dầu dừa bổ sung vào môi trường 56

4.7. Xác định nhiệt độ và pH tối ưu cho phản ứng của lipase 58

 

Chương 5. Kết luận và đề nghị 59

5.1. Kết luận 59

5.2. Đề nghị 60

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 61

 

doc63 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 22/04/2013 | Lượt xem: 1698 | Lượt tải: 13download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Nghiên cứu thu nhận lipase trên bã đậu nành bằng phương pháp nuôi cấy bề mặt từ chủng Rhizopus, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLVTN-Michel.doc
  • docMuc luc.doc
Tài liệu liên quan