Luận văn Nghiên cứu tính nhị phân mũ trong trường hợp trễ hữu hạn của nửa nhóm nghiệm của phương trình trung tính

Mục lục

Ịlơĩ mô dàuỊ.

chương 1. Ịbý thuyết nửa nhóm toán tũị

1.1. |Nứa nhóm liên tục mạnh và các tính chất Chương 2. Ịsự tồn tại và ổn định nghiệm cù

2. ỉ. Ịphương trình trung tínhỊ

2.2. |Nứa nhóm trung tính vơi trế vô hạnỊ.

2.3. |Nứa nhóm trung tính vơi trễ hữu hạn|,

Chương 3. ^Nhị phân mũỊ

3.1. Ịphô và nhị phân mù của

3.2. Nhị phần mũ của nửa nhóm có nhiễu

ùa nửa nhóm không có nhiẻu |.

 

pdf44 trang | Chia sẻ: mimhthuy20 | Ngày: 22/09/2020 | Lượt xem: 65 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Nghiên cứu tính nhị phân mũ trong trường hợp trễ hữu hạn của nửa nhóm nghiệm của phương trình trung tính, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluanvan_phamvanbang_2011_0145_1869470.pdf
Tài liệu liên quan