Luận văn Nghiên cứu xác định những giá trị của cảnh quan đô thị truyền thống để kế thừa trong điều kiện xây dựng phát triển đô thị hiện nay

Trong các đồ án QHXD đô thị hiện nay, yếu tố tự nhiên chủ yếu được

nhận thức theo phương thức tưduy phân tích. ưu điểm là nghiên cứu rất sâu

từng yếu tố của tự nhiên nhưng lại hạn chế khi cần có nhận thức đánh gía tổng

hợp. Hiện tại trong QHXD thường đánh giá tách bạch từng yếu tố: địa chất,

địa hình, khí hậu, thuỷ văn, thổ nhưỡng, . mà ít nhận thức tổng hợp các yếu

tố tự nhiên nhưmột hệ cấu trúc thống nhất (hệ địa sinh thái), trong khi các

yếu tố chỉ là một thành phần và vận động biến đổi trong mối quan hệ tương

tác nhiều chiều với các yếu tố khác. Sau khi nêu các đặc điểm của từng yếu tố,

phần đánh giá tổng hợp thường sơ lược và cũng chỉ đánh giá ưu – nhược điểm

của từng yếu tố. QHXD là một ngành tổnghợp, vì vậy việc phân tích tự nhiên

thành các yếu tố quá tách bạch sẽ hạn chế việc nhận thức tổng hợp đặc điểm

tự nhiên trong nghiên cứu đồ án QHXD nhất là đối với đồ án QH chung.

Ngoài cách nhận thức theo phương pháp khoa học nhưhiện tại, luận án đề

xuất vận dụng phương pháp tưduy tổng hợp và biện chứng và triết lý âm

dương để nhận thức về cấu trúc của cảnh quan đô thị

 

pdf173 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 29/03/2013 | Lượt xem: 1329 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Nghiên cứu xác định những giá trị của cảnh quan đô thị truyền thống để kế thừa trong điều kiện xây dựng phát triển đô thị hiện nay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfNghiên cứu xác định những giá trị của cảnh quan đô thị truyền thống để kế thừa trong điều kiện xây dựng phát triển đô thị hiện nay.pdf
Tài liệu liên quan