Luận văn Nhận diện cá nhân dựa trên chữ viết tay tiếng Việt bằng phương pháp lọc Gabor

(Bản scan)

Luận văn Nhận diện cá nhân dựa trên chữ viết tay tiếng Việt bằng phương pháp lọc Gabor

Mục lục

Chương 1: Dẫn nhập

Chương 2: Kết cấu và trích đặc trưng kết cấu

Chương 3: Chuyển bài toán nhiều lớp về bài toán hai lớp

Chương 4: Cài đặt và thử nghiệm

Chương 5: Kết luận và hướng phát triển

pdf8 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 26/10/2013 | Lượt xem: 1004 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Nhận diện cá nhân dựa trên chữ viết tay tiếng Việt bằng phương pháp lọc Gabor, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf3.pdf
  • pdf0.pdf
  • pdf1.pdf
  • pdf2.pdf
  • pdf4.pdf
  • pdf5.pdf
  • pdf6.pdf
  • pdf7.pdf
  • pdf8.pdf