Luận văn Những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực của Tổng đại lý FedEx /Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2010

(Bản scan)

Mục lục

Chương 1: Cơ sở lý luận của đề tài nghiên cứu

Chương 2: Thực trạng hoạt động quản lý nguồn nhân lực của Tổng đại lý FedEx /Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh

Chương 3: Những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực của Tổng đại lý FedEx /Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2010

pdf152 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 20/11/2013 | Lượt xem: 749 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực của Tổng đại lý FedEx /Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2010, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf11646.pdf
Tài liệu liên quan