Luận văn Phương án xây dựng các bộ khuếch đại công suất lớn, tần số cao

 

 

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ CÁC BỘ KHUẾCH ĐẠI

SIÊU CAO TẦN, CÔNG SUẤT LỚN

3

1.1. Những yêu cầu về kỹ thuật cần giải quyết đối với bộ khuếch đại . 3

1.2. Khái quát chung về nguyên tắc điều khiển trong linh kiện điện tử siêu cao tần .

4

1.3. Phương pháp thiết kế mạch khuếch đại và các giải pháp kỹ thuật 10

1.4. Nguyên tắc xây dựng bộ khuếch đại công suất lớn, tần số cao . 17

1.5. Tính khoa học và thực tiễn của vấn đề cần nghiên cứu . 18

Kết luận chương 1 19

Chương 2: NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG BỘ KHUẾCH ĐẠI

CÔNG SUẤT LỚN TẦN SỐ CAO VÀ KỸ THUẬT CỘNG CÔNG SUẤT CAO TẦN

 

20

2.1. Nhiệm vụ và yêu cầu đối với bộ khuếch đại công suất lớn siêu cao

tần .

20

2.2. Các biện pháp tăng công suất cho các modul khuếch đại dùng transistor .

20

2.3. Các biện pháp tăng tần số công tác lên dải siêu cao tần 22

2.4. Vấn đề ổn định của bộ khuếch đại công suất siêu cao tần 23

2.5. Vấn đề cộng công suất . 33

Kết luận chương 2 38

Chương 3: PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ

BỘ KHUẾCH ĐẠI CÔNG SUẤT LỚN, TẦN SỐ CAO

39

3.1. Tính toán thiết kế modul khuếch đại công suất lớn siêu cao tần . 39

3.2. Cộng công suất các dao động cao tần . 42

3.3. Lập phương án thiết kế bộ cộng công suất. . 57

3.4. Xác định điều kiện ổn định của các mạch khuếch đại siêu cao tần dùng transistor bằng máy vi tính .

61

3.5. Mô hình hóa thiết kế tối ưu modul khuếch đại công suất siêu cao tần .

63

Kết luận chương 3 73

KẾT LUẬN CHUNG VÀ ĐỀ XUẤT 75

Tài liệu tham khảo

Phụ lục

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc19 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 25/03/2013 | Lượt xem: 1652 | Lượt tải: 13download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Phương án xây dựng các bộ khuếch đại công suất lớn, tần số cao, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docchuong2 chuan.doc
  • pdfChong 3 chuan.pdf
  • pdfchuong 1 chuan.pdf
  • docDanh muc hinh ve.doc
  • docDanh muc ky hieu, viet tat.doc
  • docMuc luc.doc
  • docPhu Luc.doc
  • docTai lieu tham khao.doc
Tài liệu liên quan