Luận văn Phương pháp landweber phi tuyến giải bài toán đặt không chỉnh

1 Kiến thức chuẩn bị 1

1.1 Bài toán đặt không chỉnh 1

1.1.1 Định nghĩa 1

1.1.2 Ví dụ về bài toán đặt không chỉnh 2

1.2 Dạo hàm Frechet 3

1.2.1 Dịnh nghĩa 3

1.2.2 Ví dụ 4

1.2.3 Công thức số gia giới nội 4

1.3 Phổ của toán tử 4

1.4 Thang không gian Hilbert 7

2 Phương pháp lặp Landweber 13

2.1 Phương pháp lặp Landweber cho phương trình tuyến tính 13

2.2 Phương pháp lặp Landweber cho phương trình phi tuyến . 17

2.2.1 Một số điều kiện đặt lên toán tử 18

2.2.2 Sự hội tụ của phương pháp lặp Landweber 20

2.2.3 Tốc độ hội til của phương pháp lặp Landweber . . 24

2.3 Ví dụ : 35

3 Phương pháp lặp Landweber cải biên 39

3.1 Phép lặp trong thang không gian Hilbert 39

3.2 Phương pháp chỉnh lặp Landweber 47

3.3 Phương pháp lặp xoay vòng Landweber-Kaczmarz 55

3.4 Phương pháp lặp song song 61

3.5 Ví dụ 62

Kết luận 67

Tài liệu tham khảo

68

 

pdf74 trang | Chia sẻ: mimhthuy20 | Ngày: 24/09/2020 | Lượt xem: 67 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Phương pháp landweber phi tuyến giải bài toán đặt không chỉnh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluanvanthacsi_chuaphanloai_411_2026_1870268.pdf
Tài liệu liên quan