Luận văn Quản lý bán hàng trên web

Giới thiệu: Microsoft Fontpage là một phần mềm cho phép việc tạo và quản

lý các trang Web. Microsoft Fontpage thật sự là một phần mềm mạnh,tiện ích

với nhiều tính năng, Microsoft Fontpage dễ sử dụng phù hợp với mọi đối tượng,

tùy theo khả năng của người thiết kế và yêu cầu của ứng dụng mà ta có thể tạo

ra những trang web từ đơn giản đến phức tạp. FrontPage bao gồm hai thành

phần : Fontpage Explorer & Fontpage Editor.

Fontpage Explorer:Tương tự như Explorer của Windows 95 , cho phép người

thiết kế có cái nhìn tổng quát về các trang Web đã tạo,mô hình liên kết giữa

các trang với nhau,được thể hiện dưới dạng công cụ đồ họa. Và ở đây ta có thể

quyết định tạo trang Web của mình như thế nào, sắp xếp các biểu tượng theo

những trật tự khác nhau sao cho trang Web của mình cho thích hợp.

Fontpage Editor:Đây là nơi mà bạn sẽ dùng để soạn thảo trang web cho ứng

dụng của bạn. Microsoft Frontpage có giao diện tương tự như MicrosoftWord,

ngoài những chức năng thông thường của một phần mềm soạn thảo Frontpage

còn cho phép người sử dụng có thể tạo các frame khác nhau trên màn hình

hoặc tích hợp những phần tử như Active Elements (video,seach form.),

Database, Form Fiedl, Java Applet, Activex Control, script vào trang web của

mình.Bên cạnh đó bạn có thể xem, và thêm một đoạn chương trình vào source

html với các chức năng cần xử lý trong trang web của bạn.

pdf4 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 06/01/2014 | Lượt xem: 1538 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Quản lý bán hàng trên web, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG I : CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VÀ NGÔN NGỮ HTML I. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN : URL: (Uniform Resource Locators) là một thuật ngữ để chỉ ra vị trí tài nguyên (resource) trên Internet.Các kết nối từ một tài liệu HTML đến một file hoặc một service khác phải được viết theo dạng sau: scheme://server [:port]/path/ dataname[#anchor]. + Scheme: Chỉ ra loại protocol mà tài nguyên sử dụng ( hay nói cách khác là kiểu dữ liệu mà URL chỉ tới). + Server: Chỉ ra server mà trên đó chứa dữ liệu user cần. + Port: Là điểm truy cập dịch vụ ở lớp transport chỉ ra nếu server không sử dụng port mặc nhiên.(vd port mac nhiên của Gopher Server là 70 ) + Path/dataname: Đường dẫn tương đối hoặc tuyệt đối đến file trên server.Được quy bởi quy ước đặt tên chung ( Uniform Naming Convention ) + #anchor: Chỉ ra vị trí trong một trang tài liệu HTML. + Đây là minh họa cho các khái niệm trên: SCHEME DATA TYPE SAMPLE URL File Data files file://c:/Luanan/hinhanh.txt http HTML Files Gopher Gopher server gorher://ttdt01/localweb ***** *********** **************** - Ngoài ra qua URLs, WWW còn cho phép sử dụng các services khác như : ftp, finger, usenet, telnet, E-mail, wais….. II. NGÔN NGỮ HTML : 1. Khái niệm: HTML( HyperText Markup Language) là ngôn ngữ định dạng văn bản siêu liên kết. Sự định dạng dựa trên các tag hoặc các đoạn mã đặc biệt để đánh dấu một văn bản, một file ảnh, hoặc một đoạn phim..giúp cho Web Browser thông dịch và hiển thị chúng lên màn hình của bạn. Html có những phần mở rộng rất quan trọng cho phép những liên kết hypertext từ một tài liệu này tới một tài liệu khác (có thể là một đoạn text, cũng có thể là một file ảnh..) 2. Cấu trúc cơ bản của một file HTML như sau: Đây là một đầu đề ... Theo cấu trúc đã trình bày như trên ta thấy một file HTML chia thành hai phần cơ bản: - Phần đầu : được bao bởi hai tag , : tại đây định nghĩa tên (hay được gọi là tiêu đề ) của trang web. Phần này được hiển thị trên thanh tiêu đề của trang web được khai báo giữa hai tag - Phần thân : được baobởi hai tag , : Trình bày nội dung thể hiện trên trang web. Các nội dung cần hiển thị hoặc xử lý trên trang web sẽ được định nghĩa trong phần body của file HTML.Để cho các trang web được sinh động hơn ngôn ngữ HTML còn bao gồm rất nhiều tag dùng cho việc định trang, liên kết các trang với nhau, thêm hình ảnh vào trang... (Các tag này sẽ được định nghĩa trong phụ lục A). III. PHẦN MỀM MICROSOFT FRONTPAGE: Giới thiệu: Microsoft Fontpage là một phần mềm cho phép việc tạo và quản lý các trang Web. Microsoft Fontpage thật sự là một phần mềm mạnh,tiện ích với nhiều tính năng, Microsoft Fontpage dễ sử dụng phù hợp với mọi đối tượng, tùy theo khả năng của người thiết kế và yêu cầu của ứng dụng mà ta có thể tạo ra những trang web từ đơn giản đến phức tạp. FrontPage bao gồm hai thành phần : Fontpage Explorer & Fontpage Editor. Fontpage Explorer: Tương tự như Explorer của Windows 95 , cho phép người thiết kế có cái nhìn tổng quát về các trang Web đã tạo,mô hình liên kết giữa các trang với nhau,được thể hiện dưới dạng công cụ đồ họa. Và ở đây ta có thể quyết định tạo trang Web của mình như thế nào, sắp xếp các biểu tượng theo những trật tự khác nhau sao cho trang Web của mình cho thích hợp. Fontpage Editor: Đây là nơi mà bạn sẽ dùng để soạn thảo trang web cho ứng dụng của bạn. Microsoft Frontpage có giao diện tương tự như MicrosoftWord, ngoài những chức năng thông thường của một phần mềm soạn thảo Frontpage còn cho phép người sử dụng có thể tạo các frame khác nhau trên màn hình hoặc tích hợp những phần tử như Active Elements (video,seach form..), Database, Form Fiedl, Java Applet, Activex Control, script… vào trang web của mình.Bên cạnh đó bạn có thể xem, và thêm một đoạn chương trình vào source html với các chức năng cần xử lý trong trang web của bạn. Mô hình của Front Page Explore Mô hình của Front Page Editor

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfChuong1_p1.pdf
  • pdfCT_NGUON.pdf
  • pdfChuong1_p2.pdf
  • pdfChuong1_p3.pdf
  • pdfChuong2_p1.pdf
  • pdfChuong2_p2.pdf
  • pdfChuong3_p1.pdf
  • rarchương trình.rar
  • pdfPHULUC_AB.pdf