Luận văn Thiết kế cảng nhà máy thép Phú Mỹ tải trọng tàu 50.000dwt

MỤC LỤC

PHẦN THUYẾT MINH

CHƯƠNG 1: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

1.1 ĐIỀU KIỆN KINH TẾ –XÃ HỘI KHU VỰC XÂY DỰNG 1

1.2. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 2

1.3. ĐIỀU KIỆN KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN 2

1.4. ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT 11

1.5. LƯỢNG HÀNG HOÁ VÀ ĐỘI TÀU ĐẾN CẢNG 19

 

CHƯƠNG 1: QUI HOẠCH

2.1. TÍNH TOÁN SỐ LƯỢNG BẾN 21

2.1.1 TÍNH TOÁN CHO TÀU 50.000 DWT 21

2.1.2 TÍNH TOÁN CHO XÀ LAN 500 DWT 23

2.2. KÍCH THƯỚC CHÍNH CỦA BẾN 25

2.2.1. KÍCH THƯỚC CỦA TÀU 50.000 DWT 25

2.2.2. KÍCH THƯỚC CỦA BẾN XÀ LAN 500 DWT 26

2.3. KHU ĐẤT CHUNG CỦA CẢNG 27

2.3.1. TÍNH TOÁN KHO BÃI 27

2.3.2 . CÁC KHU NHÀ CỦA CẢNG 29

2.3.3. HÀNG RÀO BẢO VỆ CẢNG 30

2.3.4. HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC 30

2.3.4 HỆ THỐNG ĐIỆN 30

2.4. KHU NƯỚC CHUNG CỦA CẢNG 30

2.4.1. VŨNG QUAY VÒNG 30

2.4.2. VŨNG BỐC XẾP HÀNG VÀ CHẠY TÀU 30

2.4.3. VŨNG CHỜ ĐỢI 31

2.5. PHƯƠNG ÁN BỐ TRÍ MẶT BẰNG CẢNG 32

 

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG ÁN KẾT CẤU

3.1 BẾN TÀU 50.000 DWT 35

3.1.1 PHƯƠNG ÁN 1 35

3.1.2 PHƯƠNG ÁN 2 41

3.2 BẾN XÀ LAN 46

3.3 SO SÁNH HAI PHƯƠNG ÁN 53

3.4 LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ 54

 

CHƯƠNG 4: TÍNH TOÁN KẾT CẤU CẦU CHÍNH

4.1 PHÂN TÍCH TẢI TRỌNG 57

4.1.1 TĨNH TẢI 57

4.1.2 HOẠT TẢI 57

4.1.3 CÁC TRƯỜNG HỢP TẢI TRỌNG 68

4.2 SƠ ĐỒ TÍNH KHUNG KHÔNG GIAN CỦA CẦU CHÍNH 70

4.3 TÍNH TOÁN NỘI LỰC BẰNG SAP 2000 74

4.4 TÍNH TOÁN BÊTÔNG CỐT THÉP 74

4.4.1 ĐẶC TRƯNG VẬT LIỆU 74

4.4.2 TÍNH CỐT THÉP CHO DẦM NGANG 74

4.4.3 TÍNH CỐT THÉP CHO DẦM DỌC THƯỜNG 77

4.4.4 TÍNH CỐT THÉP CHO DẦM DỌC DƯỚI CHÂN CẦN TRỤC 81

4.4.5 TÍNH CỐT THÉP CHO BẢN MẶT CẦU CHÍNH 85

4.5 KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN MỞ RỘNG VẾT NỨT (TTGH II ) 88

4.5 KIỂM TRA CỌC VÀ TRỤ VA 90

4.5.1 KIỂM TRA NỘI LỰC CỌC 90

4.5.2 KIỂM TRA ỨNG SUẤT CỌC 90

4.5.3 KIỂM TRA ỨNG SUẤT TRONG TRỤ VA 91

 

CHƯƠNG 5: TÍNH TOÁN CẦU DẪN

5.1 XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG 92

5.1.2 TẢI TRỌNG TÁC DỤNG 92

5.1.2 TỔ HỢP TẢI TRỌNG 92

5.2 XÁC ĐỊNH CHIỀU DÀI CHỊU UỐN CỦA CỌC 92

5.3. SƠ ĐỒ TÍNH 94

5.4 NỘI LỰC KHUNG KHÔNG GIAN 95

5.5 TÍNH TOÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP CẦU DẪN 96

5.5.1 ĐẶC TRƯNG VẬT LIỆU 96

5.5.2 TÍNH TOÁN CỐT THÉP CHO DẦM NGANG 96

5.5.3 TÍNH TOÁN CỐT THÉP CHÓ DẦM DỌC 100

5.5.4 TÍNH TOÁN CỐT THÉP CHO BẢN MẶT CẦU DẪN 104

5.7 KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN MỞ RỘNG VẾT NỨT 110

5.8 KIỂM TRA ÉP LÕM BẢN MẶT CẦU 112

 

CHƯƠNG 6: THI CÔNG

6.1 TRÌNH TỰ THI CÔNG CÔNG TRÌNH 114

6.2 BIỆN PHÁP THI CÔNG CHO TỪNG CÔNG TÁC 116

6.1.1 CÔNG TÁC THỬ CỌC 116

6.1.2 CHỌN BÚA ĐÓNG CỌC 121

6.1.3 THI CÔNG CỌC 123

6.1.4 GIẰNG CỌC VÀ ĐẬP ĐẦU CỌC 124

6.1.5 CÁC BƯỚC THI CÔNG VÁN KHUÔN 125

6.1.6 SẢN XUẤT VÀ LẮP DỰNG CỐT THÉP 126

6.1.7 ĐỔ BÊTÔNG 127

6.1.8 THÁO VÁN KHUÔN 127

6.1.9 CÔNG TÁC THI CÔNG CÁC KẾT CẤU PHỤ TRỢ VÀ HOÀN THIỆN 127

 

CHƯƠNG 7: KHÁI TOÁN CÔNG TRÌNH

I. THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG CHO TỪNG CÔNG TÁC 129

1. VÁN KHUÔN 129

2. CỐT THÉP 130

3. BÊ TÔNG 131

II. KHÁI TOÁN CÔNG TRÌNH 132

 

PHẦN PHỤ LỤC

PHỤ LỤC 1: BẢN MẶT CẦU DẪN 1

PHỤ LỤC 2: DẦM NGANG CẦU DẪN 30

PHỤ LỤC 3: DẦM DỌC CẦU DẪN 44

PHỤ LUC 4: CỌC CẦU DẪN 68

PHỤ LỤC 5: BẢN MẶT CẦU CHÍNH 74

PHỤ LỤC 6: DẦM NGANG CẦU CHÍNH 102

PHỤ LỤC 7: DẦM DỌC CẦU CHÍNH 122

PHỤ LỤC 8: CỌC CẦU CHÍNH 134

PHỤ LỤC 9: TRỤ VA CẦU CHÍNH 139

PHỤ LỤC 10: DẦM CẦN TRỤC CẦU CHÍNH 168

 

 

 

 

 

 

doc35 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 28/03/2013 | Lượt xem: 1982 | Lượt tải: 21download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Thiết kế cảng nhà máy thép Phú Mỹ tải trọng tàu 50.000dwt, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docCHUONG 4.doc
 • doc1-BAN MAT -CAU DAN.doc
 • dwg1-binhdo.dwg
 • dwg2,3 - BAN VE QUI HOACH HAI PA.dwg
 • doc2-DAM NGANG-CAU DAN.doc
 • doc3-DAM DOC-CAU DAN.doc
 • bak4,5 - BO TRI CHUNG HAI PA.bak.bak
 • dwg4,5 - BO TRI CHUNG HAI PA.bak.dwg
 • dwg4,5 - BO TRI CHUNG HAI PA.dwg
 • doc4-COC-CAU DAN.doc
 • dwg6 - CONG NGHE BOC XEP.dwg
 • dwg7 - KET CAU BAN MAT CAU CHINH.dwg
 • dwg8 - DAM CAN TRUC.CC_recover.dwg
 • dwg9 - DAM BIEN VA DAM DOC THUONG.CC.dwg
 • dwg10 - DAM DOC CAN TRUC TREN TRUVA.CC.dwg
 • dwg11 - DAM NGANG.CC.dwg
 • dwg12- KET CAU TRU TUA TAU.dwg
 • dwg13- COC BTCT UST D700.dwg
 • dwg14,15 - KET CAU DAM DOC VA DNGANG.CD.dwg
 • dwg16 - KET CAU BAN MAT CAU DAN.dwg
 • dwg17- DEM TAU- BICH NEO.dwg
 • bak18- TRINH TU THI CONG.bak
 • dwg18- TRINH TU THI CONG.dwg
 • docbiaphuluc.doc
 • docbiathuyetminh.doc
 • dwgbinhdo.dwg
 • doccauhoiluanvan.doc
 • docCHUONG 1.doc
 • docCHUONG 2.doc
 • docCHUONG 3.doc
 • docCHUONG 5.doc
 • docCHUONG 6.doc
 • docCHUONG 7.doc
 • docLOI CAM ON.doc
 • docMUCLUC.THUAN.doc
 • docTRANGBIA.doc
Tài liệu liên quan