Luận văn Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty xây dựng số 9 Thăng Long

MỤC LỤC

 

Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán NVL trong doanh nghiệp xây lắp 1

1.1.Sự cần thiết phải tổ chức kế toán NVL trong doanh nghiệp xây dựng 1

1.1.1 Khái niệm về nguyên vật liệu 1

1.1.2 Đặc điểm của NVL trong doanh nghiệp xây lắp 1

1.1.3 Vị trí và vai trò của NVL trong quá trình xây lắp 1

1.1.4 Vai trò của kế toán đối với việc quản lý và sử dụng NVL trong doanh nghiệp xây dựng 2

1.1.5 Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ kế toán NVL 2

1.1.6 Nhiệm vụ của kế toán vật liệu 4

1.2.Phân loại và đánh giá NVL 4

1.2.1 Phân loại nguyên vật liệu 4

1.2.2 Đánh giá NVL 6

1.2.2.1 Đánh giá NVL theo thực tế 7

1.2.2.1.1 Đánh giá NVL nhập kho theo thực tế 7

1.2.2.1.2 Đánh giá NVL thực tế xuất kho 8

1.2.2.2.Đánh giá vật liệu theo giá hạch toán . 9

1.3 Kế toán chi tiết NVL 10

1.3.1. Chứng từ kế toán sử dụng . 10

1.3.2. Sổ chi tiết VL 11

1.3.3. Các phương pháp kế toán chi tiết NVL 11

1.3.3.1. Phương pháp ghi thẻ song song 11

1.3.3.2 Phương pháp ghi sổ đối chiếu luân chuyển 12

1.3.3.3 Phương pháp ghi sổ số dư 14

1.4. Kế toán tổng hợp NVL 15

1.4.1 Kế toán tổng hợp NVL theo phương pháp kê khai thường xuyên 16

1.4.1.1 Đặc điểm của phương pháp kê khai thường xuyên 16

1.4.1.2 Kế toán tổng hợp NVL theo phương pháp KKTX 16

1.4.2 Kế toán tổng hợp NVL theo phương pháp KKĐK 17

1.4.2.1 Đặc điểm phương pháp KKĐK 17

1.4.2.2 Kế toán tổng hợp các nghiệp vụ chủ yếu 18

1.5. Sổ kế toán áp dụng: 19

20

Chương 2: Thực trạng công tác kế toán NVL tại 21

công ty xây dựng số 9 Thăng Long 21

2.1 Khái quát chung về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty 21

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty xây dựng số 9 Thăng Long 21

2.1.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh 22

2.1.2.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 22

2.1.2.2 Đặc điểm sản phẩm: 26

2.1.2.3 Qui trình công nghệ sản xuất sản phẩm 26

2.1.3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty 29

2.1.3.1. Bộ máy kế toán 29

2.1.3.2. Chế độ kế toán áp dụng trong công ty 31

2.1.4. Sơ bộ về tài sản của của công ty. 31

2.1.5. Tình hình kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian qua. 32

2.1.6. Những thuận lợi và khó khăn: 34

2.1.6.1. Thuận lợi: 34

2.1.6.2. Khó khăn: 34

2.2 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán NVL tại công ty 34

2.2.1 Đặc điểm NVL tại công ty xây dựng số 9 Thăng Long. 34

2.2.2. Phân loại NVL ở công ty. 35

2.2.3 Đánh giá NVL ở công ty 37

2.2.3.1. Tính giá thực tế nhập kho NVL 37

2.2.4. Thủ tục nhập, xuất vật liệu: 39

2.2.4.1. Thủ tục nhập kho vật liệu 39

2.2.4.2. Thủ tục xuất kho . 46

2.2.5 Kế toán chi tiết vật liệu tại công ty. 49

2.2.5.2 Phương pháp ghi chép ở các đội công trình. 52

2.2.6 Kế toán tổng hợp NVL ở Công ty XD số 9 Thăng Long. 53

2.2.6.1 Kế toán tổng hợp nhập vật liệu 54

2.2.6.1.1 Nhập kho NVL từ nguồn mua ngoài. 55

2.2.6.1.2 Nhập kho do tự gia công chế biến 56

2.2.6.13 Nhập kho NVL thu hồi 56

2.2.6.2. Kế toán tổng hợp xuất vật liệu 63

Chương 3: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán NVL tại công ty xây dựng 78

số 9 Thăng Long. 78

3.1 Đánh giá khái quát công tác kế toấn NVL tại công ty. 78

3.1.1 Những ưu điểm cơ bản 78

3.1.2. Những mặt tồn tại, hạn chế: 79

3.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán NVL tại Công ty xây dựng số 9 Thăng Long 81

 

doc91 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 18/06/2013 | Lượt xem: 1067 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty xây dựng số 9 Thăng Long, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKế toán nguyên vật liệu công ty xây lắp.doc
Tài liệu liên quan