Luận văn Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần thương mại công nghệ Hoàng Hoa

Mục lục

 

NỘI DUNG Trang

 

Chương I: Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở doanh nghiệp 1

I.1. Sự cần thiết phải tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở doanh nghiệp 1

I.1.1. Các khái niệm cơ bản và vai trò của việc bán hàng và xác định kết quả bán hàng 1

I.1.1.1. Khái niệm hàng hoá 1

I.1.1.2. Khái niệm bán hàng 1

I.1.1.3. Khái niệm kết quả bán hàng 1

I.1.1.4. Vai trò của bán hàng 1

I.1.2. Sự cần thiết phải tổ chức quá trình bán hàng và kết quả bán hàng 2

I.1.3. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 2

I.2. Xác định thời điểm bán hàng 3

I.3. Tổ chức kế toán giá vốn hàng bán tại doanh nghiệp 4

I.3.1. Tài khoản, chứng từ, sổ sách tổng hợp và chi tiết trong kế toán giá vốn hàng bán 4

I.3.2. Kế toán giá vốn hàng bán 6

I.3.3. Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho 11

I.4. Tổ chức kế toán doanh thu bán hàng 12

I.4.1. Tài khoản, chứng từ, sổ sách tổng hợp và chi tiết trong kế toán doanh thu bán hàng 12

I.4.2. Trình tự hạch toán nghiệp vụ bán hàng ở doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kế khai thường xuyên 17

I.4.2.1. Bán buôn hàng hoá 17

I.4.2.1.1. Hạch toán nghiệp vụ bán buôn qua kho theo hình thức giao hàng trực tiếp 18

I.4.2.1.2. Hạch toán nghiệp vụ bán buôn qua kho theo hình thức chuyển hàng 19

I.4.2.1.3. Hạch toán nghiệp vụ bán buôn vận chuyển thẳng theo hình thức giao hàng trực tiếp (hình thức giao tay ba) 20

I.4.2.1.4. Bán buôn vận chuyển thẳng theo hình thức chuyển hàng 20

I.4.2.2. Bán lẻ hàng hoá 22

I.4.2.2.1. Hạch toán nghiệp vụ bán lẻ hàng hoá thu tiền trực tiếp 23

I.4.2.2.2. Hạch toán nghiệp vụ bán hàng trả góp 23

I.4.2.3. Bán đại lý, ký gửi 24

I.4.2.4. Hạch toán nghiệp vụ bán hàng khác 27

I.4.2.4.1. Hạch toán nghiệp vụ bán hàng nội bộ 27

I.4.2.4.2. Hạch toán nghiệp vụ hàng đổi hàng 27

I.4.2.4.3. Hạch toán trường hợp dùng hàng hoá thanh toán tiền lương, tiền thưởng cho công nhân viên 28

I.4.2.4.4. Hạch toán trường hợp xuất hàng hoá để tiêu dùng nội bộ, khuyến mại, quảng cáo, hội trợ, triển lãm, phục vụ cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 29

I.4.3. Trình tự hạch toán nghiệp vụ bán hàng ở các doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ 29

I.4.4. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 30

I.5. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 31

I.5.1. Kế toán chi phí bán hàng 31

I.5.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 34

I.6. Kế toán dự phòng phải thu khó đòi 36

I.7. Kế toán xác định kết quả bán hàng 37

I.8. Hình thức sổ kế toán 38

Chương II:Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở Công ty Cổ phần Thương mại Công nghệ Hoàng Hoa 41

II.1. Giới thiệu sơ lược về Công ty Cổ phần Thương mại Công nghệ Hoàng Hoa 41

II.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 41

II.1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh 42

II.1.3. Cơ cấu bộ máy quản lý của đơn vị 43

II.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của Hoàng Hoa JSC 48

II.2.1. Bộ máy tổ chức kế toán. 48

II.2.2. Nhiệm vụ 49

II.2.3. Hình thức kế toán áp dụng tại Hoàng Hoa JSC 50

II.3. Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 52

II.3.1. Thực tế công tác quản lý hàng hóa 52

II.3.2. Phương thức bán hàng ở Công ty Cổ phần Thương mại Công nghệ Hoàng Hoa và các hình thức thanh toán 52

II.3.3. Trình tự tổ chức công tác kế toán bán hàng tại công ty Cổ phần Thương mại Công nghệ Hoàng Hoa 54

II.3.3.1. Kế toán giá vốn hàng bán 54

II.3.3.2. Kế toán doanh thu bán hàng 56

II.3.3.3. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 59

II.3.3.4. Tổ chức kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tại Công ty CP TM Công nghệ Hoàng Hoa 60

II.3.3.4.1. Tổ chức kế toán chi phí bán hàng 60

II.3.3.4.2. Tổ chức kế toán Chi phí quản lý doanh nghiệp 620

II.4. Kế toán kết quả bán hàng 63

Chương III: Những phương hướng, biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và kết quả bán hàng ở Công ty Cổ phần Thương mại Công nghệ Hoàng Hoa 87

III.1. Đánh giá thực trạng công tác kế toán bán hàng và kết quả bánh hàng ở Công ty Cổ phần Thương mại Công nghệ Hoàng Hoa 87

III.1.1. Nhận xét chung 87

III.1.2. Nhận xét cụ thể 88

III.1.3. Những hạn chế cần hoàn thiện 89

III.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty CP TM Công nghệ Hoàng Hoa 92

III.2.1. Yêu cầu của việc hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 92

III.2.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty CPTM Công Nghệ Hoàng Hoa 93

 

 

doc109 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 19/06/2013 | Lượt xem: 2278 | Lượt tải: 13download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần thương mại công nghệ Hoàng Hoa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty CPTM Công nghệ Hoàng Hoa.DOC
Tài liệu liên quan