Luận văn Tổ chức kế toán chi tiết vật tư với việc nâng cao trách nhiệm quản lý vật chất ở công ty Hải Phòng

Mục lục

 

A. Lời nói đầu 1-2

B. Nội dung đề tài

Phần I : Những vấn đề lýluận về kế tóan chi tiết vật tư 3-31

I. Vật tư và cơ cấu sử dụng vật tư - các cách phân loại 3-13

1.1 Nguyên vật liệu chính 3-4

1.2 Nguyên vật liệu phụ và vật liệu khác 4-6

1.3 Đánh giá vật tư 7-13

II. Yêu cầu quản lý chi tiết vật tư 14-18

III.Kế tóan chi tiết vật tư theo các phương pháp 19-31

1. Kế toán chi tiết vật tư theo phương pháp thẻ song song 19-20

2. Kế toán chi tiết vật tư theo phương pháp đối chiếu luân chuyển 20-28

3. Kế toán chi tiết vật tư theo phương pháp sổ số dư 29-31

Phần II: Thực trạng về tổ chức công tác tập hợp chi phí, sản xuất tính giá thành sản phẩm ở Công ty xi măng Hải Phòng

I. Tổng quan về Công ty xi măng Hải Phòng 31-43

1. Đặc điểm tình hình chung của Công ty xi măng Hải Phòng 32

2. Quá trình thành lập và phát triển của Công ty xi măng Hải Phòng 32-34

3. Tổ chức bộ máy của Công ty xi măng Hải Phòng 34-37

4. Đặc điểm tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty XM Hải Phòng 37-38

5. Diễn giải sơ lược quá trình sản xuất của Công ty XM Hải Phòng 38-43

II.Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty XM Hải Phòng

1. Tổ chức bộ máy kế tóan 44-45

2. Báo cáo kế tóan của Công ty XM Hải Phòng 45-57

Phần III: Một số tồn tại và kiến nghị thực hiện

I. Những tồn tại của Công ty XM Hải Phòng trong kế toán chi tiết vật tư 58-59

II. Kiến nghị 59-60

 

doc64 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 24/06/2013 | Lượt xem: 1152 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Tổ chức kế toán chi tiết vật tư với việc nâng cao trách nhiệm quản lý vật chất ở công ty Hải Phòng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTổ chức kế toán vật tư tại Công ty Xi Măng Hải Phòng.doc
Tài liệu liên quan