Luận văn Tổ chức kế toán hoạt động kinh doanh nhập khẩu tại trung tâm xuất nhập khẩu Đông Phong - Thủy Bắc

MỤC LỤC

Lời nói đầu 1

Chương 1: Lý luận cơ bản về nghiệp vụ kinh doanh nhập khẩu

và kế toán hoạt động kinh doanh nhập khẩu

trong các đơn vị kinh doanh thương mại. 3

1.1. Lý luận cơ bản về nghiệp vụ kinh doanh nhập khẩu. 3

1.1.1. Khái niệm kinh doanh nhập khẩu 3

1.1.2. Những đặc điểm hoạt động kinh doanh

nhập khẩu ảnh hưởng tới công tác kế toán. 3

1.1.3.Các hình thức nhập khẩu: 4

1.1.4. Các phương thức thanh toán trong kinh doanh nhập khẩu 4

1.1.5. Đồng tiền thanh toán quốc tế. 5

1.2. Kế toán hoạt động kinh doanh nhập khẩu. 6

1.2.1. Nghiệp vụ nhập khẩu hàng hoá và kế toán

nghiệp vụ nhập khẩu hàng hoá. 6

1.2.1.1. Giá vốn hàng nhập khẩu. 6

1.2.1.2. Chứng từ sử dụng. 7

1.2.1.3. Tài khoản sử dụng chủ yếu. 8

1.2.1.4. Phương pháp ké toán. 8

1.2.1.5. Sổ kế toán sử dụng 11

1.2.2. Nghiệp vụ tiêu thụ hàng nhập khẩu và

kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng nhập khẩu. 12

1.2.2.1.Một số nội dung và khái niệm nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá. 12

1.2.2.2.Chứng từ sử dụng 13

1.2.2.3. Tài khoản sử sụng chủ yếu. 13

1.2.2.4.Phương pháp kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng nhập khẩu. 13

1.2.2.5. Sổ kế toán sử dụng: 18

Chương 2: Thực trạng kế toán kinh doanh nhập khẩu tại

Trung tâm xuất nhập khẩu Đông Phong - Thuỷ Bắc 19

2.1. Đặc điểm tổ chức quản lý kinh doanh và

phân công tác kế toán ở Trung tâm Đông Phong 19

2.1.1 Đặc điểm tình hình chung của Trung tâm Đông Phong 19

2.1.2 Mô hình tổ chức bộ máy kinh doanh

ở Trung tâm xuất nhập khẩu Đông Phong 20

2.1.3 Tổ chức phân công phòng kế toán và bộ sổ kế toán

tại Trung tâm xuất nhập khẩu Đông Phong 22

2.1.3 1. Tổ chức phân công phòng kế toán 22

2.1.3.2 Tổ chức bộ sổ kế toán 23

2.2. Thực trạng kế toán hoạt động kinh doanh nhập khẩu

tại Trung tâm xuất nhập khẩu Đông Phong 23

2.2.1. Thực trạng kế toán nghiệp vụ nhập khẩu ở Trung tâm 24

2.2.1.1. Quy trình nhập khẩu hàng hoá của Trung tâm Trung tâm

xuất nhập khẩu Đông Phong được khái quát qua sơ đồ sau. 24

2.2.1.2. Quy trình hạch toán nghiệp vụ mua hàng nhập khẩu

tại Trung tâm xuất nhập khẩu Đông Phong như sau: 25

2.2.2. Thực trạng kế toán tiêu thụ hàng nhập khẩu

tại trung tâm XNK Đông Phong. 48

Chương 3: Phương hướng hoàn thiện kế toán hoạt động

kinh doanh nhập khẩu tại

Trung tâm XNK Đông Phong - Thuỷ Bắc 72

3.1. Sự cần thiết và yêu cầu của việc hoàn thiện kế toán

hoạt động kinh doanh nhập khẩu 72

3.1.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện 72

3.1.2. Yêu cầu của việc hoàn thiện 73

3.1.2.1. Phù hợp với cơ chế quản lý hiện hành và

có khả năng thích ứng trong tương lai. 73

3.1.2.2. Phù hợp với đặc điểm hoạt động kinh doanh

và tổ chức quản lý kinh doanh xuất nhập khẩu 74

3.1.2.3. Tính khả thi cao trên cơ sở hiệu quả và tiết kiệm 74

3.2. Đánh giá về tổ chức kế toán hoạt động kinh doanh

nhập khẩu ở Trung tâm Đông Phong - Thuỵ Bắc 75

3.2.1. Những ưu điểm trong công tác hạch toán hàng

nhập khẩu tại Trng tâm XNK Đông Phong 75

3.2.2. Những điểm cần hoàn thiện trong công tác kế toán

hàng nhập khẩu tại Trung tâm xuất nhập khẩu Đông Phong

và phương hướng hoàn thiện 77

3.2.2.1. Hoàn thiện hoá đơn chứng từ 77

3.2.2.2. Hoàn thiện tài khoản sử dụng và phương pháp kế toán 81

3.2.2.3. Hoàn thiện sổ kế toán 82

 

Kết luận 88

 

Tài liệu tham khảo 89

 

doc81 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 21/06/2013 | Lượt xem: 1662 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Tổ chức kế toán hoạt động kinh doanh nhập khẩu tại trung tâm xuất nhập khẩu Đông Phong - Thủy Bắc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTổ chức kế toán hoạt động kinh doanh nhập khẩu tại trung tâm XNK Đông Phong -Thuỷ Bắc.DOC