Luận văn Vế giải tích của công thức vết trên sl (2, r)

Mở đầu

2

1 Kiến thức chuẩn bị 5

1.1 Cấu trúc của SL(2, R) 5

1.2 Toán tử bất biến 9

1.3 Chuỗi Eisenstein 10

1.4 Khai triển Fourier của hàm tự đẳng cấu 11

2 Lý thuyết phổ của L2(r \ SL(2, K)) 13

2.1 Chuỗi Theta 13

2.2 Phổ liên tục và phổ rời rạc 18

2.3 Phổ liên tục và chuỗi Eisenstein 21

2.4 Công thức tổng Poisson: 28

3 Công thức tính vết trên SL(2, R) 34

3.1 Phân tích phổ của biểu diễn chính quy 34

3.2 Công thức tính vết 37

Kết luận 39

Tài liệu tham khảo 40

 

pdf41 trang | Chia sẻ: mimhthuy20 | Ngày: 24/09/2020 | Lượt xem: 72 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Vế giải tích của công thức vết trên sl (2, r), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluanvanthacsi_chuaphanloai_344_4013_1870214.pdf
Tài liệu liên quan