Luận văn Xây dựng cơ sở khoa học cho việc qui hoạch các khu bảo tồn đất ngập nước của Việt Nam

LỜI NÓI ĐẦU. 1

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3

I)Đất ngập nước và sự phát triển bền vững. 3

1) Giá trị của Đất ngập nước. 3

2) Bảo vệ phát triển bền vững Đất ngập nước. 3

II) Vấn đề định giá môi trường. 4

1) Tại sao cần phải định giá tài nguyên? 4

2) Một số khái niệm liên quan tới định giá tài nguyên. 6

III) Phương pháp nghiên cứu. 8

CHƯƠNG II: NHỮNG NÉT KHÁI QUÁT VỀ ĐẶC TRƯNG CỦA VÙNG ĐẤT NGẬP NƯỚC VÂN LONG- GIA VIỄN- NINH BÌNH 14

I) Đặc điểm tự nhiên. 14

1) Vị trí địa lý. 14

2) Địa hình 15

3) Địa chất và thổ nhưỡng. 16

4) Khí hậu. 17

5) Thuỷ văn. 19

6) Các loại đất đai và thảm thực vật. 20

II) Đa dạng sinh học của Khu bảo tồn Đất ngập nước Vân Long - Gia Viễn- Tỉnh Ninh Bình. 21

1) Khu hệ thực vật. 21

1.1. Hệ thực vật rừng. 21

1.2. Thực vật thuỷ sinh. 24

2) Khu hệ động vật. 24

2.1. Lớp thú, chim. 24

2.1.1. Khu hệ. 24

2.1.2. Chim thú quí hiếm. 26

2.2. Lớp bò sát, ếch nhái. 27

III) Đặc điểm kinh tế xã hội. 28

1) Dân cư và lao động. 28

1.1. Dân số và mật độ dân số. 28

1.3. Lao động và sự phân bố lao động trong khu vực. 29

2) Tình hình cơ sở hạ tầng. 29

2.1. Giao thông vận tải. 29

2.3. Thuỷ lợi. 30

3) Công tác giáo dục. 30

4) Cảnh quan và di tích văn hoá. 30

IV) Vai trò của vùng Đất ngập nước Vân Long- Gia Viễn- Ninh Bình trong bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển du lịch sinh thái. 31

1) Mục tiêu và nhiệm vụ. 31

2) Phân khu chức năng. 32

2.1. Phân khu bảo vệ nghiên ngặt. 32

2.2. Phân khu phục hồi sinh thái. 33

2.3. Phân khu dịch vụ, hành chính, sản xuất, vui chơi giải trí. 33

2.4. Vùng đệm. 34

3) Tiềm năng phát triển du lịch sinh thái. 34

CHƯƠNG III: BƯỚC ĐẦU XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KINH TẾ CỦA VÙNG ĐẤT NGẬP NƯỚC VÂN LONG- GIA VIỄN- NINH BÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHI PHÍ DU LỊCH KẾT HỢP VỚI ĐIỀU TRA NGẪU NHIÊN 35

I) Phân tích kết quả điều tra từ du khách. 37

1) Thông tin về khách du lịch. 37

1.1) Thông tin về độ tuổi, trình độ học vấn và thu nhập. 37

1.2) Thông tin nơi đến, cự ly. 38

1.3) Mục đích đến thăm. 39

2) Chất lượng của vườn. 39

3) Phân tích cách tính các loại chi phí. 40

3.1) Giá vé đi thuyền hay lệ phí thăm quan. 40

3.2) Tính chi phí đi lại. 40

4) Xây dựng đường cầu chi phí du lịch cho KBT- ĐNN Vân Long- Gia Viễn- Ninh Bình. 45

4.1) Xây dựng đường cầu du lịch. 45

4.2) Xác định giá trị lợi ích du lịch cho KBT Vân Long. 48

II) Kết quả điều tra ngẫu nhiên. 55

1)Phân tích thông tin. 55

2) Phát triển Du lịch Khu bảo tồn Đất ngập nước Vân Long- Ninh Bình. 56

3) Phát triển và bảo tồn vùng Đất ngập nước Vân long- Gia Viễn- Ninh Bình. 66

KẾT LUẬN. 70

KIẾN NGHỊ. 72

 

doc75 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 01/07/2013 | Lượt xem: 1403 | Lượt tải: 12download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Xây dựng cơ sở khoa học cho việc qui hoạch các khu bảo tồn đất ngập nước của Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docXây dựng cơ sở khoa học cho việc qui hoạch các khu bảo tồn Đất ngập nước của Việt Nam.DOC
Tài liệu liên quan