Luận văn Xây dựng website quảng cáo du lịch Nghệ An

MỤC LỤC

Trang

Chương I: HỆ THỐNG QUẢNG CÁO DU LỊCH NGHỆ AN 5

1.1. Đặt vấn đề 5

1.1.1. Ứng dụng của Internet 5

1.1.2. Quá trình phát triển của Internet 6

1.1.3. Web- dịch vụ thực hiện giao thức HTTP 6

1.2. Hoạt động của hệ thống 7

1.3. Lựa chọn công nghệ 7

Chương II: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG QUẢNG CÁO 8

2.1. Giới thiệu đề tài 8

2.2. Mục đích yêu cầu 9

2.2.1. Mục đích, yêu cầu đặt ra khi phân tích hệ thống 9

2.2.1.1. Mục đích 9

2.2.1.2. Yêu cầu đặt ra khi thiết kế 9

2.3. Tổ chức cơ sở dữ liệu chương trình 10

2.3.1. Phân tích hệ thống 10

2.3.2. Đặc tả chi tiết hệ thống 12

2.3.3. Xây dựng sơ đồ phân cấp chức năng 12

2.3.4. Mô hình tổ chức dữ liệu 13

2.4. Lưu đồ mô tả giải thuật 15

Chương III. TÌM HIỂU VỀ ASP 18

3.1. Tổng quan về ASP 18

3.1.1. Khái niệm về ASP 18

3.1.1.1. Trang ASP 18

3.1.1.2. Các chức năng của ASP 21

3.1.2. Các vấn đề cơ bản xây dựng các ứng dụng trên ASP 21

3.1.2.1. Tập tin Global.asa 21

3.1.2.2. Có thể dùng ASP để xem trên Netcape hoặc Internet

3.1.2.3. Active Website 22

22

3.2. Các thành phần cơ bản của ASP 22

3.2.1. Request Object 23

3.2.2. Response Object 24

3.2.3. Application Object 25

3.2.4. Session Object 26

3.2.5. Server Object 28

3.3. Quản lý ASP và Session 29

3.4. Vài nét về Scripting Language 29

3.5. Truy xuất cơ sở dữ liệu trong ASP 30

3.5.1. Đối tượng Connection 31

3.5.2. Đối tượng Command

3.5.3. Đối tượng RecordSet 33

33

Chương IV. CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH 37

4.1. Listing chương trình 37

4.2. Một số giao diện chính 42

KẾT LUẬN 47

TÀI LIỆU THAM KHẢO 49

 

docChia sẻ: lethao | Ngày: 05/04/2013 | Lượt xem: 1287 | Lượt tải: 11download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Xây dựng website quảng cáo du lịch Nghệ An, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThiết kế Website quảng bá du lịch Nghệ An.doc
Tài liệu liên quan