Luận văn Xử lý nước thải bệnh viện đa khoa Phú Yên công suất 200m3/ngày đêm

MỤC LỤC

Đề mục Trang

Trang bìa i

Nhiệm vụ của luận văn

Nhận xét giáo viên hướng dẫn ii

Nhận xét của giáo viên phản biện iii

Lời cảm ơn iv

Tóm tắt nội dung luận văn v

Mục lục 1

Danh sách hình vẽ 5

Danh sách bảng biểu 6

Danh sách các từ viết tắt 9

Chương I CHƯƠNG MỞ ĐẦU

1.1 Đặt vấn đề 10

1.2 Nhiệm vụ của luận văn 10

1.3 Nội dung của luận văn 10

1.4 Phạm vi thực hiện dự án 10

1.5 Phương pháp thực hiện 11

Chương II TỔNG QUAN VỀ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN

2.1 Khái quát chung về ngành y tế 12

2.2 Tình hình xử lý nước thải bệnh viện ở TP Hồ Chí Minh 12

2.3 Những khó khăn chính trong việc xử lý nước thải bệnh viện ở nước ta 15

2.4 Tổng quan về nước thải bệnh viện 15

2.4.1 Thực trạng nước thải bệnh viện ở Việt Nam 15

2.4.2 Thành phần tính chất nước thải bệnh viện 17

2.4.3 Các loại vi sinh vật thường thấy trong nước thải bệnh viện 24

2.4.4 Nguy cơ dịch bệnh do nguồn nước ô nhiễm từ nước thải bệnh viện 25

2.4.5 Những đặc điểm phân biệt nước thải bệnh viện và nước thải sinh hoạt 26

2.5 Quy định chung về xử lý nước thải bệnh viện 26

2.6 Các phương pháp xử lý nước thải bệnh viện 27

2.6.1 Xử lý cơ học 28

2.6.2 Xử lý bằng phương pháp hóa học 31

2.6.3 Xử lý bằng phương pháp sinh học 32

2.7 Một số công nghệ xử lý nước thải bệnh viện điển hình 47

2.7.1 Hệ thống xử lý nước thải trung tâm y tế quận 2 48

2.7.2 Hệ thống xử lý nước thải bệnh viện Gia Định 49

2.7.3 Hệ thống xử lý nước thải Trung tâm y tế Dĩ An – Bình Dương 50

2.7.4 Hệ thống xử lý nước thải bệnh viện Nhiệt Đới TP HCM 51

Chương III TỔNG QUAN VỀ BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHÚ YÊN

3.1 Giới thiệu dự án xây dựng bệnh viện đa khoa Phú yên 52

3.1.1 Tên dự án 52

3.1.2 Địa điểm thực hiện dự án 52

3.1.3 Chủ đầu tư dự án 52

3.1.4 Quá trình hình thành dự án 52

3.2 Mô tả địa điểm thực hiện dự án 52

3.2.1 Vị trí 52

3.2.2 Diện tích mặt bằng 53

3.2.3 Khoảng cách gần nhất đến các khu dân cư và cơ sở công nghiệp 53

3.2.4 Hiện trạng sử dụng khu đất 53

3.2.5 Nguồn cung cấp nước, điểm lấy nước, nhu cầu nước/ngày đêm 54

3.2.6 Hệ thống cung cấp điện 54

3.2.7 Nơi tiếp nhận nước thải từ các hoạt động của bệnh viện 55

3.2.8 Nơi lưu giữ và xử lý chất thải chất thải rắn 56

3.3 Hiện trạng môi trường khu vực dự án 56

3.3.1 Hiện trạng môi trường không khí 56

3.3.2 Hiện trạng chất lượng nước ngầm 57

3.4 Các nguồn gây ô nhiễm khi bệnh viện đi vào hoạt động 57

3.4.1 Khí thải 57

3.4.2 Chất thải rắn 62

3.4.3 Nước thải 63

3.5 Các biện pháp khống chế ô nhiễm 67

3.5.1 Khống chế ô nhiễm khí thải 67

3.5.2 Khống chế ô nhiễm do chất thải rắn 68

3.5.3 Khống chế ô nhiễm nước thải 70

CHƯƠNG IV ĐỀ XUẤT VÀ TÍNH TOÁN THIẾT KẾ PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN PHÚ YÊN

4.1 Cơ sở lựa chọn công nghệ xử lý 74

4.1.1 Những yếu tố cần xem xét khi lựa

chọn công nghệ xử lý nước thải bệnh viện 74

4.1.2 Đề xuất công nghệ xử lý 75

4.1.3 Thuyết minh quy trình công nghệ 77

4.2 Tính toán công nghệ và lựa chọn thiết bị 77

4.2.1 Giá trị lưu lượng dùng để thiết kế 77

4.2.2 Tính song chắn rác thô 78

4.2.3 Tính toán hầm thu gom 80

4.2.4 Tính máy tách rác tinh 81

4.2.5 Tính bể điều hòa 82

4.2.6 Tính bể SBR 89

4.2.7 Tính bể trung gian 104

4.2.8 Tính bồn lọc áp lực 104

4.2.9 Bể khử trùng 118

4.2.10 Bể phân hủy bùn hiếu khí 121

CHƯƠNG V KHÁI TOÁN KINH TẾ

5.1 Chi phí xây dựng và thiết bị 126

5.2 Tổng chi phí xây dựng 128

5.3 Chi phí vận hành 128

5.3.1 Chi phí điện năng 128

5.3.2 Chi phí hóa chất 129

5.3.3 Chi phí nhân công 129

Chương VI QUẢN LÝ VẬN HÀNH

6.1 Đưa công trình vào hoạt động 130

6.1.1 Khởi động kĩ thuật 130

6.1.2 Khởi động hệ thống sinh học của bể SBR 130

6.2 Vận hành hàng ngày 131

6.2.1 Vận hành toàn hệ thống 131

6.2.2 Vận hành hệ thống sinh học 131

6.2.3 Bảo trì 133

6.3 Sự cố và biện pháp khắc phục 133

6.3.1 Nguồn cấp nước thải ngừng hoạt động trong một thời gian 133

6.3.2 Các sự cố về kĩ thuật 134

6.3.3 Các sự cố về sinh khối 135

6.4 An toàn lao động 137

6.5 Bảo trì 137

CHƯƠNG VII KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

7.1 Kết luận 138

7.2 Kiến nghị 139

TÀI LIỆU THAM KHẢO 140

Phụ lục 1 141

Phụ lục 2 143

Phụ lục 3 146

Phụ lục 4 148

Phụ lục 5 149

Phụ lục 6 152

Phụ lục 7------------------------------------------------------------------------------------------153

 

doc168 trang | Chia sẻ: netpro | Ngày: 18/04/2013 | Lượt xem: 6325 | Lượt tải: 149download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Xử lý nước thải bệnh viện đa khoa Phú Yên công suất 200m3/ngày đêm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docfile word.doc
  • dwgFinal.dwg
  • docLoi cam on.doc
  • docnhan xet GVHD.doc
  • doctom tat noi dung luan van.doc
  • doctrang bia.doc
Tài liệu liên quan