Giáo án lớp 4 tuần 9 môn Luyện từ và câu - Tiết 17: Mở rộng vốn từ: Ước mơ

1.Khởi động:

2.Bài cũ: Dấu ngoặc kép

- Yêu cầu HS làm phiếu HT.

- Yêu cầu HS nêu tác dụng dấu ngoặc kép.

- GV nhận xét – Tuyên dương.

3.Bài mới: MRVT : Ướcmơ .

- GV giới thiệu, ghi tựa bài.

4.Phát triển các hoạt động

Hoạt động 1 : Hướng dẫn luyện tập

Mục tiêu : Biết thêm một số từ ngữ về chủ điểm Trên đôi cánh ước mơ.

Bài tập 1:

- GV mời HS đọc yêu cầu của bài tập 1

 

doc4 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 04/12/2018 | Lượt xem: 325 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 4 tuần 9 môn Luyện từ và câu - Tiết 17: Mở rộng vốn từ: Ước mơ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LUYỆN TỪ VÀ CÂU TIẾT 17 : MỞ RỘNG VỐN TỪ: ƯỚC MƠ I . MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: 1 . Kiến thức: Biết thêm một số từ ngữ về chủ điểm Trên đôi cánh ước mơ. (giảm tải : bỏ bài tập 5) 2 . Kĩ năng: Bước đầu tìm được một số từ cùng nghĩa với từ ước mơ bắt đầu bằng tiếng ước, bằng tiếng mơ, ghép được từ ngữ sau từ ước mơ và nhận biết được sự đánh giá của từ ngữ đó. Nêu được ví dụ minh họa về một loại ước mơ, hiểu được ý nghĩa 2 thành ngữ thuộc chủ điểm. 3 . Thái độ: Giáo dục HS yêu thích tìm hiểu Tiếng Việt. II . CHUẨN BỊ: GV : Phiếu kẻ bảng để HS các nhóm thi làm BT2, 3 - từ điển hoặc sổ tay ngôn ngữ. HS : VBT , SGK , từ điển . III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH P.PHÁP 1 phút 4 phút 1 phút 25 phút 4 phút 1.Khởi động: 2.Bài cũ: Dấu ngoặc kép Yêu cầu HS làm phiếu HT. Yêu cầu HS nêu tác dụng dấu ngoặc kép. GV nhận xét – Tuyên dương. 3.Bài mới: MRVT : Ướcmơ . - GV giới thiệu, ghi tựa bài. 4.Phát triển các hoạt động Hoạt động 1 : Hướng dẫn luyện tập Mục tiêu : Biết thêm một số từ ngữ về chủ điểm Trên đôi cánh ước mơ. Bài tập 1: GV mời HS đọc yêu cầu của bài tập 1 GV phát 3 tờ phiếu. GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng. Bài tập 2: GV mời HS đọc yêu cầu của bài tập. GV phát phiếu và vài trang từ điển phô tô cho các nhóm trao đổi, thảo luận, tìm thêm những từ đồng nghĩa với từ ước mơ . GV nhận xét, tổng kết xem nhóm nào có nhiều từ đúng. Bài tập 3: GV mời HS đọc yêu cầu của bài tập 3 - Yêu cầu HS làm việc theo nhóm. GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng. GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng. Bài tập 4: GV mời HS đọc yêu cầu của bài tập 4. GV nhắc HS tham khảo gợi ý 1 trong bài Kể chuyện đã nghe, đã đọc (trang 80) để tìm ví dụ về những ước mơ. GV nhận xét, chốt lại ý kiến đúng. - Giáo dục BVMT. 5. Tổng kết - Dặn dò: GV nhận xét thái độ học tập của HS. Yêu cầu HS nhớ các từ đồng nghĩa với từ ước mơ . Chuẩn bị bài: Động từ . - Hát - HS nhận phiếu HT và làm bài. 2 HS lên bảng thực hiện và trả lời. Lớp nhận xét. - HS nêu lại tựa bài. Hoạt động lớp HS đọc yêu cầu bài tập 1. HS đọc thầm bài Trung thu độc lập, tìm từ đồng nghĩa với ước mơ ghi vào sổ tay từ ngữ. 3 HS làm bài vào giấy. HS phát biểu, kết hợp giải nghĩa từ. HS đọc yêu cầu bài tập. Các nhóm trao đổi, thảo luận, tìm thêm những từ đồng nghĩa với từ ước mơ thống kê vào phiếu . Đại diện nhóm dán bài làm trên bảng lớp, đọc kết quả. Cả lớp nhận xét. HS làm bài vào VBT. HS đọc yêu cầu của bài tập 3. HS các nhóm làm bài trên phiếu . Đại diện nhóm dán bài làm trên bảng lớp, đọc kết quả. Cả lớp nhận xét . HS đọc yêu cầu của bài tập 4. Từng cặp HS trao đổi. Mỗi em nêu ví dụ về 1 loại ước mơ. HS phát biểu ý kiến. Cả lớp nhận xét Kiểm tra Trực quan Thực hành Đàm thoại Trực quan Thảo luận K. phủ bàn Trực quan Thực hành Đàm thoại Trực quan Thực hành KNS Rút kinh nghiệm : LỊCH SỬ TIẾT 9 : ĐINH BỘ LĨNH DẸP LOẠN 12 SỨ QUÂN GV bộ môn ĐẠO ĐỨC TIẾT 9 : TIẾT KIỆM THỜI GIỜ GV bộ môn Thứ năm ngày 20 tháng 10 năm 2016 TIN HỌC GV bộ môn LUYỆN TỪ VÀ CÂU TIẾT 18 : ĐỘNG TỪ I . MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: 1 . Kiến thức: Hiểu thế nào là động từ (từ chỉ hoạt động, trạng thái của sự vật: người, sự vật, hiện tượng). 2 . Kĩ năng: HS nhận biết được động từ trong câu hoặc thể hiện qua tranh vẽ. 3 . Thái độ: Giáo dục HS yêu thích tìm hiểu Tiếng Việt. II . CHUẨN BỊ: GV : Bảng phụ ghi đoạn văn ở BT3 . Phiếu khổ to viết nội dung BT2 (Phần nhận xét) và BT1, 2 HS : VBT , SGK . III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH P.PHÁP 1 phút 4 phút 1 phút 15 phút 10 phút 4 phút 1 phút 1.Khởi động: 2.Bài cũ: Mở rộng vốn từ: ước mơ Yêu cầu HS nêu một số từ đã học.. Yêu cầu HS đặt câu. GV nhận xét – Tuyên dương. 3.Bài mới: Động từ. - GV giới thiệu, ghi tựa bài. 4.Phát triển các hoạt động Hoạt động1: Hình thành khái niệm *Mục tiêu : Hiểu thế nào là động từ (từ chỉ hoạt động, trạng thái của sự vật: người, sự vật, hiện tượng). Bước 1: Hướng dẫn phần nhận xét GV phát riêng phiếu cho một số nhóm HS . GV nhận xét - chốt lại lời giải đúng. Vậy động từ là gì? - GV chốt ý. Bước 2: Ghi nhớ kiến thức Yêu cầu HS trả lời câu hỏi hình thành nội dung ghi nhớ. Yêu cầu HS đọc phần ghi nhớ. Hoạt động 2: Hướng dẫn luyện tập Mục tiêu : HS nhận biết được động từ trong câu. Bài tập 1: GV mời HS đọc yêu cầu của bài tập 1 GV cho 2HS làm bảng phụ. GV nhận xét, kết luận HS làm bài đúng nhất, tìm được nhiều từ nhất. Bài tập 2: GV mời HS đọc yêu cầu của bài tập 2. GV yêu cầu 2 HS làm bảng phu.ï GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng. Bài tập 3: Tổ chức trò chơi : Xem kịch câm. Tổ chức thi biểu diễn động tác kịch câm và xem kịch câm. - GV nhận xét , kết luận nhóm thắng cuộc . Hoạt động 3 :Củng cố Mục tiêu :Củng cố kiến thức vừa học - Động từ là gì ? - Em hãy nêu ví dụ cụ thể ? - Giáo dục tư tưởng. 5.Tổng kết - Dặn dò: GV nhận xét tiết học Chuẩn bị bài: Ôn tập (tiết 1) - Hát HS nêu các từ . HS viết cấu vào nháp. Cả lớp nhận xét. - HS nêu lại tựa bài. Hoạt động nhóm – Lớp 2 HS tiếp nối nhau đọc nội dung BT1, 2 Cả lớp đọc thầm đoạn văn ở BT1, suy nghĩ, thảo luận. Đại diện nhóm trình bày kết quả. Cả lớp nhận xét. - Động từ là những từ chỉ hoạt động , trạng thái của sự vật. HS trả lời theo yêu cầu. 3 HS lần lượt đọc phần ghi nhớ. Hoạt động lớp HS đọc yêu cầu của bài tập 1. HS viết nhanh ra nháp từ chỉ hoạt động ở nhà, trường. Những HS làm bài trên bảng phụ trình bày kết quả. Cả lớp nhận xét. HS đọc yêu cầu của bài tập 2. HS làm bài vào VBT – gạch dưới động từ có trong đoạn văn bằng bút chì. 2 HS làm bảng phụ trình bày kết quả. Lớp nhận xét, bổ sung. - 1 HS đọc yêu cầu bài tập 3. HS thi đua theo nhóm. - Lớp theo dõi – Nhận xét. Hoạt động lớp - Động từ là những từ chỉ hoạt động , trạng thái của người , sự vật . - Ví dụ : ăn , chơi , đi học , rửa bát . Kiểm tra Thực hành Động não K.phủ bàn Trình bày Thực hành Trình bày Thực hành Trình bày Trực quan Thi đua Củng cố Rút kinh nghiệm :

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLUYEN TU VA CAU(1).doc
Tài liệu liên quan