Mẫu Bản cam kết và kế hoạch cá nhân

1. Về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

(Những cam kết của bản thân về việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

2. Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(Nêu những nội dung rèn luyện, phấn đấu của bản thân, việc làm theo phù hợp với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ cá nhân được cấp uỷ, thủ trưởng cơ quan, đơn vị giao cho cá nhân).

3. Biện pháp học tập, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của bản thân

 (Nêu những biện pháp cụ thể, thiết thực và việc rèn luyện, phấn đấu thực hiện, hiệu quả nhiệm vụ được giao, những nội dung cam kết và kế hoạch học tập, làm theo đã nêu ở trên)

 

doc1 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 01/12/2018 | Lượt xem: 61 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu Bản cam kết và kế hoạch cá nhân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu: 01 ĐẢNG BỘ XÃ TRẦN THỚI CHI BỘ TRƯỜNG TH TRẦN THỚI 2  * ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM  Trần Thới, ngày ... tháng ... năm 2018 BẢN CAM KẾT VÀ KẾ HOẠCH CÁ NHÂN thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ------------- Họ và tên: (Chữ in hoa).... Chức vụ : . Sinh hoạt Đảng tại: ...... Đơn vị công tác: .. Sau khi học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tôi xây dựng bản cam kết và kế hoạch thực hiện như sau 1. Về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) (Những cam kết của bản thân về việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. 2. Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Nêu những nội dung rèn luyện, phấn đấu của bản thân, việc làm theo phù hợp với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ cá nhân được cấp uỷ, thủ trưởng cơ quan, đơn vị giao cho cá nhân). 3. Biện pháp học tập, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của bản thân (Nêu những biện pháp cụ thể, thiết thực và việc rèn luyện, phấn đấu thực hiện, hiệu quả nhiệm vụ được giao, những nội dung cam kết và kế hoạch học tập, làm theo đã nêu ở trên) Xác nhận của Bí thư chi bộ hoặc Thủ trưởng cơ quan, đơn vị Người lập cam kết và kế hoạch cá nhân (Ký và ghi rõ họ và tên)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBan cam ket va ke hoach ca nhan thuc hien NQ trung uong 4 khoa 12_12305069.doc