Một số đề thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử

ĐềII

A. LỊCH SỬVIỆT NAM (7,0 điểm)

Câu 1 (3,0 điểm)

Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của đếquốc Mĩ ởmiền Nam Việt Nam ra đời

trong hoàn cảnh nào? Âm mưu và thủ đoạn của Mĩtrong việc thực hiện chiến lược

này từnăm 1961 đến năm 1965.

Câu 2 (4,0 điểm)

Tóm tắt diễn biến và nêu kết quả, ý nghĩa của chiến dịch Tây Nguyên trong cuộc

tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975.

pdf1 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 24/08/2013 | Lượt xem: 1697 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Một số đề thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2008 LẦN 2 Môn thi: LỊCH SỬ - Bổ túc trung học phổ thông Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề Thí sinh chọn một trong hai đề sau: Đề I A. LỊCH SỬ VIỆT NAM (7,0 điểm) Câu 1 (3,0 điểm) Nêu ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930. Câu 2 (4,0 điểm) Trình bày những khó khăn và thuận lợi của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa sau Cách mạng tháng Tám năm 1945. B. LỊCH SỬ THẾ GIỚI (3,0 điểm) Nêu những nguyên nhân dẫn đến sự phát triển “thần kì” của kinh tế Nhật Bản từ năm 1960 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX. Đề II A. LỊCH SỬ VIỆT NAM (7,0 điểm) Câu 1 (3,0 điểm) Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mĩ ở miền Nam Việt Nam ra đời trong hoàn cảnh nào? Âm mưu và thủ đoạn của Mĩ trong việc thực hiện chiến lược này từ năm 1961 đến năm 1965. Câu 2 (4,0 điểm) Tóm tắt diễn biến và nêu kết quả, ý nghĩa của chiến dịch Tây Nguyên trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975. B. LỊCH SỬ THẾ GIỚI (3,0 điểm) Nêu những nguyên nhân dẫn đến sự phát triển “thần kì” của kinh tế Nhật Bản từ năm 1960 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX. .....................Hết..................... Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh: ........................................................... Số báo danh:........................... Chữ ký của giám thị 1: ............................... Chữ ký của giám thị 2: ...............................

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfDe_Su_BT_2.pdf
  • pdfDe_Su_KPB_2.pdf
  • pdfDe_Su_PB.pdf
  • pdfHD_Su_BT_2.pdf
  • pdfHD_Su_KPB_2.pdf
  • pdfHD_Su_PB.pdf
Tài liệu liên quan