Nhật kí dạy học lớp 3 - Năm học: 2016 - 2017 - Trường tiểu học Hoa Thuỷ - Tuần 24

1. Điều chỉnh hoạt động từng lô gô:

- Tất cả các HĐ thêm HĐ cá nhân

2. Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh

3. Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS:

- HS còn hạn chế: Tiếp cận giúp các em đọc đúng tiếng từ, ngắt nghỉ đúng dấu câu và nắm nghĩa của từ.

- HSHTT: Giúp các em đọc hay diễn cảm và nắm nghĩa của từ

 

doc15 trang | Chia sẻ: hoanganh.21 | Ngày: 11/11/2017 | Lượt xem: 570 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nhật kí dạy học lớp 3 - Năm học: 2016 - 2017 - Trường tiểu học Hoa Thuỷ - Tuần 24, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 24 Thứ hai ngày 20 tháng 2 năm 2017 TOÁN: CHIA SỐ CÓ 4 CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ 1 CHỮ SỐ T (T2) I. Mục tiêu: - Em biết chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số trong trường hợp có chữ số 0 ở thương. II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH HS: TLHDH,vở III. Điều chỉnh hoạt động Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: - Tất cả các bài tập HS bắt đầu từ hoạt động cá nhân, cặp đôi, chia sẻ trong nhóm rồi chia sẻ trước lớp Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS; -HS còn hạn chế: Giúp HS vận dụng chia số có 4 chữ số cho số có một chữ số ( có chữ số 0 ở thương) để đặt tính rồi tính, giảI toán có lời văn, tìm thừa số trong phép nhân. Nêu cách chia từng bài? Bài toán cho biết gì? Hỏi gì? Muốn tìm thừa số chưa biết em làm thế nào? -HSHTT: Bt bổ sung Tìm thương của số tròn trăm lớn nhất có bốn chữ số và số lớn nhất có 1 chữ số? IV. Hoạt động ứng dụng: Thực hiện theo sách HDH TIẾNG VIỆT: BÀI 24A: CÁC BẠN NHỎ THẬT TÀI GIỎI!( T1) I. Mục tiêu: - Đọc và hiểu nội dung câu chuyện Đối đáp với vua. II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH, MC, MT HS: TLHDH,vở III. Điều chỉnh hoạt động 1. Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: - Tất cả các HĐ thêm HĐ cá nhân 2. Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh 3. Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS: HS còn hạn chế: Tiếp cận giúp các em đọc đúng tiếng từ, ngắt nghỉ đúng dấu câu và nắm nghĩa của từ. HSHTT: Giúp các em đọc hay diễn cảm và nắm nghĩa của từ IV. Hoạt động ứng dụng; Thực hiện theo sách HDH TIẾNG VIỆT: BÀI 24A: CÁC BẠN NHỎ THẬT TÀI GIỎI!( T2) I. Mục tiêu: - Đọc và hiểu câu chuyện Đối đáp với vua - Nói về chủ điểm nghệ thuật. * Tích hợp KNS: - Tự nhận thức - Thể hiện sự tự tin. - Tư duy sáng tạo - Ra quyết định. II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH HS: TLHDH,vở III. Điều chỉnh hoạt động 1. Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: Không điều chỉnh 2. Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh 3. Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS: - HS còn hạn chế: Tiếp cận giúp các em nắm và trả lời câu hỏi và nắm ND bài Đối đáp với vua. - HSHTT: Giúp các em đọc hay diễn cảm và hiểu được ý nghĩa câu chuyện Đối đáp với vua. IV.Hoạt động ứng dụng; - GDHS trong cuộc sống hằng ngày biết cách xử lí tình huống chúng ta thường gặp, có óc tưởng tượng, tự tin với bản thân mình. Thực hiện theo sách HDH HĐGDĐĐ: TÔN TRỌNG ĐÁM TANG(T) I.Mục tiêu: - Biết được những việc cần làm khi gặp đám tang. - Bước đầu biết thông cảm với những người đau thương, mất mát người thân của người khác. * Tích hợp KNS: - Kĩ năng thể hiện sự cảm thông trước sự đau buồn của người khác. - Kĩ năng ứng xử phù hợp khi gặp đám tang. II Tài liệu và phương tiện: Vở BTĐĐ, phiếu học tập III.Các hoạt động dạy học: B. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN * Khởi động: - HĐTQ tổ chức cho các bạn trong lớp chơi trò chơi khởi động tiết học. - HS viết tên bài vào vở. - HS Đọc mục tiêu bài, chia sẻ mục tiêu bài trước lớp 1. Bày tỏ ý kiến Việc 1: Em suy nghỉ bày tỏ tán thành và không tán thành hoặc lưỡng lự các ý kiến sau. Chỉ cần tôn trọng đám đám tang của những người quanh mình. Tôn trọng đám tang là tôn trọng người đã khuất, tôn trọng gia đình họ và những người cùng đi đưa tang. Tôn trọng đám tang là của nếp sống văn hóa. Việc 2: Em chủ động chia sẻ câu trả lời của mình cho bạn bên cạnh để bạn có ý kiến đánh giá và cùng trao đổi lại và bổ sung nếu thiếu Việc 3: NT yêu cầu các bạn chia sẻ thống nhất ý kiến báo cáo - CTHĐTQ tổ chức cho các nhóm chia sẻ trước lớp bằng cách giơ thẻ 2. Xử lí tình huống Việc 1: Em đọc các tình huống và chọn cách ứng xử đúng khi gặp đám tang Việc 2: Em chủ động chia sẻ kết quả làm việc và giải thích lí do việc làm đúng và việc làm không đúng ở phiếu học tập. Việc 3: NT yêu cầu các bạn chia sẻ báo cáo xử lí tình huống. CTHĐTQ tổ chức cho các nhóm chia sẻ trước lớp 3. Trò chơi “ Nên và không nên” - Em suy nghỉ những nên làm và không nên làm khi gặp đám tang + CTHĐTQ yêu cầu quản trò lên tổ chức trò chơi + Chia sẻ sau khi chơi - Hội đồng tự quản tổ chức cho các bạn chia sẻ sau tiết học. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Khi gặp đám tang các em cần phải làm gì? Thực hiện ứng dụng Thứ ba ngày 21 tháng 2 năm 2017 TIẾNG VIỆT: BÀI 24B: EM BIẾT NHỮNG MÔN NGHỆ THUẬT NÀO(T1) I. Mục tiêu: - Kể chuyện câu chuyện Nhà ảo thuật II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH HS: TLHDH,vở III. Hoạt động học: A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN * Khởi động: - HĐTQ tổ chức cho các bạn trong lớp chơi trò chơi “ Thi nói tên môn nghệ thuật “ khởi động tiết học. - Chia sẻ sau khi chơi - HS viết tên bài vào vở. - HS Đọc mục tiêu bài, chia sẻ mục tiêu bài trước lớp 2. Sắp xếp tranh theo thứ tự nội dung câu chuyện Đối đáp với vua Việc 1: Em quan sát sắp xếp theo thứ tự nội dung câu chuyện Việc 1: Em cùng bạn chia sẻ sau khi sắp xếp tranh Việc 2: NT yêu cầu các bạn chia sẻ sau khi sắp xếp tranh CTHĐTQ yêu cầu các nhóm chia sẻ cách sắp xếp tranh 3. Mỗi em kể lần lượt từng đoạn câu chuyện. Việc 1: Em kể lần lượt từng đoạn của câu chuyện Việc 1: Em cùng bạn kể nối tiếp nhau từng đoạn câu chuyện Việc 2: NT yêu cầu các bạn kể nối tiếp toàn bộ câu chuyện, bình chọn bạn kể hay CTHĐTQ yêu cầu các nhóm kể trước lớp, chia sẻ - Hội đồng tự quản tổ chức cho các bạn chia sẻ sau tiết học. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Như TLHDH TIẾNG VIỆT: BÀI 24B: EM BIẾT NHỮNG MÔN NGHỆ THUẬT NÀO? (T2) I. Mục tiêu: - Kể câu chuyện Đối đáp với vua - Củng cố cách viết chữ hoa R. - Viết đúng từ ngữ chứa tiếng bắt đầu thanh hỏi, thanh ngã II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH, Chữ mẫu R, tên riêng HS: TLHDH,vở III. Điều chỉnh hoạt động 1. Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: Không điều chỉnh 2. Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Chọn bài 2b 3. Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS: HS còn hạn chế:- Giúp HS viết đúng chữ hoa R và từ, câu ứng dụng của bài. Tìm được các từ ngữ chứa thanh hỏi hoặc thanh ngã có nghĩa đã cho. -HSHTT: - Đặt một câu với từ tìm được? IV. Hoạt động ứng dụng: Chia sẻ bài học với người thân. TOÁN: BÀI 65: LÀM QUEN VỚI CHỮ SỐ LA MÃ(T1) I. Mục tiêu: - Em làm quen với chữ số La Mã. - Biết đọc, viết, nhận biết giá trị các số La Mã từ I đên XII số XX, XXI. II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH, MC, MT HS: TLHDH,vở III. Các hoạt động học: A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN * Khởi động: - HĐTQ tổ chức cho các bạn trong lớp chơi trò chơi khởi động tiết học. - Chia sẻ sau trò chơi - GV giới thiệu bài, ghi đề bài - HS viết tên bài vào vở. - HS Đọc mục tiêu bài, chia sẻ mục tiêu bài trước lớp 1. Chơi trò chơi “ Cách viết số của người La Mã” Việc 1: Em quan sát mô hình hai đồng hồ đối chiếu phát hiện cách sử dụng số La Mã Việc 2: Em chủ động chia sẻ số cần điền vào ô trống của mình cho bạn bên cạnh để bạn có ý kiến đánh giá và cùng trao đổi lại và bổ sung nếu thiếu. Em và bạn đổi vai nêu các số viết vào ô trống Việc 3: Nhóm trưởng mời các bạn tham gia chơi cách viết số sau đó trong nhóm chia sẻ - CTHĐTQ yêu cầu các nhóm tham gia chơi chia sẻ sau khi chơi. 2. Nghe thầy cô giáo hướng dẫn: - Em đọc đọc một số chữ La Mã thường dùng - Em lắng nghe cô giáo hướng dẫn chữ số La Mã 3. Đọc các số viết bằng chữ số La Mã dưới đây: Việc 1: Em đọc các số La Mã Việc 2: Em cùng bạn đọc cho nhau nghe nhận xét, bổ sung. CTHĐTQ yêu cầu các nhóm trình bày chia sẻ. - Hội đồng tự quản tổ chức cho các bạn chia sẻ sau tiết học. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Như TLHDH THỦ CÔNG: ĐAN NONG ĐÔI ( T2) I.Mục tiêu: - HS biết cách đan nong đôi. - Đan được nong đôi . Tấm đan tương đối đều và cân đối. - (Đối với HS năng khiếu:- Đan được nong đôi đều, cân đối, trang trí đẹp.) II.Đồ dùng dạy học: - Mẫu đan nong đôi làm bằng giấy ,tranh quy trình đan nong đôi. - Giấy nháp, giấy thủ công, kéo, bút III/ Ho¹t ®éng d¹y häc: 1.¤n ®Þnh tæ chøc: Nhãm tr­ëng kiÓm tra dông cô – b¸o c¸o chñ tÞch H§TQ – B¸o c¸o GV 2. Bµi míi: HS Nêu mục tiêu  - HS biết cách đan nong đôi.. - Đan được nong đôi . Tấm đan tương đối đều, cân đối. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH 1. Thực hành đan nong đôi. Yêu cầu nêu các bước đan nong đôi. Ho¹t ®éng c¸ nh©n: ViÖc 1: Em quan s¸t h×nh mÉu kÕt hîp víi SGK ViÖc 2: Em trao ®æi c©u tr¶ lêi víi b¹n bªn c¹nh c¸c b­íc đan nong đôi. Ho¹t ®éng toµn nhãm : ViÖc 1: C¸c b¹n trong nhãm th¶o luËn vµ tr¶ lêi víi nhau c¸c b­íc đan nong đôi. ViÖc2: Nhãm tr­ëng thèng nhÊt c¸c ý kiÕn trong nhãm vµ b¸o c¸o. Ho¹t ®éng toµn líp: - §¹i diÖn c¸c nhãm tr¶ lêi c©u hái , c¸c nhãm kh¸c l¾ng nghe bæ sung( kh«ng nh¾c l¹i ý kiÕn nhãm b¹n) - Nêu các bước + Bước 1: Kẻ, cắt các nan đan. + Bước 2: Đan nong đôi. +Bước 3: Dán nẹp xung quanh tấm đan. - HS bổ sung nếu còn thiếu. - GV nhận xét và nhắc lại các bước. Ho¹t ®éng thùc hµnh Ho¹t ®éng toµn nhãm : - Tổ chức cho HS thực hành đan nong đôi. - Yêu cầu HS thực hành cá nhân. - Nhắc HS làm đúng mẫu. - GV quan sát ,uốn nắn ,gợi ý giúp đỡ các em còn lúng túng hoàn thành sản phẩm. - GV kiểm tra sản phẩm của HS. - Theo dõi giúp đỡ HS yếu. Ho¹t ®éng øng dông 3- Ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp - - GV tæ chøc cho c¸c b¹n trong nhãm tiÕn hµnh tr­ng bµy s¶n phÈm víi nhau: - Bình chọn sản phẩm đẹp. - Các bạn chọn sản phẩm đẹp và trưng bày trước lớp. - HS c¸c nhãm tiÕn hµnh nhËn xÐt ®¸nh gi¸ s¶n phÈm lÉn nhau. - Gv nhËn xÐt s¶n ph©m HS c¸c nhãm.khen ngîi ®éng viªn c¸c em *GV nhËn xÐt tiÕt häc. NhËn xÐt sù chuÈn bÞ bµi, kÕt qu¶ thùc hµnh cña HS DÆn HS chuÈn bÞ giÊy mµu - Nhận xét về tinh thần thái độ, sự chuẩn bị của hs. -Dặn hs chuẩn bị cho tiết sau: ChuÈn bÞ giÊy thñ c«ng, b×a cøng, th­íc, kÐo, keo cho bµi häc sau. HĐNGLL: TÌM HIỂU VỀ BIỂN, ĐẢO QUÊ HƯƠNG I.Mục tiêu: - Biết được tên , vị trí địa lí(khu vực) của một số biển, đảo của Việt Nam. - HiÓu ®ưîc ý nghÜa vµ tÇm quan träng cña viÖc gi÷ g×n và bảo vệ chủ quyền biển, đảo quê hương. -Lu«n cã ý thøc gi÷ g×n và thực hiện những việc làm tốt góp phần giữ gìn và bảo vệ biển, đảo quê hương. -Thi đua học tập chăm ngoan ,làm nhiều việc tốt để góp phần giữ gìn biển đảo quê hương. II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: Tư liệu về biển, đảo quê hương. III. Hoạt động học A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN * Khởi động: - HĐTQ tổ chức cho các bạn trong lớp hát bài hòa bình cho bé khởi động tiết học. - Quản trò lên tổ chức trò chơi theo hướng dẫn của GV - Chia sẻ sau trò chơi 1. Giới thiệu về biển, đảo Việt Nam. Việc 1: Em tự nhớ kể tên một số biển, đảo của Việt Nam. - Em đã từng đến hoặc từng thấy ở đâu? Có tên là gì ? - Em có hiểu biết gì về nơi đó? Việc 2: Em cùng chia sẻ Việc 3: NT yêu cầu lần lượt các bạn trình bày, chia sẻ - CTHĐTQ yêu cầu các nhóm trình bày chia sẻ. GV chốt đưa tư liệu giới thiệu các biển, đảo lớn ở nước ta. 2. Tổ chức cho H tham gia văn nghệ.. Việc 1: HS chọn bài hát hoặc câu chuyện về nội dung bài học Việc 2: Em cùng chia sẻ Việc 3: NT yêu cầu lần lượt các bạn trình bày, chia sẻ CTHĐTQ yêu cầu các nhóm trình bày chia sẻ. 3. Tổ chức hội vui học tập Việc 1: HS suy chọn trò chơi về toán học Việc 2: Em cùng chia sẻ Việc 3: NT yêu cầu lần lượt các bạn trình bày, chia sẻ CTHĐTQ yêu cầu ban học tập điều hành trò chơi. IV. Hoạt động ứng dụng: Chia sẻ người thân bài học hôm nay. Thứ tư ngày 22 tháng 2 năm 2017 TIẾNG VIỆT: BÀI 24B: EM BIẾT NHỮNG MÔN NGHỆ THUẬT NÀO? (T3) I. Mục tiêu: - Kể câu chuyện Đối đáp với vua - Củng cố cách viết chữ hoa R. - Viết đúng từ ngữ chứa tiếng bắt đầu thanh hỏi, thanh ngã II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH, Bảng nhóm HS: TLHDH,vở III. Điều chỉnh hoạt động 1. Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: Không điều chỉnh 2. Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh 3. Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS: HS còn hạn chế: Giúp HS nghe-viết đúng chính tả một đoạn trong bài Đối đáp với vua. Chữ viết đúng mẫu chữ quy định.Trình bày sạch sẽ. Tìm được các từ ngữ về nghệ thuật. HSHTT: Đặt 1 câu có tên môn nghệ thuật. IV. Hoạt động ứng dụng; Thực hiện theo sách HDH TOÁN: LÀM QUEN VỚI CHỮ SỐ LA Mà (T2) I. Mục tiêu: - Em làm quen với chữ số La Mã. - Biết đọc, viết, nhận biết giá trị các số La Mã từ I đên XII số XX, XXI II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH, MC, MT HS: TLHDH,vở,mô hình đông hồ III. Điều chỉnh hoạt động Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: Không điều chỉnh - Tất cả các bài tập HS bắt đầu từ hoạt động cá nhân, cặp đôi, chia sẻ trong nhóm rồi chia sẻ trước lớp Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS; -HS còn hạn chế: Giúp HS vận dụng đọc, viết và nhận biết chữ số la mã. Biết dùng que diêm sắp xếp, chuyển đổi số la mã. -HSHTT: Bt bổ sung Viết tuổi của em bằng chữ số la mã. IV. Hoạt động ứng dụng Chia sẻ bài học với người thân. Thứ năm ngày 23 tháng 2 năm 2017 TOÁN: THỰC HÀNH XEM ĐỒNG HỒ (T1) I. Mục tiêu: Em biết : - Xem giờ chính xác đến từng phút. - Nhận biết được về thời gian( phân biệt thời điểm, khoảng thời gian). II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH, mô hình đồng hồ HS: TLHDH,vở, mô hình đồng hồ III. Điều chỉnh hoạt động Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: Không điều chỉnh Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS; -HS còn hạn chế: Giúp HS biết xem giờ chính xác đến từng phút, nhận biết về thời gian, xem giờ ở các đồng hồ.Biết đọc giờ theo hai cách. -HSHTT: Bt bổ sung Xem giờ ở nhà. IV. Hoạt động ứng dụng; Chia sẻ bài học với người thân. TIẾNG VIỆT: BÀI 24C: NGHỆ THUẬT LÀM ĐẸP CUỘC SỐNG (T1) I. Mục tiêu: - Kể câu chuyện Đối đáp với vua - Củng cố cách viết chữ hoa R. - Viết đúng từ ngữ chứa tiếng bắt đầu thanh hỏi, thanh ngã II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH HS: TLHDH,vở III. Điều chỉnh hoạt động 1. Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: Không điều chỉnh 2. Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh 3. Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS: HS còn hạn chế: Tiếp cận giúp các em đọc đúng tiếng, từ ,câu, đoạn ,bài và hiểu một số từ ngữ ,nắm ND bài Tiếng Đàn. HSHTT: Giúp các em đọc hay và đọc diễn cảm bài văn và hiểu được bài . IV. Hoạt động ứng dụng; Chia sẻ bài học với người thân. TIẾNG VIỆT: BÀI 24C: NGHỆ THUẬT LÀM ĐẸP CUỘC SỐNG (T2) I. Mục tiêu: - Nghe hiểu câu chuyện ngắn để kể lại - Luyện tập dùng dấu phẩy trong câu. II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH, Bảng nhóm HĐ7,Phiếu cá nhân HĐ1 HS: TLHDH,vở III. Điều chỉnh hoạt động 1. Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: Không điều chỉnh 2. Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: không 3. Dự kiến phương , án hỗ trợ cho đối tượng HS: Không điều chỉnh HS còn hạn chế: Giúp HS nắm ND bài Tiếng đàn và trả lời câu hỏi đúng.Điền dấu phẩy vào đoạn văn chính xác. HSHTT: Viết đoạn văn hoàn chỉnh vào vở. IV. Hoạt động ứng dụng Chia sẻ bài học với người thân. ÔLTV: TUẦN 24 I.Mục tiêu : Đọc và hiểu câu chuyện Đàn tơ - rưng có thêm những hiểu biết về đặc điểm cấu tạo, hình dáng về âm thanh sủa đàn tơ - rưng. Sử dụng được các từ ngữ về Nghệ thuật. Sử dụng đúng dấu phẩy khi viết câu Viết đúng từ chứa tiếng bắt đầu dấu hỏi dấu ngã. Kể lại được câu chuyện đã nghe về chủ điểm nghệ thuật. II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: Vở ÔL HS: Vở ÔL III. Điều chỉnh hoạt động Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: Không điều chỉnh Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS; HS còn hạn chế :BT 1,2, 3, 4, 5, 6,7 Giúp học sinh đọc và hiểu biết về đặc điểm cấu tạo, hình dáng về âm thanh sủa đàn tơ - rưng.Sử dụng được các từ ngữ về Nghệ thuật. Sử dụng đúng dấu phẩy khi viết câu.Viết đúng từ chứa tiếng bắt đầu dấu hỏi dấu ngã.Kể lại được câu chuyện đã nghe về chủ điểm nghệ thuật. HSHTT:Hoàn thành các bài tập và phần vận dụng. Tiếp cận và giúp đữ HS chậm tiến bộ IV. Hoạt động ứng dụng Chia sẻ bài học hôm nay với người thân. Ô.L.TOÁN: TUẦN 24 I. Mục tiêu: - Thực hiện đúng phép nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số và áp dụng giải bài toán có liên quan. II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: Vở ÔLT HS: Vở ÔLT III.Điều chỉnh hoạt động : 1.Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: Không điều chỉnh 2.Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh IV.Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS; + HS còn hạn chế - Tiếp cận từng hoạt động 2,4,7,8 Tuần 23 và HĐ 1,2 Tuần 24. Thực hiện đúng phép nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số và áp dụng giải bài toán có liên quan. + HS HTT: Hoàn thành tốt các bài tập làm thêm bài vận dụng .Hỗ trợ giúp đỡ các bạn còn hạn chế. Nắm chắc các kĩ năng của bài học. V. Hoạt động ứng dụng. - Chia sẻ bài học hôm nay với người thân Thứ sáu , ngày 24 tháng 2 năm 2017 TIẾNG VIỆT: BÀI 24C: NGHỆ THUẬT LÀM ĐẸP CUỘC SỐNG (T3) I. Mục tiêu: - Nghe hiểu câu chuyện ngắn để kể lại - Luyện tập dùng dấu phẩy trong câu. II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH, Bảng nhóm HĐ2b HS: TLHDH,vở III. Điều chỉnh hoạt động 1. Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: Không điều chỉnh 2. Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Chọn BT 2b 3. Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS: HS còn hạn chế :Tiếp cận giúp HS tìm được các từ chỉ hoạt động chứa tiếng có thanh hỏi hoặc thanh ngã .Nghe và kể lại được câu chuyện Người bán quạt may mắn. HSHTT: Kể được câu chuyện hay, có cảm xúc. IV. Hoạt động ứng dụng; Thực hiện theo sách HDH TOÁN: THỰC HÀNH XEM ĐỒNG HỒ (T2) I. Mục tiêu: Em biết : - Xem giờ chính xác đến từng phút. - Nhận biết được về thời gian( phân biệt thời điểm, khoảng thời gian). II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH, mô hình đồng hồ HS: TLHDH,vở, mô hình đồng hồ III. Điều chỉnh hoạt động Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: Không điều chỉnh Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS; - HS còn hạn chế: Giúp HS biết xem giờ chính xác đến từng phút, nhận biết về thời gian, xem giờ ở các đồng hồ.Biết đọc giờ theo hai cách. - HSHTT: Bt bổ sung Xem giờ ở nhà. IV. Hoạt động ứng dụng; Chia sẻ bài học với người thân. H§TT: SINH HOẠT SAO I.Mục tiêu - Nhận xét hoạt động trong tuần qua, đề ra phương hướng trong tuần tới. II. Các hoạt động: - HĐTQ Tổ chức cho các bạn trong lớp chơi trò chơi khởi động. - CTHĐTQ chia sẻ mục tiêu buổi sinh hoạt trước lớp 1. Đánh giá lại tình hình hoạt động trong tuần qua. - CTHĐTQ Đánh giá, lớp lắng nghe. - CTHĐTQ mời đại diện các ban phát biểu ý kiến. - HS phát biểu và đề xuất ý kiến cá nhân. - CTHĐTQ nhận xét hoạt động của lớp 2. Đề ra kế hoạch hoạt động trong tuần tới. -CTHĐTQ đưa ra một số kế hoạch trong tuần tới: + Chăm chỉ học tập hơn, tích cực, tự giác trong các hoạt động. + Không nói chuyện trong giờ học, xếp hàng ra vào lớp nhanh chóng. +Thùc hiÖn trang phôc ®i häc ®óng quy ®Þnh. + Tích cực rèn chữ viết. + Gióp ®ì c¸c b¹n häc tËp cïng tiÕn bé. - HĐTQ mời ý kiến của cô giáo - Các ban cùng bàn đưa ra phương án để thực hiện kế hoạch. 3.Sinh ho¹t v¨n nghÖ. - CTH§TQ yªu cÇu tr­ëng ban v¨n nghÖ b¾t cho líp h¸t mét vµi bµi h¸t tËp thÓ. - HĐTQ tổ chức cho các bạn giao tiếp Tiếng Anh theo chủ đề bài học. -GV dặn dò, nhắc hs thực hiện tốt luật giao thông ---------------***-------------- TỰ NHIÊN VÀ Xà HỘI: BÀI 19: RỄ CÂY CÓ ĐẶC ĐIỂM GÌ? (T2) I. Mục tiêu: Sau bài học, em: - Nhận dạng và kể tên một số cây. - Nêu được chức năng của rễ đối với đời sống của cây và ích lợi của rễ cây đối với đời sống con người. II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH, Một số loại rễ cây HS: TLHDH,vở III. Điều chỉnh hoạt động 1. Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: Không điều chỉnh 2. Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: 3. Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS: HS còn hạn chế:- Giúp HS Nhận dạng và kể tên một số cây. Nêu được chức năng của rễ đối với đời sống của cây và ích lợi của rễ cây đối với đời sống con người. -HSHTT: - Nắm đặc điểm và ích lợi của rễ cây vận dụng trong cuộc sống hằng ngày. IV. Hoạt động ứng dụng: Chia sẻ bài học với người thân. TỰ NHIÊN VÀ Xà HỘI: BÀI 20: LÁ CÂY CÓ ĐẶC ĐIỂM GÌ? (T1) I. Mục tiêu: - Nhận biết được sự đa dạng hình dạng, độ lớn, màu sắc của lá cây. - Nêu được chức năng của lá cây đối với đời sống của cây và ích lợi của lá cây đối với đời sống của con người. * Tích hợp BVMT, KNS - Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin, biết lá cây và đời sống của cây, đời sống của động vật và con người. - KN làm chủ bản thân: Có ý thức trách nhiệm, cam kết những hành vi thân thiện với các loại cây. - Ngăn chặn với những hành vi làm hại cây. - Biết cây xanh có lợi ích đối với cuộc sống của con người ; khả năng kì diệu của lá cây trong việc tạo ra ô xi và các chất dinh dưỡng để nuôi cây II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH, một số lá cây HS: TLHDH,vở III. Điều chỉnh hoạt động 1. Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: Không điều chỉnh 2. Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: 3. Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS: HS còn hạn chế: Nhận biết được sự đa dạng hình dạng, độ lớn, màu sắc của lá cây.Nêu được chức năng của lá cây đối với đời sống của cây và ích lợi của lá cây đối với đời sống của con người. HSHTT: Nắm đặc điểm của lá cây nêu chức năng và ích lợi của lá cây. IV. Hoạt động ứng dụng; Cây có tác dụng gì đối với con người? Chúng ta nên làm gì để bỏ vệ cây Thực hiện theo sách HDH

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc-_Tuan_24.doc
Tài liệu liên quan