Nhật kí dạy học lớp 3 - Năm học: 2016 - 2017 - Trường tiểu học Hoa Thuỷ - Tuần 27

1. Điều chỉnh hoạt động từng lô gô:

Tất cả các HĐ thêm HĐCN

2. Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh

3. Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS:

- HS còn hạn chế: Tiếp cận giúp các em đọc đúng tiếng từ, ngắt nghỉ đúng bài và nắm ND bài, TL được một câu hỏi về đoạn đọc.Nắm được phép nhân hóa trong bài thơ .

- HSHTT: Tiếp cận giúp các em đọc diền cảm và TL câu hỏi chính xác.

 Tìm thêm một số câu thơ, câu văn có hình ảnh nhân hóa.

 

doc13 trang | Chia sẻ: hoanganh.21 | Ngày: 11/11/2017 | Lượt xem: 536 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nhật kí dạy học lớp 3 - Năm học: 2016 - 2017 - Trường tiểu học Hoa Thuỷ - Tuần 27, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 27 Thứ hai ngày 13 tháng 3 năm 2017 TOÁN: BÀI 74: CÁC SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ(T1) I.Mục tiêu: - Em nhận biết các số có năm chữ số( trường hợp các chữ số đều khác 0). - Biết đọc, viết các số có năm chữ số. II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH, HS: TLHDH,vở, Phiếu hoa, tranh III. Các hoạt động học: A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN * Khởi động: - Quản trò lên tổ chức trò chơi khởi động tiết học - Chia sẻ sau trò chơi - HS viết tên bài vào vở. - HS Đọc mục tiêu bài, chia sẻ mục tiêu bài trước lớp 1. Chơi trò chơi “ Phân tích số”: Việc 1: Em nhẩm đọc phân tích số Việc 2: Em cùng bạn chia sẻ hỏi đáp nhau sa đó ngược lại + CTHĐTQ yêu cầu các nhóm tham gia chơi trước lớp 2. Thảo luận và trả lời các câu hỏi sau: Việc 1: Em đọc trả lời câu hỏi sau ghi vào vở nháp Việc 2: Em cùng bạn chia sẻ đi đến thống nhất kết quả Việc 3: NT yêu cầu các nhóm chia sẻ + CTHĐTQ yêu cầu các nhóm chia sẻ trước lớp 3. Quan sát bảng dưới đây và thực hiện các hoạt động sau Việc 1: Em quan sát và trả lời các câu hỏi sau ghi vào vở nháp Việc 2: Viết xong, em chủ động chia sẻ câu trả lời của mình cho bạn bên cạnh để bạn có ý kiến đánh giá và cùng trao đổi lại và bổ sung nếu thiếu. Em và bạn đổi vai hỏi và trả lời Việc 3: Nhóm trưởng đọc câu hỏi và mời bạn trả lời, các bạn khác chú ý nghe, đánh giá và bổ sung cho mình. - CTHĐTQ tổ chức cho các nhóm chia sẻ . Việc 1: Em đọc và viết vào chỗ chấm vào bản trong Việc 2: Viết xong, em chủ động chia sẻ câu trả lời của mình cho bạn bên cạnh để bạn có ý kiến đánh giá và cùng trao đổi lại và bổ sung nếu thiếu. Em và bạn đổi vai hỏi và trả lời Việc 3: Nhóm trưởng đọc câu hỏi và mời bạn trả lời, các bạn khác chú ý nghe, đánh giá và bổ sung cho mình. - CTHĐTQ tổ chức cho các nhóm chia sẻ. - Hội đồng tự quản tổ chức cho các bạn chia sẻ sau tiết học. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Như TLHDH TIẾNG VIỆT: BÀI 27A: ÔN TẬP 1 (T1) I. Mục tiêu: - Ôn luyện các nội dung: + Một số bài tập đọc đã học. + Phép nhân hóa II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH, HS: TLHDH,vở, Phiếu hoa, tranh III. Điều chỉnh hoạt động 1. Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: Tất cả các HĐ thêm HĐCN 2. Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh 3. Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS: - HS còn hạn chế: Tiếp cận giúp các em đọc đúng tiếng từ, ngắt nghỉ đúng bài và nắm ND bài, TL được một câu hỏi về đoạn đọc.Nắm được phép nhân hóa trong bài thơ . HSHTT: Tiếp cận giúp các em đọc diền cảm và TL câu hỏi chính xác. Tìm thêm một số câu thơ, câu văn có hình ảnh nhân hóa. IV. Hoạt động ứng dụng; Thực hiện theo sách HDH TIẾNG VIỆT: BÀI 27A: ÔN TẬP 1 (T2) I. Mục tiêu: - Viết báo cáo - Viết chính tả l/n, tr/ch hoặc âc/ât, ươc/ươt II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH, HS: TLHDH,vở III. Điều chỉnh hoạt động 1. Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: Tất cả các HĐ thêm HĐCN 2. Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh 3. Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS: - HS còn hạn chế: Tiếp cận giúp các em đọc đóng vai chi đội trưởng, phân biệt l/n, tr/ch,âc/ât, ươc/ươt HSHTT: Tiếp cận giúp các em đóng vai phân biệt l/n, tr/ch, âc/ât, ươc/ươt. Tìm thêm một số câu thơ, câu văn có hình ảnh nhân hóa. IV. Hoạt động ứng dụng; Thực hiện theo sách HDH HĐGDĐĐ: TÔN TRỌNG THƯ TỪ VÀ TÀI SẢN CỦA NGƯỜI KHÁC(T2) I.Mục tiêu: - Nêu được một vài biểu hiện về tôn trọng thư từ , tài sản của người khác. - Biết không được xâm phạm thư từ, tài sản của người khác . - Thực hiện tôn trọng thư từ, nhật kí, sách vở đồ dùng của bạn bè và mọi người - HSHTT Biết trẻ em có quyền được tôn trọng bí mật riêng tư. Nhắc mọi người cùng thực hiện. * Tích hợp KNS: - Kĩ năng tự trọng - Kĩ năng làm chủ bản thân, kiên định, ra quyết định. II. Tài liệu và phương tiện: Vở VBT, Phiếu học tập III. Các hoạt động học: B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH * Khởi động: - HĐTQ tổ chức cho các bạn trong lớp chơi trò chơi khởi động tiết học. - HS viết tên bài vào vở. - HS Đọc mục tiêu bài, chia sẻ mục tiêu bài trước lớp 1. Nhận xét hành vi Việc 1: Em đọc các tình huống và suy nghỉ xem hành vi nào đúng, hành vi nào sai Việc 2: Em cùng bạn chia sẻ hành vi đúng sai Việc 3: NT yêu cầu các bạn chia sẻ trước nhóm - CTHĐTQ yêu cầu các nhóm chia sẻ trước lớp 2. Đóng vai Việc 1: Em đọc các tình huống Việc 2: Em cùng bạn chia sẻ tình huống nhận xét Việc 3: NT yêu cầu các bạn đóng vai trong nhóm CTHĐTQ tổ chức cho các nhóm trình bày đóng vai trước lớp, nhận xét Khi có thư từ của người khác chúng ta nên làm gì? - Hội đồng tự quản tổ chức cho các bạn chia sẻ sau tiết học. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Thực hiện nội dung bài. Thứ ba, ngày 14 tháng 3 năm 2017 TIẾNG VIỆT: BÀI 27B: ÔN TẬP 2 (T1) I. Mục tiêu: - Viết báo cáo - Viết chính tả l/n, tr/ch hoặc âc/ât, ươc/ươt II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH, phiếu ghi tên các bài TĐ HS: TLHDH,vở III. Điều chỉnh hoạt động 1. Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: Không điều chỉnh 2.Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh 3. Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS: - HS còn hạn chế: Tiếp cận giúp các em đọc đúng tiếng từ, ngắt nghỉ đúng bài và nắm ND bài, TL được một câu hỏi về đoạn đọc.Biết dựa vào tranh và các thông tin ở tranh vẽ để kể được câu chuyện Quả táo. -HSHTT: Tiếp cận giúp các em đọc diễn cảm và TL câu hỏi chính xác .Kể chuyện hay, mạch lạc. IV. Hoạt động ứng dụng; Thực hiện theo sách HDH Tiếng Việt: BÀI 27B: ÔN TẬP 2 (T2) I. Mục tiêu: - Nghe viết bài thơ Khói chiều II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH HS: TLHDH,vở III. Điều chỉnh hoạt động 1. Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: Không điều chỉnh 2. Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh 3. Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS: HS còn hạn chế: Giúp HS nghe, viết đúng bài thơ Khói chiều. Chữ viết đúng mẫu, trình bày sạch sẽ. - HSHTT: Viết đẹp IV. Hoạt động ứng dụng. - Chia sẻ bài học hôm nay với người thân TOÁN: CÁC SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ (T2) I. Mục tiêu: - Ôn luyện các nội dung: + Một số bài tập đọc đã học. + Phép nhân hóa II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH, HS: TLHDH,vở, Phiếu CN III. Điều chỉnh hoạt động Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: - Tất cả các bài tập HS bắt đầu từ hoạt động cá nhân, cặp đôi, chia sẻ trong nhóm rồi chia sẻ trước lớp Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS; -HS còn hạn chế: Giúp HS biết đọc, viết các số có 5 chữ số. Thứ tự các số có 5 chữ số. Khi đọc, viết các số có 5 chữ số ta đọc viết từ hàng nào? Nêu quy luật điền từng dãy số? -HSHTT: Bt bổ sung Viết các số có 5 chữ số ,mà mỗi số có 5 chữ số giống nhau và sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn. IV. Hoạt động ứng dụng; Thực hiện theo sách HDH THỦ CÔNG: LÀM LỌ HOA GẮN TƯỜNG ( T3) I.Mục tiêu: - HS biết cách làm lọ hoa gắn tường. - Làm được lọ hoa gắn tường .Lọ hoa tương đối cân đối. - (Đối với HS năng khiếu:- Làm được lọ hoa gắn tường cân đối .Lọ hoa trang trí đẹp.) II.Đồ dùng dạy học: - Mẫu lọ hoa gắn tường làm bằng giấy ,tranh quy trình làm lọ hoa gắn tường. - Giấy nháp, giấy thủ công, kéo, bút III/ Ho¹t ®éng d¹y häc: 1.¤n ®Þnh tæ chøc: Nhãm tr­ëng kiÓm tra dông cô – b¸o c¸o chñ tÞch H§TQ – B¸o c¸o GV 2. Bµi míi: HS Nêu mục tiêu  - HS biết cách làm ộ hoa gắn tường. - Làm được lọ hoa gắn tường .Lọ hoa tương đối cân đối. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH 1. Thực hành làm lọ hoa gắn tường. Yêu cầu nêu các bước làm lọ hoa gắn tường. Ho¹t ®éng c¸ nh©n: ViÖc 1: Em quan s¸t h×nh mÉu kÕt hîp víi SGK ViÖc 2: Em trao ®æi c©u tr¶ lêi víi b¹n bªn c¹nh c¸c b­íc lµm lọ hoa gắn tường Ho¹t ®éng toµn nhãm : ViÖc 1: C¸c b¹n trong nhãm th¶o luËn vµ tr¶ lêi víi nhau c¸c b­íc lµm lọ hoa gắn tường. ViÖc2: Nhãm tr­ëng thèng nhÊt c¸c ý kiÕn trong nhãm vµ b¸o c¸o. Ho¹t ®éng toµn líp: - §¹i diÖn c¸c nhãm tr¶ lêi c©u hái , c¸c nhãm kh¸c l¾ng nghe bæ sung( kh«ng nh¾c l¹i ý kiÕn nhãm b¹n) - Nêu các bước + Bước 1: Gấp phần giấy làm đế lọ hoa và gấp các nếp cách đều. + Bước 2: Tách phần gấp đế lọ hoa ra khỏi các nếp gấp làm thân lọ hoa. +Bước 3: Làm thành lọ hoa gắn tường. - HS bổ sung nếu còn thiếu. - GV nhận xét và nhắc lại các bước. Ho¹t ®éng thùc hµnh Ho¹t ®éng toµn nhãm : - Tổ chức cho HS thực hành làm lọ hoa gắn tường. - Yêu cầu HS thực hành cá nhân. - Nhắc HS làm đúng mẫu. - GV quan sát ,uốn nắn ,gợi ý giúp đỡ các em còn lúng túng hoàn thành sản phẩm. - GV kiểm tra sản phẩm của HS. - Theo dõi giúp đỡ HS yếu. Ho¹t ®éng øng dông 3- Ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp - - GV tæ chøc cho c¸c b¹n trong nhãm tiÕn hµnh tr­ng bµy s¶n phÈm víi nhau: - Bình chọn sản phẩm đẹp. - Các bạn chọn sản phẩm đẹp và trưng bày trước lớp. - HS c¸c nhãm tiÕn hµnh nhËn xÐt ®¸nh gi¸ s¶n phÈm lÉn nhau. - Gv nhËn xÐt s¶n ph©m HS c¸c nhãm.khen ngîi ®éng viªn c¸c em *GV nhËn xÐt tiÕt häc. NhËn xÐt sù chuÈn bÞ bµi, kÕt qu¶ thùc hµnh cña HS DÆn HS chuÈn bÞ giÊy mµu - Nhận xét về tinh thần thái độ, sự chuẩn bị của hs. -Dặn hs chuẩn bị cho tiết sau: ChuÈn bÞ giÊy thñ c«ng, b×a cøng, th­íc, kÐo, keo cho bµi häc sau. HĐNGLL: YÊU QUÝ MẸ VÀ CÔ GIÁO I.Mục tiêu: -HS biÕt vÒ mẹ và cô cña m×nh -HS hiÓu ®îc sù yªu thư¬ng,quan t©m ch¨m sãc của mẹ và cô ®· dµnh cho em -Gi¸o dôc HS t×nh c¶m yªu thư¬ng,th¸i ®é t«n träng ®èi víi nh÷ng ngưêi phô n÷ trong gia ®×nh c¸c em II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: Mẫu chuyện về mẹ, bà, cô. Máy nghe nhạc III. Hoạt động học A. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH * Khởi động: - HĐTQ tổ chức cho các bạn trong lớp chơi trò chơi khởi động tiết học. - Quản trò lên tổ chức trò chơi theo hướng dẫn của GV - Chia sẻ sau trò chơi - Më ®Çu GV hoÆc ngưêi dÉn ch¬ng tr×nh nªu vÊn ®Ò:Nh©n dÞp ngµy Quèc tÕ phô n÷ 8-3 chóng ta sÏ cïng kÓ cho nhau nghe vÒ nh÷ng ngưêi phô n÷ th©n yªu trong gia ®×nh m×nh lµ: mẹ và cô .B©y giê b¹n nµo sÏ xung phong kÓ trưíc -HS lÇn lưît xung phong lªn kÓ chuyÖn, võa kÓ võa giíi thiÖu ¶nh,b¨ng h×nh,c¸c vËt kØ niÖm : mẹ và cô - Sau mçi HS kÓ ,c¸c b¹n kh¸c trong líp ngåi nghe vµ cã thÓ nªu ý kiÕn b×nh luËn hoÆc ®Æt c©u hái. - GV cã thÓ kÓ vÒ : mẹ và cô cña m×nh cho HS tham kh¶o - Sau khi HS kÓ xong GV tæ chøc cho HS c¶ líp th¶o luËn theo c¸c c©u hái sau: -Em nghÜ g× khi kÓ chuyÖn vµ nghe c¸c b¹n kÓ chuyÖn vÒ mẹ và cô cña m×nh? -Chóng ta cÇn thÓ hiÖn t×nh c¶m yªu th¬ng ®èi víi mẹ và cô trong cuéc sèng hµng ngµy nh thÕ nµo? - GV NX ®¸nh gi¸ chung vÒ kÕt qu¶ buæi kÓ chuyÖn khen c¸c HS kÓ hay,thÓ hiÖn ®ưîc c¶m xóc cña m×nh ®èi víi mẹ và cô qua c©u chuyÖn. - GV nh¾c nhë HS h·y lu«n yªu quý vµ thÓ hiÖn t×nh c¶m cña m×nh ®èi víi mẹ và cô b»ng th¸i ®é quan t©m vµ nh÷ng viÖc lµm cô thÓ trong cuéc sèng. IV. Hoạt động ứng dụng; Chia sẻ người thân bài học hôm nay. Thứ tư ngày 15 tháng 3 năm 2017 TIẾNG VIỆT: BÀI 27B: ÔN TẬP 2 (T3) I. Mục tiêu: - Mở rộng vốn từ về các chủ điểm đã học II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH, Chuẩn bị ô chữ HS: TLHDH,vở III. Điều chỉnh hoạt động 1. Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: - Tất cả các HĐ thêm HĐCN 2. Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh 3. Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS: HS còn hạn chế: Giúp HS nắm được các vốn từ về chủ điểm đã học và giải được ô chữ. - HSHTT: Giải ô chữ nhanh, chính xác. IV. Hoạt động ứng dụng; Thực hiện theo sách HDH TOÁN: CÁC SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ T (T1) I. Mục tiêu: Em biết: - Đọc, viết các số có năm chữ số( trường hợp chữ số hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị là 0) II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH, HS: TLHDH,vở, Tấm bìa, thẻ số III. Điều chỉnh hoạt động Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: - Tất cả các HĐ thêm HĐCN Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS; -HS còn hạn chế: Giúp HS nhận biết được các số có 5 chữ số. Biết đọc, viết các số có 5 chữ số trường hợp chữ số hàng nghìn, hàng trăm, hàng choc, hàng đơn vị là 0 . Khi đọc, viết các số có 5 chữ số ta đọc viết từ hàng nào? Nêu quy luật điền từng dãy số? -HSHTT: Bt bổ sung Viết các số có năm chữ số, mà ở mỗi chữ số có một hàng có chữ số 0. IV. Hoạt động ứng dụng. - Chia sẻ bài học hôm nay với người thân. Thứ năm ngày 16 tháng 3 năm 2017 TOÁN: CÁC SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ T (T2) I. Mục tiêu: - Thứ tự thực hiện các số có năm chữ số. - Làm tính với số tròn nghìn, tròn trăm. II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH, phiếu ghi tên các bài TĐ HS: TLHDH,vở,phiếu cá nhân HĐ1,2,3; 4 bộ hình tam giác III. Điều chỉnh hoạt động Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: - Tất cả các bài tập HS bắt đầu từ hoạt động cá nhân, cặp đôi, chia sẻ trong nhóm rồi chia sẻ trước lớp Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS: -HS còn hạn chế: Giúp HS Biết đọc, viết các số có 5 chữ số trường hợp chữ số hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị là 0và thứ tự các số có 5 chữ số.Làm tính với số tròn nghìn, tròn trăm.Xếp được hình theo mẫu. Khi đọc, viết các số có 5 chữ số ta đọc viết từ hàng nào? Nêu quy luật điền từng dãy số? -HS Khá Giỏi: Bt bổ sung Viết các số có năm chữ số, mà ở mỗi chữ số có một hàng có chữ số 0và sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn. IV. Hoạt động ứng dụng; Thực hiện theo sách HDH TIẾNG VIỆT: BÀI 27C: ÔN TẬP 3 (T1) I. Mục tiêu: - Ôn một số bài tập đọc đã học II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH, phiếu ghi tên các bài TĐ HS: TLHDH,vở III. Hoạt động học: A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN * Khởi động: - HĐTQ tổ chức cho các bạn trong lớp chơi trò chơi khởi động tiết học. - HS viết tên bài vào vở. - HS Đọc mục tiêu bài, chia sẻ mục tiêu bài trước lớp 1. Chơi trò chơi: Hái hoa. - Em ôn lại các bài tập đọc đã học - Em cùng bạn đọc cho nhau + CTHĐTQ yêu cầu quản trò lên tổ chức trò chơi Hái hoa - Chia sẻ sau khi chơi 2. Chơi trò chơi Tìm hiểu về người anh hùng: Việc 1: Em hãy kể tên các anh hùng chống ngoại xâm ghi vào vở nháp Việc 2: Viết xong, em chủ động chia sẻ câu trả lời của mình cho bạn bên cạnh để bạn có ý kiến đánh giá và cùng trao đổi lại và bổ sung nếu thiếu. Việc 3: Nhóm trưởng và mời bạn kể tên các anh hùng chống ngoại xâm, các bạn khác chú ý nghe, đánh giá và bổ sung cho mình. + CTHĐTQ tổ chức cho các nhóm chơi trò chơi Tìm hiểu về người anh hùng - Hội đồng tự quản tổ chức cho các bạn chia sẻ sau tiết học. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Như TLHDH TIẾNG VIỆT: BÀI 27C: ÔN TẬP 3 (T2) I. Mục tiêu: - Viết đúng từ ngữ chứa tiếng bắt đầu tr/ch. - Luyện tập dùng phép nhân hóa. II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH, Phiếu nhóm HS: TLHDH,vở III. Điều chỉnh hoạt động 1. Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: Không điều chỉnh 2 . Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: 3. Dự kiến phương , án hỗ trợ cho đối tượng HS: Không điều chỉnh HS còn hạn chế: HS đọc bài và thảo luận chọn ý trả lời đúng. HSHTT: Làm nhanh và chính xác. IV. Họat động ứng dụng ÔLTV: TUẦN 27 I.Mục tiêu : Đọc và hiểu bài Truyện kể mãi không hết. Sử dụng các từ ngữ về các chủ điểm đã học ; đặt và trả lời câu hỏi Khi nào? Ở đâu? Như thế nào? Vì sao?; nắm được các cách nhân hóa; biết sử dụng đúng dấu chấm, dấu phẩy. Viết đúng từ chứa tiếng bắt đầu bằng r/d/gi, n/l, tr/ch - Viết được đoạn văn kể về một người em yêu quý. II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: Vở ÔL HS: Vở ÔL III. Điều chỉnh hoạt động Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: Không điều chỉnh Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS; HS còn hạn chế :BT 1,2, 3, 4, 5 Giúp học sinh đọc và hiểu Đọc và hiểu bài. Sử dụng các từ ngữ về các chủ điểm đã học ; đặt và trả lời câu hỏi Khi nào? Ở đâu? Như thế nào? Vì sao?; nắm được các cách nhân hóa; biết sử dụng đúng dấu chấm, dấu phẩy.Viết đúng từ chứa tiếng bắt đầu bằng r/d/gi, n/l, tr/ch.Viết được đoạn văn kể về một người em yêu quý. HSHTT:Hoàn thành các bài tập và phần vận dụng. Tiếp cận và giúp đỡ HS chậm tiến bộ. IV. Hoạt động ứng dụng Chia sẻ bài học hôm nay với người thân. Ô.L.TOÁN: TUẦN 27 I. Mục tiêu: - Biết đọc, phân tích xử lí số liệu của một dãy, bảng số liệu; lập được bảng số liệu theo yêu cầu(ở mứcđộc đơn giản). - Biết đọc viết các số có năm chữ số.. II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: Vở ÔLT HS: Vở ÔLT III.Điều chỉnh hoạt động : 1.Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: Không điều chỉnh 2.Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh IV.Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS; + HS còn hạn chế - Tiếp cận từng hoạt động 1,2,3,5,6,7,8 Tuần 26 và HĐ 1, 2 Tuần 27. Biết đọc, phân tích xử lí số liệu của một dãy, bảng số liệu; lập được bảng số liệu theo yêu cầu(ở mứcđộc đơn giản). - Biết đọc viết các số có năm chữ số + HS HTT: Hoàn thành tốt các bài tập làm thêm bài vận dụng .Hỗ trợ giúp đỡ các bạn còn hạn chế. Nắm chắc các kĩ năng của bài học. IV. Hoạt động ứng dụng. - Chia sẻ bài học hôm nay với người thân Thứ sáu ngày 17 tháng 3 năm 2017 TIẾNG VIỆT: BÀI 27C: ÔN TẬP 3 (T3) I. Mục tiêu: - Ôn luyện viết báo cáo II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH, Phiếu cá nhân HĐ4 HS: TLHDH,vở III. Điều chỉnh hoạt động 1. Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: Không điều chỉnh 2. Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: 3. Dự kiến phương , án hỗ trợ cho đối tượng HS: Không điều chỉnh HS còn hạn chế: HS biết tìm từ điền vào chỗ trống thích hợp.Biết viết báo cáo theo mẫu. HSHTT: Làm nhanh và chính xác. IV.Hoạt động ứng dụng: Thực hiện theo sách TOÁN: SỐ 100 000 I. Mục tiêu: - Thứ tự thực hiện các số có năm chữ số. - Làm tính với số tròn nghìn, tròn trăm. II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH, các thẻ số 10 000;phiếu các nhân HĐ1,2,3 HS: TLHDH,vở, các thẻ số III. Điều chỉnh hoạt động Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: - Tất cả các HĐ thêm HĐCN Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS: -HS còn hạn chế: Giúp HS nhận biết số 100 000; Biết đọc, viết, thứ tự các số có 5 chữ số; Biết tìm số liền trước, liền sau của số đã cho. Nêu quy luật điền từng dãy số? Nêu cách tìm SLT;SLS của một số? -HSHTT: Bt bổ sung Tìm số liền trước, liền sau của số lớn nhất có 5 chữ số và số bé nhất có 5 chữ số. IV. Hoạt động ứng dụng; Thực hiện theo sách HDH HĐTT: SINH HOẠT LỚP I.Mục tiêu - Nhận xét hoạt động trong tuần qua, đề ra phương hướng trong tuần tới. - Múa hát lại những bài hát tập thể. - Tổ chức giao tiếp Tiếng anh cho học sinh II. Các hoạt động dạy học: * HĐ1: Sinh hoạt văn nghê Ban văn nghệ bắt cho lớp hát một vài bài hát tập thể. - HS xung phong hát cá nhân. * HĐ2: Đánh giá lại tình hình hoạt động trong tuần qua. - CTHĐTQ mời các bạn nhóm trưởng lên nhận xét hoạt động của nhóm mình trong tuần - CTHĐTQ lên nhận xét tình hình hoạt động của lớp trong tuần qua. + Trong tuần qua nhiều bạn đã có có gắng. Trong giờ học có nhiều nhóm tích cực hoạt động và có hiệu quả. + Tuy nhiên trong giờ học còn hay nói chuyện riêng, chưa có ý thức tự giác trong vệ sinh, còn nghịch. -Mời HS phát biểu ý kiến. * HĐ3: Đề ra kế hoạch hoạt động trong tuần tới. + CTHĐTQ đa ra một số kế hoạch trong tuần tới: + Chăm chỉ học tập hơn. + Không nói chuyện trong giờ học, xếp hàng ra vào lớp nhanh chóng. Thực hiện tốt công tác tự quản đầu giờ . + Thực hiện trang phục đi học đúng quy định. * HĐ 4: Giao tiếp Tiếng Anh - CTHĐTQ tổ chức cho các bạn giao tiếp với nhau bằng tiếng anh về chủ điểm trong tuần * Dặn dò - HS về nhà chuẩn bị bài cho tuần tới, tham gia những trò chơi an toàn trong ngày nghỉ.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc-_Tuan_27.doc