Ôn thi THPT QG môn Giáo dục công dân

Câu 24. Việc công dân kiến nghị với các cơ quan nhà nước về xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội là thể hiện quyền

A. tham gia xây dựng đất nước. B. dân chủ trong xã hội.

C. tham gia quản lí nhà nước và xã hội. D. tự do ngôn luận.

Câu 25. Trong dịp đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri, nhân dân thôn H đã nêu một số kiến nghị với đại biểu về xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Việc nhân dân đề xuất kiến nghị là thể hiện quyền nào của công dân?

A. Quyền tham gia phát triển kinh tế - xã hội.

B. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

C. Quyền dân chủ trong xã hội.

D. Quyền tự do ngôn luận.

Câu 26. Chị H bị giám đốc công ty kỷ luật với hình thức “Chuyển công tác khác”. Chị H muốn làm đơn gửi đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền vì cho rằng quyết định của giám đốc là trái pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Vậy chị H phải làm đơn gì dưới đây cho đúng pháp luật?

A. Đơn tố cáo B. Đơn trình bày nguyện vọng.

C. Đơn khiếu nại. D. Đơn phản đối.

 

doc324 trang | Chia sẻ: binhan19 | Ngày: 16/03/2019 | Lượt xem: 45 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Ôn thi THPT QG môn Giáo dục công dân, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
phần thực hiện phương hướng nào dưới đây của chính sách dân số? A. Tổ chức tốt bộ máy làm công tác dân số ở địa phương. B. Nâng cao hiểu biết của người dân về chính sách dân số. C. Làm tốt công tác tuyên truyền về kế hoạch hóa gia đình. D.Nhà nước đầu tư đúng mức về công tác dân số. 9/ Theo Luật Bảo hiểm y tế, Nhà nước đóng bảo hiểm y tế cho tất cả trẻ em dưới 6 tuối. Việc làm trên nhằm thực hiện. A. quyền được phát triển.. B. quyền bình đẳng của trẻ em. C. quyền sống của trẻ em. D. quyền hưởng thụ của trẻ em. 10/ Vì hoản cảnh khó khăn nên anh H không có điều kiện học tiếp ở Đại học. Sau mấy năm, anh H vừa làm ở nhà máy vừa theo học Đại học tại chức. anh H đã thực hiện quyền nào dưới đây của công dân? A. Quyền lao động thường xuyên, liên tục. B. Quyền tự do học tập. C. Quyền được phát triển. D. Quyền học thường xuyên, học suốt đời. 11/ “Quá trình hoạt động có mục đích, làm cho những quy định của pháp luật đi vào đời sồng, trở thành những hành vi hợp pháp của các cá nhân, tổ chức”, đó là nội dung của khái niệm nào dưới đây ? A. Thực hiện pháp luật. B. Vai trò của pháp luật. C. Trách nhiệm pháp lý. D. Nội dung pháp luật. 12/ Quyền bầu cử và ứng cử là các quyền dân chủ cơ bản của công dân trong lĩnh vực chính trị, thông qua đó nhân dân thực thi hình thức dân chủ A. tuyệt đối. B. tự do. C. gián tiếp. D. trực tiếp. . 13/ Mục đích của khiếu nại là nhằm A. thực hiện nghĩa vụ. B. khôi phục quyền lợi. C. bảo đảm trách nhiệm . D. phục hồi công việc. 14/ Đặc trưng nào dưới đây là ranh giới để phân biệt pháp luật với các loại quy phạm xã hội khác A. tính quy phạm phổ biến B. Tinh quyền lực bắt buộc chung C. tính xác định chặt chẽ về mặt nội dung D. Tính quyền lực bắt buộc chung 15/ Người nào sau đây bị tước quyền bầu cử? A. Người khuyết tật. B. Người già yếu. C. Người bị tình nghi là tội phạm. D. Người đang bị phạt tù giam. 16/ UBND huyện thu hồi đất nhà em để làm đường, nhưng gia đình em thấy mức bồi thường chưa thỏa đáng, gia đình em sẽ làm gì? A. Tố cáo lên UBND Tỉnh. B. Tố cáo lên Trung ương. C Khiếu nại lên UBND huyện. D. khiếu nại đến công an. 17/ Việc mở trường chuyên cấp trung học phổ thông ở các tỉnh và một số trường đại học là nhằm A. đảm bảo bình đẳng trong giáo dục. B. thực hiện đổi mới giáo dục. C. bồi dưỡng để phát triển tài năng. D. đa dạng các hoạt động giáo dục. 18/ Hành vi nào sau đây có thể bị phạt tù ? A. Sử dụng ma túy. B. Vi phạm kỷ luật. C. Chống người thi hành công vụ. D. Vi phạm kỷ luật lao động. 19/ Thấy nhóm người đang tổ chức đánh bạc ăn tiền, H điện báo cho công an, H đang thực hiện quyền A. khiếu nại. B. tố cáo. C. tham gia quản lý Nhà nước. D. tư do ngôn luận. 20/ “Tham gia thảo luận, góp ý kiến xây dựng các văn bản pháp luật quan trọng liên quan đến các quyền, lợi ích co bản của mọi công dân” đó là một trong những nội dung cơ bản của quyền A. tham gia quản lý nhà nước. B. khiếu nại tố cáo. B. bầu cử, ứng cử. D. tự do cá nhân. 21/ Việc làm nào sau đây không thể hiện quyền tham gia quản lý Nhà nước? A.Bác H đóng góp ý kiến sủa đổi luật dân sự. B. Bác K đưa ý kiến thảo luận, biểu quyết khi Nhà nước trưng cầu ý dân. C. Chú D bàn bạc và biểu quyết trực tiếp mức đóng góp xây dựng lộ nông thôn. D. Quảng cáo sản phẩm của địa phương. 22/ Trong kỳ bầu cử, ông A đến gần một số người vận động họ không bầu cử cho những người mà mình không ưa, việc làm của ông A vi phạm đến nguyên tắc bầu cử A, phổ thông. B. bình đẳng. C. trực tiếp. D. Bổ phiếu kín. 23/ Công dân thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, chủ động làm những gì mà pháp luật quy định phải làm là hình thức thực hiện nào dưới đây ? A. sử dụng pháp luật. B. thi hành pháp luật. C. tuân thủ pháp luật. D. áp dụng pháp luật 24/ Ông H dắt xe đạp ngang qua quốc lộ, do chạy với vận tốc quá nhanh, lại thiếu quan sát nên xe máy của ông B đã va chạm với đạp của ông H. Hậu quả ông B bị ngã và ngất xỉu. Cho rằng xe máy va chạm với xe đạp là xe máy sai nên ông H lẳng lặng bỏ đi. Thấy bất bình, hai thanh niên A và N đuổi theo giữ ông H lại. Những ai dưới đây vi phạm pháp luật? A. Ông H và ông B. B. Hai thanh niên A,N và ông B. C. Hai thanh niên A và N. D. Hai thanh niên A, N ông H và ông B. 25/. Bình đẳng giữa vợ và chồng được thể hiện trong quan hệ nhân thân và gia đình. trong quan hệ tài sản và gia đình. trong quan hệ nhân thân và tài sản. trong quan hệ tài sản. 26/ Vi phạm kỷ luật là hành vi vi phạm pháp luật xâm hại đến A. nội quy trong lao động B. quy tắc quản lý của Nhà nước C. quan hệ lao động, công vụ Nhà nước D. quan hệ sở hữu và quan hệ tình cảm. 27/ Hình thức phạt tiền, phạt cảnh cáo khi xâm phạm đến các quy tắc quản lý của Nhà nước được áp dụng với người có hành vi vi phạm A. hành chính B. hình sự C. kỷ luật. D. dân sự 28/ Gia đình bác H tham gia góp ý kiến về việc xây dựng trạm ý tế xã. Điều này thể hiện quyền nào dưới đây? A. Tự do ngôn luận. B. Tham gia quản lý Nhà nước. B. Hoạt động xã hội. D. Biểu quyết công việc xã hội. 29/ Bà A đến UBND xã phản ánh việc cán bộ địa chính bán đất trái quy định của pháp luật. Vậy bà A đã thực hiện quyền A. khiếu nại. B. tố cáo. C. quản lý Nhà nước. D.tự do ngôn luận. 30/ Khi công dân đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính khi có căn cứ cho rằng quyết định đó là trái luật, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình là công dân đã sử dụng quyền nào dưới đây? A. Quyền tố cáo. B. Quyền khiuế nại. C. Quyền ngôn luận. D. Quyền tố tụng. 31/ Khi công dân báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyềnbiết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hai hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, nghĩa là công dân đang sử dụng quyền A. tố cáo. B. khiếu nại. C. được bảo vệ. D. tố tụng 32/ Hai vợ chồng cưới nhau được nửa năm, anh A yêu cầu vợ phải nghỉ việc trở về quê của anh để sinh sống. Việc làm của anh A vi phạm quyền bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ A. tự do cá nhân B. tài sản C. thân thân D. tình cảm 33/ Để bày tỏ ý kiến của mình về phương pháp học tập môn Ngoại ngữ, T đã viết bài đăng báo. Vậy T đã thực hiện quyền nào dưới đây của công dân ? A. Quyền học tập. B. Quyền được phát triển. C. Quyền tự do ngôn luận. D. Quyền tham gia. 34/ Một học sinh có hoàn cảnh khó khăn được cấp sách giáo khoa, được giảm học phí. Việc làm trên nhằm bảo đảm quyền A. bình đẳng về điều kiện học tập. B. bình đẳng về cơ hội học tập. C. học tập không hạn chế. D. được phát triển. 35/ Tham gia quản lý Nhà nước và xã hội là quyền và trách nhiệm của ai dưới đây? A. Những người có năng lực chuyên môn. B. Mọi công dân. C. Nhữngngười đứng đầu cơ quan Nhà nước. D. Những người là cán bộ công chức Nhà nước. 36/ Công dân nào có quyền thảo luận đóng góp ý kiến khi Nhà nước trưng cầu ý dân? A. Cong dân tứ 15 tuổi trở lên. B. Mọi công dân. C. Công dân đủ 18 tuổi trở lên. C. Chỉ có các cán bộ công chức Nhà nước. 37/ Cháu C chạy xe máy dưới 50cc không đội nón bảo hiểm. Cháu đã bị chiến sỹ cảnh giao thông H lập biên bản xử phạt 200.000 đồng. Cháu T bạn của cháu C đứng ngoài xa dùng điện thoại quay lại cảnh các chiến sỹ CSGT đang làm nhiệm vụ. Thấy vậy chiến sỹ cảnh sát giao thông M đã chạy lại tịch thu điện thoại của T. Hành vi của những người nào dưới đây không đúng pháp luật? A. Chiến sỹ CSGT H và M. B Cháu C, Chiến sỹ CSGT H và M C. Cháu T, cháu C. D. Cháu C và Cháu T. 38/ Pháp luật quy định các mức thuế khác nhau đối với các doanh nghiệp, căn cứ vào? Uy tín của người đứng đầu danh nghiệp. Ngành, nghề, lĩnh vực và địa bàn kinh doanh. Thời gian kinh doanh của doanh nghiệp. Khả năng kinh doanh của doanh nghiệp. 39/ Để giải quyết việc làm cho nhân dân, pháp luật khuyến khích các cơ sở kinh doanh bằng nhiều giải pháp nhằm thu hút lao động. cải tạo tiền lương cho lao động. Tạo ra nhiều việc làm mới cho người lao động. Cải tạo chế độ làm việc cho người lao động. 40/ Nhả nước sử dụng công cụ chủ yếu nào để khuyến khích các hoạt động kinh doanh trong những ngành nghề có lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước? A.Tỉ giá ngoại tệ. B.Thuế. C.Lãi suất ngân hàng. D.Tín dụng. ĐỀ SỐ 08 Câu 1. Sản xuất của cải vật chất có vai trò quyết định A. mọi hoạt động của xã hội. B. số lượng hang hóa trong xã hội C. thu nhập của người lao động. D. việc làm của người lao động. Câu 2. Chức năng nào dưới đây của tiền tệ đòi hỏi tiền phải là tiền bằng vàng? A.Thước đo giá trị. B. Phương tiện lưu thông. C.Phương tiện cất trữ. D. Phương tiện thanh toán. Câu 3. Quy luật giá trị yêu cầu người sản xuất phải đảm bảo sao cho A. thời gian lao động cá biệt bằng thời gian lao động xã hội cần thiết. B. thời gian lao động cá biệt lớn hơn thời gian lao động xã hội cần thiết. C. lao động cá biệt nhỏ hơn lao động xã hội cần thiết. D. lao động cá biết ít hơn lao động xã hội cần thiết. Câu 4. Câu tục ngữ “Thương trường như chiến trường” phản ánh quy luật kinh tế nào dưới đây? A. Quy luật cung cầu. B. Quy luật cạnh tranh. C. Quy luật lưu thông tiền tệ . D. Quy luật giá trị. Câu 5. Cung là khối lượng hàng hóa, dịch vụ A. đang lưu thông trên thị trường. B. hiện có trên thị trường và chuẩn bị đưa ra thị trường. C. đã có mặt trên thị trường. D. do các doanh nghiệp sản xuất đưa ra thị trường. Câu 6. Thực hiện pháp luật là quá trình hoạt động có mục đích, làm cho những quy định của pháp luật A .đi vào cuộc sống. B. gắn bó với thực tiễn. C. quen thuộc trong cuộc sống. D. có chỗ đứng trong thực tễn. Câu 7. Hành vi xâm phạm, gây thiệt hại cho các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là hành vi A. trái pháp luật. B. không thiện chí. C. có lỗi. D. trái với các quan hệ xã hội. Câu 8. Ông T đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội. Trong trường hợp này, ông T đã : A. Sử dụng pháp luật. B. Tuân thủ pháp luật. C.Thi hành pháp luật. D. Áp dụng pháp luật. Câu 9. Tòa án xét xử các vụ án sản xuất hàng giả không phụ thuộc vào người bị xét xử là ai, giữ chức vụ gì. Điều này thể hiện quyền bình đẳng nào của công dân? A. Bình đẳng về quyền tự chủ trong kinh doanh B. Bình đẳng về nghĩa vụ trong kinh doanh. C. Bình đẳng về trách nhiệm pháp lý. D. Bình đẳng về quyền lao động. Câu 10. Quyền và nghĩa vụ công dân không bị phân biệt bởi dân tộc, giới tính, tôn giáo, giàu nghèo, thành phần và địa vị xã hội. Là nội dung: A. Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của công dân. B. Trách nhiệm về quyền và nghĩa vụ của công dân. C. Quan hệ về quyền và nghĩa vụ của công dân. D. Năng lực thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân. Câu 11. Pháp luật nước ta quy định quyền bình đẳng trong hôn nhân tạo cơ sở để vợ, chồng A. củng cố tình yêu, đảm bảo bền vững hạnh phúc gia đình. B. được thể hiện quyền của mình. C. không cần bàn bạc, trao đổi ý kiến với nhau trong công việc. D. không phụ thuộc, ràng buộc lẫn nhau. Câu 12. Khẳng định nào dưới đây không đúng với nội dung quyền bình đẳng trong kinh doanh? A.Mọi công dân được thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. B. Mọi công dân được chủ động mở rộng quy mô, ngành nghề kinh doanh. C. Mọi công dân được tự do lựa chọn việc làm trong các cơ sở kinh doanh. D. Mọi công dân được tự do lựa chọn hình thức kinh doanh. Câu 13. Quyền nào dưới đây không phải là quyền tự do cơ bản của công dân? A. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân. B. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân. C. Quyền học tập, quyền sáng tạo của công dân. D. Quyền được đảm bảo an toàn và bí mật thư tín. Câu 14. Trường hợp nào sau đây thể hiện quyền tự do ngôn luận? A. Phát biểu ý kiến xây dựng cơ quan, trường học, địa phương. B. Phát ngôn làm ảnh hưởng đến uy tín của cán bộ nhà nước. C. Không quan tâm đến ý kiến của người khác trong các cuộc họp. D. Ngăn cản ý kiến đóng góp của người khác vào các dự thảo Luật. Câu 15. Ý kiến nào dưới đây là đúng với quy định của pháp luật về quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín? A. Thư của người thân thì được phép mở ra xem. B. Đã là vợ chồng thì được tự ý xem thư của nhau. C. Thư nhặt được thì được phép xem. D. Người có thẩm quyền được phép kiểm tra thư để phục vụ công tác điều tra. Câu 16. Công dân không nên làm gì khi thực hiện các quyền tự do cơ bản của mình? A. Đấu tranh, tố cáo, phê phán việc làm trái pháp luật. B. Tìm hiểu nắm bắt nội dung các quyền tự do cơ bản của công dân. C. Thực hiện quyền của mình mà không quan tâm đến người khác. D. Tự rèn luyện nâng cao ý thức pháp luật, tự giác tuân thủ pháp luật. Câu 17. Mọi công dân từ đủ 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử( trừ những trường hợp bị pháp luật cấm) thể hiện nguyên tắc bầu cử nào? A.Phổ thông. B. Trực tiếp. C. Bỏ phiếu kín. D. Bình đẳng. Câu 18. Công dân sử dụng quyền khiếu nại trong trường hợp nào dưới đây? A. Phát hiện nhóm người đang buôn bán ma túy trái phép. B. Anh A bị cảnh sát giao thông xử phạt cao so với quy định. C. Anh H phát hiện bọn lâm tặc đang khai thác gỗ trái phép. D. Chị B phát hiện cơ sở mầm non A đánh trẻ em. Câu 19. Trong thời gian làm việc chung, M phát hiện K thường xuyên liên lạc và giúp H tiêu thụ ma túy. M đã báo cho công an biết. Ta nói M đã sử dụng A. quyền tố cáo. B. quyền khiếu nại. C. quyền dân chủ. D. quyền công dân. Câu 20. Nội dung nào dưới đây không đúng với quyền được phát triển? A.Mọi công dân đều sống trong môi trường thuận lợi cho sự tồn tại và phát triển. B.Mọi công dân đều có quyền hưởng mức sống đầy đủ về vật chất. C.Mọi công dân đều được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng. D.Mọi công dân đều có thể học bất cứ trường đại học nào theo sở thích. Câu 21. Pháp luật quy định các mức thuế khác nhau đối với các doanh nghiệp khác nhau, căn cứ vào A. ngành, nghề. B. lĩnh vực kinh doanh. C. ngành, nghề, lĩnh vực và địa bàn kinh doanh. D. địa bàn kinh doanh. Câu 22.M nhận được học bổng với số tiền 5 triệu đồng. M muốn thực hiện chức năng phương tiện cất trữ của tiền tệ . Theo em, M cần làm theo cách nào dưới đây? A. M đưa số tiền đó cho mẹ giữ hộ. B. M mua vàng cất đi. C. M gửi số tiền đó vào ngân hàng. D. M bỏ số tiền đó vào lợn đất. Câu 23. Để may một cái áo A may hết 5 giờ. Thời gian lao động xã hội cần thiết để may cái áo là 4 giờ. Vậy A bán chiếc áo giá cả tương ứng với mấy giờ? A. 3 giờ. B. 4 giờ. C. 5 giờ. D. 6 giờ. Câu 24. Gia đình H có 1 ha trồng rau sạch cung cấp cho thị trường, hiện nay giá của các loại rau sạch đều tăng. Bố H quyết định mở rộng diện tích trồng, mẹ H thì muốn giữ nguyên quy mô sản xuất, chị H thì lại khuyên thu hẹp diện tích gieo trồng. Theo em, nên làm theo ý kiến của ai để gia đình H có them lợi nhuận? A. Mẹ H.       B. Bố H. C. Chị H.      D. Mẹ H và chị H Câu 25 Nghi ông H lấy trộm đồ nhà mình nên ông G đã trói và giải ông H lên Ủy ban nhân dân xã. Theo em hành vi của ông G đã xâm phạm quyền nào dưới đây của công dân? A. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe. B. Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm. C. Quyền bất khả xâm phạm về chổ ở. D. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể. Câu 26. Vì ghen tức với K nên L đã viết bài nói xấu K trên Facebook, việc làm này của L đã xâm phạm đến quyền nào dưới đây của công dân? A. Quyền được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm. B. Quyền được pháp luật bảo hộ về uy tín. C. Quyền được pháp luật bảo hộ về nhân thân. D. Quyền được pháp luật bảo vệ thanh danh. Câu 27. Trong thời gian làm việc chung, M phát hiện K thường xuyên liên lạc và giúp H tiêu thụ ma túy. M đã báo cho công an biết. Ta nói M đã sử dụng A. quyền tố cáo. B. quyền khiếu nại. C. quyền dân chủ. D. quyền công dân. Câu 28. Trên đường đi học về, A thấy một nhóm thanh niên mua bán trái phép chất ma túy và cùng nhau ngồi tiêm chích. A đã quay lại vào điện thoại của mình và mang lên công an phường tố cáo hành động của nhóm đối tượng trên. Theo em việc làm của A nhằm mục đích? A. Bảo vệ pháp luật. B. Bảo vệ Hiến pháp. C. Bảo vệ chính trị. D. Bảo đảm quốc phòng an ninh. Câu 29. Anh K lái xe máy và lưu thông đúng luật. Chị P đi xe đạp không quan sát và bất ngờ băng ngang qua đường làm anh K bị thương (giám định là 10%). Theo em trường hợp này xử phạt như thế nào ? A. Cảnh cáo phạt tiền chị P. B. Cảnh cáo và buộc chị P phải bồi thường thiệt hại cho gia đình anh K. C. Không xử lý chị P vì chị P là người đi xe đạp. D. Phạt tù chị P. Câu 30. Tại một phiên tòa xét xử hai bị cáo bị buộc tội đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, chiếm đoạt tài sản nhà nước mà mình có trách nhiệm quản lý. Trong đó, một người 41 tuổi, một người 43 tuổi, vi phạm cùng một mức độ, công trạng và hoàn cảnh như nhau nhưng tòa tuyên phạt hình phạt khác nhau. Điều này thể hiện : A. độ tuổi khác nhau thì mức án khác nhau. B. người tái phạm sẽ có hình phạt cao hơn. C. người có chức năng quản lý cao hơn bị phạt nặng. D. không bình đẳng về trách nhiệm pháp lý. Câu 31. Vụ cướp tiệm vàng Ngọc Bích ở Bắc Giang gây chấn động dư luận do Lê Văn Luyện gây ra. Tòa án đã tuyên phạt Lê Văn Luyện tử hình. Theo em hành vi của y đã vi phạm hình thức thực hiện pháp luật nào ? A.Sử dụng pháp luật. B.Thi hành pháp luật. C.Tuân thủ pháp luật. D.Áp dụng pháp luật. Câu 32. Em A mới đủ 15 tuổi, nhưng do gia đình khó khăn, bố mẹ mất sớm nên em A phải nghỉ học và xin làm bưng bê tại một nhà hàng để lấy tiền nuôi mình, nuôi em. Vậy việc chủ nhà hàng nhận em A vào làm việc một cách hợp pháp là đã tuân theo luật nào sau đây ? A. Hôn nhân và gia đình. B. Bảo vệ và chăm sóc trẻ em. C. Luật Tự do kinh doanh. D. Luật Lao động. Câu 33. Anh K và chị M cùng được tuyển dụng vào làm ở phòng kinh doanh của công ty x với mức lương như nhau. Sau đó có cảm tình riêng với M nên giám đốc ép chị K làm thêm một phần công việc của anh M. Theo em giám đốc đã vi phạm nội dung nào dưới đây của quyền bình đẳng trong lao động? A. Giữa lao động nam và nữ. B. Cơ hội tiếp cận việc làm. C. xác Lập quy trình quản lí. D. Nâng cao trình độ lao động. Câu 34. Sau nhiều lần khuyên B từ bỏ chơi game không được, A đã nghĩ cách vào quán game tìm B đồng thời mạt sát chủ quán vì tội chứa chấp nên bị chủ quán game sỉ nhục và đánh đuổi. Chủ quán game và A đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân? A. Bất khả xâm phạm về chỗ ở. B. Bất khả xâm phạm về thân thể. C. Được bảo hộ về nhân phẩm, danh dự. D. Không được xâm phạm bí mật đời tư. Câu 35. S đang giật dây chuyền của L thì bị T tóm bắt, nhưng S đã bỏ chạy, K chạy theo đuổi bắt. Đến ngã 3 đường thì mất dấu. Bên đường có căn nhà khép hờ cửa nhưng không thấy người, K định vào ngôi nhà vắng chủ để khám xét. Nếu em có mặt ở đó. Em sẽ khuyên K nên A. bỏ cuộc. B. chạy vào nhà đó để đuổi bắt S. C. chờ chủ nhà về cho phép vào tìm người. D. đến trình báo với cơ quan công an. Câu 36. T là học sinh yếu của lớp, nên mỗi khi lớp tổ chức lấy ý kiến về vấn đề gì thì các bạn trong lớp đều bác bỏ ý kiến của L, thậm chí không cho L phát biểu. Nếu là học sinh của lớp em sẽ làm gì? A. Đồng tình với quan điểm của các bạn. B. Thầm giận các bạn trong lớp. C. Nói cho các bạn hiểu là các bạn đã vi phạm quyền tự do ngôn luận của L. D. Khuyên K học giỏi rồi hãy phát biểu. Câu 37. Con ông A đã 18 tuổi và bị mất năng lực hành vi dân sự nhưng đến đợt bầu cử ông A đã yêu cầu tổ bầu cử phát phiếu cử tri cho con ông, vì ông cho rằng con mình có quyền bầu cử. Nếu là cháu ông A em sẽ làm gì? A. Giải thích cho ông A hiểu về những trường hợp không được quyền bầu cử. B. Giúp ông A làm đơn khiếu nại đến chính quyền địa phương. C.Cho ông A phiếu cử tri của mình. D.Nói với ông A là cả nhà ông không ai đi bầu cử hết. Câu 38. Khi B phát hiện một nhóm thanh niên lấy trộm tài sản của một nhà vắng chủ, nhóm thanh niên hứa sẽ chia cho B để có tiền tiêu xài. Em làm gì để giúp B không vi phạm pháp luật đồng thời thể hiện quyền tố cáo của công dân ? A. Khuyên B nhận tiền tiêu xài. B. Khuyên B cứ để mặc nhiên bọn họ. C. Khuyên B báo cho công an. D. Khuyên B báo cho cha mẹ biết. Câu 39. Trong một nhà trẻ X, một cô giáo K đã quay clip hành vi đánh trẻ của đồng nghiệp mỗi khi trẻ không chịu ăn, đồng thời đã báo cho công an và trao đoạn clip đó. Theo em việc làm của cô giáo K thể hiện quyến nào dưới đây? A. Quyền tự do dân chủ. B. Quyền khiếu nại. C. Quyền bảo vệ trẻ em. D. Quyền tố cáo. Câu 40. Bé An 6 tuổi, đang học lớp 1 nhưng đã có thể bơi qua con sông rộng, nhanh hơn tất cả trẻ em ở vùng sông nước này. Nhiều người nói rằng: An có triển vọng trở thành một vận động viên bơi lội. Nếu là hàng xóm của bé An, em sẽ lựa chọn cách ứng xử nào sau đây cho phù hợp với quyền phát triển của công dân? A. Coi như không biết vì đây là việc của gia đình người khác. B. Khuyên bố mẹ bé An nên gửi bé đi học ở trường năng khiếu TDTT để phát triển khả năng của mình. C. Khuyên bố mẹ bé An nên cho bé thử sức bơi ở những nơi rộng hơn. D. Khuyên bố mẹ bé An chờ khi bé lớn sẽ cho tham gia thi đấu theo phong trào của địa phương. ĐÈ 09 Câu 81.(NB) Pháp luật và đạo đức cùng hướng tới các giá trị cơ bản nhất là A. trung thực, công minh, bình đẳng, bác ái. B. công bằng, bình đẳng, tự do, lẽ phải. C. trung thực, công bằng, bình đẳng, bác ái. D. công bằng, hòa bình, tự do, tôn trọng. Câu 82. (NB) Công dân tích cực, chủ động làm những gì mà pháp luật quy định phải làm là hình thức A. sử dụng pháp luật. B. tuân thủ pháp luật. C. thi hành pháp luật. D. áp dụng pháp luật. Câu 83.(NB) Độ tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là từ đủ A. 14 tuổi trở lên. B. 14 tuổi đến dưới 18 tuổi. C. 16 tuổi đến 18 tuổi. D. 14 tuổi đến dưới 16 tuổi. Câu 84.(NB) Những hoạt động có mục đích, làm cho pháp luật đi vào cuộc sống và trở thành những hành vi hợp pháp của công dân là nội dung khái niệm nào dưới đây? A. Ban hành pháp luật. B. Xây dựng pháp luật. C. Thực hiện pháp luật. D. Phổ biến pháp luật. Câu 85 .(NB) Trong cùng một điều kiện như nhau, nhưng mức độ sử dụng quyền và nghĩa vụ của công dân phụ thuộc vào A. khả năng, điều kiện, hoàn cảnh của mỗi người. B. năng lực, điều kiện, nhu cầu của mỗi người. C. khả năng, hoàn cảnh và trách nhiệm của mỗi người. D. điều kiện, khả năng, ý thức của mỗi người. Câu 86. (NB) Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình dựa trên những nguyên tắc nào sau đây? A. Dân chủ, công bằng, tôn trọng lẫn nhau, không phân biệt đối xử. B. Tự do, công bằng, tôn trọng lẫn nhau, không phân biệt đối xử. C. Công bằng, lắng nghe, kính trọng lẫn nhau, không phân biệt đối xử. D. Chia sẻ, đồng thuận, quan tâm lẫn nhau, không phân biệt đối xử. Câu 87. (NB) Bình đẳng giữa vợ và chồng được thể hiện trong quan hệ A. nhân thân và gia đình. B. tài sản và gia đình. C. nhân thân và tài sản. D. Thân nhân và tài sản. Câu 88. (NB) Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân được hiểu là A. mọi người đều có quyền vào chỗ ở của người khác khi thấy cần thiết. B. mọi người được tự do vào chỗ ở của người khác khi có nhu cầu. C. không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý. D. không ai được tự ý thay đổi chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý. Câu 89. (NB) Quyền tự do ngôn luận là công dân được A. tự do phát biểu ở bất cứ nơi nào, vấn đề nào mình muốn. B. trực tiếp phát biểu ý kiến xây dựng trường học, địa phương mình. C. tự do viết bài gửi đăng báo bất kì vấn đề nào mình quan tâm. D. tuyên truyền bất cứ thông tin nào khi người khác nhờ. Câu 90. (NB) Quyền bầu cử của công dân được thực hiện theo những nguyên tắc nào dưới đây? A. Phổ thông, bình đẳng, trực tiếp, bỏ phiếu kín. B. Gián tiếp, tự nguyện, bình đẳng, tự do. C. Trực tiếp, dân chủ, tự nguyện, bình đẳng. D. Tự nguyện, bình đẳng, tự do, dân chủ. Câu 91.(NB) Để thực hiện xóa đói giảm nghèo, Nhà nước sử dụng các biện pháp gì ? A. Cho vay vốn với lãi suất ưu đãi để sản xuất. B. Nhân rộng một số mô hình thoát nghèo. C. Kinh tế - tài chính đối các với hộ nghèo. D. Xuất khẩu lao động sang các nước. Câu 92. (NB) Yếu tố nào dưới đây giữ vai trò quan trọng và quyết định nhất trong quá trình sản xuất? A. Đối tượng lao động. B. Sức lao động. C. Tư liệu lao động. D. Tư liệu sản xuất. Câu 93. (NB) Để sản phẩm trở thành hàng hóa thì cần có những điều kiện nào dưới đây? A. Do lao động tạo ra, thỏa mãn nhu cầu con người. B. Có công dụng nhất định và phải thông qua mua – bán. C. Do lao động tạo ra, có công dụng, thông qua mua – bán. D. Do con người tạo ra thỏa mãn nhu cầu của mình. Câu 94. (NB) Trong nền kinh tế hàng hóa, khái niệm cầu được dùng để gọi tắt cho cụm từ nào? A. Nhu cầu của mọi người. B. Nhu cầu của người sản xuất. C. Nhu cầu của người tiêu dùng. D. Nhu cầu có khả năng thanh toán. Câu 95. (TH) Nội dung nào dưới đây không thể hiện bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ nhân thân? A. Vợ, chồng tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhau. B. Vợ, chồng bình đẳng trong việc bàn bạc, lựa chọn nơi cư trú. C. Chỉ có vợ mới được quyền quyết định sử dụng biện pháp tránh thai. D. Vợ, chồng đều có trách nhiệm chăm sóc con khi còn nhỏ. Câu 96. (TH) Việc làm nào sau đây không thể hiện hành động phân biệt đối xử giữa các dân tộc? A. Chế giễu khi thấy người dân tộc mặc trang phục truyền thống. B. Biểu diễn tiết mụ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docon thi THPTQG 2018 GDCD CO CA CHUONG TRINH 11_12327154.doc
Tài liệu liên quan