Phân phối chương trình môn Công nghệ THPT

Chương I : Vẽ kỹ thuât cơ sở (LT 7+ TH 4.+0 BT + KT1 =12 tiết)

Tiết Bài Tên bài – Nội dung thực hiện

1,2 1 Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật (Tóm tắt

mục I và II bài 13)

3 2 Hình chiếu vuông góc

4,5 3 TH:Vẽ các hình chiếu của vật thể đơn giản.

6 4 Mặt cắt và hình cắt

7,8 5 Hình chiếu trục đo

9,10 6 TH:Biểu diễn vật thể

11 7 Hình chiếu phối cảnh

12 Kiểm tra 1 tiết

Chương II : Vẽ kỹ thuật ứng dụng ( 3LT+ 1TH +1ÔT + 1KT = 6 tiết)

13 8 Thiết kế và bản vẽ kỹ thuật

14 9 Bản vẽ cơ khí

15 11 Bản vẽ xây dựng

16 12 TH:Bản vẽ xây dựng

17 14 Ôn tập

18 Kiểm tra học kỳ 1

 

doc8 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 01/06/2013 | Lượt xem: 5202 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phân phối chương trình môn Công nghệ THPT, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết Bài Tên bài – Nội dung thực hiện Ghi chú PHẦN I: NÔNG – LÂM - NGƯ NGHIỆP 1 1 Bài mở đầu Chương I. TRỒNG TRỌT LÂM NGHIỆP ĐẠI CƯƠNG (12 LT+ 5 TH+ 3 ÔT + 2 KT = 22 TIẾT) 2 2 Khảo nghiệm giống cây trồng 3 3 Sản xuất giống cây trồng 4 4 Sản xuất giống cây trồng (tt) 5 5 Thực hành: Xác định sức sống của hạt 6 6 Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào trong nhân giống cây 7 7 Một số tính chất của đất trồng 8 8 Thực hành: Xác định độ chua của đất 9 Ôn tập 10 Kiểm tra 1 tiết 11 9 10 Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu, đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá. Biện pháp cải tạo và sử dụng đất mặn, đất phèn. Dạy bài 9 hoặc bài 10 12 12 Đặc điểm, tính chất, kĩ thuật sử dụng một số loại phân bón thông thường 13 13 Ứng dụng công nghệ vi sinh trong sản xuất phân bón 14 14 Thực hành: Trồng cây trong dung dịch Có thể xem băng hình , ngoại khóa, tham quan 15 15 Điều kiện phát sinh, phát triển của sâu, bệnh hai cây trồng 16 16 Thực hành: Nhận biết một số sâu, bệnh hại lúa 17 Ôn tập 18 Kiểm tra học kỳ I HỌC KỲ II 19 17 Phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng 20 18 Thực hành: Pha chế dung dịch Boocđô phòng trừ nấm hại 21 19 Ảnh hưởng của thuốc hóa học bảo vệ thực vật đến quần thể sinh và môi trường 22 20 Ứng dụng công nghệ vi sinh sản xuất chế phẩm bảo vệ thực vật 23 21 Ôn tập chương I Chương III. BẢO QUẢN VÀ CHẾ BIẾN NÔNG , LÂM , THỦY SẢN (5 LT+ 1 TH+ 1ÔT + 1KT = 8 TIẾT) 24 40 Mục đích, ý nghĩa của công tác bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản 25 41 Bảo quản hạt, củ làm giống 26 42 Bảo quản lương thực, thực phẩm 27 44 Chế biến lương thực, thực phẩm 28 45+ 47 Thực hành: chế biến xiro từ quả và làm sữa đậu nành(đậu tương) bằng phương pháp đơn giản 29 48 Chế biến sản phẩm cây công nghiệp và lâm sản 30 Ôn tập 31 Kiểm tra 1 tiết HƯỚNG NGHIỆP (2 LT+ 0 TH+ 0 ÔT + 0 KT = 2TIẾT) 32 Phát triển nghề nông , lâm, ngư nghiệp (HN 10) 33 Phát triển nghề nông, lâm, ngư nghiệp(tt)- (HN 10) PHẦN HAI: TẠO LẬP DOANH NGHIỆP - HƯỚNG NGHIỆP 34 49 Bài mở đầu Chương IV: DOANH NGHIỆP VÀ LỰA CHỌN LĨNH VỰC KINH DOANH (3 LT+ 1 TH+ 1 ÔT + 1 KT = 6 TIẾT) (VÀ 2 TIẾT HƯỚNG NGHIỆP) 35 50 Doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (mục I) 36 50 Doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (mục II) 37 51 Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh 38 52 Thực hành: Lựa chọn cơ hội kinh doanh 39 HƯỚNG NGHIỆP: Tìm hiểu một số nghề thuộc lĩnh vực kinh doanh dịch vụ (HN 11) 40 Tìm hiểu một số nghề thuộc lĩnh vực kinh doanh dịch vụ (tt) (HN 11) 41 Ôn tập 42 Kiểm tra 1 tiết Chương V: TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP (5 LT+ 2 TH+ 1 ÔT + 1 KT = 9 TIẾT) (VÀ 2 TIẾT HƯỚNG NGHIỆP) 43 53 Xác định kế hoạch kinh doanh (mục I) 44 53 Xác định kế hoạch kinh doanh (mụcII) 45 54 Thành lập doanh nghiệp 46 55 Quản lí doanh nghiệp (mục I) 47 55 Quản lí doanh nghiệp (mục II & III) 48 56 Thực hành: Xây dựng kế hoạch kinh doanh 49 HƯỚNG NGHIỆP: Những điều kiện để thành đạt trong nghề (HN 12) 50 Những điều kiện để thành đạt trong nghề (tt) (HN12) 51 Ôn tập 52 Kiểm tra học kỳ II Tiết Bài Tên bài – Nội dung thực hiện Ghi chú PHẦN I NÔNG – LÂM - NGƯ NGHIỆP 1 1 Bài mở đầu Chương II: CHĂN NUÔI THỦY SẢN ĐẠI CƯƠNG (14 LT+ 4 TH+2 ÔT + 2 KT = 22 TIẾT) 2 22 Quy luật sinh trưởng, phát dục của vật nuôi Không dạy khái niệm về sự sinh trưởng phát dục 3 23 Chọn lọc giống vật nuôi. 4 24 Thực hành: Quan sát nhận dạng ngoại hình giống vật nuôi. 5 25 Các phương pháp nhân giống vật nuôi và thuỷ sản 6 26 Sản xuất giống trong chăn nuôi và thuỷ sản. 7 27 Ứng dụng công nghệ tế bào trong công tác giống. 8 28 Nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi 9 29 Sản xuất thức ăn cho vật nuôi. 10 30 Thực hành: Phối hợp khẩu phần ăn cho vật nuôi. 11 Kiểm tra 1 tiết 12 31 Sản xuất thức ăn nuôi thuỷ sản. 13 32 Thực hành: Sản xuất thức ăn hỗn hợp nuôi cá. 14 33 Ứng dung công nghệ vi sinh để sản xuất thức ăn chăn nuôi. 15 34 Tạo môi trường sống cho vật nuôi và thuỷ sản.(I) 16 34 Tạo môi trường sống cho vật nuôi và thuỷ sản.(tt) (mục II) 17 Ôn tập 18 Kiểm tra Học kỳ I HỌC KỲ II 19 35 Điều kiện phát sinh và phát triển bệnh ở vật nuôi 20 36 Thực hành: Quan sát triệu chứng, bệnh tích của gà bị mắc bệnh Niu catxơn và cá trắm cỏ bị bệnh xuất huyết do virut 21 37 Một số vacxin và thuốc thường dùng để phòng và chữa bệnh cho vật nuôi 22 38 Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất văcxin và thuốc kháng sinh. 23 39 Ôn tập chương II Chương III. BẢO QUẢN VÀ CHẾ BIẾN NÔNG , LÂM , THỦY SẢN (5 LT+ 1 TH+ 1ÔT + 1KT = 8 TIẾT) 24 40 Mục đích, ý nghĩa của công tác bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản 25 43 Bảo quản thịt, trứng, sữa, cá (mục I, II) 26 43 Bảo quản thịt, trứng, sữa, cá (tt) (mục III, IV) 27 46 Chế biến sản phẩm chăn nuôi, thủy sản (mụcI) 28 46 Chế biến sản phẩm chăn nuôi, thủy sản (tt) (mục II) 29 47 Thực hành: làm sữa chua 30 Ôn tập 31 Kiểm tra 1 tiết HƯỚNG NGHIỆP (2 LT+ 0 TH+ 0 ÔT + 0 KT = 2TIẾT) 32 HƯỚNG NGHIỆP: Phát triển nghề nông , lâm, ngư nghiệp (HN 10) 33 Phát triển nghề nông , lâm, ngư nghiệp(tt) (HN 10) PHẦN HAI: TẠO LẬP DOANH NGHIỆP - HƯỚNG NGHIỆP 34 49 Bài mở đầu Chương IV: DOANH NGHIỆP VÀ LỰA CHỌN LĨNH VỰC KINH DOANH (3 LT+ 1 TH+ 1 ÔT + 1 KT = 6 TIẾT) (VÀ 2 TIẾT HƯỚNG NGHIỆP) 35 50 Doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (mục I) 36 50 Doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (mục II) 37 51 Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh 38 52 Thực hành: Lựa chọn cơ hội kinh doanh 39 HƯỚNG NGHIỆP: Tìm hiểu một số nghề thuộc lĩnh vực kinh doanh dịch vụ (HN 11) 40 Tìm hiểu một số nghề thuộc lĩnh vực kinh doanh dịch vụ (tt) (HN 11) 41 Ôn tập 42 Kiểm tra 1 tiết Chương V: TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP (5 LT+ 1 TH+ 1 ÔT + 1 KT = 8 TIẾT) (VÀ 2 TIẾT HƯỚNG NGHIỆP) 43 53 Xác định kế hoạch kinh doanh 44 53 Xác định kế hoạch kinh doanh 45 54 Thành lập doanh nghiệp 46 55 Quản lí doanh nghiệp (mục I) 47 55 Quản lí doanh nghiệp (mục II & III) 48 56 Thực hành: Xây dựng kế hoạch kinh doanh 49 Những điều kiện để thành đạt trong nghề(HN 12) HƯỚNG NGHIỆP 50 Những điều kiện để thành đạt trong nghề (tt) (HN 12) 51 Ôn tập 52 Kiểm tra học kỳ II HƯỚNG NGHIỆP Chương I : Vẽ kỹ thuât cơ sở (LT 7+ TH 4.+0 BT + KT1 =12 tiết) Tiết Bài Tên bài – Nội dung thực hiện Ghi chú 1,2 1 Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật (Tóm tắt mục I và II bài 13) 3 2 Hình chiếu vuông góc 4,5 3 TH:Vẽ các hình chiếu của vật thể đơn giản. 6 4 Mặt cắt và hình cắt 7,8 5 Hình chiếu trục đo 9,10 6 TH:Biểu diễn vật thể 11 7 Hình chiếu phối cảnh 12 Kiểm tra 1 tiết Chương II : Vẽ kỹ thuật ứng dụng ( 3LT+ 1TH +1ÔT + 1KT = 6 tiết) 13 8 Thiết kế và bản vẽ kỹ thuật 14 9 Bản vẽ cơ khí 15 11 Bản vẽ xây dựng 16 12 TH:Bản vẽ xây dựng 17 14 Ôn tập 18 Kiểm tra học kỳ 1 Chương III. Vật liệu cơ khí và công nghệ chế tạo phôi ( 3 LT + 0 TH + 0 BT+ 0 KT =3 tiết) 19 15 Vật liệu cơ khí 20 21 16 Công nghệ chế tạo phôi Chương IV Công nghệ cắt gọt kim loại và tự động hóa trong chế tạo cơ khí ( 3 LT + 0 TH + 0 BT+ 0 KT = 3 tiết) 22 23 17 Công nghệ cắt gọt kim loại 24 19 Tự động hóa trong chế tạo cơ khí Chương V. Đại cương về động cơ đốt trong (5 LT + 0 TH + 0 BT+ 0 KT = 5 tiết) 25 26 20 Khái quát về động cơ đốt trong 27 28 21 Nguyên lí làm việc của động cơ đốt trong 29 Chương VI : Cấu tạo của động cơ đốt trong (11 LT+1 OT + 1 KT= 13 tiết) 30 22 Thân máy và nắp máy 31 32 23 Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền 33 24 Cơ cấu phân phối khí 34 25 Hệ thống bôi trơn 35 26 Hệ thống làm mát 36 37 27 Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ xăng 38 28 Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ diêzen (Đặc điểm của sự hình thành hòa khí, không dạy.) 39 29 Hệ thống đánh lửa 40 30 Hệ thống khởi động 41 Ôn tập chương 5 và 6 42 Kiểm tra 1 tiết Chương VII. Ứng dụng động cơ đốt trong (7 LT + 2 ÔT + 1 KT = 10 tiết) 43 32 Khái quát về ứng dụng động cơ đốt trong 44 45 46 33 Động cơ đốt trong dùng cho ôtô 47 34 Động cơ đốt trong dùng cho xe máy 48 49 36 Động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệp 50 51 39 Ôn tập phần chế tạo cơ khí và động cơ đốt trong 52 Kiểm tra học kì II Chương I. Linh kiện điện tử(LT 3 + TH 3+ 0 BT + 0 KT = 6 tiết) Tiết Bài Tên bài – Nội dung thực hiện Ghi chú 1 2 Điện trở- Tụ điện – Cuộn cảm 2 3 TH: Điện trở - Tụ điện – Cuộn cảm 3, 4 4 Linh kiện bán dẫn và IC 5 5 TH: Điôt – Tirixto – Triac 6 6 TH:Tranzito Chương II.Một số mạch điện tử cơ bản(LT 3 + TH 2 + 0 BT + 1 KT =6 tiết) 7 7 Khái niệm về mạch điện tử- Chỉnh lưu(chỉ giới thiệu về tác dụng, linh kiện trong mạch, nhận xét về mạch chỉnh lưu)- Nguồn một chiều 8 8 Mạch khuếch đại, mạch tạo xung 9 9 Thiết kế mạch điện tử đơn giản 10 10 TH: Mạch nguồn điện một chiều 11 12 TH: Điều chỉnh các thông số của mạch tạo xung đa hài dùng tranzito 12 Kiểm tra 1 tiết Chương III Một số mạch điện tử điều khiển đơn giản ( 4LT+ 1TH +0BT+ 1KT = 6 tiết) 13 13 Khái niệm về mạch điện tử điều khiển Ghi chú 14 14 Mạch điều khiển tín hiệu 15 16 15 Mạch điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều 1 pha 17 16 TH: Mạch điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều 1 pha 18 Kiểm tra học kỳ 1 HỌC KỲ II Chương IV Một số thiết bị điện tử dân dụng ( 4 LT + 0 TH + 0 BT + 0 KT =4 tiết) 19 17 Khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông Ghi chú 20 18 Máy tăng âm(riêng phần III không dạy,chỉ giới thiệu dạng tín hiệu khi khuếch đại trong mạch công suất) 21 19 Máy thu thanh 22 20 Máy thu hình. Phần III không dạy, giới thiệu thêm trong khối 3 mục II.Sơ đồ khối máy thu hình màu về 3 tín hiệu đầu vào, đầu ra. Chương V Mạch điện xoay chiều 3 pha (LT 4 + TH 0 + 0 BT + 0 KT = 4tiết) 23 22 Hệ thống điện quốc gia 24 25 26 23 Mạch điện xoay chiều 3 pha Chương 6 Máy điện 3 pha (LT 4 + TH 0 + 0 BT + 1 KT = 5 tiết) 27 28 25 Máy điện xoay chiều 3 pha – Máy biến áp 3 pha 29 30 26 Động cơ không đồng bộ 3 pha 31 Kiểm tra 1 tiết Chương VII. Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ (LT 1 + TH 0 + 2 ÔT + 1KT = 4 tiết) 32 28 Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ 33 34 30 Ôn tập 35 Kiểm tra học kì II

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docPPCT Công nghệ giảm tải 2011-2012.doc
Tài liệu liên quan