Phân phối chương trình năm học 2018 – 2019 môn Tin học lớp 3, 4, 5

Bài 1: Khám phá Computer

Bài 1: Khám phá Computer (tiết 2)

Bài 2: Luyện tập

Bài 2: Luyện tập (tiết 2)

Bài 3: Thư điện tử (email)

Bài 3: Thư điện tử (email) (tiết 2)

Bài 4: Thư điện tử (tiếp theo)

Bài 4: Thư điện tử (tiếp theo) (tiết 2)

Học và chơi cùng máy tính: Stellarium

Học và chơi cùng máy tính: Stellarium (tiết 2)

 

Chủ đề 2: Soạn thảo văn bản

 

Bài 1: Những gì em đã biết

Bài 1: Những gì em đã biết (tiết 2)

Bài 2: Kĩ thuật điều chỉnh một đoạn văn bản

Bài 2: Kĩ thuật điều chỉnh một đoạn văn bản (tiết 2)

Bài 3: Chọn kiểu trình bày có sẵn cho đoạn văn bản

Bài 3: Chọn kiểu trình bày có sẵn cho đoạn văn bản (tiết 2)

Bài 4: Định dạng trang văn bản, đánh số trang trong văn bản

Bài 4: Định dạng trang văn bản, đánh số trang trong văn bản (tiết 2)

Bài 5: Thực hành tổng hợp

Bài 5: Thực hành tổng hợp (tiết 2)

Học và chơi cùng máy tính: XMind

 

doc9 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 11/03/2019 | Lượt xem: 176 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phân phối chương trình năm học 2018 – 2019 môn Tin học lớp 3, 4, 5, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH Năm học 2018 – 2019 MÔN TIN HỌC LỚP 3 Cả năm: 35 tuần x 2 tiết/tuần = 70 tiết Tiết Bài (Mục) Tuần Học kì I Chủ đề 1: Làm quen với máy tính 1 1 Bài 1: Người bạn mới của em 2 Bài 1: Người bạn mới của em (tiết 2) 2 3 Bài 2: Bắt đầu làm việc với máy tính 4 Bài 2: Bắt đầu làm việc với máy tính (tiết 2) 3 5 Bài 3: Chuột máy tính 6 Bài 3: Chuột máy tính (tiết 2) 4 7 Bài 4: Bàn phím máy tính 8 Bài 4: Bàn phím máy tính (tiết 2) 5 9 Bài 5: Tập gõ bàn phím 10 Bài 5: Tập gõ bàn phím (tiết 2) 6 11 Bài 6: Thư mục 12 Bài 6: Thư mục (tiết 2) 7 13 Bài 7: Làm quen với Internet 14 Bài 7: Làm quen với Internet (tiết 2) 8 15 Học và chơi cùng máy tính: Trò chơi Blocks 16 Học và chơi cùng máy tính: Trò chơi Blocks (tiết 2) Chủ đề 2: Em tập vẽ 9 17 Bài 1: Làm quen với phần mềm học vẽ 18 Bài 1: Làm quen với phần mềm học vẽ (tiết 2) 10 19 Bài 2: Vẽ hình từ hình mẫu có sẵn. Chọn độ dày, màu nét vẽ. 20 Bài 2: Vẽ hình từ hình mẫu có sẵn. Chọn độ dày, màu nét vẽ (tiết 2) 11 21 Bài 3: Vẽ đường thẳng, đường cong 22 Bài 3: Vẽ đường thẳng, đường cong (tiết 2) 12 23 Bài 4: Tẩy, xóa chi tiết tranh vẽ 24 Bài 4: Tẩy, xóa chi tiết tranh vẽ (tiết 2) 13 25 Bài 5: Sao chép, di chuyển chi tiết tranh vẽ 26 Bài 5: Sao chép, di chuyển chi tiết tranh vẽ (tiết 2) 14 27 Bài 6: Tô màu, hoàn thiện tranh vẽ 28 Bài 6: Tô màu, hoàn thiện tranh vẽ (tiết 2) 15 29 Bài 7: Thực hành tổng hợp 30 Bài 7: Thực hành tổng hợp (tiết 2) 16 31 Học và chơi cùng máy tính: Tập vẽ với phần mềm Tux Paint 32 Học và chơi cùng máy tính: Tập vẽ với phần mềm Tux Paint (tiết 2) 17 33 Ôn tập học kì I 34 Ôn tập học kì I (tiết 2) 18 35 Kiểm tra học kì I 36 Kiểm tra học kì I (tiết 2) Học kì II Chủ đề 3: Soạn thảo văn bản 19 37 Bài 1: Bước đầu soạn thảo văn bản 38 Bài 1: Bước đầu soạn thảo văn bản (tiết 2) 20 39 Bài 2: Gõ các chữ ă, â, đ, ê, ô, ơ, ư 40 Bài 2: Gõ các chữ ă, â, đ, ê, ô, ơ, ư (tiết 2) 21 41 Bài 3: Gõ các dấu sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng 42 Bài 3: Gõ các dấu sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng (tiết 2) 22 43 Bài 4: Chọn phông chữ, cỡ chữ 44 Bài 4: Chọn phông chữ, cỡ chữ (tiết 2) 23 45 Bài 5: Chọn kiểu chữ, căn lề 46 Bài 5: Chọn kiểu chữ, căn lề (tiết 2) 24 47 Bài 6: Luyện tập một số kĩ thuật trình bày văn bản 48 Bài 6: Luyện tập một số kĩ thuật trình bày văn bản (tiết 2) 25 49 Bài 7: Chèn hình, tranh ảnh vào văn bản 50 Bài 7: Chèn hình, tranh ảnh vào văn bản (tiết 2) 26 51 Bài 8: Thực hành: Bổ sung một số kĩ thuật soạn thảo văn bản 52 Bài 8: Thực hành: Bổ sung một số kĩ thuật soạn thảo văn bản (tiết 2) 27 53 Học và chơi cùng máy tính: Luyện gõ bàn phím với phần mềm Tux Typing 54 Học và chơi cùng máy tính: Luyện gõ bàn phím với phần mềm Tux Typing (tiết 2) Chủ đề 4: Thiết kế bài trình chiếu 28 55 Bài 1: Làm quen với phần mềm trình chiếu 56 Bài 1: Làm quen với phần mềm trình chiếu (tiết 2) 29 57 Bài 2: Thay đổi bố cục, phông chữ, kiểu chữ, căn lề 58 Bài 2: Thay đổi bố cục, phông chữ, kiểu chữ, căn lề (tiết 2) 30 59 Bài 3: Chèn hình, tranh ảnh vào trang trình chiếu 60 Bài 3: Chèn hình, tranh ảnh vào trang trình chiếu (tiết 2) 31 61 Bài 4: Thay đổi nền và bổ sung thông tin vào trang trình chiếu 62 Bài 4: Thay đổi nền và bổ sung thông tin vào trang trình chiếu (tiết 2) 32 63 Bài 5: Sử dụng bài trình chiếu để thuyết trình 64 Bài 5: Sử dụng bài trình chiếu để thuyết trình (tiết 2) 33 65 Ôn tập học kì II 66 Ôn tập học kì II (tiết 2) 34 67 Kiểm tra học kì II 68 Kiểm tra học kì II (tiết 2) 35 69 Học và chơi cùng máy tính: Luyện Toán với phần mềm Tux of Math Command 70 Học và chơi cùng máy tính: Luyện Toán với phần mềm Tux of Math Command (tiết 2) MÔN TIN HỌC LỚP 4 Cả năm: 35 tuần x 2 tiết/tuần = 70 tiết Tiết Bài (Mục) Tuần Học kì I Chủ đề 1: Khám phá máy tính 1 1 Bài 1: Những gì em đã biết 2 Bài 1: Những gì em đã biết (tiết 2) 2 3 Bài 2: Các thao tác với thư mục 4 Bài 2: Các thao tác với thư mục (tiết 2) 3 5 Bài 3: Làm quen với tệp 6 Bài 3: Làm quen với tệp (tiết 2) 4 7 Bài 4: Các thao tác với tệp 8 Bài 4: Các thao tác với tệp (tiết 2) 5 9 Bài 5: Sử dụng thiết bị lưu trữ ngoài 10 Bài 5: Sử dụng thiết bị lưu trữ ngoài (tiết 2) 6 11 Bài 6: Tìm kiếm thông tin từ Internet 12 Bài 6: Tìm kiếm thông tin từ Internet (tiết 2) 7 13 Học và chơi cùng máy tính: Cùng luyện toán với phần mềm 2 + 2 Chủ đề 2: Em tập vẽ 7 14 Bài 1: Những gì em đã biết 8 15 Bài 1: Những gì em đã biết (tiết 2) 16 Bài 2: Xoay hình, viết chữ lên hình vẽ 9 17 Bài 2: Xoay hình, viết chữ lên hình vẽ (tiết 2) 18 Bài 3: Tìm hiểu thẻ View, thay đổi kích thước trang vẽ 10 19 Bài 3: Tìm hiểu thẻ View, thay đổi kích thước trang vẽ (tiết 2) 20 Bài 4: Sao chép màu 11 21 Bài 4: Sao chép màu (tiết 2) 22 Bài 5: Thực hành tổng hợp 12 23 Bài 5: Thực hành tổng hợp (tiết 2) 24 Học và chơi cùng máy tính: Tập vẽ với phần mềm Crayola Art Chủ đề 3: Soạn thảo văn bản 13 25 Bài 1: Những gì em đã biết 26 Bài 1: Những gì em đã biết (tiết 2) 14 27 Bài 2. Chỉnh sửa hình, viết chữ lên hình 28 Bài 2. Chỉnh sửa hình, viết chữ lên hình (tiết 2) 15 29 Bài 3. Chèn và điều chỉnh tranh ảnh trong văn bản 30 Bài 3. Chèn và điều chỉnh tranh ảnh trong văn bản (tiết 2) 16 31 Bài 4. Chèn và trình bày bảng trong văn bản 32 Bài 4. Chèn và trình bày bảng trong văn bản (tiết 2) 17 33 Ôn tập học kì I 34 Ôn tập học kì I (tiết 2) 18 35 Kiểm tra học kì I 36 Kiểm tra học kì I (tiết 2) Học kì II Chủ đề 3: Soạn thảo văn bản 9 37 Bài 5: Xử lí một phần văn bản, hình và tranh ảnh 38 Bài 5: Xử lí một phần văn bản, hình và tranh ảnh (tiết 2) 20 39 Bài 6: Luyện tập tổng hợp 40 Bài 6: Luyện tập tổng hợp (tiết 2) 21 41 Học và chơi cùng máy tính: Chỉnh sửa ảnh với phần mềm Fotor 42 Học và chơi cùng máy tính: Chỉnh sửa ảnh với phần mềm Fotor (tiết 2) Chủ đề 4: Thiết kế bài trình chiếu 22 43 Bài 1: Những gì em đã biết 44 Bài 1: Những gì em đã biết (tiết 2) 23 45 Bài 2: Sao chép nội dung từ phần mềm khác 46 Bài 2: Sao chép nội dung từ phần mềm khác (tiết 2) 24 47 Bài 3: Tạo hiệu ứng cho văn bản trong trang trình chiếu 48 Bài 3: Tạo hiệu ứng cho văn bản trong trang trình chiếu (tiết 2) 25 49 Bài 4: Tạo hiệu ứng cho hình ảnh trong trang trình chiếu 50 Bài 4: Tạo hiệu ứng cho hình ảnh trong trang trình chiếu (tiết 2) 26 51 Bài 5: Thực hành tổng hợp 52 Bài 5: Thực hành tổng hợp (tiết 2) 27 53 Học và chơi cùng máy tính: Luyện khả năng quan sát với phần mềm The Monkey Eyes Chủ đề 5: Thế giới Logo 27 54 Bài 1: Bước đầu làm quen với Logo 28 55 Bài 1: Bước đầu làm quen với Logo (tiết 2) 56 Bài 2: Các lệnh của Logo 29 57 Bài 2: Các lệnh của Logo (tiết 2) 58 Bài 3: Lệnh viết chữ, tính toán 30 59 Bài 3: Lệnh viết chữ, tính toán (tiết 2) 60 Bài 4: Luyện tập 31 61 Bài 5: Sử dụng câu lệnh lặp 62 Bài 5: Sử dụng câu lệnh lặp (tiết 2) 32 63 Bài 6: Luyện tập 64 Bài 6: Luyện tập (tiết 2) 33 65 Ôn tập học kì II 66 Ôn tập học kì II (tiết 2) 34 67 Kiểm tra học kì II 68 Kiểm tra học kì II (tiết 2) 35 69 Học và chơi cùng máy tính: Chơi cờ vua cùng phần mềm Real Chess 3D 70 Học và chơi cùng máy tính: Chơi cờ vua cùng phần mềm Real Chess 3D (tiết 2) MÔN TIN HỌC LỚP 5 Cả năm: 35 tuần x 2 tiết/tuần = 70 tiết Tiết Bài (Mục) Tuần Học kì I Chủ đề 1: Khám phá máy tính 1 1 Bài 1: Khám phá Computer 2 Bài 1: Khám phá Computer (tiết 2) 2 3 Bài 2: Luyện tập 4 Bài 2: Luyện tập (tiết 2) 3 5 Bài 3: Thư điện tử (email) 6 Bài 3: Thư điện tử (email) (tiết 2) 4 7 Bài 4: Thư điện tử (tiếp theo) 8 Bài 4: Thư điện tử (tiếp theo) (tiết 2) 5 9 Học và chơi cùng máy tính: Stellarium 10 Học và chơi cùng máy tính: Stellarium (tiết 2) Chủ đề 2: Soạn thảo văn bản 6 11 Bài 1: Những gì em đã biết 12 Bài 1: Những gì em đã biết (tiết 2) 7 13 Bài 2: Kĩ thuật điều chỉnh một đoạn văn bản 14 Bài 2: Kĩ thuật điều chỉnh một đoạn văn bản (tiết 2) 8 15 Bài 3: Chọn kiểu trình bày có sẵn cho đoạn văn bản 16 Bài 3: Chọn kiểu trình bày có sẵn cho đoạn văn bản (tiết 2) 9 17 Bài 4: Định dạng trang văn bản, đánh số trang trong văn bản 18 Bài 4: Định dạng trang văn bản, đánh số trang trong văn bản (tiết 2) 10 19 Bài 5: Thực hành tổng hợp 20 Bài 5: Thực hành tổng hợp (tiết 2) 11 21 Học và chơi cùng máy tính: XMind 22 Học và chơi cùng máy tính: XMind (tiết 2) Chủ đề 3: Thiết kế bài trình chiếu 12 23 Bài 1: Những gì em đã biết 24 Bài 1: Những gì em đã biết (tiết 2) 13 25 Bài 2: Mở rộng hiệu ứng chuyển động 26 Bài 2: Mở rộng hiệu ứng chuyển động (tiết 2) 14 27 Bài 3: Chèn âm thanh vào bài trình chiếu 28 Bài 3: Chèn âm thanh vào bài trình chiếu (tiết 2) 15 29 Bài 4: Chèn đoạn video vào bài trình chiếu 30 Bài 4: Chèn đoạn video vào bài trình chiếu (tiết 2) 16 31 Bài 5: Đặt thông số chung cho các trang trình chiếu 32 Bài 5: Đặt thông số chung cho các trang trình chiếu (tiết 2) 17 33 Ôn tập học kì I 34 Ôn tập học kì I (tiết 2) 18 35 Kiểm tra học kì I 36 Kiểm tra học kì I (tiết 2) Học kì II Chủ đề 3: Thiết kế bài trình chiếu 19 37 Bài 6: Thực hành tổng hợp 38 Bài 6: Thực hành tổng hợp (tiếp) 20 39 Học và chơi cùng máy tính: Windows Movie Maker 2.6 40 Học và chơi cùng máy tính: Windows Movie Maker 2.6 (tiết 2) Chủ đề 4: Thế giới Logo của em 21 41 Bài 1: Những gì em đã biết 42 Bài 1: Những gì em đã biết (tiết 2) 22 43 Bài 2: Câu lệnh lặp lồng nhau 44 Bài 2: Câu lệnh lặp lồng nhau (tiết 2) 23 45 Bài 3: Thủ tục trong Logo 46 Bài 3: Thủ tục trong Logo (tiết 2) 24 47 Bài 4: Thủ tục trong Logo (tiếp theo) 48 Bài 4: Thủ tục trong Logo (tiếp theo) (tiết 2) 25 49 Bài 5: Luyện tập về thủ tục 50 Bài 5: Luyện tập về thủ tục (tiết 2) 26 51 Bài 6: Thay đổi màu và nét vẽ bằng câu lệnh 52 Bài 6: Thay đổi màu và nét vẽ bằng câu lệnh (tiết 2) 27 53 Học và chơi cùng máy tính: Đặt số vào đúng vị trí (Sudoku) 54 Học và chơi cùng máy tính: Đặt số vào đúng vị trí (Sudoku) (tiết 2) Chủ đề 5: Em học nhạc 28 55 Bài 1: Làm quen với phần mềm MuseScore 56 Bài 1: Làm quen với phần mềm MuseScore (tiết 2) 29 57 Bài 2: Bước đầu tạo bản nhạc với phần mềm MuseScore 58 Bài 2: Bước đầu tạo bản nhạc với phần mềm MuseScore (tiết 2) 30 59 Bài 3: Ghi lời bản nhạc. Thay đổi nốt nhạc, thêm ô nhịp 60 Bài 3: Ghi lời bản nhạc. Thay đổi nốt nhạc, thêm ô nhịp (tiết 2) 31 61 Bài 4: Chèn ô nhịp và thay đổi thông tin về bản nhạc 62 Bài 4: Chèn ô nhịp và thay đổi thông tin về bản nhạc (tiết 2) 32 63 Bài 5: Thiết lập trang giấy và xuất bài nhạc 64 Bài 5: Thiết lập trang giấy và xuất bài nhạc (tiết 2) 33 65 Ôn tập học kì II 66 Ôn tập học kì II (tiết 2) 34 67 Kiểm tra học kì II 68 Kiểm tra học kì II (tiết 2) 35 69 Học và chơi cùng máy tính: Gấu chơi Piano 70 Học và chơi cùng máy tính: Gấu chơi Piano (tiết 2)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docPhan phoi chuong trinh Tin tieu hoc 345_12310989.doc
Tài liệu liên quan