Phiếu quan sát hoạt động: Môi trường xung quanh - Đề tài: Tìm hiểu một số loại con vật sống dước nước

* ĐỊA ĐIỂM:

- Lớp chồi trường MN Dầu Khí

* THỜI GIAN:

- Ngày 07/03/2017

- Từ 8h30 -> 8h48

* NỘI DUNG QUAN SÁT:

1/ Những biểu hiện của trẻ

- Biết hát bài “ Cá vàng bơi”

- Biết nhận biết được tên gọi, đặc điểm của một số con vật sống dưới nước

- Biết giơ tay phát biểu khi cô đặt câu hỏi.

- Biết trả lời to rõ khi được cô mời trả lời.

- Hoạt động nhóm chưa hiệu quả

- Trẻ có ý thức, tích cực tham gia các hoạt động.

- Trẻ biết so sánh, phân biệt nhanh dấu hiệu đặc trưng của các con vật sống dưới nước.

- Trẻ biết các món ăn chế biến từ các con vật sống dưới nước (tôm, cua, cá) có nhiều chất đạm, canxi rất tốt cho sức khỏe.

- Trẻ về 4 đội để chơi trò chơi cùng cô

 

docx27 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 21/11/2018 | Lượt xem: 215 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Phiếu quan sát hoạt động: Môi trường xung quanh - Đề tài: Tìm hiểu một số loại con vật sống dước nước, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ốt cho sức khỏe. 2/ Nhận xét kết quả - Trẻ ham hiểu biết thích khám phá môi trường xung quanh. - Thích khám phá tìm tòi. Trẻ nắm được kiến thức trong bài học. - Có ý thức trong giờ học, có khả năng vận dụng thực tế. - Có khả năng tiếp thu bài mình. Cà Mau, ngày 07 tháng 03 năm 2017 NGƯỜI QUAN SÁT Bùi Yến Nhi CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG: MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU MỘT SỐ LOẠI CON VẬT SỐNG DƯỚC NƯỚC HỌ TÊN TRẺ: Nguyễn Hải Phong ( NL Khá ) LỚP: Chồi * ĐỊA ĐIỂM: - Lớp chồi trường MN Dầu Khí * THỜI GIAN: - Ngày 07/03/2017 - Từ 8h30 -> 8h48 * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ - Biết hát bài “ Cá vàng bơi” - Biết giơ tay phát biểu khi cô đặt câu hỏi. - Biết nhận biết được tên gọi, đặc điểm của một số con vật sống dưới nước - Biết trả lời to rõ khi được cô mời trả lời. - Biết đoàn kết với bạn cùng hoàn thành nhiệm vụ cô giao. - Trẻ có ý thức, tích cực tham gia các hoạt động. - Trẻ biết so sánh, phân biệt nhanh dấu hiệu đặc trưng của các con vật sống dưới nước. - Trẻ biết các món ăn chế biến từ các con vật sống dưới nước (tôm, cua, cá) có nhiều chất đạm, canxi rất tốt cho sức khỏe. - Trẻ về 4 đội để chơi trò chơi cùng cô 2/ Nhận xét kết quả - Trẻ ham hiểu biết thích khám phá môi trường xung quanh. - Có ý thức trong giờ học, có khả năng vận dụng thực tế. - Thích khám phá tìm tòi. Trẻ nắm được kiến thức trong bài học. - Có khả năng tiếp thu bài mình. Cà Mau, ngày 07 tháng 03 năm 2017 NGƯỜI QUAN SÁT Bùi Yến Nhi CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG: MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU MỘT SỐ LOẠI CON VẬT SỐNG DƯỚC NƯỚC HỌ TÊN TRẺ: Phan Lê Thanh Tú ( NL Khá ) LỚP: Chồi * ĐỊA ĐIỂM: - Lớp chồi trường MN Dầu Khí * THỜI GIAN: - Ngày 07/03/2017 - Từ 8h30 -> 8h48 * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ - Biết hát bài “ Cá vàng bơi” - Biết nhận biết được tên gọi, đặc điểm của một số con vật sống dưới nước - Biết giơ tay phát biểu khi cô đặt câu hỏi. - Biết trả lời to rõ khi được cô mời trả lời. - Biết đoàn kết với bạn cùng hoàn thành nhiệm vụ cô giao. - Trẻ có ý thức, tích cực tham gia các hoạt động. - Trẻ biết so sánh, phân biệt nhanh dấu hiệu đặc trưng của các con vật sống dưới nước. - Trẻ biết các món ăn chế biến từ các con vật sống dưới nước (tôm, cua, cá) có nhiều chất đạm, canxi rất tốt cho sức khỏe. - Trẻ về 4 đội để chơi trò chơi cùng cô 2/ Nhận xét kết quả - Trẻ ham hiểu biết thích khám phá môi trường xung quanh. - Thích khám phá tìm tòi. Trẻ nắm được kiến thức trong bài học. - Có ý thức trong giờ học, có khả năng vận dụng thực tế. - Có khả năng tiếp thu bài mình. Cà Mau, ngày 07 tháng 03 năm 2017 NGƯỜI QUAN SÁT Bùi Yến Nhi CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG: MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU MỘT SỐ LOẠI CON VẬT SỐNG DƯỚC NƯỚC HỌ TÊN TRẺ: Đoàn Nhật Huy ( NL Khá ) LỚP: Chồi * ĐỊA ĐIỂM: - Lớp chồi trường MN Dầu Khí * THỜI GIAN: - Ngày 07/03/2017 - Từ 8h30 -> 8h48 * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ - Biết hát bài “ Cá vàng bơi” - Biết nhận biết được tên gọi, đặc điểm của một số con vật sống dưới nước - Biết đoàn kết với bạn cùng hoàn thành nhiệm vụ cô giao - Biết trả lời to rõ khi được cô mời trả lời. - Biết giơ tay phát biểu khi cô đặt câu hỏi. - Trẻ có ý thức, tích cực tham gia các hoạt động. - Trẻ biết so sánh, phân biệt nhanh dấu hiệu đặc trưng của các con vật sống dưới nước. - Trẻ biết các món ăn chế biến từ các con vật sống dưới nước (tôm, cua, cá) có nhiều chất đạm, canxi rất tốt cho sức khỏe. - Trẻ về 4 đội để chơi trò chơi cùng cô 2/ Nhận xét kết quả - Trẻ ham hiểu biết thích khám phá môi trường xung quanh. - Thích khám phá tìm tòi. Trẻ nắm được kiến thức trong bài học. - Có ý thức trong giờ học, có khả năng vận dụng thực tế. - Có khả năng tiếp thu bài mình. Cà Mau, ngày 07 tháng 03 năm 2017 NGƯỜI QUAN SÁT Bùi Yến Nhi CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG: MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU MỘT SỐ LOẠI CON VẬT SỐNG DƯỚC NƯỚC HỌ TÊN TRẺ: Tăng Phương Trinh ( NL Khá ) LỚP: Chồi * ĐỊA ĐIỂM: - Lớp chồi trường MN Dầu Khí * THỜI GIAN: - Ngày 07/03/2017 - Từ 8h30 -> 8h48 * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ - Biết hát bài “ Cá vàng bơi” - Biết nhận biết được tên gọi, đặc điểm của một số con vật sống dưới nước - Biết giơ tay phát biểu khi cô đặt câu hỏi. - Biết trả lời to rõ khi được cô mời trả lời. - Biết đoàn kết với bạn cùng hoàn thành nhiệm vụ cô giao. - Trẻ biết so sánh, phân biệt nhanh dấu hiệu đặc trưng của các con vật sống dưới nước. - Trẻ biết các món ăn chế biến từ các con vật sống dưới nước (tôm, cua, cá) có nhiều chất đạm, canxi rất tốt cho sức khỏe. - Trẻ có ý thức, tích cực tham gia các hoạt động. - Trẻ về 4 đội để chơi trò chơi cùng cô 2/ Nhận xét kết quả - Thích khám phá tìm tòi. Trẻ nắm được kiến thức trong bài học. - Trẻ ham hiểu biết thích khám phá môi trường xung quanh. - Có ý thức trong giờ học, có khả năng vận dụng thực tế. - Có khả năng tiếp thu bài mình. Cà Mau, ngày 07 tháng 03 năm 2017 NGƯỜI QUAN SÁT Bùi Yến Nhi CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG: MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU MỘT SỐ LOẠI CON VẬT SỐNG DƯỚC NƯỚC HỌ TÊN TRẺ: Thái Minh Anh ( NL Khá ) LỚP: Chồi * ĐỊA ĐIỂM: - Lớp chồi trường MN Dầu Khí * THỜI GIAN: - Ngày 07/03/2017 - Từ 8h30 -> 8h48 * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ - Biết hát bài “ Cá vàng bơi” - Biết nhận biết được tên gọi, đặc điểm của một số con vật sống dưới nước - Biết giơ tay phát biểu khi cô đặt câu hỏi. - Trẻ trả lời còn nhỏ khi được cô mời trả lời. - Biết đoàn kết với bạn cùng hoàn thành nhiệm vụ cô giao. - Trẻ có ý thức, tích cực tham gia các hoạt động. - Trẻ biết so sánh, phân biệt nhanh dấu hiệu đặc trưng của các con vật sống dưới nước. - Trẻ biết các món ăn chế biến từ các con vật sống dưới nước (tôm, cua, cá) có nhiều chất đạm, canxi rất tốt cho sức khỏe. - Trẻ về 4 đội để chơi trò chơi cùng cô 2/ Nhận xét kết quả - Trẻ ham hiểu biết thích khám phá môi trường xung quanh. - Có ý thức trong giờ học, có khả năng vận dụng thực tế. - Thích khám phá tìm tòi. Trẻ nắm được kiến thức trong bài học. - Có khả năng tiếp thu bài mình. Cà Mau, ngày 07 tháng 03 năm 2017 NGƯỜI QUAN SÁT Bùi Yến Nhi CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG: MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU MỘT SỐ LOẠI CON VẬT SỐNG DƯỚC NƯỚC HỌ TÊN TRẺ: Trần Hoàng Lâm ( NL Khá ) LỚP: Chồi * ĐỊA ĐIỂM: - Lớp chồi trường MN Dầu Khí * THỜI GIAN: - Ngày 07/03/2017 - Từ 8h30 -> 8h48 * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ - Biết hát bài “ Cá vàng bơi” - Biết nhận biết được tên gọi, đặc điểm của một số con vật sống dưới nước - Biết giơ tay phát biểu khi cô đặt câu hỏi. - Biết trả lời to rõ khi được cô mời trả lời. - Biết đoàn kết với bạn cùng hoàn thành nhiệm vụ cô giao. - Trẻ còn nói chuyện riêng khi tham gia các hoạt động. - Trẻ biết so sánh, phân biệt nhanh dấu hiệu đặc trưng của các con vật sống dưới nước. - Trẻ biết các món ăn chế biến từ các con vật sống dưới nước (tôm, cua, cá) có nhiều chất đạm, canxi rất tốt cho sức khỏe. - Trẻ về 4 đội để chơi trò chơi cùng cô 2/ Nhận xét kết quả - Trẻ ham hiểu biết thích khám phá môi trường xung quanh. - Thích khám phá tìm tòi. Trẻ nắm được kiến thức trong bài học. - Có ý thức trong giờ học, có khả năng vận dụng thực tế. - Có khả năng tiếp thu bài mình. Cà Mau, ngày 07 tháng 03 năm 2017 NGƯỜI QUAN SÁT Bùi Yến Nhi CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG: MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU MỘT SỐ LOẠI CON VẬT SỐNG DƯỚC NƯỚC HỌ TÊN TRẺ: Trần Quang Phúc ( NL Khá ) LỚP: Chồi * ĐỊA ĐIỂM: - Lớp chồi trường MN Dầu Khí * THỜI GIAN: - Ngày 07/03/2017 - Từ 8h30 -> 8h48 * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ - Biết hát bài “ Cá vàng bơi” - Biết nhận biết được tên gọi, đặc điểm của một số con vật sống dưới nước - Biết trả lời to rõ khi được cô mời trả lời. - Biết giơ tay phát biểu khi cô đặt câu hỏi. - Biết đoàn kết với bạn cùng hoàn thành nhiệm vụ cô giao. - Trẻ có ý thức, tích cực tham gia các hoạt động. - Trẻ biết so sánh, phân biệt nhanh dấu hiệu đặc trưng của các con vật sống dưới nước. - Trẻ biết các món ăn chế biến từ các con vật sống dưới nước (tôm, cua, cá) có nhiều chất đạm, canxi rất tốt cho sức khỏe. - Trẻ về 4 đội để chơi trò chơi cùng cô 2/ Nhận xét kết quả - Trẻ ham hiểu biết thích khám phá môi trường xung quanh. - Thích khám phá tìm tòi. Trẻ nắm được kiến thức trong bài học. - Có ý thức trong giờ học, có khả năng vận dụng thực tế. - Có khả năng tiếp thu bài mình. Cà Mau, ngày 07 tháng 03 năm 2017 NGƯỜI QUAN SÁT Bùi Yến Nhi CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG: MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU MỘT SỐ LOẠI CON VẬT SỐNG DƯỚC NƯỚC HỌ TÊN TRẺ: Trịnh Trọng Tín ( NL Khá ) LỚP: Chồi * ĐỊA ĐIỂM: - Lớp chồi trường MN Dầu Khí * THỜI GIAN: - Ngày 07/03/2017 - Từ 8h30 -> 8h48 * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ - Biết hát bài “ Cá vàng bơi” - Biết nhận biết được tên gọi, đặc điểm của một số con vật sống dưới nước - Biết đoàn kết với bạn cùng hoàn thành nhiệm vụ cô giao - Biết trả lời to rõ khi được cô mời trả lời. .- Biết giơ tay phát biểu khi cô đặt câu hỏi. - Trẻ có ý thức, tích cực tham gia các hoạt động. - Trẻ biết so sánh, phân biệt nhanh dấu hiệu đặc trưng của các con vật sống dưới nước. - Trẻ biết các món ăn chế biến từ các con vật sống dưới nước (tôm, cua, cá) có nhiều chất đạm, canxi rất tốt cho sức khỏe. - Trẻ về 4 đội để chơi trò chơi cùng cô 2/ Nhận xét kết quả - Trẻ ham hiểu biết thích khám phá môi trường xung quanh. - Thích khám phá tìm tòi. Trẻ nắm được kiến thức trong bài học. - Có ý thức trong giờ học, có khả năng vận dụng thực tế. - Có khả năng tiếp thu bài mình. Cà Mau, ngày 07 tháng 03 năm 2017 NGƯỜI QUAN SÁT Bùi Yến Nhi CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG: MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU MỘT SỐ LOẠI CON VẬT SỐNG DƯỚC NƯỚC HỌ TÊN TRẺ: Đỗ Hoàng Anh Thi ( NL Trung bình ) LỚP: Chồi * ĐỊA ĐIỂM: - Lớp chồi trường MN Dầu Khí * THỜI GIAN: - Ngày 07/03/2017 - Từ 8h30 -> 8h48 * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ - Biết hát bài “ Cá vàng bơi” - Biết nhận biết được tên gọi, đặc điểm của một số con vật sống dưới nước - Biết trả lời to rõ khi được cô mời trả lời. - Biết giơ tay phát biểu khi cô đặt câu hỏi. - Biết đoàn kết với bạn cùng hoàn thành nhiệm vụ cô giao. - Trẻ có ý thức, tích cực tham gia các hoạt động. - Trẻ biết so sánh, phân biệt nhanh dấu hiệu đặc trưng của các con vật sống dưới nước. - Trẻ biết các món ăn chế biến từ các con vật sống dưới nước (tôm, cua, cá) có nhiều chất đạm, canxi rất tốt cho sức khỏe. - Trẻ về 4 đội để chơi trò chơi cùng cô 2/ Nhận xét kết quả - Trẻ ham hiểu biết thích khám phá môi trường xung quanh. - Thích khám phá tìm tòi. Trẻ nắm được kiến thức trong bài học. - Có ý thức trong giờ học, có khả năng vận dụng thực tế. - Có khả năng tiếp thu bài mình. Cà Mau, ngày 07 tháng 03 năm 2017 NGƯỜI QUAN SÁT Bùi Yến Nhi CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG: MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU MỘT SỐ LOẠI CON VẬT SỐNG DƯỚC NƯỚC HỌ TÊN TRẺ: Đỗ Thúy Hằng ( NL Trung bình ) LỚP: Chồi * ĐỊA ĐIỂM: - Lớp chồi trường MN Dầu Khí * THỜI GIAN: - Ngày 07/03/2017 - Từ 8h30 -> 8h48 * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ - Biết hát bài “ Cá vàng bơi” - Biết nhận biết được tên gọi, đặc điểm của một số con vật sống dưới nước - Chưa biết giơ tay phát biểu khi cô đặt câu hỏi. - Trả lời còn nhỏ khi được cô mời trả lời. - Biết đoàn kết với bạn cùng hoàn thành nhiệm vụ cô giao. - Trẻ có ý thức, tích cực tham gia các hoạt động. - Trẻ biết so sánh, phân biệt nhanh dấu hiệu đặc trưng của các con vật sống dưới nước. - Trẻ biết các món ăn chế biến từ các con vật sống dưới nước (tôm, cua, cá) có nhiều chất đạm, canxi rất tốt cho sức khỏe. - Trẻ về 4 đội để chơi trò chơi cùng cô 2/ Nhận xét kết quả - Trẻ ham hiểu biết thích khám phá môi trường xung quanh. - Thích khám phá tìm tòi. Trẻ nắm được kiến thức trong bài học. - Có ý thức trong giờ học, có khả năng vận dụng thực tế. - Có khả năng tiếp thu bài mình. Cà Mau, ngày 07 tháng 03 năm 2017 NGƯỜI QUAN SÁT Bùi Yến Nhi CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG: MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU MỘT SỐ LOẠI CON VẬT SỐNG DƯỚC NƯỚC HỌ TÊN TRẺ: Hà Bảo Long ( NL Trung bình ) LỚP: Chồi * ĐỊA ĐIỂM: - Lớp chồi trường MN Dầu Khí * THỜI GIAN: - Ngày 07/03/2017 - Từ 8h30 -> 8h48 * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ - Biết hát bài “ Cá vàng bơi” - Biết nhận biết được tên gọi, đặc điểm của một số con vật sống dưới nước - Biết giơ tay phát biểu khi cô đặt câu hỏi. - Biết trả lời to rõ khi được cô mời trả lời. - Hoạt động nhóm chưa hiệu quả - Trẻ có ý thức, tích cực tham gia các hoạt động. - Trẻ biết so sánh, phân biệt nhanh dấu hiệu đặc trưng của các con vật sống dưới nước. - Trẻ biết các món ăn chế biến từ các con vật sống dưới nước (tôm, cua, cá) có nhiều chất đạm, canxi rất tốt cho sức khỏe. - Trẻ về 4 đội để chơi trò chơi cùng cô 2/ Nhận xét kết quả - Trẻ ham hiểu biết thích khám phá môi trường xung quanh. - Thích khám phá tìm tòi. Trẻ nắm được kiến thức trong bài học. - Có ý thức trong giờ học, có khả năng vận dụng thực tế. - Có khả năng tiếp thu bài mình. Cà Mau, ngày 07 tháng 03 năm 2017 NGƯỜI QUAN SÁT Bùi Yến Nhi CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG: MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU MỘT SỐ LOẠI CON VẬT SỐNG DƯỚC NƯỚC HỌ TÊN TRẺ: Hồ Gia Hân ( NL Trung bình ) LỚP: Chồi * ĐỊA ĐIỂM: - Lớp chồi trường MN Dầu Khí * THỜI GIAN: - Ngày 07/03/2017 - Từ 8h30 -> 8h48 * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ - Biết hát bài “ Cá vàng bơi” - Biết nhận biết được tên gọi, đặc điểm của một số con vật sống dưới nước - Trả lời còn nhỏ khi được cô mời trả lời. - Biết đoàn kết với bạn cùng hoàn thành nhiệm vụ cô giao. - Trẻ có ý thức, tích cực tham gia các hoạt động. - Trẻ biết so sánh, phân biệt nhanh dấu hiệu đặc trưng của các con vật sống dưới nước. - Trẻ biết các món ăn chế biến từ các con vật sống dưới nước (tôm, cua, cá) có nhiều chất đạm, canxi rất tốt cho sức khỏe. - Trẻ về 4 đội để chơi trò chơi cùng cô 2/ Nhận xét kết quả - Trẻ ham hiểu biết thích khám phá môi trường xung quanh. - Thích khám phá tìm tòi. Trẻ nắm được kiến thức trong bài học. - Có ý thức trong giờ học, có khả năng vận dụng thực tế. - Có khả năng tiếp thu bài mình. Cà Mau, ngày 07 tháng 03 năm 2017 NGƯỜI QUAN SÁT Bùi Yến Nhi CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG: MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU MỘT SỐ LOẠI CON VẬT SỐNG DƯỚC NƯỚC HỌ TÊN TRẺ: Lương Tuấn Hiệp ( NL Trung bình ) LỚP: Chồi * ĐỊA ĐIỂM: - Lớp chồi trường MN Dầu Khí * THỜI GIAN: - Ngày 07/03/2017 - Từ 8h30 -> 8h48 * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ - Biết hát bài “ Cá vàng bơi” - Biết nhận biết được tên gọi, đặc điểm của một số con vật sống dưới nước - Biết giơ tay phát biểu khi cô đặt câu hỏi. - Trả lời còn nhỏ khi được cô mời trả lời. - Biết đoàn kết với bạn cùng hoàn thành nhiệm vụ cô giao. - Đôi khi chưa chú ý trong các hoạt động. - Trẻ biết so sánh, phân biệt nhanh dấu hiệu đặc trưng của các con vật sống dưới nước. - Trẻ biết các món ăn chế biến từ các con vật sống dưới nước (tôm, cua, cá) có nhiều chất đạm, canxi rất tốt cho sức khỏe. - Trẻ về 4 đội để chơi trò chơi cùng cô 2/ Nhận xét kết quả - Trẻ ham hiểu biết thích khám phá môi trường xung quanh. - Thích khám phá tìm tòi. Trẻ nắm được kiến thức trong bài học. - Có ý thức trong giờ học, có khả năng vận dụng thực tế. - Có khả năng tiếp thu bài mình. Cà Mau, ngày 07 tháng 03 năm 2017 NGƯỜI QUAN SÁT Bùi Yến Nhi CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG: MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU MỘT SỐ LOẠI CON VẬT SỐNG DƯỚC NƯỚC HỌ TÊN TRẺ: Mai Khánh Ngọc ( NL Trung bình ) LỚP: Chồi * ĐỊA ĐIỂM: - Lớp chồi trường MN Dầu Khí * THỜI GIAN: - Ngày 07/03/2017 - Từ 8h30 -> 8h48 * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ - Biết hát bài “ Cá vàng bơi” - Biết nhận biết được tên gọi, đặc điểm của một số con vật sống dưới nước - Biết trả lời to rõ khi được cô mời trả lời. - Biết đoàn kết với bạn cùng hoàn thành nhiệm vụ cô giao. - Trẻ có ý thức, tích cực tham gia các hoạt động. - Trẻ biết so sánh, phân biệt nhanh dấu hiệu đặc trưng của các con vật sống dưới nước. - Trẻ biết các món ăn chế biến từ các con vật sống dưới nước (tôm, cua, cá) có nhiều chất đạm, canxi rất tốt cho sức khỏe. - Trẻ về 4 đội để chơi trò chơi cùng cô 2/ Nhận xét kết quả - Trẻ ham hiểu biết thích khám phá môi trường xung quanh. - Thích khám phá tìm tòi. Trẻ nắm được kiến thức trong bài học. - Có ý thức trong giờ học, có khả năng vận dụng thực tế. - Có khả năng tiếp thu bài mình. Cà Mau, ngày 07 tháng 03 năm 2017 NGƯỜI QUAN SÁT Bùi Yến Nhi CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG: MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU MỘT SỐ LOẠI CON VẬT SỐNG DƯỚC NƯỚC HỌ TÊN TRẺ: Nguyễn Ngọc Anh Thư ( NL Trung bình ) LỚP: Chồi * ĐỊA ĐIỂM: - Lớp chồi trường MN Dầu Khí * THỜI GIAN: - Ngày 07/03/2017 - Từ 8h30 -> 8h48 * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ - Biết hát bài “ Cá vàng bơi” - Biết nhận biết được tên gọi, đặc điểm của một số con vật sống dưới nước - Biết giơ tay phát biểu khi cô đặt câu hỏi. - Biết trả lời to rõ khi được cô mời trả lời. - Hoạt động nhóm chưa hiệu quả - Trẻ có ý thức, tích cực tham gia các hoạt động. - Trẻ biết so sánh, phân biệt nhanh dấu hiệu đặc trưng của các con vật sống dưới nước. - Trẻ biết các món ăn chế biến từ các con vật sống dưới nước (tôm, cua, cá) có nhiều chất đạm, canxi rất tốt cho sức khỏe. - Trẻ về 4 đội để chơi trò chơi cùng cô 2/ Nhận xét kết quả - Trẻ ham hiểu biết thích khám phá môi trường xung quanh. - Có ý thức trong giờ học, có khả năng vận dụng thực tế. - Có khả năng tiếp thu bài mình. - Thích khám phá tìm tòi. Trẻ nắm được kiến thức trong bài học. Cà Mau, ngày 07 tháng 03 năm 2017 NGƯỜI QUAN SÁT Bùi Yến Nhi CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG: MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU MỘT SỐ LOẠI CON VẬT SỐNG DƯỚC NƯỚC HỌ TÊN TRẺ: Quách Hồ Ánh Ngọc ( NL Trung bình ) LỚP: Chồi * ĐỊA ĐIỂM: - Lớp chồi trường MN Dầu Khí * THỜI GIAN: - Ngày 07/03/2017 - Từ 8h30 -> 8h48 * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ - Biết hát bài “ Cá vàng bơi” - Biết nhận biết được tên gọi, đặc điểm của một số con vật sống dưới nước - Trả lời còn nhỏ khi được cô mời trả lời. - Biết đoàn kết với bạn cùng hoàn thành nhiệm vụ cô giao. - Trẻ biết so sánh, phân biệt nhanh dấu hiệu đặc trưng của các con vật sống dưới nước. - Trẻ biết các món ăn chế biến từ các con vật sống dưới nước (tôm, cua, cá) có nhiều chất đạm, canxi rất tốt cho sức khỏe. - Trẻ có ý thức, tích cực tham gia các hoạt động - Trẻ về 4 đội để chơi trò chơi cùng cô 2/ Nhận xét kết quả - Trẻ ham hiểu biết thích khám phá môi trường xung quanh. - Thích khám phá tìm tòi. Trẻ nắm được kiến thức trong bài học. - Có ý thức trong giờ học, có khả năng vận dụng thực tế. - Có khả năng tiếp thu bài mình. Cà Mau, ngày 07 tháng 03 năm 2017 NGƯỜI QUAN SÁT Bùi Yến Nhi CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG: MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU MỘT SỐ LOẠI CON VẬT SỐNG DƯỚC NƯỚC HỌ TÊN TRẺ: Thân Anh Thy ( NL Trung bình ) LỚP: Chồi * ĐỊA ĐIỂM: - Lớp chồi trường MN Dầu Khí * THỜI GIAN: - Ngày 07/03/2017 - Từ 8h30 -> 8h48 * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ - Biết hát bài “ Cá vàng bơi” - Biết nhận biết được tên gọi, đặc điểm của một số con vật sống dưới nước - Trả lời còn nhỏ khi được cô mời trả lời. - Biết đoàn kết với bạn cùng hoàn thành nhiệm vụ cô giao. - Trẻ biết so sánh, phân biệt nhanh dấu hiệu đặc trưng của các con vật sống dưới nước. - Trẻ biết các món ăn chế biến từ các con vật sống dưới nước (tôm, cua, cá) có nhiều chất đạm, canxi rất tốt cho sức khỏe. - Trẻ có ý thức, tích cực tham gia các hoạt động. - Trẻ về 4 đội để chơi trò chơi cùng cô 2/ Nhận xét kết quả - Trẻ ham hiểu biết thích khám phá môi trường xung quanh. - Thích khám phá tìm tòi. Trẻ nắm được kiến thức trong bài học. - Có ý thức trong giờ học, có khả năng vận dụng thực tế. - Có khả năng tiếp thu bài mình. Cà Mau, ngày 07 tháng 03 năm 2017 NGƯỜI QUAN SÁT Bùi Yến Nhi CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG: MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU MỘT SỐ LOẠI CON VẬT SỐNG DƯỚC NƯỚC HỌ TÊN TRẺ: Bùi Lâm Minh Khang ( NL Yếu ) LỚP: Chồi * ĐỊA ĐIỂM: - Lớp chồi trường MN Dầu Khí * THỜI GIAN: - Ngày 07/03/2017 - Từ 8h30 -> 8h48 * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ - Biết hát bài “ Cá vàng bơi” - Biết nhận biết được tên gọi, đặc điểm của một số con vật sống dưới nước - Trả lời còn nhỏ khi được cô mời trả lời. - Biết đoàn kết với bạn cùng hoàn thành nhiệm vụ cô giao. - Trẻ có ý thức, tích cực tham gia các hoạt động. - Trẻ biết so sánh, phân biệt nhanh dấu hiệu đặc trưng của các con vật sống dưới nước. - Trẻ biết các món ăn chế biến từ các con vật sống dưới nước (tôm, cua, cá) có nhiều chất đạm, canxi rất tốt cho sức khỏe. - Trẻ về 4 đội để chơi trò chơi cùng cô 2/ Nhận xét kết quả - Trẻ ham hiểu biết thích khám phá môi trường xung quanh. - Thích khám phá tìm tòi. Trẻ nắm được kiến thức trong bài học. - Có ý thức trong giờ học, có khả năng vận dụng thực tế. - Có khả năng tiếp thu bài mình. Cà Mau, ngày 07 tháng 03 năm 2017 NGƯỜI QUAN SÁT Bùi Yến Nhi CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG: MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU MỘT SỐ LOẠI CON VẬT SỐNG DƯỚC NƯỚC HỌ TÊN TRẺ: Châu Hoàng Nhất Long ( NL Yếu ) LỚP: Chồi * ĐỊA ĐIỂM: - Lớp chồi trường MN Dầu Khí * THỜI GIAN: - Ngày 07/03/2017 - Từ 8h30 -> 8h48 * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ - Biết hát bài “ Cá vàng bơi” - Biết nhận biết được tên gọi, đặc điểm của một số con vật sống dưới nước - Trả lời còn nhỏ khi được cô mời trả lời. - Biết đoàn kết với bạn cùng hoàn thành nhiệm vụ cô giao. - Trẻ có ý thức, tích cực tham gia các hoạt động. - Trẻ chưa biết so sánh, phân biệt nhanh dấu hiệu đặc trưng của các con vật sống dưới nước. - Trẻ biết các món ăn chế biến từ các con vật sống dưới nước (tôm, cua, cá) có nhiều chất đạm, canxi rất tốt cho sức khỏe. - Trẻ về 4 đội để chơi trò chơi cùng cô 2/ Nhận xét kết quả - Trẻ ham hiểu biết thích khám phá môi trường xung quanh. - Thích khám phá tìm tòi. Trẻ nắm được kiến thức trong bài học. - Có ý thức trong giờ học, có khả năng vận dụng thực tế. - Có khả năng tiếp thu bài mình. Cà Mau, ngày 07 tháng 03 năm 2017 NGƯỜI QUAN SÁT Bùi Yến Nhi CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN S

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docx10. Phiếu MTXQ _CHOI_N1_16-17.docx
Tài liệu liên quan