Phiếu quan sát hoạt động: Vệ sinh - Đề tài: Vệ sinh trước khi ăn

* ĐỊA ĐIỂM:

Nhà vệ sinh lớp Mầm trường MN Dầu Khí

* THỜI GIAN:

- Ngày : 03/11/2016

- Thời gian: Từ 09h50 đến 10h.

* NỘI DUNG QUAN SÁT:

1/ Những biểu hiện của trẻ

- Lắc hiệu lệnh trẻ biết tập trung về cô. Trẻ chú ý lắng nghe cô gọi tên mình vào vệ sinh.

- Khi vào cầu trẻ đi tiểu rồi mới ra rửa tay.

- Sau đó trẻ lấy xà bông chà lên tay rồi đưa bạn và kêu bạn nhìn mình. Rửa mu bàn tay rồi đến lòng bàn tay và các ngón tay.

- Khi rửa xong trẻ biết rửa tay bằng nước sạch, trẻ rửa tay rất lâu và rất kỷ.

2/ Nhận xét kết quả

- Có kỹ năng vệ sinh tay tốt, và trẻ đi đúng các bước khi cô giáo hướng dẫn. Trẻ biết giúp đỡ bạn.

- Có khả năng quan sát và ghi nhớ tốt, trẻ biết làm vệ sinh cá nhân và có ý thức tự phục vụ.

 

doc42 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 21/11/2018 | Lượt xem: 1357 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Phiếu quan sát hoạt động: Vệ sinh - Đề tài: Vệ sinh trước khi ăn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
năng rửa tay tương đối tốt. - Trẻ có ý thức tự phục vụ. - Trẻ còn nghịch nước. Cà Mau, ngày..tháng..năm .. NGƯỜI QUAN SÁT Nguyễn Thu Yên CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG: VỆ SINH ĐỀ TÀI: VỆ SINH TRƯỚC KHI ĂN HỌ TÊN TRẺ: Lê Bình( NL Giỏi) LỚP:Mầm * ĐỊA ĐIỂM: Nhà vệ sinh lớp Mầm trường MN Dầu Khí * THỜI GIAN: - Ngày : 03/11/2016 - Thời gian: Từ 09h50 đến 10h. * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ - Trẻ chú ý lắng nghe theo lời cô, đi vào tiểu sau đó từ từ ra rửa tay. - Khi rửa tay trẻ dùng xà phòng chà lên tay, rửa bàn tay và long bàn tay nhưng quên rửa các ngón tay. Khi được nhắc trẻ mới nhìn cô lắng nghe sau đó trẻ thực hiện. - Trẻ vào nhà vệ sinh nghịch nước làm ước áo bạn. 2/ Nhận xét kết quả - Trẻ biết giữ gìn vệ sinh cá nhân. - Trẻ có kỷ năng rửa tay tương đối tốt. Cà Mau, ngày..tháng..năm .. NGƯỜI QUAN SÁT Nguyễn Thu Yên CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG: VỆ SINH ĐỀ TÀI: VỆ SINH TRƯỚC KHI ĂN HỌ TÊN TRẺ: Trương Xuân Chúc ( NL Trung bình) LỚP:Mầm * ĐỊA ĐIỂM: Nhà vệ sinh lớp Mầm trường MN Dầu Khí * THỜI GIAN: - Ngày : 03/11/2016 - Thời gian: Từ 09h50 đến 10h. * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ - Sauk hi vào nhà vệ sinh thấy bạn không dùng xà phòng rửa tay mà chỉ rửa bằng nước trẻ nhắc nhở bạn rửa tay bằng xà phòng và rửa bằng 6 bước. sau khi rửa tay và xả lại bằng nước sạch. - Khi rửa tay trẻ dùng xà phòng chà lên tay, rửa bàn tay và lòng bàn tay nhưng thực hiện chưa đủ 6 bước rửa tay. - Trẻ rửa tay làm ước cả áo. 2/ Nhận xét kết quả - Trẻ biết giữ gìn vệ sinh cá nhân. - Kỷ năng rửa tay của trẻ chưa tốt. - Trẻ có ý thức tự phục vụ. Cà Mau, ngày..tháng..năm .. NGƯỜI QUAN SÁT CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG: VỆ SINH ĐỀ TÀI: VỆ SINH TRƯỚC KHI ĂN HỌ TÊN TRẺ: Phạm Bảo Nam( NL Trung bình) LỚP:Mầm * ĐỊA ĐIỂM: Nhà vệ sinh lớp Mầm trường MN Dầu Khí * THỜI GIAN: - Ngày : 03/11/2016 - Thời gian: Từ 09h50 đến 10h. * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ - Trẻ chú ý lắng nghe theo lời cô, đi vào tiểu sau đó từ từ ra rửa tay. - Khi vào nhà vệ sinh trẻ quên không mang dép. - Trẻ biết được 6 bước rửa tay và thực hiện tương đối tốt. 2/ Nhận xét kết quả - Trẻ biết giữ gìn vệ sinh cá nhân. - Trẻ có kỷ năng rửa tay tương đối tốt. - Trẻ có ý thức tự phục vụ tương đối. Cà Mau, ngày..tháng..năm .. NGƯỜI QUAN SÁT Nguyễn Hoàng Gia CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG: VỆ SINH ĐỀ TÀI: VỆ SINH TRƯỚC KHI ĂN HỌ TÊN TRẺ: Nguyễn Hoàng Gia( NL Trung Bình) LỚP:Mầm * ĐỊA ĐIỂM: Nhà vệ sinh lớp Mầm trường MN Dầu Khí * THỜI GIAN: - Ngày : 03/11/2016 - Thời gian: Từ 09h50 đến 10h. * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ - Khi được kêu đến tên mình vào nhà vệ sinh, trẻ đi chậm chạp. - Sau đó trẻ lấy xà bông chà lên tay rồi đứng đó một lúc sau nhìn bạn rồi mới thực hiện. - Khi rửa tay xong trẻ tắt vòi nước và vẩy vẩy nhẹ 2 tay cho nước bắn xuống sàn, sau đó đi ra lấy khăn lau tay. 2/ Nhận xét kết quả - Trẻ có thói quen giữ gìn vệ sinh cá nhân. - Có khả năng lao động tự phục vụ. Cà Mau, ngày..tháng..năm .. NGƯỜI QUAN SÁT Nguyễn Thu Yên CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG: VỆ SINH ĐỀ TÀI: VỆ SINH TRƯỚC KHI ĂN HỌ TÊN TRẺ: Trịnh Phú Gia( NL Trung Bình) LỚP:Mầm * ĐỊA ĐIỂM: Nhà vệ sinh lớp Mầm trường MN Dầu Khí * THỜI GIAN: - Ngày : 03/11/2016 - Thời gian: Từ 09h50 đến 10h. * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ - Trẻ biết tự đi vệ sinh và mang dép vào nhà vệ sinh - Trẻ còn cần cô nhắc nhở vào nhà vệ sinh lấy xà phòng để rửa tay, sau khi rửa tay xong trẻ không biết xả lại bằng nước, phải đợi bạn cập bên xả dùm. 2/ Nhận xét kết quả - Trẻ có thói quen giữ gìn vệ sinh cá nhân. - Có khả năng lao động tự phục vụ. Cà Mau, ngày..tháng..năm .. NGƯỜI QUAN SÁT Nguyễn Thu Yên CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG: VỆ SINH ĐỀ TÀI: VỆ SINH TRƯỚC KHI ĂN HỌ TÊN TRẺ: Nguyễn Thiên Hà( NL Trung Bình) LỚP:Mầm * ĐỊA ĐIỂM: Nhà vệ sinh lớp Mầm trường MN Dầu Khí * THỜI GIAN: - Ngày : 03/11/2016 - Thời gian: Từ 09h50 đến 10h. * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ - Khi được kêu đến tên mình vào nhà vệ sinh, trẻ đi chậm chạp. - Sau đó trẻ lấy xà bông chà lên tay rồi đứng đó một lúc sau nhìn bạn rồi mới thực hiện. - Trẻ chưa biết 6 bước rửa tay. - Khi rửa tay xong trẻ tắt vòi nước và vẩy vẩy nhẹ 2 tay cho nước bắn xuống sàn, sau đó đi ra lấy khăn lau tay. - Trẻ còn nghịch nước làm ước áo bạn 2/ Nhận xét kết quả - Trẻ có thói quen giữ gìn vệ sinh cá nhân. - Trẻ chưa biết được 6 bước rửa tay Cà Mau, ngày..tháng..năm .. NGƯỜI QUAN SÁT Nguyễn Thu Yên CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG: VỆ SINH ĐỀ TÀI: VỆ SINH TRƯỚC KHI ĂN HỌ TÊN TRẺ: Dương Gia Hân( NL Khá) LỚP:Mầm * ĐỊA ĐIỂM: Nhà vệ sinh lớp Mầm trường MN Dầu Khí * THỜI GIAN: - Ngày : 03/11/2016 - Thời gian: Từ 09h50 đến 10h. * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ - Trẻ biết được 6 bước rửa tay. - Trẻ thực hiện tốt kỷ năng rửa tay. - Trẻ còn cần cô nhắc nhở vào nhà vệ sinh lấy xà phòng để rửa tay, sau khi rửa tay xong trẻ không biết xả lại bằng nước, phải đợi bạn cập bên xả dùm. 2/ Nhận xét kết quả - Trẻ có thói quen giữ gìn vệ sinh cá nhân. - Có khả năng lao động tự phục vụ. - Biết cách rửa tay. Cà Mau, ngày..tháng..năm .. NGƯỜI QUAN SÁT Nguyễn Thu Yên CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG: VỆ SINH ĐỀ TÀI: VỆ SINH TRƯỚC KHI ĂN HỌ TÊN TRẺ: La Gia Hân( NL Khá) LỚP:Mầm * ĐỊA ĐIỂM: Nhà vệ sinh lớp Mầm trường MN Dầu Khí * THỜI GIAN: - Ngày : 03/11/2016 - Thời gian: Từ 09h50 đến 10h. * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ - Khi được kêu đến tên mình vào nhà vệ sinh, trẻ đi chậm chạp. - Sau đó trẻ lấy xà bông chà lên tay rồi đứng đó một lúc sau nhìn bạn rồi mới thực hiện. - Khi rửa lòng bàn tay đến mu bàn tay trẻ quay sang nói với bạn cạnh bên: Hân biết rửa tay nè! Và cười thích thú. - Khi rửa tay xong trẻ tắt vòi nước và vẩy vẩy nhẹ 2 tay cho nước bắn xuống sàn, sau đó đi ra lấy khăn lau tay. 2/ Nhận xét kết quả - Trẻ có thói quen giữ gìn vệ sinh cá nhân. - Có khả năng lao động tự phục vụ. - Trẻ thích thú khi rửa tay. Cà Mau, ngày..tháng..năm .. NGƯỜI QUAN SÁT Nguyễn Thu Yên CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG: VỆ SINH ĐỀ TÀI: VỆ SINH TRƯỚC KHI ĂN HỌ TÊN TRẺ: Nguyễn Hoàng Ngọc Hân( NL Trung bình) LỚP:Mầm * ĐỊA ĐIỂM: Nhà vệ sinh lớp Mầm trường MN Dầu Khí * THỜI GIAN: - Ngày : 03/11/2016 - Thời gian: Từ 09h50 đến 10h. * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ - Lắc hiệu lệnh trẻ biết tập trung về cô. Trẻ chú ý lắng nghe cô gọi tên mình vào vệ sinh. - Khi vào cầu trẻ đi tiểu rồi mới ra rửa tay. - Sau đó trẻ lấy xà bông chà lên tay rồi đưa bạn và kêu bạn nhìn mình. Rửa mu bàn tay rồi đến lòng bàn tay và các ngón tay. - Khi rửa xong trẻ biết rửa tay bằng nước sạch, trẻ rửa tay rất lâu và rất kỷ. 2/ Nhận xét kết quả - Có kỹ năng vệ sinh tay tốt, và trẻ đi đúng các bước khi cô giáo hướng dẫn. Trẻ biết giúp đỡ bạn. - Có khả năng quan sát và ghi nhớ tốt, trẻ biết làm vệ sinh cá nhân và có ý thức tự phục vụ. Cà Mau, ngày..tháng..năm .. NGƯỜI QUAN SÁT Nguyễn Thu Yên CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG: VỆ SINH ĐỀ TÀI: VỆ SINH TRƯỚC KHI ĂN HỌ TÊN TRẺ: Nguyễn Phúc Hậu( NL Trung bình) LỚP: Mầm * ĐỊA ĐIỂM: Nhà vệ sinh lớp Mầm trường MN Dầu Khí * THỜI GIAN: - Ngày : 03/11/2016 - Thời gian: Từ 09h50 đến 10h * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ - Lắc hiệu lệnh trẻ biết tập trung về cô. Trẻ chú ý lắng nghe cô gọi tên mình vào vệ sinh. - Khi thấy bạn vào nhà vệ sinh trẻ liền nhắc nhở bạn rửa tay theo 6 bước. - Khi rửa tay biết lấy khăn lau tay. - Trẻ còn nghịch nước. 2/ Nhận xét kết quả - Trẻ biết làm vệ sinh cá nhân và có ý thức tự phục vụ. - Trẻ biết giữ gìn vệ sinh cơ thể. Cà Mau, ngày..tháng..năm .. NGƯỜI QUAN SÁT Nguyễn Thu Yên CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG: VỆ SINH ĐỀ TÀI: VỆ SINH TRƯỚC KHI ĂN HỌ TÊN TRẺ: Vũ Quỳnh Hương( NL Trung Bình) LỚP:Mầm * ĐỊA ĐIỂM: Nhà vệ sinh lớp Mầm trường MN Dầu Khí * THỜI GIAN: - Ngày : 03/11/2016 - Thời gian: Từ 09h50 đến 10h. * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ - Lắc hiệu lệnh trẻ biết tập trung về cô. Trẻ chú ý lắng nghe cô gọi tên mình vào vệ sinh. - Khi vào cầu trẻ đi tiểu rồi mới ra rửa tay. - Khi rửa xong trẻ biết rửa tay bằng nước sạch, rồi lau tay và đi ra ngoài ngồi vào bàn ăn. - Trẻ rửa tay không theo 6 bước. 2/ Nhận xét kết quả - Trẻ có kỹ năng rửa tay nhưng không theo các bước hướng dẫn. - Có khả năng quan sát và ghi nhớ tốt, trẻ biết làm vệ sinh cá nhân và có ý thức tự phục vụ. Cà Mau, ngày..tháng..năm .. NGƯỜI QUAN SÁT Nguyễn Thu Yên CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG: VỆ SINH ĐỀ TÀI: VỆ SINH TRƯỚC KHI ĂN HỌ TÊN TRẺ: Lê Chí Hướng( NL khá) LỚP: Mầm * ĐỊA ĐIỂM: Nhà vệ sinh lớp Mầm trường MN Dầu Khí * THỜI GIAN: - Ngày : 03/11/2016 - Thời gian: Từ 09h50 đến 10h * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ - Lắc hiệu lệnh trẻ biết tập trung về cô. Trẻ chú ý lắng nghe cô gọi tên mình vào vệ sinh. - Khi thấy bạn vào nhà vệ sinh trẻ liền nhắc nhở bạn rửa tay theo 6 bước. - Khi rửa tay biết lấy khăn lau tay. - Sau đó ngồi vào bàn đúng vị trí của mình. 2/ Nhận xét kết quả - Trẻ biết làm vệ sinh cá nhân và có ý thức tự phục vụ. - Trẻ biết giữ gìn vệ sinh cơ thể. Cà Mau, ngày..tháng..năm .. NGƯỜI QUAN SÁT Nguyễn Thu Yên CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG: VỆ SINH ĐỀ TÀI: VỆ SINH TRƯỚC KHI ĂN HỌ TÊN TRẺ: Nguyễn Minh Khang( NL Trung bình) LỚP:Mầm * ĐỊA ĐIỂM: Nhà vệ sinh lớp Mầm trường MN Dầu Khí * THỜI GIAN: - Ngày : 03/11/2016 - Thời gian: Từ 09h50 đến 10h. * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ - Lắc hiệu lệnh trẻ biết tập trung về cô. Trẻ chú ý lắng nghe cô gọi tên mình vào vệ sinh. - Khi vào cầu trẻ đi tiểu rồi mới ra rửa tay. - Khi vào nhà vệ sinh trẻ quên mang dép. - Khi rửa xong trẻ biết rửa tay bằng nước sạch, rồi lau tay và đi ra ngoài ngồi vào bàn ăn. 2/ Nhận xét kết quả - Có kỹ năng vệ sinh tay tốt, và trẻ đi đúng các bước khi cô giáo hướng dẫn. Trẻ biết giúp đỡ bạn. - Trẻ có ý thức tự phục vụ khá tốt. Cà Mau, ngày..tháng..năm .. NGƯỜI QUAN SÁT Nguyễn Thu Yên CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG: VỆ SINH ĐỀ TÀI: VỆ SINH TRƯỚC KHI ĂN HỌ TÊN TRẺ: Phạm Đỗ Minh Khang( NL Yếu) LỚP:Mầm * ĐỊA ĐIỂM: Nhà vệ sinh lớp Mầm trường MN Dầu Khí * THỜI GIAN: - Ngày : 03/11/2016 - Thời gian: Từ 09h50 đến 10h. * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ - Trẻ chú ý lắng nghe theo lời cô, đi vào tiểu sau đó từ từ ra rửa tay. - Trẻ chưa thuộc các bước rửa tay. - Khi rửa tay trẻ dùng xà phòng chà lên tay, rửa bàn tay và long bàn tay nhưng quên rửa các ngón tay. Khi được nhắc trẻ mới nhìn cô lắng nghe sau đó trẻ thực hiện. 2/ Nhận xét kết quả - Trẻ biết giữ gìn vệ sinh cá nhân. - Trẻ có kỷ năng rửa tay tương đối tốt. - Trẻ có ý thức tự phục vụ. Cà Mau, ngày..tháng..năm .. NGƯỜI QUAN SÁT Nguyễn Thu Yên CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG: VỆ SINH ĐỀ TÀI: VỆ SINH TRƯỚC KHI ĂN HỌ TÊN TRẺ: Ngô Hoàng Minh Khôi ( NL Trung bình) LỚP:Mầm * ĐỊA ĐIỂM: Nhà vệ sinh lớp Mầm trường MN Dầu Khí * THỜI GIAN: - Ngày : 03/11/2016 - Thời gian: Từ 09h50 đến 10h. * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ - Sauk hi vào nhà vệ sinh thấy bạn không dùng xà phòng rửa tay mà chỉ rửa bằng nước trẻ nhắc nhở bạn rửa tay bằng xà phòng và rửa bằng 6 bước. sau khi rửa tay và xả lại bằng nước sạch. - Trẻ biết 6 bước rửa tay nhưng thực hiện chưa đúng thứ tự của 6 bước rủa tay, trẻ còn đùa giỡn trong khi rửa tay. 2/ Nhận xét kết quả - Trẻ biết giữ gìn vệ sinh cá nhân. - Trẻ có ý thức tự phục vụ nhưng chưa tốt. Cà Mau, ngày..tháng..năm .. NGƯỜI QUAN SÁT Nguyễn Thu Yên CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG: VỆ SINH ĐỀ TÀI: VỆ SINH TRƯỚC KHI ĂN HỌ TÊN TRẺ: Trần Ngọc Khuê( NL Khá) LỚP:Mầm * ĐỊA ĐIỂM: Nhà vệ sinh lớp Mầm trường MN Dầu Khí * THỜI GIAN: - Ngày : 03/11/2016 - Thời gian: Từ 09h50 đến 10h. * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ - Trẻ chú ý lắng nghe theo lời cô, đi vào tiểu sau đó từ từ ra rửa tay. - Khi rửa tay trẻ dùng xà phòng chà lên tay, rửa bàn tay và long bàn tay nhưng quên rửa các ngón tay. Khi được nhắc trẻ mới nhìn cô lắng nghe sau đó trẻ thực hiện. - Trẻ có ý thức tốt, không nghịch nước hay đùa giỡn với bạn. 2/ Nhận xét kết quả - Trẻ biết giữ gìn vệ sinh cá nhân. - Trẻ có kỷ năng rửa tay tương đối tốt. - Trẻ có ý thức tự phục vụ. Cà Mau, ngày..tháng..năm .. NGƯỜI QUAN SÁT Nguyễn Thu Yên CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG: VỆ SINH ĐỀ TÀI: VỆ SINH TRƯỚC KHI ĂN HỌ TÊN TRẺ: Nguyễn Ngọc Minh Khuê ( NL Trung bình) LỚP:Mầm * ĐỊA ĐIỂM: Nhà vệ sinh lớp Mầm trường MN Dầu Khí * THỜI GIAN: - Ngày : 03/11/2016 - Thời gian: Từ 09h50 đến 10h. * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ - Sauk hi vào nhà vệ sinh thấy bạn không dùng xà phòng rửa tay mà chỉ rửa bằng nước trẻ nhắc nhở bạn rửa tay bằng xà phòng và rửa bằng 6 bước. sau khi rửa tay và xả lại bằng nước sạch. - Khi rửa tay trẻ dùng xà phòng chà lên tay, rửa bàn tay và long bàn tay nhưng quên rửa các ngón tay. Khi được nhắc trẻ mới nhìn cô lắng nghe sau đó trẻ thực hiện. 2/ Nhận xét kết quả - Trẻ biết giữ gìn vệ sinh cá nhân. - Trẻ có kỷ năng rửa tay tương đối tốt. - Trẻ có ý thức tự phục vụ khá tốt. Cà Mau, ngày..tháng..năm .. NGƯỜI QUAN SÁT Nguyễn Thu Yên CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG: VỆ SINH ĐỀ TÀI: VỆ SINH TRƯỚC KHI ĂN HỌ TÊN TRẺ: Võ Tường Lam( NL Giỏi) LỚP:Mầm * ĐỊA ĐIỂM: Nhà vệ sinh lớp Mầm trường MN Dầu Khí * THỜI GIAN: - Ngày : 03/11/2016 - Thời gian: Từ 09h50 đến 10h. * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ - Trẻ chú ý lắng nghe theo lời cô, đi vào tiểu sau đó từ từ ra rửa tay. - Trẻ biết tự mang dép trước khi vào nhà vệ sinh. - Khi rửa tay trẻ dùng xà phòng chà lên tay và thực hiện đủ 6 bước rửa tay theo quy trình. - Trẻ còn nhắc nhở bạn không nên nghịch nước 2/ Nhận xét kết quả - Trẻ biết giữ gìn vệ sinh cá nhân. - Trẻ có kỷ năng rửa tay tương đối tốt. - Trẻ có ý thức tự phục vụ. Cà Mau, ngày..tháng..năm .. NGƯỜI QUAN SÁT Nguyễn Thu Yên CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG: VỆ SINH ĐỀ TÀI: VỆ SINH TRƯỚC KHI ĂN HỌ TÊN TRẺ: Trịnh Tuệ Linh( NL Khá) LỚP:Mầm * ĐỊA ĐIỂM: Nhà vệ sinh lớp Mầm trường MN Dầu Khí * THỜI GIAN: - Ngày : 03/11/2016 - Thời gian: Từ 09h50 đến 10h. * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ - Khi được kêu đến tên mình vào nhà vệ sinh, trẻ đi chậm chạp. - Sau đó trẻ lấy xà bông chà lên tay rồi đứng đó một lúc sau nhìn bạn rồi mới thực hiện. - Khi rửa lòng bàn tay đến mu bàn tay trẻ quay sang nói với bạn cạnh bên: Đức biết rửa tay nè! Và cười thích thú. - Khi rửa tay xong trẻ tắt vòi nước và vẩy vẩy nhẹ 2 tay cho nước bắn xuống sàn, sau đó đi ra lấy khăn lau tay. 2/ Nhận xét kết quả - Trẻ có thói quen giữ gìn vệ sinh cá nhân. - Có khả năng lao động tự phục vụ. Cà Mau, ngày..tháng..năm .. NGƯỜI QUAN SÁT Nguyễn Thu Yên CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG: VỆ SINH ĐỀ TÀI: VỆ SINH TRƯỚC KHI ĂN HỌ TÊN TRẺ: Tạ Hoàng Long( NL Giỏi) LỚP:Mầm * ĐỊA ĐIỂM: Nhà vệ sinh lớp Mầm trường MN Dầu Khí * THỜI GIAN: - Ngày : 03/11/2016 - Thời gian: Từ 09h50 đến 10h. * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ - Trẻ biết đủ 6 bước rửa tay và thực hiện đúng. - Trẻ biết nhắc bạn tắt nước trước khi vào lớp. - Trẻ không nghịch nước. 2/ Nhận xét kết quả - Trẻ có thói quen giữ gìn vệ sinh cá nhân. - Có khả năng lao động tự phục vụ. Cà Mau, ngày..tháng..năm .. NGƯỜI QUAN SÁT Nguyễn Thu Yên CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG: VỆ SINH ĐỀ TÀI: VỆ SINH TRƯỚC KHI ĂN HỌ TÊN TRẺ: Trần Huỳnh Long( NL Trung Bình) LỚP:Mầm * ĐỊA ĐIỂM: Nhà vệ sinh lớp Mầm trường MN Dầu Khí * THỜI GIAN: - Ngày : 03/11/2016 - Thời gian: Từ 09h50 đến 10h. * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ - Khi được kêu đến tên mình vào nhà vệ sinh, trẻ đi chậm chạp. - Sau đó trẻ lấy xà bông chà lên tay rồi đứng đó một lúc sau nhìn bạn rồi mới thực hiện. - Trẻ chưa thuộc được 6 bước rủa tay. - Khi rửa tay xong trẻ tắt vòi nước và vẩy vẩy nhẹ 2 tay cho nước bắn xuống sàn, sau đó đi ra lấy khăn lau tay. 2/ Nhận xét kết quả - Trẻ có thói quen giữ gìn vệ sinh cá nhân. - Có khả năng lao động tự phục vụ. Cà Mau, ngày..tháng..năm .. NGƯỜI QUAN SÁT Nguyễn Thu Yên CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG: VỆ SINH ĐỀ TÀI: VỆ SINH TRƯỚC KHI ĂN HỌ TÊN TRẺ: Phạm Vũ Lâm Ngân( NL Khá) LỚP:Mầm * ĐỊA ĐIỂM: Nhà vệ sinh lớp Mầm trường MN Dầu Khí * THỜI GIAN: - Ngày : 03/12/2016 - Thời gian: Từ 09h50 đến 10h. * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ - Trẻ biết vào đi vệ sinh và mang dép. - Trẻ biết cất dép đúng nơi quy định. - Trẻ còn cần cô nhắc nhở vào nhà vệ sinh lấy xà phòng để rửa tay, sau khi rửa tay xong trẻ không biết xả lại bằng nước, phải đợi bạn cập bên xả dùm. 2/ Nhận xét kết quả - Trẻ có thói quen giữ gìn vệ sinh cá nhân. - Có khả năng lao động tự phục vụ. Cà Mau, ngày..tháng..năm .. NGƯỜI QUAN SÁT Nguyễn Thu Yên CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG: VỆ SINH ĐỀ TÀI: VỆ SINH TRƯỚC KHI ĂN HỌ TÊN TRẺ: Quách Thái Kim Ngọc( NL Khá) LỚP:Mầm * ĐỊA ĐIỂM: Nhà vệ sinh lớp Mầm trường MN Dầu Khí * THỜI GIAN: - Ngày : 03/11/2016 - Thời gian: Từ 09h50 đến 10h. * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ - Khi được kêu đến tên mình vào nhà vệ sinh, trẻ đi chậm chạp. - Sau đó trẻ lấy xà bông chà lên tay rồi đứng đó một lúc sau nhìn bạn rồi mới thực hiện. - Khi rửa lòng bàn tay đến mu bàn tay trẻ quay sang nói với bạn cạnh bên: Ngọc biết rửa tay nè! Và cười thích thú. - Khi rửa tay xong trẻ tắt vòi nước và vẩy vẩy nhẹ 2 tay cho nước bắn xuống sàn, sau đó đi ra lấy khăn lau tay. 2/ Nhận xét kết quả - Trẻ có thói quen giữ gìn vệ sinh cá nhân. - Có khả năng lao động tự phục vụ. - Trẻ biết được 6 bước rửa tay. Cà Mau, ngày..tháng..năm .. NGƯỜI QUAN SÁT Nguyễn Thu Yên CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG: VỆ SINH ĐỀ TÀI: VỆ SINH TRƯỚC KHI ĂN HỌ TÊN TRẺ: Lý Khánh Ngọc( NL khá) LỚP:Mầm * ĐỊA ĐIỂM: Nhà vệ sinh lớp Mầm trường MN Dầu Khí * THỜI GIAN: - Ngày : 03/11/2016 - Thời gian: Từ 09h50 đến 10h. * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ - Lắc hiệu lệnh trẻ biết tập trung về cô. Trẻ chú ý lắng nghe cô gọi tên mình vào vệ sinh. - Khi vào cầu trẻ đi tiểu rồi mới ra rửa tay. - Sau đó trẻ lấy xà bông chà lên tay rồi đưa bạn và kêu bạn nhìn mình. Rửa mu bàn tay rồi đến long bàn tay và các ngón tay. - Khi rửa xong trẻ biết rửa tay bằng nước sạch, rồi lau tay và đi ra ngoài ngồi vào bàn ăn. 2/ Nhận xét kết quả - Có kỹ năng vệ sinh tay tốt, và trẻ đi đúng các bước khi cô giáo hướng dẫn. Trẻ biết giúp đỡ bạn. - Có khả năng quan sát và ghi nhớ tốt, trẻ biết làm vệ sinh cá nhân và có ý thức tự phục vụ. Cà Mau, ngày..tháng..năm .. NGƯỜI QUAN SÁT Nguyễn Thu Yên CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG: VỆ SINH ĐỀ TÀI: VỆ SINH TRƯỚC KHI ĂN HỌ TÊN TRẺ: Nguyễn Ngọc Hiểu Nhi( NL Khá) LỚP: Mầm * ĐỊA ĐIỂM: Nhà vệ sinh lớp Mầm trường MN Dầu Khí * THỜI GIAN: - Ngày : 03/11/2016 - Thời gian: Từ 09h50 đến 10h * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ - Lắc hiệu lệnh trẻ biết tập trung về cô. Trẻ chú ý lắng nghe cô gọi tên mình vào vệ sinh. - Khi thấy bạn vào nhà vệ sinh trẻ liền nhắc nhở bạn rửa tay theo 6 bước. - Khi rửa tay biết lấy khăn lau tay. - Sau đó ngồi vào bàn đúng vị trí của mình. 2/ Nhận xét kết quả - Trẻ biết làm vệ sinh cá nhân và có ý thức tự phục vụ. - Trẻ biết giữ gìn vệ sinh cơ thể. Cà Mau, ngày..tháng..năm .. NGƯỜI QUAN SÁT Nguyễn Thu Yên CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG: VỆ SINH ĐỀ TÀI: VỆ SINH TRƯỚC KHI ĂN HỌ TÊN TRẺ: Nguyễn Thanh Phong( NL Trung bình) LỚP:Mầm * ĐỊA ĐIỂM: Nhà vệ sinh lớp Mầm trường MN Dầu Khí * THỜI GIAN: - Ngày : 03/11/2016 - Thời gian: Từ 09h50 đến 10h. * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ - Lắc hiệu lệnh trẻ biết tập trung về cô. Trẻ chú ý lắng nghe cô gọi tên mình vào vệ sinh. - Khi vào cầu trẻ đi tiểu rồi mới ra rửa tay. - Khi rửa xong trẻ biết rửa tay bằng nước sạch, rồi lau tay và đi ra ngoài ngồi vào bàn ăn. 2/ Nhận xét kết quả - Có kỹ năng vệ sinh tay tốt, và trẻ đi đúng các bước khi cô giáo hướng dẫn. Trẻ biết giúp đỡ bạn. - Có khả năng quan sát và ghi nhớ tốt, trẻ biết làm vệ sinh cá nhân và có ý thức tự phục vụ. Cà Mau, ngày..tháng..năm .. NGƯỜI QUAN SÁT Nguyễn Thu Yên CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG: VỆ SINH ĐỀ TÀI: VỆ SINH TRƯỚC KHI ĂN HỌ TÊN TRẺ: Giang Võ Minh Phúc( NL Trung bình) LỚP: Mầm * ĐỊA ĐIỂM: Nhà vệ sinh lớp Mầm trường MN Dầu Khí * THỜI GIAN: - Ngày : 03/11/2016 - Thời gian: Từ 09h50 đến 10h * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ - Lắc hiệu lệnh trẻ biết tập trung về cô. Trẻ chú ý lắng nghe cô gọi tên mình vào vệ sinh. - Khi thấy bạn vào nhà vệ sinh trẻ liền nhắc nhở bạn rửa tay theo 6 bước. - Khi rửa tay biết lấy khăn lau tay. - Sau đó ngồi vào bàn đúng vị trí của mình. 2/ Nhận xét kết quả - Trẻ biết làm vệ sinh cá nhân và có ý thức tự phục vụ. - Trẻ biết giữ gìn vệ sinh cơ thể. Cà Mau, ngày..tháng..năm .. NGƯỜI QUAN SÁT Nguyễn Thu Yên CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG: VỆ SINH ĐỀ TÀI: VỆ SINH TRƯỚC KHI ĂN HỌ TÊN TRẺ: Bùi Thị Quỳnh Phương( NL khá) LỚP:Mầm * ĐỊA ĐIỂM: Nhà vệ sinh lớp Mầm trường MN Dầu Khí * THỜI GIAN: - Ngày : 03/11/2016 - Thời gian: Từ 09h50 đến 10h. * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ - Lắc hiệu lệnh trẻ biết tập trung về cô. Trẻ chú ý lắng nghe cô gọi tên mình vào vệ sinh. - Khi vào cầu trẻ đi tiểu rồi mới ra rửa tay. - Sau đó trẻ lấy xà bông chà lên tay rồi đưa bạn và kêu bạn nhìn mình. Rửa mu bàn tay rồi đến long bàn tay và các ngón tay. - Khi rửa xong

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc10.phieu quan sat vệ sinh.doc
Tài liệu liên quan