Số học Lớp 6 - Chương 1: Bài 7 Lũy thừa với số mũ tự nhiên, nhân hai lũy thừa cùng cơ số

1. Tổ chức: 3 học sinh một nhóm nhỏ.

2. Cơ sở vật chất:phấn trắng và phấn màu .

3. Hoạt động:

Thời gian Nội dung Hướng dẫn hoạt động

12’ Làm các bài tập được

giao

3’ Trình bày Cử một đại diện trả câu

hỏi.

pdf8 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 31/05/2013 | Lượt xem: 5905 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Số học Lớp 6 - Chương 1: Bài 7 Lũy thừa với số mũ tự nhiên, nhân hai lũy thừa cùng cơ số, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 7 chương 1: Luỹ thừa với số mũ tự nhiên.Nhân và chia hai luỹ thừa cùng cơ số 1 Môn Số học Lớp 6 Bài 7 chương 1: Luỹ thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai luỹ thừa cùng cơ số I) YÊU CẦU TRỌNG TÂM: 1) Kiến thức: - Nắm được định nghĩa luỹ thừa của một số tự nhiên. - Sử dụng các quy tắc nhân hai luỹ thừa cùng cơ số để thực hiện các phép toán 2) Kỹ năng: - Vận dụng tốt các kỹ năng để làm một bài toán cụ thể II) TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY Thời gian Nội dung công việc Hoạt động của giáo viên Hoạt động của các nhóm học sinh 3’ Ổn định tổ chức Chia lớp thành 3 nhóm Ngồi theo nhóm 10’ Hướng dẫn học sinh định nghĩa và các quy tắc nhân và chia hai luỹ thừa cùng cơ số Giáo viên dùng phần mềm PowerPoint để trình bày Trình bày mẫu một bài tập nhân và một bài tập chia hai luỹ thừa cùng cơ số Học sinh so sánh cách trình bày của sách giáo khoa với cách trình bày trên máy tính. Theo dõi hướng dẫn của cô giáo trên bảng. 12’ Nhóm 1: thực hiện các bài toán trên máy tính. Nhóm 2 : Làm các bài toán trên giấy Nhóm 3: Làm các bài toán lên trên bảng Giáo viên chia nhóm Giáo viên quan sát Hoạt động theo từng nhóm 12’ Ba nhóm cử đại diện báo cáo kết quả Giáo viên quan sát và chữa cho từng nhóm Quan sát và cùng đánh giá Bài 7 chương 1: Luỹ thừa với số mũ tự nhiên.Nhân và chia hai luỹ thừa cùng cơ số 2 5’ Làm kiểm tra trắc nghiệm Theo dõi và chữa bài trên máy(Dùng PowerPoint) Đối chiếu kết quả và sửa lỗi sai 3’ Giao bài tập về nhà Bài 7 chương 1: Luỹ thừa với số mũ tự nhiên.Nhân và chia hai luỹ thừa cùng cơ số 3 NHÓM 1: LÀM VIỆC VỚI MÁY TÍNH Nhóm: .................................................................................................. Họ và tên học sinh:............................................................................... 1) Tổ chức: 2 học sinh một máy. 2) Cơ sở vật chất: Tệp C:\Algebra\A1p2.bat 3) Hoạt động: Ho ạt động1  Chạy chương trình Algebra 1 Part 2 bằng tệp A1P2.BAT  Nhập tên người sử dụng  Nhấn F9 để vào cửa sổ lệnh.  Thực hiện các phép tính : a*a*a*a*a= ? b*b*b = ? c*c*c*c*c*c*c = ?  Nhận xét về phép tính a0 và a1. (Gợi ý : -Nhập biểu thức cần tính vào máy -Dùng lệnh SIMP để quan sát kết quả) Hoạt động 2 Thực hiện các bài tập có sẵn trong máy tính:  Nhấn phím F4 để vào Menu  Chọn nội dung (Choose a unit) số 3: Rational Expressions.  Chọn bài (Choose a lesson) số 2: Dividing Polynomials .  Chọn hoạt động (Choose an Activity) số 4: Problem Set.  Thực hiện các bài toán 2 và 3. Thời gian Nội dung Hướng dẫn hoạt động 12’ Làm các bài tập được giao 3’ Trình bày Cử một đại diện trả câu hỏi. Bài 7 chương 1: Luỹ thừa với số mũ tự nhiên.Nhân và chia hai luỹ thừa cùng cơ số 4 NHÓM 2: GIẢI BÀI TẬP TRÊN GIẤY Nhóm: .................................................................................................. Họ và tên học sinh:............................................................................... 1. Tổ chức: 6 học sinh một nhóm nhỏ.Thành lập 2 nhóm nhỏ. 2. Cơ sở vật chất: 2 tờ giấy A0, bút dạ. 3. Hoạt động: Thời gian Nội dung Hướng dẫn hoạt động 12’ Làm các bài tập được giao 3’ Trình bày Cử một đại diện trả câu hỏi. Hoạt động 1 Tính (theo định nghĩa): 102 , 63 , 35 , 14 Hoạt động 2 Viết các tích dưới dạng luỹ thừa: 5*5*5*5*5 ; 9*9*9 ; a*a ; ppp+pp ; 4 Hoạt động 3 Một hộp chứa 122 chiếc bút chì. Vậy 123 hộp sẽ đóng được bao nhiêu chiếc bút chì. Bài 7 chương I: Luỹ thừa với số mũ tự nhiên.Nhân và chia hai luỹ thừa cùng cơ số SH6-20-5 NHÓM 3: GIẢI BÀI TẬP TRÊN BẢNG Nhóm: .................................................................................................. Họ và tên học sinh:............................................................................... 1. Tổ chức: 3 học sinh một nhóm nhỏ. 2. Cơ sở vật chất: phấn trắng và phấn màu . 3. Hoạt động: Thời gian Nội dung Hướng dẫn hoạt động 12’ Làm các bài tập được giao 3’ Trình bày Cử một đại diện trả câu hỏi. Hoạt động 1 Viết các luỹ thừa sau đây dưới dạng tích: 54 ; 26 ; b3 ; x4y2 ; p3 -q4 ; Hoạt động 2 Tính : 75.73 ; 2.26 ; a2.a6, 52 +54 Hoạt động 3 Có 152 máy xúc, mỗi lần 1 máy xúc được 156 kg gạo. Một xe tải chở được 154 kg gạo. Hỏi tất cả các máy xúc một lần có đủ gạo cho 154 xe tải chở không? Bài 7 chương I: Luỹ thừa với số mũ tự nhiên.Nhân và chia hai luỹ thừa cùng cơ số SH6-20-6 TÓM TẮT NỘI DUNG BÀI HỌC 1. Định nghĩa: 2. Nhân hai luỹ thừa cùng cơ số: 3. Luyện tập: Ví dụ 1 : 102 = 10.10 = 100 Ví dụ 2 : 62.63 = 6 2 + 3 =65 = 6.6.6.6.6=7776 an = a . a.....a n thừa số a, n, m thuộc N an . am = an+m Bµi 7 ch­¬ng I: Luü thõa víi sè mò tù nhiªn.Nh©n hai luü thõa cïng c¬ sè 7 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Nhóm: .................................................................................................. Họ và tên học sinh:............................................................................... Câu 1: Tìm cách viết đúng: a14= ? 1. a1a4 2. a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a 3. a14.a0 4. a5a9 5. a9a5 Câu 2: Chọn câu trả lời đúng cho từng phép tính : Phép tính 1. 5253 2. a5.a0 3. 6160 4. 10.103 5. 32 .23 Câu trả lời a) 6 b) 72 c) 55 d) a5 e) 10000 (Dùng cho học sinh khá) Câu 3: Tìm chỗ sai trong bài chứng minh sau : 1=0 ? Ta có với mọi a,m,n thuộc N thì Thật vậy , nếu có đẳng thức 3x=34 thì suy ra x=4 Xét đẳng thức sau : 10 =1 Mặt khác , ta lại có : 1=11 am = an  m=n  10=11  0=1 Bµi 7 ch­¬ng I: Luü thõa víi sè mò tù nhiªn.Nh©n hai luü thõa cïng c¬ sè 8 Tiêu chuẩn đánh giá Điểm Nội dung 0 1 2 Trình bày Không trình bày được Trình bày được nhưng không rõ ràng Trình bày ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc Kiến thức Không nắm được khái niệm luỹ thừa Nắm được khái niệm luỹ thừa nhưng đôi khi còn nhầm lẫn Nắm vững và vận dụng tốt khái niệm luỹ thừa Kỹ năng Không thực hiện được các phép tính Thực hiện được phép tính nhưng còn nhầm lẫn Thực hiện thành thạo phép tính và nắm vững quy tắc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfSố học 6 chương 1- Luỹ thừa với số mũ tự nhiên Nhân hai luỹ thừa cùng cơ số.pdf