Sổ tay kiến thức hóa học THPT - Hóa học 10

I. Cấu tạo nguyên tử

 

1. Thành phần cấu tạo của nguyên tử. Kích thước, khối lượng nguyên tử

 

2. Hạt nhân nguyên tử - Nguyên tố hoá học - Đồng vị

 

3. Vỏ nguyên tử

 

4. Hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hoá học

 

II. Nitơ - Photpho

 

1. Liên kết cộng hoá trị

 

2. Liên kết ion

 

3. Hoá trị của các nguyên tố

 

4. Các tinh thể

 

5. Mol

 

6. Tỉ khối của chất khí

 

7. Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hoá học

 

8. Vị trí của các nguyên tố trong hệ thống tuần hoàn và tính chất hoá học của chúng

 

9. Định luật tuần hoàn Menđêlêep

 

III. Phản ứng oxi hoá - khử

 

IV. Phân nhóm chính nhóm VII - Nhóm halogen

 

1. Các halogen

 

2. Clo

 

3. Hiđro clorua

 

4. Axit clohiđric và muối clorua

 

5. Một số hợp chất chứa oxi của clo

 

6. Brom và iot

 

7. Flo

 

V. Oxi - Lưu huỳnh lí thuyết về phản ứng hoá học

 

1. Phân nhóm chính nhóm VI

 

2. Oxi

 

3. Lưu huỳnh

 

4. Hiđro sunfua

 

5. Các oxit của lưu huỳnh

 

6. Axit sunfuric

 

7. Hiệu ứng nhiệt của phản ứng

 

8. Tốc độ phản ứng hoá học

 

9. Cân bằng hoá học

 

10. Sản xuất axit sunfuric

 

chmChia sẻ: leddyking34 | Ngày: 29/05/2013 | Lượt xem: 3322 | Lượt tải: 19download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Sổ tay kiến thức hóa học THPT - Hóa học 10, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • chmso tay hoa cap III.chm
Tài liệu liên quan