Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn Hóa học Lớp 9

Rèn luyện kĩ năng viết CTHH, PTHH và các phương pháp giải toán hoá học thông dụng.

Viết, hoàn thành các phương trình hoá học và hướng dẫn 1 số phương pháp giảI toán hoá học thông dụng.

Vận dụng các công thức tính toán hoá học

Bài tập về độ tan, nồng độ dung dịch.

Bài tập pha trộn dung dịch các chất

Tính theo PTHH: Xác định công thức - Tính khối lượng, thể tích, nồng độ và thành phần % của các chất.

Xác định công thức của các chất vô cơ

a/ Bài tập Oxit tác dụng với dung dịch axít

b/ Bài tập Oxít tác dụng với dung dịch bazơ

c/ Bài tập hỗn hợp Oxít

 

 

Bài tập dung dịch axit tác dụng với kim loại

Bài tập dung dịch axít tác dụng với bazơ

(hỗn hợp axit tác dụng với hỗn hợp bazơ)

Bài tập dung dịch axít tác dụng với muối

Bài tập dung dịch bazơ tác dụng với dung dịch muối

Bài tập hỗn hợp kim loại

Bài tập hỗn hợp muối

Bài tập tổng hợp của chủ đề tính theo PTHH.

Nhận biết – phân biệt, tách – tinh chế, điều chế các chất vô cơ theo yêu cầu. Viết PTHH để thực hiện sơ đồ chuyển hoá.

Bài tập nhận biết – phân biệt các hợp chất vô cơ

Bài tập tách – tinh chế các chất vô cơ

Điều chế các chất vô cơ

Viết và hoàn thành các phương trình hoá học để thực hiện sơ đồ chuyển hoá - chuỗi phản ứng

Hiđrocacbon – Dẫn xuất của hiđrôcacbon

Viết công thức cấu tạo

Nhận biết, tinh chế và điều chế chất hữu cơ

Viết phương trình hoá học – sơ đồ chuyển hoá - chuỗi phản ứng

Xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ

Tính theo PTHH: Tính độ rượu, nồng độ và thành phần % về khối lượng, thể tích của các chất hữu cơ trong hỗn hợp.

Bài tập hỗn hợp hiđrôcacbon

Bài tập hỗn hợp rượu

Bài tập hỗn hợp axit hữu cơ

Bài tập tổng hợp

 

doc147 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 04/06/2013 | Lượt xem: 25049 | Lượt tải: 179download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn Hóa học Lớp 9, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBài tập về định luật bảo toàn nguyên tố hay.doc
Tài liệu liên quan