Thiết kế bài dạy lớp 2 (buổi chiều) - Tuần 34

I. Mục tiêu:

 - Biết đọc, viết cỏc số cú ba chữ số.

 - Biết đếm thờm một số đơn vị trong trường hợp đơn giản.

 - Biết so sỏnh cỏc số cú ba chữ số

 - Nhận biết số bộ nhất, số lớn nhất cú ba chữ số.

 - Rốn kĩ năng về đọc, đếm, viết, so sỏnh cỏc số cú 3 chữ số cho HS.

ii. đồ dựng:

 

doc27 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 02/03/2019 | Lượt xem: 74 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thiết kế bài dạy lớp 2 (buổi chiều) - Tuần 34, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hợp giải nghĩa từ + Đọc từng cõu - HS tiếp nối nhau đọc từng cõu - Chỳ ý rốn HS đọc đỳng từ khú : nước ta, ngang ngược, thuyền rồng, lăm le... + Đọc từng đoạn trước lớp - HS tiếp nối nhau đọc từng đoạn trước lớp. - HDHS đọc đỳng 1 số cõu - Bảng phụ + Đọc từng đoạn trong nhúm c. Tỡ m hiểu bài. - Qua bài này em biết được những gỡ ? d. Luyện đọc lại: - Tổ chức thi đọc - Nhận xột * Học sinh khỏ, giỏi: - HD học sinh đọc diễn cảm, đọc phőn vai. - Đọc theo nhúm 4 - 3 em đọc 2’ 1’ 4. Củng cố: - Cõu chuyện này cho em biết điều gỡ ? 5. Dặn dũ: - Nhận xột giờ * Rỳt kinh nghiệm: .................................................................................................... ...................................................................................................................................... Thứ ba ngày 30 thỏng 4 năm 2013 Tiết 1: Rốn toỏn ụn tập về cỏc số trong phạm vi 1000 I. Mục tiờu: - Biết đọc, viết cỏc số cú 3 chữ số. - Biết phõn tớch cỏc số cú 3 chữ số thành cỏc trăm, cỏc chục, cỏc đơn vị và ngược lại. - Biết sắp xếp cỏc số theo thứ tự từ bộ đến lớn và ngược lại. ii. đồ dựng: - Phiếu bài tập III. Cỏc hoạt động dạy học: TG Giỏo viờn Học sinh 1’ 3’ 30’ 2’ 1’ 1. ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ: Điền: >,< , =? 465...432 507...705 - Nhận xột, chữa bài - 1HS lờn bảng - Lớp làm nhỏp 3. Bài mới: a. Giới thiệu bài. - Nờu MĐ, YC tiết học b. HD HS làm bài Bài1: Mỗi số sau ứng với cỏch đọc nào? - 1 HS đọc yờu cầu - HS làm SGK - Nhận xột, chữa bài - 1 HS lờn bảng chữa (nhận xột) Bài 2: a. Viết cỏc số - Làm bảng con - HD mẫu: 842 = 800 + 40 + 2 - 1 số lờn bảng chữa. 965 = 900 + 60 + 5 477 = 400 + 70 + 7 618 = 600 + 10 + 8 593 = 500 + 90 + 3 - Nhận xột chữa bài 404 = 400 + 4 b. Viết theo mẫu HS làm vào SGK - HD mẫu: 300 + 60 + 9 = 369 800 + 90 + 5 = 895 200 + 20 + 2 = 222 700 + 60 + 8 = 768 600 + 50 = 650 - Nhận xột chữa bài 800 + 8 = 808 Bài 3: Viết cỏc số - HS làm vở a. Từ lớn đến bộ: 297, 285, 279, 257 - 2 HS lờn chữa = * Học sinh khỏ, giỏi: Bài tập: Điền dấu 40cm + 40cm ... 2m 567m .... 765m 129m + 349m ... 1km 89dm ..... 37m b. Từ bộ đến lớn: 257, 279, 285, 297 4. Củng cố: - Hệ thống bài học 5. Dặn dũ: - Nhận xột giờ học *Rỳt kinh nghiệm: ................................................................................................. ................................................................................................................................... Tiết 2: Rốn đọc Lượm I. Mục tiờu: - Đọc đỳng cỏc cõu thơ bốn chữ, biết ngắt nghỉ hơi sau mỗi khổ thơ. - Học thuộc lũng bài thơ - Hiểu nội dung bài: Bài thơ ca ngợi chỳ bộ liờn lạc ngộ nghĩnh đỏng yờu, dũng cảm II. đồ dựng dạy học: - Tranh minh hoạ bài tập đọc iII. Cỏc hoạt động dạy học: TG Giỏo viờn Học sinh 1' 3' 1. ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ: - Đọc bài Búp nỏt quả cam. Nờu nội dung bài? - 2 em đọc - Nhận xột, cho điểm 30' 3. Bài mới: a. Giới thiệu bài b. Luyện đọc * GV đọc mẫu *HDHS luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ + Đọc từng dũng thơ - HS nối tiếp nhau đọc 2 dũng thơ. - Chỳ ý đọc đỳng 1 số từ ngữ + Đọc từng đoạn trước lớp - HS đọc nt từng đoạn trước lớp - Hướng dẫn cỏch ngắt nghỉ Bảng phụ + Đọc từng đoạn trong nhúm + Thi đọc giữa cỏc nhúm + Đọc đồng thanh c. Tỡm hiểu bài CH1: - Tỡm những nột đỏng yờu ngộ nghĩnh của Lượm trong 2 khổ thơ đầu CH2: - Lượm làm nhiệm vụ gỡ ? - Lượm bộ loắt choắt, đeo cỏi sắc xinh xinh, đầu nghờnh nghờnh, ca lụ đội lệch mồm huýt sỏo, như con chim chớch nhảy trờn đường - Làm nhiệm vụ chuyển thư, chuyển cụng văn tư liệu CH3: - Lượm dũng cảm như thế nào ? - Em hóy tả hỡnh ảnh Lượm trong 4 cõu thơ ? - Lượm khụng sợ nguy hiểm vượt qua mặt trận khẩn - Lượm đi trờn đường quờ vắng vẻ, hai bờn đường lỳa chỗ đũng chỉ thấy chiếc mũ ca nụ nhấp nhụ trờn biển lỳa. CH4: - em thớch những cõu thơ nào ? Vỡ sao ? - HS phỏt biểu d. Học thuộc bài thơ. * Học sinh khỏ, giỏi: - HD học sinh đọc diễn cảm - HS học thuộc lũng 2' 1' 4. Củng cố: - Hệ thống bài học 5. Dặn dũ: - GV nhận xột giờ học (nhận xột) * Rỳt kinh nghiệm: .................................................................................................... ...................................................................................................................................... Tiết 3: Rốn viết Búp nỏt quả cam I. Mục đớch: - Nghe viết chớnh xỏc bài chớnh tả, trỡnh bày đỳng 1 đoạn túm tắt truyện: Búp nỏt quả cam. - Viết đỳng một số tiếng cú õm đầu: s/x hoặc õm chớnh ờ/i Ii. Đồ dựng dạy học: - Bảng quay bài tập 2 (a) III. cỏc hoạt động dạy học: TG Giỏo viờn Học sinh 1' 3' 1. ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ: - Gọi 2 HS viết bảng lớp - Viết : lặng ngắt, nỳi non, leo cõy, lối đi - Lớp viết bảng con - Nhận xột, đỏnh giỏ. 30' 3. Bài mới: a. GTB: MĐ, yờu cầu b. Hướng dẫn HS chuẩn bị * HD HS chuẩn bị - GV đọc lại chớnh tả 1 lần - 2 HS đọc bài - Những chữ nào trong bài chớnh tả viết hoa? Vỡ sao phải viết hoa. - Chữ viết hoa nhiều là chữ đầu cõu. Chữ viết hoa vỡ là chữ đứng đầu cõu, Quốc Toản là tờn riờng. - HS viết bảng con * HS viết bài - GV đọc HS viết - GV đọc cho HS soỏt lỗi - HS viết bài vào vở - Soỏt lỗi * Chấm chữa 5- 7 bài - Đổi vở soỏt lỗi c. Hướng dẫn học sinh làm bài tập Bài tập 2: (a) - HS đọc yờu cầu HDHS làm - Lớp làm VBT - Gọi HS nhận xột, chữa a. Đụng sao thỡ nắng, vắng sao thỡ mưa. - Nú mỳa làm sao ? - Nú xoà cỏnh ra? - Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao. - Nhận xột . Cú xỏo thỡ xỏo nước trongchớ xỏo nước đục cũ con 2' 1' * Học sinh khỏ, giỏi: HD học sinh viết chữ thanh đậm 4. Củng cố: - Hệ thống bài học 5. Dặn dũ: - Nhận xột giờ học *Rỳt kinh nghiệm: ................................................................................................. ................................................................................................................................... Thứ tư ngày 1 thỏng 5 năm 2013 Tiết 1: Thể dục Giỏo viờn chuyờn dạy Tiết 2: Rốn toỏn ễn tập về phộp cộng và phộp trừ I. Mục tiờu: - Biết cộng, trừ nhẩm cỏc số trũn chục, trũn trăm - Biết làm tớnh cộng, trừ cú nhớ trong phạm vi 100. - Biết làm tớnh cộng, trừ khụng nhớ cỏc số cú đến ba chữ số. - Biết giải bài toỏn bằng một phộp cộng. ii. đồ dựng: - Phiếu bài tập III. cỏc hoạt động dạy học: TG Giỏo viờn Học sinh 1' 3' 1. ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ: - Viết theo mẫu: 456 = 400 + 50 + 6 - Nhận xột, chữa bài - 1HS lờn bảng. Lớp làm nhỏp 905 = 900 + 5 431 = 400 + 30 + 1 30’ 3. Bài mới: a. Giới thiệu bài: b. HD HS làm bài tập Bài 1: - 1 HS nờu yờu cầu - Nờu yờu cầu của bài tập sau đú cho HS tự làm - HS tự nhẩm rồi ghi kết quả vào sgk 30 + 50 = 80 300 + 200 = 500 20 + 40 = 60 600 - 400 = 200 90 - 30 = 60 500 + 300 = 800 80 - 70 = 10 700 - 400 = 300 - HS nối tiếp nhau đọc KQ (nhận xột) Bài 2: Tớnh - Nờu lại cỏch đặt tớnh và tớnh. - HS làm bảng con - Lưu ý HS cỏch đặt tớnh và tớnh. - 3 HS lờn bảng 34 + 68 - 425 + 968 - 62 25 361 503 96 43 786 465 Bài 3: - Nờu kế hoạch giải - Cũn lại TT - 1 HS đọc yờu cầu Bài giải: - 1 em túm tắt Số HS trường tiểu học cú là: - 1 em giải 265 + 234 = 499 (HS ) - Thu chấm một số bài, nx. Đ/ S: 499 (HS) 2' 1' 4. Củng cố: - Hệ thống bài. 5. Dặn dũ: - Nhận xột giờ học. * Rỳt kinh nghiệm: .................................................................................................... ...................................................................................................................................... Tiết 3: Rốn luyện từ và cõu Mở rộng vốn từ: Từ ngữ chỉ nghề nghiệp I. Mục tiờu: - Nắm được một số từ về nghề nghiệp, nhận biết được những từ ngữ núi lờn phẩm chất của nhõn dõn Việt Nam. - Đặt được một cõu ngắn với một từ tỡm đượctrong BT3 (BT4) II. đồ dựng dạy học : - Bảng phụ (bt1) III. cỏc hoạt động dạy học: TG Giỏo viờn Học sinh 1' 1. ổn định tổ chức: 3' 2. Kiểm tra bài cũ: - Tỡm từ trỏi nghĩa với: ngắn, trờn - Nhận xột, cho điểm - 1HS lờn bảng. Lớp làm nhỏp 30' 3. Bài mới: a. Giới thiệu bài - Nờu mục đớch yờu cầu: b. Hướng dẫn giải cỏc bài tập Bài 1: (miệng) - 1 HS đọc yờu cầu - HS quan sỏt tranh trao đổi theo cặp núi về nghề nghiệp của những người trong tranh. - HS nối tiếp nhau phỏt biểu. - GV nhận xột , chốt lại 1, Cụng nhõn; 2, Cụng an; 3, Nụng dõn; 4, Bỏc sĩ; 5, Lỏi xe; 6, Người bỏn hàng. Bài 2:(miệng) - 1 HS đọc yờu cầu - Chia làm cỏc nhúm: Thi tỡm từ ngữ chỉ nghề nghiệp. - GV ghi 1 vài cõu lờn bảng - Đại diờn cỏc nhúm núi nhanh kết quả làm được. - GV nhận xột KL nhúm thắng cuộc VD: Thợ may, thợ nề, thợ làm bỏnh, đầu bếp, hải quõn, GV Bài 3: (miệng) - 1 HS đọc yờu cầu - Viết cỏc từ núi nờn phẩm chất của nhõn dõn VN. - HS trao đổi theo cặp. - 2 HS lờn bảng. + anh hựng, gan dạ, thụng minh, đoàn kết , anh dũng Bài 4: (viết) - HS đọc yờu cầu - Đặt một cõu với một từ tỡm được trong bài tập 3 - Cả lớp làm vào vở - 3 HS lờn bảng mỗi em đặt một cõu + Trần Quốc Toản là một thanh niờn anh hựng. + Bạn Nam rất thụng minh. 2’ 1' - Nhận xột chữa bài 4. Củng cố: - Hệ thống bài học 5. Dặn dũ: - Nhận xột giờ học + Hương là một HS rất cần cự. Về nhà tập đặt cõu với 1 số từ ngữ chỉ nghề nghiệp. * Rỳt kinh nghiệm: .................................................................................................... ...................................................................................................................................... Thứ năm ngày 2 thỏng 5 năm 2013 Tiết 1: Rốn đọc Búp nỏt quả cam I. Mục tiờu: - Đọc rành mạch toàn bài, biết đọc rừ lời nhõn vật trong cõu chuyện. - Hiểu ND: Truyện ca ngợi người thiếu niờn anh hựng Trần Quốc Toản tuổi nhỏ, chớ lớn, giàu lũng yờu nước căm thự giặc. II. Đồ dựng dạy học: - Tranh minh hoạ bài đọc. III. cỏc hoạt động dạy học: TG Giỏo viờn Học sinh 1' 1. ổn định tổ chức: 3’ 2. Kiểm tra bài cũ: - 2 HS đọc thuộc lũng bài thơ: Tiếng chổi tre - Trả lời cõu hỏi nội dung bài. - 2HS đọc và TLCH - Nhận xột, đỏnh giỏ 30' 3. Bài mới: a. Giới thiệu bài. b. Luyện đọc. * GV đọc mẫu * HD HS luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ + Đọc từng cõu - HS tiếp nối nhau đọc từng cõu - Chỳ ý rốn HS đọc đỳng từ khú : nước ta, ngang ngược, thuyền rồng, lăm le... + Đọc từng đoạn trước lớp - HS tiếp nối nhau đọc từng đoạn trước lớp. - HDHS đọc đỳng 1 số cõu - Bảng phụ + Đọc từng đoạn trong nhúm c. Tỡ m hiểu bài. - Qua bài này em biết được những gỡ ? d. Luyện đọc lại: - Nhận xột * Học sinh khỏ, giỏi: HD học sinh đọc diễn cảm, đọc phőn vai. - Đọc theo nhúm 4 - 3 em đọc 2’ 1’ 4. Củng cố: - Cõu chuyện này cho em biết điều gỡ ? 5. Dặn dũ: - Nhận xột giờ * Rỳt kinh nghiệm: .................................................................................................... ...................................................................................................................................... Tiết 2: Rốn toỏn ụn tập về phộp cộng và phộp trừ I. Mục tiờu: - Biết cộng, trừ nhẩm cỏc số trũn trăm - Biết làm tớnh cộng, trừ cú nhớ trong phạm vi 100. - Biết làm tớnh cộng, trừ khụng nhớ cỏc số cú đến ba chữ số. - Biết giải bài toỏn về ớt hơn. - Biết tỡm số bị trừ, số hạng của một tổng. ii. đồ dựng: - Phiếu bài tập IIi. Cỏc hoạt động dạy học: TG Giỏo viờn Học sinh 1' 3' 30' 1. ổn định tổ chức: 2.KTbài cũ: - Đặt tớnh rồi tớnh 34 + 47 134- 23 3. Bài ụn: a. Giới thiệu bài - Nờu mục đớch yờu cầu: b. Hướng dẫn giải cỏc bài tập - 2 HS lờn bảng - Lớp bảng con Bài 1: Tớnh nhẩm - Hs đọc yờu cầu - Yờu cầu HS tự nhẩm và ghi kết quả 500 + 300 = 800 700 + 100 = 800 800 - 500 = 300 800 - 700 = 100 800 - 300 = 500 800 - 100 = 700 Bài 2: Đặt tớnh rồi tớnh - Lớp làm bảng con Nờu cỏch đặt tớnh và tớnh ? a. 65 + 55 + 100 - 29 45 72 94 100 28 Bài 3: Đọc yờu cầu - Nờu kế hoạch giải - 1 em túm tắt, 1 em giải -Thu chấm một số bài, nhận xột , chữa bài. b. Tương tự Bài giải: Em cao số xăngtimột là: 165 - 33 = 132 (cm) Đỏp số: 132 cm Bài 5: Tỡm x - Gọi 2 HS lờn bảng - Lớp làm nhỏp - Nờu cỏch tỡm số bị trừ, số hạng chưa biết ? * Học sinh khỏ, giỏi: Bài tơp: Đặt tớnh rồi tớnh. a. 564 - 324 = 85 - 49 = b. 835 + 162 = 47 + 45 = a. x - 32 = 45 b. x + 45 = 79 x = 45 + 32 x = 79 - 45 x = 77 x = 34 - HS nờu 2' 1' 4.Củng cố: - Hệ thống bài học 5. Dặn dũ: - Nhận xột tiết học * Rỳt kinh nghiệm: .................................................................................................... ...................................................................................................................................... I. Môc tiªu: - ViÕt ®óng c¸c ch÷ hoa A, M, N, Q, V kiÓu 2 - ViÕt ®óng c¸c tªn riªng cã ch÷ hoa kiÓu 2 II. §å dïng d¹y häc: - MÉu c¸c ch÷ hoa - B¶ng phô III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: TG GV HS 1’ 4’ 1. æn ®Þnh tæ chøc: 2. KiÓm tra bµi cò: - HS viÕt l¹i ch÷ V (kiÓu 2) 1 HS - 1 HS nh¾c l¹i côm tõ øng dông 28’ 3. Bµi míi: a. Giíi thiÖu bµi : Ghi ®Çu bµi b. HD viÕt ch÷ hoa : - GVHD tõng ch÷ mÉu - HS quan s¸t - GV cho HS nh¾c l¹i c¸ch viÕt c¸c ch÷ hoa A, M, N, Q, V - HS nh¾c l¹i c¸ch viÕt - GVHDHS viÕt tõng ch÷ hoa võa nªu trªn b¶ng con - HS luyÖn viÕt vµo b¶ng con - ViÕt côm tõ øng dông * GT côm tõ øng dông - HD HS quan s¸t nhËn xÐt - HS ®äc côm tõ øng dông - HS gi¶i nghÜa côm tõ øng dông * HD nhËn xÐt quan s¸t - HS quan s¸t côm tõ øng dông - Nªu ®é cao cña c¸c con ch÷ c¸i - Ch÷ V, N, A, Q, H,C, M cao 2,5 li - C¸c dÊu thanh kho¶ng c¸ch gi÷a c· tiÕng ? c¸ch nèi nÐt c¸c ch÷ ? - Ch÷ y, g cao 2,5 li - Ch÷ kh¸c cao 1,25 li * HDHS viÕt ch÷ vµo b¶ng con => HS luyÖn viÕt b¶ng con - GVquan s¸t söa sai cho HS - HS viÕt vµo vë TV * ChÊm ch÷a bµi : ChÊm 1 sè bµi - GV thu 1/3 sè vë chÊm ®iÓm - GV nhËn xÐt bµi viÕt * Học sinh khá, giỏi: - HD học sinh viết chữ thanh đậm 2’ 4. Cñng cè: 1' - VÒ nhµ luyÖn viÕt bµi ë nhµ 5. DÆn dß: - ChuÈn bÞ bµi sau * §¸nh gi¸ tiÕt häc * Rút kinh nghiệm: .................................................................................................... ...................................................................................................................................... Tiết 2: Rèn toán «n tËp vÒ phÐp nh©n vµ phÐp chia I. Môc tiªu: - Thuéc b¶ng nh©n vµ b¶ng chia 2, 3. 4, 5 ®Ó tÝnh nhÈm. - BiÕt tÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc cã hai dÊu phÐp tÝnh( trong ®ã cã mét dÊu nh©n hoÆc chia; Nh©n chia trong b¶ng tÝnh ®· häc) - NhËn biÕt mét phÇn mÊy cña mét sè (b»ng h×nh vÏ ) - Gi¶i bµi to¸n cã mét phÐp chia II. §å dïng – d¹y häc: Sách giáo khoa, phiếu bài tập III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: TG Gi¸o viªn Häc sinh 1’ 4’ 1. æn ®Þnh tæ chøc: 2. KiÓm tra bµi cò: Ch÷a bµi 5 (1hs) 28’ 3. Bµi míi: a. Giíi thiÖu bµi. Ghi ®Çu bµi b. HD lµm bµi tËp. Bµi 1: - 1 HS nªu yªu cÇu - NhËn xÐt, 4 x 5 = 20 5 x 4 = 20 ch÷a bµi 3 x 4 = 12 4 x 3 = 12 4 x 2 = 8 2 x 4 = 8 2 x 3 = 6 3 x 2 = 6 - HS lµm vµo SGK thi®äc nhanh kÕt qu¶ 20 : 4 = 5 20 : 5 = 4 12 : 3 = 4 12 : 4 = 3 8 : 4 = 2 8 : 2 = 4 6 : 2 = 3 6 : 3 = 2 Bµi 2: TÝnh - HS nªu yªu cÇu bµi tËp 2 x 2 x 5 = 4 x 5 = 20 5 x 5 + 15 = 25 +15 = 40 - HS lµm vµo b¶ng con 30 : 3 : 2 = 10 : 2 3 x 7 - 12 = 21 - 12 = 5 = 9 4 x 7 - 6 = 28 - 6 4 : 4 + 25 = 1 + 25 = 22 = 26 => GV söa sai cho HS Bµi 3: - Nªu yªu cÇu bµi tËp Bµi gi¶i - HS lµm vµo vë Mỗi em được số kẹo là : - Líp nhËn xÐt 28 : 4 = 7 ( cái) §/s : 7 cái. Bài 4: - HD HS làm tương tự BT 3 Bài 5: - Yêu cầu HS tự làm bài - Nhận xét, chữa bài. * Học sinh khá, giỏi: Bài tập: Một tấm vải dài 40m. Hỏi sau khi cắt đi 100dm thì tấm vải còn lại dài bao nhiêu đề-xi-mét ? - Tự làm bài - Nêu yêu cầu - Tự làm bài 2’ 4. Cñng cè: - HÖ thèng bµi 1' 5. DÆn dß: - NhËn xÐt ®¸nh gi¸ tiÕt häc * Rút kinh nghiệm: .................................................................................................... ...................................................................................................................................... Tiết 3: Rèn đọc Ng­êi lµm ®å ch¬i I. Môc tiªu: - §äc rµnh m¹ch toµn bµi .Ng¾t nghØ h¬i ®óng chç. - HiÓu néi dung bµi: TÊm lßng nh©n hËu, t×nh c¶m quý träng cña b¹n nhá ®èi víi b¸c hµng xãm lµm nghÒ nÆn ®å ch¬i. II. §å dïng d¹y - häc: - Tranh minh ho¹ bµi tËp ®äc (sgk) - §å ch¬i c¸c con vËt III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: TG Gi¸o viªn Häc sinh 1’ 4’ 1. æn ®Þnh tæ chøc: 2. KiÓm tra bµi cò: - §äc thuéc lßng bµi th¬: L­îm - 2 HS 28’ 3. Bµi míi: a. Giíi thiÖu bµi. Ghi ®Çu bµi b. LuyÖn ®äc. - GV ®äc mÉu toµn bµi -HS chó ý l¾ng nghe - GVHD c¸ch ®äc - LuyÖn ®äc kÕt hîp gi¶i nghÜa tõ * §äc tõng c©u - HS tiÕp nèi nhau ®äc tõng c©u trong bµi - GVNX HDHS ®äc tõ khã - Chó ý ®äc ®óng mét sè tõ. * §äc tõng ®o¹n tr­íc líp - HS nèi tiÕp nhau ®äc tõng ®o¹n tr­íc líp - HS rót ra tõ cÇn gi¶i nghÜa - HD ®äc c©u khã §äc b¶ng phô * §äc tõng ®o¹n trong nhãm - HS nèi tiÕp nhau ®äc tõng ®o¹n trong nhãm. * Thi ®äc gi÷a c¸c nhãm - C¸c nhãm thi ®äc, §T, CN (®o¹n c¶ bµi) c.T×m hiÓu bµi: - Hµnh ®éng cña b¹n nhá cho thÊy b¹n nhá lµ ng­êi ntn ? - B¹n rÊt nh©n hËu, th­¬ng ng­êi d. LuyÖn ®äc l¹i. - GVHDHS luyÖn ®äc theo vai * Học sinh khá, giỏi: - HD học sinh đọc diễn cảm, đọc phân vai. - 3-4 ph©n vai ®äc l¹i chuyÖn 4’ 4. Cñng cè: - Em thÝch nh©n vËt nµo trong chuyÖn ? v× sao ? - HS nªu 1' 5. DÆn dß: - VÒ nhµ häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi * Rút kinh nghiệm: .................................................................................................... ...................................................................................................................................... Thø ba ngµy 7 th¸ng 5 n¨m 2013 Tiết 1: Rèn toán ¤n tËp vÒ ®¹i l­îng I. Môc tiªu: - BiÕt xem ®ång hå: (khi kim phót chØ sè 12 hoÆc sè 3 hoÆc sè 6) - BiÕt ­íc l­îng ®é dµi trong mét sè tr­êng hîp ®¬n gi¶n. - Gi¶i c¸c bµi to¸n cã liªn quan ®Õn c¸c ®¬n vÞ ®o lµ lÝt lµ ®ång (tiÒn VN) - Bµi tËp cÇn lµm: 1 ( a), 2, 3, 4( a, b). II. §å dïng d¹y häc: Sách giáo khoa, phiếu bài tập III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: TG GV HS 1’ 4’ 28’ 1. æn ®Þnh tæ chøc: 2. KiÓm tra bµi cò: - Ch÷a l¹i bµi tËp 3 (1hs) 3. Bµi míi: a. Giíi thiÖu bµi: Ghi ®Çu bµi - GV nªu môc ®Ých, yªu cÇu. b. H­íng dÉn lµm bµi tËp Bµi 1: - HS nªu yªu cÇu bµi tËp - HS quan s¸t h×nh vÏ vµ tr¶ lêi miÖng - GV nhËn xÐt, ch÷a bµi. + §ång hå a chØ 3h30' + B ®ång hå B chØ 5h15' +C ®ång hå chØ 10h + D ®ång hå chØ 9h30' - 2 ®ång hå chØ cïng giê lµ A vµ D, B vµ D, C vµ G Bài 2: - Làm bài miệng - HS lªn b¶ng 2 ®éi t×m nhanh - Nêu yêu cầu - Tự làm bài Bµi 3: - 1 HS ®äc yªu c©u - HS lµm vµo vë - NhËn xÐt, ch÷a bµi - 1 HS lªn tãm t¾t, 1 HS lªn gi¶i Bµi gi¶i: Can to ®ùng ®­îc lµ: 10 + 2 = 12 (l) §/S: 12 l dầu. Bµi 4: - 1 HS nªu yªu cÇu bµi tËp => GV söa sai cho HS - Líp gi¶i vµo vë. 1HS ch÷a bµi Bµi gi¶i: An cßn sè tiÒn lµ: 1000 - 800 = 200 (®ång) §/S: 200 ®ång Bµi 5: - 1 HS nªu yªu cÇu bµi tËp 2' - GV söa sai cho HS * Học sinh khá, giỏi: Bài tập: Một otoo đi từ tỉnh A lúc 10 giờ sáng và đến tỉnh B lúc 5 giờ chiều cùng ngày. Hỏi xe dod chạy từ tỉnh A đến tỉnh B hết mấy giờ ? 4. Cñng cè: - HÖ thèng bµi a. - 20 cm b. 15m c. - 102km d. - 10mm e.- 16 cm 1' 5. DÆn dß: - NhËn xÐt giê * Rút kinh nghiệm: .................................................................................................... ...................................................................................................................................... Tiết 2: Rèn đọc §µn bª cña anh Hå Gi¸o I. Môc tiªu: - §äc rµnh m¹ch toµn bµi, biÕt nghØ h¬i ®óng sau c¸c dÊu c©u, gi÷a c¸c côm tõ râ ý. - HiÓu néi dung bµi: Qua bµi v¨n thÊy hiÖn lªn h×nh ¶nh rÊt ®Ñp, rÊt ®¸ng kÝnh träng cña anh Hïng lao ®éng Hå Gi¸o II. §å dïng d¹y häc: - Tranh minh ho¹ bµi tËp ®äc SGK III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: TG GV HS 1’ 4’ 28’ 1. æn ®Þnh tæ chøc: 2. KiÓm tra bµi cò: §äc bµi " Ng­êi lµm ®å ch¬i" (3 HS ) 3. Bµi míi: a. Giíi thiÖu bµi : Ghi ®Çu bµi b. GVHD luyÖn ®äc kÕt hîp gi¶i nghÜa tõ - GV ®äc mÉu toµn bµi - HS chó ý l¾ng nghe - §äc tõng c©u - HS nèi tiÕp nhau ®äc tõng c©u trong bµi (chó ý ®äc ®óng 1 sè tõ ng÷ ) - §äc tõng ®o¹n tr­íc líp -HS tiÕp nèi nhau ®äc tõng ®o¹n tr­íc líp +HD ®äc c©u khã HS ®äc tõ khã trªn BP - HS rót ra tõ cÇn gi¶i nghÜa - §äc tõng ®o¹n trong nhãm - HS tiÕp nèi nhau ®äc tõng ®o¹n trong nhãm - Thi ®äc gi÷a c¸c nhãm C¸c nhãm thi ®äc §T, CN (®o¹n, c¶ líp) + GV nhËn xÐt ch÷a - Líp nhËn xÐt §äc ®ång thanh - Líp ®äc ®ång thanh 1 lÇn c. T×m hiÓu bµi - Theo em v× sao ®µn bª yªu quý anh Hå Gi¸o nh­ vËy ? - V× anh yªu quý chóng ch¨m b½m chóng nh­ con . d. LuyÖn ®äc l¹i * Học sinh khá, giỏi: - HD học sinh đọc diễn cảm, đọc phân vai. - 3-4 HS thi ®äc l¹i bµi v¨n. (nhËn xÐt) 2’ 4. Cñng cè: - Nªu n«i dung bµi 1' 5. DÆn dß: - NhËn xÐt tiÕt häc. - 1 HS * Rút kinh nghiệm: .................................................................................................... ...................................................................................................................................... Tiết 3: Rèn viết Ng­êi lµm ®å ch¬i I. Môc tiªu: - Nghe - viÕt ®óng bµi tãm t¾t ND truyÖn: Ng­êi lµm ®å ch¬i - ViÕt ®óng nh÷ng ch÷ cã ©m, vÇn dÔ lÉn do ¶nh h­ëng cña c¸ch ph¸t ©m ®Þa ph­¬ng : tr/ch II. §å dïng d¹y häc: - B¶ng phô III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: TG GV HS 1’ 4’ 28’ 1. æn ®Þnh tæ chøc: 2. KiÓm tra bµi cò: 2 HS lªnb¶ng viÕt tiÕng cã ©m ®Çu lµ: s,x 3 . Bµi míi: a. Giíi thiÖu bµi: Ghi ®Çu bµi b. H­íng dÉn nghe viÕt - GV ®äc mÉu lÇn 1 bµi chÝnh t¶ - HS chó ý nghe - 2 HS ®äc bµi - HDHS nhËn xÐt + T×m tªn riªng trong bµi chÝnh t¶ - Nh©n + Tªn riªng cña ng­êi viÕt ntn ? - ViÕt hoa ch÷ c¸i ®Çu tiªn - LuyÖn viÕt b¶ng con + GV ®äc - HS lªn b¶ng con tiÕng khã NÆn, chuyÓn, ruéng, dµnh * ViÕt bµi - GV ®äc - HS viÕt bµi vµo vë * ChÊm ch÷a bµi - GV ®äc l¹i bµi - HS dïng bót ch× so¸t lçi - GV thu 1/3 sè vë chÊm ®iÓm c. H­íng dÉn lµm bµi tËp Bµi 2 (a) - HS nªu yªu cÇu bµi tËp a. Tr¨ng...tr¨ng... tr¨ng... tr¨ng... ch¨ng - HS lµm vµo vë, 1 HS lªn b¶ng lµm - Líp nhËn xÐt b. phÐp céng, cäng rau Cång chiªng, cßng l­ng Bµi 3 (a) - Trång trät, ch¨n nu«i, trÜu qu¶, c¸ tr«i, c¸ chÐp, c¸ tr¾m chuång lîn, chuång tr©u, chuång gµ, tr«ng rÊt ng¨n n¾p - HS nªu yªu cÇu bµi tËp - HS lµm vµo nh¸p + 1 HS lªn b¶ng lµm - Líp nhËn xÐt - GV nhËn xÐt söa sai cho HS * Học sinh khá, giỏi: HD học sinh viết chữ thanh đậm 4’ 4. Cñng cè: - Nh¾c l¹i néi dung bµi 1' 5. DÆn dß: - NhËn xÐt giê häc * Rút kinh nghiệm: .................................................................................................... ...................................................................................................................................... Thø t­ ngµy 8 th¸ng 5 n¨m 2013 TiÕt 1: ThÓ dôc Giáo viên chuyên dạy Tiết 2: Rèn toán ¤n tËp vÒ ®¹i l­îng (TiÕp) I. Môc tiªu: - NhËn biÕt thêi gian ®­îc dµnh cho mét sè ho¹t ®éng. - BiÕt gi¶i bµi to¸n liªn quan ®Õn ®¬n vÞ kg, km. II. §å dïng d¹y häc: B¶ng phô III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: TG Gi¸o viªn Häc sinh 1’ 4’ 1. æn ®Þnh tæ chøc: 2. KiÓm tra bµi cò: Ch÷a bµi 4 (1hs) 28’ 3. Bµi míi: a. Giíi thiÖu bµi. Ghi ®Çu bµi b. H­íng dÉn lµm bµi tËp Bµi 1: - Nªu yªu cÇu cña bµi tËp - HS lµm vµo nh¸p, nªu miÖng Trong c¸c ho¹t ®éng trªn Hµ dµnh nhiÒu thêi gian nhÊt cho H§ häc. => GV nhËn xÐt söa sai cho HS - Líp nhËn xÐt Bµi 2: - HS nªu yªu cÇu bµi tËp - HD HS lµm bµi Bµi gi¶i Hà c©n nÆng lµ: 31 - 3 = 29 (kg) §/S : 32 kg Bµi 3: - HS nªu yªu cÇu bµi tËp - Thu chÊm mét sè bµi. => GV nhËn xÐt söa sai cho HS - HS ph©n tÝch bµi to¸n gi¶i vµo vë - 1HS ch÷a bµi. * Học sinh khá, giỏi: Bài tập: Tính chu vi đường gấp khúc MNPQ, biết độ dài các đoạn thẳng là 1m, 9dm, 112cm. - Líp nhËn xÐt 2’ 4. Cñng cè: - HÖ thèng bµi 1' 5. DÆn dß: - VÒ nhµ häc bµi chuÈn bÞ bµi sau * Rút kinh nghiệm: .................................................................................................... ...................................................................................................................................... TiÕt 3: Rèn luyÖn tõ vµ c©u Më réng vèn tõ: Tõ tr¸i nghÜa Tõ ng÷ chØ nghÒ nghiÖp I. Môc tiªu: - Dùa vµo bµi : §µn bª cña anh Hå Gi¸o t×m ®­îc nh÷ng tõ ng÷ tr¸i nghÜa ®iÒn vµo chç trèng trong b¶ng. Nªu ®­îc nh÷ng tõ tr¸i nghÜa víi tõ cho tr­íc. - Nªu ®­îc ý thÝch hîp vÒ c«ng viÖc phï hîp víi tõ chØ nghÒ nghiÖp. II. §å dïng d¹y häc : - B¶ng phô III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: TG GV HS 1’ 4’ 1. æn ®Þnh tæ chøc: 2. KiÓm tra bµi cò : Lµm l¹i bµi t

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTuan 34 - bc.doc