Thiết kế buồng đốt khí thiên nhiên của lò hơi nhà máy nhiệt điện năng suất 30 tấn hơi/Giờ

Điều chỉnh mức nước có thể dùng 2 xung lượng về sự thay đổi lưu lượng hơi và mức nước trong bao hơi, rồi từ đây tác động lên sự điều chỉnh nước cấp để thay đổi lưu lượng nước cấp. Song vì lò còn có hiện tượng sôi buồng mức nước khi thay đổi áp suất nên việc điều chỉnh mức nước bằng 2 xung như vậy thường thiếu chính xác. Vì vậy hiện nay người ta sử dụng rộng rãi bộ điều chỉnh có 3 xung lượng, lưu lượng hơi, mức nước và lưu lượng nước cấp.

4. Điều chỉnh hệ số không khí thừa.

Độ kinh tế của các quá trình cháy được đánh giá quá các tổn thất của quá trình cháy. ảnh hưởng lớn nhất đến tổn thất của quá trình cháy là chế độ cung cấp không khí, nghĩa là hệ số không khí thừa. Chế độ vận hành cần được điều chỉnh sao cho hệ số không khí thừa luôn luôn trùng với giá trị có lợi nhất. Trong thực tế vận hành để xác định hệ số không khí thừa có lợi nhất thì cần phải tiến hành những thí nghiệm đặc biệt. Vì vậy người ta thường đánh giá hiệu quả của quá trình cháy trực tiếp qua trị số CO2+ SO2 và O2 trong khói thải.

Việc điều chỉnh phụ thuộc vào loại nhiên liệu đốt và loại thiết bị buồng lửa. Đơn giản nhất là quá trình điều chỉnh không khí theo sự thay đổi lượng nhiệt sinh ra trong buồng lửa, khi ấy xung lượng tác động sẽ là xung lượng nhiệt.

Do sự thay đổi nhiệt sinh ra trong buồng lửa nên dẫn đến sự thay đổi sản lượng hơi và áp suất lò hơi vì vậy sẽ xuất hiện một xung lượng nhiệt độ thể hiện tổng của hai xung lượng: sự thay đổi sản lượng hỏi và tốc độ thay đổi áp suất, trong đó xung lượng về sự thay đổi áp suất thu được nhờ so lệch điện tử bằng cách biến tín hiệu áp suất bằng tín hiệu điện. Những xung lượng này sẽ tác động lên bộ điều chỉnh không khí để thay đổi lượng không khí đưa vào buồng lửa.

Nhiệt độ là đại lượng ảnh hưởng trực tiếp đến hầu hết các quy trình công nghệ. Vì vậy các thiết bị đo nhiệt độ tồn tại ở mọi nơi trong đời sống và trong kĩ thuật. Trong mỗi khoảng nhiệt độ, được sử dụng các thiết bị đo khác nhau. Tại những nơi đo nhiệt độ thấp thì dụng cụ đo nhiệt thường được đặt ngay tại thiết bị cần đo và rhường sử dụng nhiệt kế dãn nở chất lỏng thuỷ tinh, với nguyên lý hoạt động dựa trên sự dãn nở vì nhiệt của chất lỏng trong nhiệt kế. Cặp nhiệt điện là cảm biến đo nhiệt độ, chuyển tín hiệu nhiệt độ sang tín hiệu điện áp dựa trên hiện tượng nhiẹt điện. Hiện tượng này như sau: lấy 2 dây dẫn có bản chất kim loại khác nhau nối chặt lại nhau ở 2 đầu, rồi đốt nóng một đầu thì trong vòng dây sẽ xuất hiện dòng điện. Sự xuất hiện dòng điện này có thêt giải thích bằng hiện tượng khuếch tán điện tử tự do. Để đo nhiệt độ của thiết bị thì nhiệt độ của một đầu phải giữ cố định, đầu này được gọi là đầu tự do hay đầu lạnh, đầu còn lại của cặp nhiệt điện được nhưng vào môi trường đo nhiệt độ và nó được gọi là đầu làm việc hay đầu nóng. Do sự chêng lệch nhiệt độ nên có sự khếch tán điện tử tự do, do đó giữa 2 đầu xuất hiện một sức điện động và thông qua sức điện động này có thể đo được hiệu nhiệt độ của 2 đầu dây.

 

doc126 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 05/03/2013 | Lượt xem: 1242 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế buồng đốt khí thiên nhiên của lò hơi nhà máy nhiệt điện năng suất 30 tấn hơi/Giờ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThiết kế buồng đốt khí thiên nhiên của lò hơi nhà máy nhiệt điện năng suất 30 tấn hơi- giờ.doc