Tiếng Anh 10 theme music

T comes into class with a Walkman in hand and a headphone in ears. After greeting T says: I’m listening to music. It’s very interesting. With this Walkman I can listen to music all the time.

- Asks some questions:

- T says: now we’ll talk about the music you love or dislike

 

doc9 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 14/05/2013 | Lượt xem: 2095 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiếng Anh 10 theme music, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTiếng anh 10- Music Reading (Advanced).doc