Tiểu luận Bài cao học tìm hiểu về bộ biến đổi tương tự số

MỤC LỤC

1. Giới thiệu 1

2. Bộ biến đổi tương tư - số tích phân 2

2.1. Cấu trúc hai sườn dốc 2

2.2. Cấu trúc đa sườn dốc 5

3. Bộ biến đổi tương tự – số song song 6

3.1. Bộ biến đổi tức thời 6

3.2. Sai số động trong ADC song song 7

3.3. Mạch giữ và lấy mẫu 9

3.4. ADC ghép xen 10

4. Bộ biến đổi tương tự – số đa bước 12

4.1. Bộ biến đổi tương tự – số hai bước 12

4.2. Bộ biến đổi tương tự – số nhanh 12

4.3. Bộ biến đổi tương tự – số đầu vào ra song song 13

5. Bộ biến đổi đếm 14

6. Bộ biến đổi ADC xấp xỉ liên tiếp 15

7. Bộ biến đổi ADC kiểu bậc thang 17

8. Bộ biến đổi ADC bám sát 18

9. Sai số tĩnh và các kỹ thuật kiểm tra 19

9.1. Sai số bù, sai số tăng ích và sai số tuyến tính 19

9.2. Kỹ thuật đo 20

10. Sai số động và các kỹ thuật kiểm tra 21

10.1.Các loại sai số 21

a. Méo và thành phần tạp 21

b. Nhiễu 22

c. Các bít hiệu lực 22

d. Rung pha 22

e. Đáp ứng bậc thang 23

f. Sai số cân bằng 23

10.2. Các phương pháp kiểm tra 23

a. Kiểm tra rung pha 23

b. Kiểm tra tần số phách 23

11. Xây dựng hệ ghép nối ADC, DAC với máy vi tính 25

 

doc29 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 06/02/2013 | Lượt xem: 1129 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Bài cao học tìm hiểu về bộ biến đổi tương tự số, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBài tiểu luận cao học tim hiểu về bộbieesns đổi tương tự số.doc
Tài liệu liên quan