Tiểu luận Chứng minh: Quá trình lao động sản xuất là một hệ thống tác động qua lại của sức lao động và tư liệu sản xuất, trong đó sức lao động là nhân tố cơ bản của quá trình sản xuất

(Bản scan)

Trong nền kinh tế hàng hóa người sản xuất hàng hóa cũng muốn có nhiều lãi. Người có nhiều lãi hơn là người sản xuát ra hàng hóa có giá trị cá biệt thấp hơn so với giá trị XH của hàng hóa, nếu các điều kiện khác giống nhau. Muốn vậy những người sản xuất phải tìm mọi cách cải tiến kỹ thuật sản xuất, nâng cao trình dộ tay nghề, ứng dụng những thành tựu mới nhất của KH - Kt vào sản xuất, cải tiến tổ chức quản lý sản xuất thực hành tiết kiệm

pdf15 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 06/09/2013 | Lượt xem: 981 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Chứng minh: Quá trình lao động sản xuất là một hệ thống tác động qua lại của sức lao động và tư liệu sản xuất, trong đó sức lao động là nhân tố cơ bản của quá trình sản xuất, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai-thao-luan-kinh-te-chinh-tri-mac-le-nin.pdf
Tài liệu liên quan