Tiểu luận Một số vấn đề hoàn thành chính sách sản phẩm trong sản xuất hàng đũa gỗ của cơ sở sản xuất đũa mỹ nghệ Hoan Tiệp

MỤC LỤC

Trang

Lời nói đầu 1

 

Phần I: Một số lý luận về chính sách sản phẩm 2

1. Sản phẩm và vai trò của chính sách sản phẩm trong hoạt động sản xuất kinh doanh 2

2. Các quyết định Marketing vè chiến lược sản phẩm 5

2.1. Các quyết định liên quan đến nhãn hiệu 5

2.2. Quyết định về bao gói và dịch vụ đới với sản phẩm hàng hóa 7

2.3. Quyết định và chủng loại và danh mục hàng hóa 8

2.4.Thiết kế và marketing sản phẩm mới 10

2.5. Chu kỳ sống của sản phẩm 10

Phần II: ĐôI nét về quá trình hình thành và phát triển của Cơ sở 12

1. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của cơ sở 12

1.1. Cơ cấu tổ chức của Cơ sở sản xuất 13

1.2. Mục tiêu hoạt động của Cơ sở sản xuất 14

1.3. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của xí nghiệp 15

1.4. Những thuận lợi và khó khăn 17

Quá trình thực hiện chính sách sản phẩm 18

1.5. Phân đoạn thị trường 18

1.6. Sản phẩm 18

1.7. Những tồn tại về chính sách sản phẩm ảnh hường tới kết quả kinh doanh của Cơ sở sản xuất 19

 

Phần III: Một số giải pháp hoàn thiện chính sách sản phẩm nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh 21

1. Nhận thức và vấn đề và chính sách sản phẩm nói riêng, Marketing nói chung 21

2. Những vấn đề cần hoàn thiện để tăng cường mở rộng thị trường 21

3. Các giải pháp về mặt kỹ thuật và tổ chức cần được sử dựng 22

 

Kết luận 23

 

 

doc24 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 05/08/2013 | Lượt xem: 1578 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Một số vấn đề hoàn thành chính sách sản phẩm trong sản xuất hàng đũa gỗ của cơ sở sản xuất đũa mỹ nghệ Hoan Tiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số vấn đề hoàn thành chính sách sản phẩm trong sản xuất hàng Đũa gỗ của Cơ sở sản xuất đũa mỹ nghệ Hoan Tiệp.doc
Tài liệu liên quan