Tiểu luận Quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam và dịch vụ quá cảnh hàng hóa

Dịch vụ quá cảnh hàng hóa được thực hiện trên cơ sở hợp đồng. Hợp đồng dịch vụ quá cảnh hàng hóa là sự thỏa thuận, theo đó, một bên (bên làm dịch vụ) có nghĩa vụ thực hiện việc lưu thông hàng hóa, còn bên còn lại (bên khách hàng) có nghĩa vụ thanh toán thù lao dịch vụ.

Hợp đồng vận chuyển hàng hóa quá cảnh là hợp đồng song vụ, hợp đồng ưng thuận và mang tính chất đền bù (tức hợp đồng mà mỗi bên đều có nghĩa vụ với nhau). Chủ thể hợp đồng bên làm dịch vụ bắt buộc phải có tư cách thương nhân, bên khách hàng không cần bắt buộc là thương nhân.

Đối tượng của hợp đồng là các hoạt động dịch vụ vận chuyển hàng hóa quá cảnh, làm thủ tục hàng hóa quá cảnh.

 

doc41 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 21/01/2014 | Lượt xem: 5806 | Lượt tải: 21download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam và dịch vụ quá cảnh hàng hóa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
được Bộ Thương mại cho phép, trừ trường hợp các điều ước quốc tế mà Việt Nam gia nhập có quy định khác thì thực hiện theo các quy định của điều ước quốc tế đó. Ä Ngoài ra, tại Điều 214 Luật sở hữu trí tuệ quy định: Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam đối với hàng hoá quá cảnh xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc buộc tái xuất đối với hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ, phương tiện, nguyên liệu, vật liệu nhập khẩu được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ sau khi đã loại bỏ các yếu tố vi phạm trên hàng hoá. Giám sát hàng hóa quá cảnh Ä Hàng hóa quá cảnh lãnh thổ Việt Nam phải chịu sự giám sát của cơ quan Hải quan Việt Nam trong toàn bộ thời gian quá cảnh (Điều 245 Luật Thương mại 2005) Ngoài ra, tại Điều 2 Nghị định 154/2005/NĐ-CP quy định: Đối tượng phải chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan là: Hàng hoá quá cảnh; vật dụng trên phương tiện vận tải quá cảnh Phương tiện vận tải đường bộ, đường sắt, đường hàng không, đường biển, đường sông quá cảnh Hồ sơ hải quan và các chứng từ liên quan đến đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này. Ä Thời quá cảnh (Điều 246 Luật Thương mại 2005) Hàng hóa quá cảnh được lưu lại trên lãnh thổ Việt Nam trong thời gian tối đa 30 ngày kể từ ngày hoàn thành thủ tục Hải quan tại cửa khẩu nhập khẩu, trừ trường hợp hàng hóa được lưu kho tại Việt Nam hoặc tổn thất, hư hỏng trong quá trình quá cảnh. Đối với trường hợp hàng hóa được lưu kho tại Việt Nam hoặc bị hư hỏng, tổn thất trong thời gian quá cảnh cần phải có thêm thời gian để lưu kho, khắc phục hư hỏng, tổn thất thì thời gian quá cảnh được gia hạn tương ứng với thời gian cần thiết để thực hiện các công việc đó và phải được cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục quá cảnh chấp thuận; trường hợp hàng hóa quá cảnh theo giấy phép của Bộ trưởng Bộ Công thương thì phải được Bộ trưởng Bộ Công thương chấp thuận. Ví dụ: Đối với hàng hóa quá cảnh của Trung Quốc, khi xảy ra sự cố cần thêm thời gian quá cảnh thì phải nộp đơn xin phép Bộ trưởng Bộ Công thương, nội dung đơn cần nêu rõ tên chủ hàng, lý do đề nghị gia hạn, thời gian dự kiến xin gia hạn. Mỗi lần gia hạn không quá 30 ngày và tối đa không quá 3 lần. Ä Hàng hóa quá cảnh khi xuất khẩu, phương tiện vận tải chở hàng quá cảnh khi xuất cảnh khỏi lãnh thổ Việt Nam phải đúng là toàn bộ hàng hóa đã nhập khẩu, phương tiện vận tải đã nhập cảnh vào lãnh thổ Việt Nam. (Khoản 2 Điều 242 Luật Thương mại) Nguyên tắc quản lý hải quan đối với hàng quá cảnh là hàng hóa quá cảnh phải đảm bảo các điều kiện sau: giữ nguyên trạng hàng hoá, niêm phong; Số lượng, chủng loại hàng hóa vận tải qua cửa khẩu cuối cùng của nước cho quá cảnh phải đúng như số lượng, chủng loại hàng hóa qua cửa khẩu đầu tiên của nước cho quá cảnh, và hàng hóa phải còn nguyên đai, nguyên kiện và nguyên niêm phong hải quan. (Khoản 2 Điều 16 Nghị định 154/2005/NĐ-CP) Ä Hàng quá cảnh được miễn kiểm tra thực tế, trừ một số trường hợp nếu nghi ngờ có dấu hiệu vận chuyển ma túy, vũ khí và các loại hàng cấm khác. (Điều 1 Thông tư 45/2011/TT-BTC) Nội dung kiểm tra thực tế gồm: Kiểm tra tên hàng, mã số, số lượng, trọng lượng, chủng loại, chất lượng, xuất xứ của hàng hoá. Kiểm tra đối chiếu sự phù hợp giữa thực tế hàng hoá với hồ sơ hải quan Trong trường hợp nghi ngờ có dấu hiệu vận chuyển hàng hóa cấm, không đúng điều kiện của hàng hóa quá cảnh thì cơ quan hải quan sẽ tiến hành kiểm tra thực tế nhằm tránh xảy ra những trường hợp vi phạm pháp luật. Ä Hàng hóa từ nước ngoài quá cảnh, lưu kho tại Việt Nam để chờ xuất khẩu sang nước thứ ba được phép lưu giữ, bảo quản trong kho ngoại quan được quy định cụ thể tại Điều 25 Nghị định 154/2005/NĐ-CP. Hàng hoá lưu giữ, bảo quản trong kho ngoại quan phải phù hợp với hợp đồng thuê kho ngoại quan. Hàng hoá đưa vào, đưa ra kho ngoại quan phải làm thủ tục hải quan theo đúng quy định của pháp luật. Chủ kho ngoại quan phải mở sổ kế toán theo dõi xuất kho, nhập kho theo quy định của Bộ Tài chính. Định kỳ 6 (sáu) tháng một lần, chủ kho ngoại quan phải báo cáo bằng văn bản cho Cục trưởng Hải quan về thực trạng hàng hóa trong kho và tình hình hoạt động của kho. Trong trường hợp muốn tiêu huỷ những lô hàng đổ vỡ, hư hỏng, giảm phẩm chất hoặc quá thời hạn sử dụng phát sinh trong quá trình lưu kho, chủ kho ngoại quan phải có văn bản thỏa thuận với chủ hàng hoặc đại diện hợp pháp của chủ hàng về việc đồng ý tiêu huỷ hàng hoá. Văn bản thoả thuận được gửi cho Cục Hải quan nơi có kho ngoại quan. Thủ tục tiêu hủy hàng hoá thực hiện theo quy định của pháp luật Ä Trường hợp hàng quá cảnh cần lưu kho, lưu bãi tại nước cho quá cảnh phải được hải quan cho quá cảnh cho phép và chịu sự giám sát của hải quan. Hàng hoá quá cảnh không qua lãnh thổ đất liền được lưu kho trong khu vực cửa khẩu. (Khoản 2 Điều 19 Nghị định 154/2005 NĐ- CP) Hàng hoá quá cảnh có lưu kho ngoài khu vực cửa khẩu hoặc đi qua lãnh thổ đất liền thì phải xin phép Bộ Thương mại. (Khoản 3 Điều 19 Nghị định 154/2005 NĐ-CP) Ä Trường hợp xảy ra tai nạn, sự cố bất khả kháng Trong trường hợp xảy ra tai nạn, sự cố bất khả kháng làm suy chuyển niêm phong hải quan hoặc thay đổi nguyên trạng hàng hoá thì người vận tải, người khai hải quan, công chức hải quan đi cùng (nếu có) phải áp dụng các biện pháp để hạn chế tổn thất và báo ngay cho ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi gần nhất để lập biên bản xác nhận hiện trạng của hàng hoá. (Khoản 6 Điều 19 Nghị định 154/2005 NĐ- CP) Ä Các cơ quan hướng dẫn trong quá trình quá cảnh Bộ Công thương hướng dẫn thủ tục thực hiện quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam cho những Hiệp định quá cảnh có quy định khác với quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều này. (Khoản 7 Điều 40 Nghị định 12/2006 NĐ- CP) Theo đó, trong trường hợp những Hiệp định quá cảnh có quy định về hàng hóa quá cảnh khác với điều kiện để hàng hóa quá cảnh như cấm vũ khí, đạn dược, hàng cấm xuất nhập khẩu.... thì thủ tục thực hiện quá dẫn sẽ do Bộ Công thương hướng dẫn thi hành. Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục lưu kho, lưu bãi hàng hóa quá cảnh, thủ tục sang mạn, thay đổi phương tiện vận chuyển hàng hóa quá cảnh, gia hạn hàng hóa quá cảnh. (Khoản 8 Điều 40 Nghị định 12/2006 NĐ-CP) Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn tuyến đường quá cảnh. (Khoản 9 Điều 40 Nghị định 12/2006 NĐ-CP) Tiêu thụ hàng hóa quá cảnh Ä Theo Khoản 1 Điều 247 Luật Thương mại 2005 thì: Hàng hoá quá cảnh thuộc diện quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 242 của Luật này không được phép tiêu thụ tại Việt Nam. Theo đó, tức là các loại hàng hóa là vũ khí đạn dược, vật liệu nổ và các loại hàng hóa có độ nguy hiểm cao khác, cùng với các loại hàng hóa cấm kinh doanh, cấm xuất khẩu, nhập khẩu thì không được phép tiêu thụ tại Việt Nam Ä Trừ những trường hợp trên, hàng hoá quá cảnh được phép tiêu thụ tại Việt Nam nếu được sự chấp thuận bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Công thương. (Khoản 2 Điều 247 Luật Thương mại 2005) Việc tiêu thụ hàng hóa quá cảnh nêu phải thực hiện qua các thương nhân Việt Nam và phải làm thủ tục nhập khẩu tại cơ quan Hải quan theo quy định hiện hành về quản lý xuất nhập khẩu. Trong trường hợp bất khả kháng, chủ hàng gửi hồ sơ đề nghị cho phép tiêu thụ hàng hóa quá cảnh đến Vụ Xuất Nhập khẩu - Bộ Công Thương. Hồ sơ bao gồm: a. Đơn đề nghị cho phép tiêu thụ hàng hóa quá cảnh (theo mẫu quy định tại Phụ lục 5). b. Bản sao giấy phép quá cảnh hàng hóa đã được cấp, nếu là hàng hóa quá cảnh theo giấy phép của Bộ Công Thương. c. Tài liệu chứng minh trường hợp bất khả kháng đối với hàng hóa quá cảnh xin được tiêu thụ tại Việt Nam. Thời hạn giải quyết hồ sơ đề nghị cho phép tiêu thụ hàng hóa quá cảnh là 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Ä Việc tiêu thụ hàng hoá quá cảnh tại Việt Nam phải tuân theo quy định của pháp luật Việt Nam về nhập khẩu hàng hoá, thuế, phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác (Khoản 3 Điều 247 Luật Thương mại 2005). Dịch vụ quá cảnh hàng hóa Đối với bên thuê dịch vụ quá cảnh Điều kiện để quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam Tổ chức, cá nhân nước ngoài muốn quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam phải thuê thương nhân Việt Nam kinh doanh dịch vụ quá cảnh thực hiện. (Khoản 3 Điều 242 Luật Thương mại) Trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài tự mình thực hiện quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam, thuê thương nhân nước ngoài thực hiện quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam được thực hiện theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và phải tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam về xuất cảnh, nhập cảnh và giao thông vận tải. (Khoản 4 Điều 242 Luật thương mại) Quyền và nghĩa vụ của bên thuê dịch vụ quá cảnh Được quy định tại Điều 252 Luật Thương mại 2005 Ä Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên thuê dịch vụ quá cảnh có các quyền sau đây: Yêu cầu bên cung ứng dịch vụ quá cảnh tiếp nhận hàng hóa tại cửa khẩu nhập theo thời gian đã thỏa thuận; Vì thủ tục tại cửa khẩu phức tạp, mất nhiều thời gian; mặt khác để đảm bảo chất lượng hàng hóa (trường hợp hàng hóa dễ hư hỏng) cũng như tránh mất thời gian chờ đợi nên thời gian giao nhận hàng hóa quá cảnh tại cửa khẩu cần được qui định cụ thể trong hợp đồng, bên thuê dịch vụ quá cảnh có quyền buộc bên cung ứng dịch vụ quá cảnh tuân thủ đúng như trong hợp đồng. Yêu cầu bên cung ứng dịch vụ quá cảnh thông báo kịp thời về tình trạng của hàng hóa quá cảnh trong thời gian quá cảnh lãnh thổ Việt Nam; Bên thuê dịch vụ quá cảnh là chủ sở hữu hàng hóa, mọi phát sinh về thiệt hại của hàng hóa sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của bên thuê dịch vụ quá cảnh. Do đó, bên thuê dịch vụ quá cảnh có quyền được biết về tình trạng hàng hóa quá cảnh kịp thời trong thời gian quá cảnh ở lãnh thổ Việt Nam để có những biện pháp xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Yêu cầu bên cung ứng dịch vụ quá cảnh thực hiện mọi thủ tục cần thiết để hạn chế những tổn thất, hư hỏng đối với hàng hóa quá cảnh trong thời gian quá cảnh lãnh thổ Việt Nam. Trong quá trình vận chuyển khó tránh khỏi những tai nạn gây tổn thất, hư hỏng đối với hàng hóa trong thời gian quá cảnh tại lãnh thổ Việt Nam. Vì vậy, bên thuê dịch vụ quá cảnh có quyền yêu cầu bên cung ứng dịch vụ giảm thiểu rủi ro như mua dịch vụ bảo hiểm hàng hóa trong quá trình vận chuyển qua lãnh thổ Việt Nam. Trường hợp xảy ra tai nạn, sự cố bất khả kháng thì người vận tải phải áp dụng các biện pháp để hạn chế tổn thất và báo ngay cho ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi gần nhất để lập biên bản xác nhận hiện trạng của hàng hoá. Ä Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên thuê dịch vụ quá cảnh có các nghĩa vụ sau đây: Đưa hàng hóa đến cửa khẩu nhập của Việt Nam theo đúng thời gian đã thỏa thuận; Cung cấp đầy đủ cho bên cung ứng dịch vụ quá cảnh các thông tin cần thiết về hàng hóa; Để thuận tiện cho việc làm thủ tục tại cửa khẩu ở Việt Nam cũng như để tránh những tranh chấp phát sinh sau này do sự sai sót về chất lượng cũng như số lượng của lô hàng, bên thuê dịch vụ quá cảnh có nghĩa vụ phải cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực và khách quan về hàng hóa của mình. Cung cấp đầy đủ các chứng từ cần thiết để bên cung ứng dịch vụ quá cảnh làm thủ tục nhập khẩu, vận chuyển trong lãnh thổ Việt Nam và làm thủ tục xuất khẩu; Các chứng từ bao gồm: Hợp đồng mua bán hàng hoá ngoại thương ký với khách hàng ở nước thứ ba hoặc tín dụng thư (L/C), vận đơn (Bill of lading) (bản coppy), hoá đơn thương mại - invoice do doanh nghiệp bán hàng nước thứ ba lập đòi tiền bên A (bản copy), phiếu đóng gói hàng hoá - Packing list (bản chính) *Tín dụng thư (L/C): Thư tín dụng (Letter of Credit - viết tắt là L/C) là một cam kết thanh toán có điều kiện bằng văn bản của một tổ chức tài chính (thông thường là ngân hàng) đối với người thụ hưởng L/C (thông thường là người bán hàng hoặc người cung cấp dịch vụ) với điều kiện người thụ hưởng phải xuất trình bộ chứng từ phù hợp với tất cả các điều khoản được quy định trong L/C, phù hợp với Quy tắc thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ (UCP) được dẫn chiếu trong thư tín dụng và phù hợp với Tập quán ngân hàng tiêu chuẩn quốc tế dùng để kiểm tra chứng từ trong phương thức tín dụng chứng từ (ISBP). *Vận đơn: Là loại chứng từ do người chuyên chở (chủ tàu, thuyền trưởng, đại lý hoặc người làm thuê cho chủ tàu ) cấp cho người gửi hàng nhằm xác nhận việc hàng hóa đã được tiếp nhận để vận chuyển gồm ba chức năng cơ bản sau: - Là một biên lai của người chuyên chở xác nhận là họ đã nhận hàng để chở. - Là một bằng chứng về những điều khoản của một hợp đồng vận tải đường biển. - Là một chứng từ sở hữu hàng hóa. Chi tiết về vận tải đơn được qui định trong Bộ Luật Hàng hải * Hợp đồng mua bán ngoại thương là sự thoả thuận giữa những đương sự có trụ sở kinh doanh ở các nước khác nhau, theo đó bên xuất khẩu có nghĩa vụ chuyển vào quyền sở hữu của bên nhập khẩu một tài sản nhất định gọi là hàng hoá. Bên nhập khẩu có nghĩa vụ nhận hàng và trả tiền hàng. * Hóa đơn thương mại: Sau khi giao hàng xuất khẩu, người xuất khẩu phải chuẩn bị một hoá đơn thương mại. Ðó là yêu cầu của người bán đòi hỏi người mua phải trả số tiền hàng đã được ghi trên hoá đơn. * Phiếu đóng gói là bảng kê khai tất cả các hàng hoá đựng trong một kiện hàng. Phiếu đóng gói được sử dụng để mô tả cách đóng gói hàng hoá ví dụ như kiện hàng được chia ra làm bao nhiêu gói, loại bao gói được sử dụng, trọng lượng của bao gói, kích cỡ bao gói, các dấu hiệu có thể có trên bao gói... Phiếu đóng gói được đặt trong bao bì sao cho người mua có thể dễ dàng tìm thấy, cũng có khi để trong một túi gắn bên ngoài bao bì. Thanh toán thù lao quá cảnh và các chi phí hợp lý khác cho bên cung ứng dịch vụ quá cảnh. Hàng quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam thuộc đối tượng không chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt. Ngoài thù lao quá cảnh, tại Khoản 5 Điều 40 Nghị định 12/2006/NĐ-CP quy định: Chủ hàng quá cảnh phải nộp lệ phí hải quan và các loại lệ phí khác áp dụng cho hàng quá cảnh theo quy định hiện hành của Việt Nam. Mức thu đối với Lệ phí trong lĩnh vực Hải quan đối với hàng hóa, phương tiên vận tải quá cảnh là 200.000 đ/tờ khai (Thông tư số 43/2009/TT-BTC ngày 09/3/2009). Bên cung ứng dịch vụ quá cảnh hàng hóa Điều kiện và đặc điểm kinh doanh dịch vụ quá cảnh hàng hóa ở Việt Nam Ä Thương nhân đăng kí kinh doanh dịch vụ quá cảnh phải là doanh nghiệp có đăng kí kinh doanh dịch vụ vận tải, kinh doanh dịch vụ logistics theo qui định tại điều 234 Luật Thương mại. (Điều 250 Luật Thương mại) Các giấy tờ đăng kí kinh doanh cần có có thể là: Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh ngành nghề giao nhận Vận tải được làm dịch vụ vận chuyển hàng hóa cho chủ hàng hóa nước ngoài quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam Giấy phép kinh doanh đa phương thức do Bộ Giao thông vận tải cấp Giấy phép đại lý làm thủ tục hải quan do Cục Hải quan cấp, Giấy phép kinh doanh kho hải quan. Ä Đảm bảo trang bị đầy đủ phương tiện, kĩ thuật, trang thiết bị. Ä Khoản 3 điều 242 qui định: Tổ chức, cá nhân nước ngoài muốn quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam phải thuê thương nhân Việt Nam kinh doanh dịch vụ quá cảnh thực hiện. Tuy nhiên, với việc gia nhập WTO, nước ta ngày càng mở cửa thu hút sự đầu tư nước ngoài, bên cạnh đó cũng phải tôn trọng và thực thi những điều ước quốc tế mà nước ta đã tham gia kí kết. Do đó khoản 4 điều 242 Luật Thương mại cũng qui định thêm cho phép các tổ chức, cá nhân nước ngoài tự mình hoặc thuê thương nhân nước ngoài thực hiện việc quá cảnh hàng hóa Việt Nam nhưng phải tuân thủ những qui định về hải quan và giao thông vận tải. Quyền và nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ quá cảnh Được quy định tại Điều 253 Luật Thương mại 2005 Ä Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên cung ứng dịch vụ quá cảnh có các quyền sau đây: Yêu cầu bên thuê dịch vụ đưa hàng hóa đến cửa khẩu nhập của Việt Nam theo đúng thỏa thuận qui định. Do nhu cầu làm thủ tục hải quan của mọi người cao, vì vậy việc đúng thời gian giúp cho việc giải quyết thủ tục hải quan nhanh chóng không chỉ cho chính mình mà còn cho các cá nhân, tổ chức khác. Yêu cầu bên thuê dịch vụ cung cấp đầy đủ cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết về hàng hóa. Bên cung ứng có quyền biết rõ ràng hàng hóa mình vận chuyển để có những biện pháp bốc dỡ, phòng chống những sự kiện bất khả kháng hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại có thể xảy ra. Yêu cầu bên thuê dịch vụ quá cảnh cung cấp chứng từ cần thiết để làm thủ tục nhập khẩu, vận chuyển trong lãnh thổ Việt Nam và xuất khẩu. Được nhận thù lao quá cảnh và các chi phí khác Đây là quyền lợi cơ bản của bên cung ứng dịch vụ. Nếu người làm thủ tục hải quan là bên cung ứng dịch vụ thì bên thuê có nghĩa vụ thanh toán khoản này lại cho bên cung ứng. Ä Nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ quá cảnh hàng hóa Tiếp nhận hàng hóa tại cửa khẩu nhập theo thời gian thỏa thuận, làm thủ tục xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa quá cảnh ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Chịu trách nhiệm đối với hàng hóa trong thời gian quá cảnh qua Việt Nam Bất cứ mọi thiệt hại, tổn thất nào xảy ra mà lỗi là do bên cung ứng thì bên cung ứng phải bồi thường theo như thỏa thuận. Triển khai các biện pháp để hạn chế những tổn thất, hư hỏng xảy ra với hàng hóa quá cảnh trong thời gian quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam. Dịch vụ quá cảnh hàng hóa không chỉ đơn thuần là vận chuyển hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam mà còn đảm bảo chất lượng của hàng hóa. Đây là điều kiện cần thiết nâng cao thương hiệu của dịch vụ của chúng ta đối với các đối tác trên thế giới. Nộp phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác đối với hàng hóa quá cảnh theo qui định của pháp luật. Ví dụ nộp phí làm thủ tục hải quan, phí cầu đường,.. Có trách nhiệm hợp tác với cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam để xử lí những vấn đề liên quan đến hàng hóa. Hợp đồng quá cảnh hàng hóa Dịch vụ quá cảnh hàng hóa được thực hiện trên cơ sở hợp đồng. Hợp đồng dịch vụ quá cảnh hàng hóa là sự thỏa thuận, theo đó, một bên (bên làm dịch vụ) có nghĩa vụ thực hiện việc lưu thông hàng hóa, còn bên còn lại (bên khách hàng) có nghĩa vụ thanh toán thù lao dịch vụ. Hợp đồng vận chuyển hàng hóa quá cảnh là hợp đồng song vụ, hợp đồng ưng thuận và mang tính chất đền bù (tức hợp đồng mà mỗi bên đều có nghĩa vụ với nhau). Chủ thể hợp đồng bên làm dịch vụ bắt buộc phải có tư cách thương nhân, bên khách hàng không cần bắt buộc là thương nhân. Đối tượng của hợp đồng là các hoạt động dịch vụ vận chuyển hàng hóa quá cảnh, làm thủ tục hàng hóa quá cảnh. Hợp đồng dịch vụ quá cảnh phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương (Điều 251 Luật Thương mại) Hợp đồng dịch vụ quá cảnh hàng có những khoản mục sau: + Tên hợp đồng ( hợp đồng vận chuyển hàng hóa quá cảnh). + Số hiệu hợp đồng. + Ngày tháng lập hợp đồng. + Hai bên ký kết hợp đồng ghi rõ, đầy đủ tên, tên quốc tế, địa chỉ trụ sở, điện tín, tài khoản( số tài khoản, tại ngân hàng). + Lý do ký kết hợp đồng. + Nội dung công việc mà khách hàng ủy nhiệm cho bên làm dịch vụ. + Các yêu cầu cụ thể đối với dịch vụ. + Thù lao dịch vụ và chi phí liên quan đến việc thực hiện dịch vụ giao nhận hàng hóa; nghĩa vụ thanh toán thù lao và các chi phí dịch vụ. + Thời gian và địa điểm thực hiện dịch vụ. + Giới hạn trách nhiệm và các trường hợp miễn trách đối với người làm dịch vụ. + Thời gian hiệu lực của hợp đồng. Ngoài ra với những trường hợp cụ thể, các bên có thể thỏa thuận và ghi trong hợp đồng những nội dung khác. Hành vi bị cấm trong quá cảnh Điều 248 Luật Thương mại 2005 quy đinh những hành vi bị cấm trong quá cảnh gồm: @ Thanh toán thù lao quá cảnh bằng hàng hóa quá cảnh. Ä Do hàng hóa quá cảnh khi xuất ra phải đúng bằng lượng hàng hóa nhập vào và phải còn nguyên đai, nguyên kiện. Một khi chủ của hàng hóa quá cảnh thanh toán thù lao cho đơn vị vận chuyển hàng bằng chính hàng hóa quá cảnh đó thì số lượng hàng hóa quá cảnh sẽ bị thiếu hụt so với lượng hàng ban đầu nhập vào. ÄThù lao quá cảnh có thể được thanh toán bằng nhiều hình thức theo quy định: Đối với hàng hóa quá cảnh Lào, Campuchia: Các khoản phí và lệ phí liên quan được thanh toán bằng đồng tiền nội tệ của nước cho quá cảnh hoặc đồng tiền chuyển đổi tự do phù hợp với quy định về quản lý ngoại hối của mỗi nước. Đối với hàng hóa quá cảnh Trung Quốc: Các lệ phí và chi phí phát sinh từ hoạt động quá cảnh theo Hiệp định này được thanh toán bằng đồng tiền tự do chuyển đổi phù hợp với những quy định của "Hiệp định về thanh toán và hợp tác giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa" ký tại Bắc Kinh ngày 26-5-1993 và các quy định về quản lý ngoại hối của mỗi nước. @ Tiêu thụ trái phép hàng hóa, phương tiện vận tải chở hàng quá cảnh. Tức là những hoạt động tiêu thụ hàng hóa, phương tiện vận tải chở hàng quá cảnh trái với quy định tại mục 3.3 Hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh không được tiêu thụ, mua bán trên lãnh thổ Việt Nam. Nếu vi phạm thì bị phạt tiền từ 20 triệu đến 30 triệu đồng. Và áp dụng hình phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả: tịch thu hàng hoá, phương tiện quá cảnh hoặc số tiền thu được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính đối với vi phạm này. @ Quá cảnh hàng hoá không đúng tuyến đường, cửa khẩu được phép quá cảnh Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi quá cảnh hàng hoá không đúng tuyến đường, cửa khẩu được phép quá cảnh; trường hợp quá cảnh loại hàng hoá phải có giấy phép không đúng tuyến đường, cửa khẩu được phép quá cảnh thì phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng. Mặt khác, buộc phải quá cảnh hàng hoá đúng tuyến đường, cửa khẩu đã quy định. @ Hàng hoá quá cảnh lưu lại trên lãnh thổ Việt Nam quá thời hạn được phép Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng và buộc quá cảnh hàng hoá trong thời hạn mà người có thẩm quyền xử phạt quy định. Trường hợp đã bị buộc quá cảnh hàng hoá mà không thực hiện trong thời hạn nói trên thì tịch thu hàng hoá. @ Quá cảnh loại hàng hoá theo quy định phải có giấy phép của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền mà không có giấy phép Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng và buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam tại cửa khẩu nhập. Thủ tục hải quan Căn cứ pháp lí của thủ tục hành chính Ä Luật hải quan sửa đổi năm 2005 Ä Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ qui định chi tiết một số điều của Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan. Ä Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lí thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Trình tự thực hiện @ Đối với cá nhân, tổ chức: Người khai hải quan làm kê khai và nộp đủ hồ sơ theo quy định tại trụ sở cơ quan hải quan. Nếu hàng hoá quá cảnh có lưu kho ngoài khu vực cửa khẩu hoặc đi qua lãnh thổ đất liền thì phải xin phép Bộ Thương mại. @ Đối với cơ quan hành chính nhà nước: Ä Cơ quan hải quan cửa khẩu nơi hàng hoá nhập cảnh sẽ tiếp nhận bản kê khai hàng hoá quá cảnh hoặc tờ khai hải quan về lô hàng quá cảnh, niêm phong nơi chứa hàng hoá và xác nhận nguyên trạng hàng hóa trên bản kê khai hàng hóa và tờ khai hải quan (đối với trường hợp phải khai hải quan) và giao cho người điều khiển phương tiện vận tải chuyển đến cơ quan hải quan cửa khẩu nơi hàng hoá xuất cảnh; Ä Trường hợp hàng hoá quá cảnh thuộc diện không niêm phong được thì người vận tải, người khai hải quan, công chức hải quan đi cùng (nếu có) chịu trách nhiệm bảo đảm nguyệmn trạng hàng hóa từ cửa khẩu nơi hàng hoá nhập cảnh đến cửa khẩu nơi hàng hoá xuất cảnh; Ä Cơ quan hải quan cửa khẩu nơi hàng hoá xuất cảnh tiếp nhận bản kê khai hoặc tờ khai hải quan do cơ quan hải quan cửa khẩu nơi hàng hoá nhập cảnh chuyển đến, kiểm tra tình trạng niêm phong hải quan hoặc nguyên trạng hàng hoá để đối chiếu với các nội dung xác nhận của cơ quan hải quan cửa khẩu nơi hàng hoá nhập cảnh trên bản kê khai hàng hóa hoặc tờ khai hải quan quá cảnh để làm thủ tục xuất cảnh. Ä Trường hợp xảy ra tai nạn, sự cố bất khả kháng làm suy chuyển niêm phong hải quan hoặc thay đổi nguyên trạng hàng hoá thì người vận tải, người khai hải quan, công chức hải quan đi cùng (nếu có) phải áp dụng các biện pháp để hạn chế tổn thất và báo ngay cho ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi gần nhất để lập biên bản xác nhận hiện trạng của hàng hoá. Cách thức thực hiện Thủ tục hải quan đối với hàng quá cảnh phải được thực hiện tại cửa khẩu nhập đầu tiên và cửa khâủ xuất cuối cùng. Hàng hoá vận chuyển phải nhập, xuất đúng cửa khẩu, đi đúng tuyến đường, đúng thời gian quy định và phải thực hiện chế độ áp tải hoặc niêm phong hải quan Thành phần, số lượng hồ sơ @ Thành phần hồ sơ: Ä Bản kê khai hàng hoá quá cảnh do người khai hải quan hoặc người đại diện nộp cho cơ quan hải quan cửa khẩu đối với hàng hóa quá cảnh giữ nguyên trạng đi thẳng; quá cảnh chuyển tải sang cùng loại phương tiện vận tải đường bộ, đường sắt, đường sông, đường biển, đường hàng không (trừ hàng hoá quá cảnh đi thẳng bằng đường hàng không); (Bản chính) Ä Tờ khai hải quan hàng hoá quá cảnh và bản kê khai hàng hoá quá cảnh do người khai hải quan hoặc người đại diện nộp cho cơ quan hải quan cửa khẩu đối với hàng hóa quá cảnh phải lưu kho hoặc thay đổi loại

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docquá cảnh hàng hóa.doc
Tài liệu liên quan