Tiểu luận Quá trình dạy học từ góc độ triết học Mác-Lênin

Người giáo viên nhận xét đúng đắn về sự vận động và phát triển của quá trình giáo dục nói chung và quá trình dạy học nói riêng cùng với các yếu tố cơ bản nhằm thúc đẩy sự hình thành và phát triển tư duy, năng lực làm một nhiệm vụ tất yếu của quá trình dạy học. Vì vậy trong quá trình dạy học người giáo viên phải phát huy nội lực của học sinh bằng những mâu thuận biện chứng trên cơ sở trình độ kiến thức của học sinh và nội dung, mục đích, phương pháp dạy học.

Việc phát hiện và giải quyết kịp thời có hiệu quả mâu thuẫn cơ bản tạo nên động lực chủ yếu thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của quá trình dạy học của giáo viên có vai tro rất lớn trong việc phát huy nội lực của học sinh.

 

doc11 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 11/09/2013 | Lượt xem: 2665 | Lượt tải: 23download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Quá trình dạy học từ góc độ triết học Mác-Lênin, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDownload- Tiểu luận môn triết- Kết thúc học phần_ chương trình cao học.doc
Tài liệu liên quan