Tiểu luận Thực trạng thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân tại tỉnh Thanh Hóa trong thời gian gần đây

MỤC LỤC

Lời mở đầu 2

Nội Dung 3

Chương I. Lý luận chung về Bảo hiểm y tế. 3

I - Sự tất yếu khách quan hình thành Bảo hiểm y tế. 3

1 . Sự phát triển của bảo hiểm x• hội. 3

2. Sự cần thiết của bảo hiểm y tế trong hệ thống các chế độ BHXH: 4

II. Nội dung cơ bản của Bảo hiểm y tế. 5

1. Quản lý quỹ Bảo hiểm y tế 5

2. Sử dụng Quỹ khám, chữa bệnh 5

3. Thanh toán giữa cơ quan BHXH với cơ sở khám, chữa bệnh 5

3.1. Nguyên tắc và nội dung thanh toán 5

3.2. Phương thức thanh toán 6

Chương II. Thực trạng thực hiện Bảo hiểm y tế toàn dân tại

tỉnh Thanh Hoá. 7

I. Các chế độ về Bảo hiểm y tế hiện hành. 7

II. Thực trạng Bảo hiểm y tế toàn dân tại tỉnh Thanh Hoá. 9

1.Một vài nét về BHXH tỉnh Thanh Hoá trong những năm gần đây. 9

2. Thực trạng thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân tại tỉnh Thanh Hoá. 11

2.1. Kết quả triển khai thực hiện các chính sách Bảo hiểm y tế

toàn dân tại tỉnh Thanh Hoá 11

2.2. Thực Trạng thu BHYT tại Thanh Hóa 14

III. Những hạn chế và vướng mắc trong việc thực hiện Bảo hiểm

y tế toàn dân tại Thanh Hoá. 15

1. Về BHXH cho người dân. 15

2. Về Bảo Hiểm y tế. 16

Chương III. Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm dẩy mạnh

hiệu quả BHYT toàn dân tại tỉnh Thanh Hoá. 18

1. Mục tiêu 18

2. Nhiệm vụ và giải pháp 18

Kết luận 22

Tài liệu tham khảo 23

 

 

doc23 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 06/06/2013 | Lượt xem: 7278 | Lượt tải: 86download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Thực trạng thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân tại tỉnh Thanh Hóa trong thời gian gần đây, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực trạng thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân tai tỉnh Thanh Hóa trong thời gian gần đây.doc
Tài liệu liên quan