Tiểu luận Tư cách pháp lý của Công ty TNHH một thành viên

Hội đồng thành viên nhân danh chủ sở hữu công ty tổ chức thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty; có quyền nhân danh công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty; chịu trách nhiệm trước phastp luật và chủ sở hữu công ty về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan

pdf18 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 21/01/2014 | Lượt xem: 1583 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Tư cách pháp lý của Công ty TNHH một thành viên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftieuluan11532931404012012.pdf