Tiểu luận Vận dụng nguyên lý về mối liên hệ phổ biến của triết học Mác-Lênin vào thực tiễn phát triển và quản lý ở công ty Diginet

Mục lục

I. GIỚI THIỆU . . . 3

II. CƠ SỞ LÝ LUẬN . . . 4

A. Khái niệm mối liên hệ . . . 4

B. Các tính chất của mối li ên hệ . . 5

C. Ý nghĩa ph ươngpháp luận . . . 6

III. VẬN DỤNG NGUY ÊN LÝ VÀO TH ỰC TIỄN CÔNG TY

DIGINET . . . 9

A. Giới thiệu công ty Diginet . . . 9

B. Biện chứng mối li ên hệ bên trong và bên ngoài . 10

C. Mối quan hệ b ên trong . . . 10

D. Mối quanhệ bên ngoài . . . 14

IV. KẾT LUẬN . . . 17

V. TÀI LIỆU THAM KHẢO . . 18

pdf18 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 18/01/2014 | Lượt xem: 2911 | Lượt tải: 30download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Vận dụng nguyên lý về mối liên hệ phổ biến của triết học Mác-Lênin vào thực tiễn phát triển và quản lý ở công ty Diginet, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfVận dụng nguyên lý về mối liên hệ phổ biến của triết học Mác-Lênin vào thực tiễn phát triển và quản lý ở công ty Diginet.pdf
Tài liệu liên quan