Tiểu luận Vận dụng quy luật lượng chất vào nền kinh tế Việt Nam định hướng XHCN

Phát triển kinh tế định hướng XHCN là một tất yếu khách quan, là sự nhận thứ đúng đắn quy luật về lượng sẽ dẫn đến sự thay đổi về chất và ngược lại. Điều đó có nghĩa là khi chúng ta chưa tích lũy được đầy đủ những điều kiện vật chất cho CNXH thì chúng ta chưa thể nóng vội xây dựng quan hệ sản xuất như năm 1986

pdf9 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 08/09/2013 | Lượt xem: 2771 | Lượt tải: 20download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Vận dụng quy luật lượng chất vào nền kinh tế Việt Nam định hướng XHCN, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfQuy luật lượng, chất trong nền kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam.pdf
Tài liệu liên quan