Tiểu luận V.I.Lênin bàn về nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý xã hội xã hội chủ nghĩa

(Bản scan)

Dan chủ phải có tính tổ chức và tuân theo một ý chí điều khiển chung là một đòi hỏi khách quan. Đặc biệt, trong công tác cụ thể, V.I.Lênin yêu cầu " quần chúng phải phục tùng vô điều kiện ý chí duy nhất của những người lãnh đạo quá trình lao động". TUy vậy, đối với những con người bao năm bị áp bức bóc lột bởi chủ nghĩa tư bản thì việc thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ là điều không dễ dàng

pdf14 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 09/09/2013 | Lượt xem: 2520 | Lượt tải: 17download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận V.I.Lênin bàn về nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý xã hội xã hội chủ nghĩa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfDe-tai-triet-hoc-V-I-Lenin-ban-ve-nguyen-tac-tap-trung-dan-chu-trong-quan-ly-xa-hoi-xa-hoi-chu-nghia.pdf
Tài liệu liên quan