Tóm tắt Luận án Thực trạng và giải pháp bố trí sử dụng đất nông nghiệp phục vụ tái định cư công trình thủy điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Xã Mường Báng có tồng diện tích đất tự nhiên 6.800 ha, trong đó đất sán xuất nông nghiệp 2.557,56 ha, đất lâm nghiệp 1.540,9 ha. Toàn xã có 1.235 hộ, 7.231 khẩu chú yếu là người Thái và H'Mông. Thu nhập bình quân đầu người mới đạt: 1,31 triệu đồng/người/năm. Thu nhập từ sán xuất nông nghiệp chiếm 99% tồng thu nhập.

Xã Huổi Só có diện tích tự nhiên 6.240 ha, trong đó đất sàn xuất nông nghiệp 1.156,7 ha, bình quân 3,65 ha/hộ. Đất lâm nghiệp 2.491,64 ha. Dân số toàn xã 2.103 khâu, 317 hộ, 877 lao động, thu nhập bình quân đầu người là 1,62 triệu/năm.

 

pdf24 trang | Chia sẻ: lavie11 | Ngày: 11/12/2020 | Lượt xem: 47 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận án Thực trạng và giải pháp bố trí sử dụng đất nông nghiệp phục vụ tái định cư công trình thủy điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Điện Biên, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfqldd_ttla_nguyen_van_quan_7592_2005352.pdf
Tài liệu liên quan