Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm ôn tập lớp 12 Hóa hữu cơ - Có đáp án

Câu 107 Trùng hợp 5,6 lít C2H4 (điều kiện tiêu chuẩn), nếu hiệu suất phản ứng là 90% thì khối luợng polime thu được là

 

A) 4,3 gam.

 

B) 6,3 gam.

 

C) 5,3 gam.

 

D) 7,3 gam.

 

Đáp án B

Câu 108 Một trong những điểm khác nhau giữa protein với gluxit và lipit là

 

A) protein luôn là chất hữu cơ no.

 

B) phân tử protein luôn có chứa nguyên tử nitơ.

 

C) protein luôn có khối lượng phân tử lớn hơn.

 

D) phân tử protein luôn có nhóm chức -OH.

 

Đáp án B

Câu 109 Cho m gam anilin tác dụng với dung dịch HCl (đặc, dư). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 15,54 gam muối khan. Hiệu suất phản ứng là 80% thì giá trị của m là

 

A) 8,928 gam.

 

B) 12,5 gam

 

C) 13,95 gam.

 

D) 11,16 gam.

 

Đáp án C

 

doc38 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 24/05/2013 | Lượt xem: 4470 | Lượt tải: 19download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm ôn tập lớp 12 Hóa hữu cơ - Có đáp án, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTổng hợp câu hỏi trắc nghiệm ôn tập lớp 12 Hóa hữu cơ của BGD - Có đáp án.doc