Trọng tài kinh tế-Một hình thức giải quyết tranh chấp kinh tế

Một trong những nội dung quan trọng của nguyên tắc tự do kinh doanh trong nền kinh tế thị trường là sự tự do lựa trọn hình thức và phương thức giảI quyết tranh chấp. Song trong tất cả các hình thức giảI quyết tranh chấp kinh doanh theo thông lệ chung thì hình thức phổ biến và rộng rãI nhất ở các nước có nền kinh tế thị trường là trọng tài. nguyên nhân chính là việc giảI quyết tranh chấp thông qua trọng tàI có những ưu điểm nổi bật mà các hình thức khác không có được. Cụ thể là:

-Các bên tham gia tranh chấp được đảm bảo tối đa về quyền tự do định doạt ở nhiều phương diện như: Lựa chọn trọng tàI viên, địa điểm, phương thức giảI quyết tranh chấp

-Hình thức trọng tàI thường nhanh gọn, linh hoạt, thủ tục đơn giản , tránh được lãng phí về mặt thời gian, hạn chế đến mức tối đa sự gián đoạn của quá trình sản suất kinh doanh.

 

doc34 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 01/07/2013 | Lượt xem: 1155 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Trọng tài kinh tế-Một hình thức giải quyết tranh chấp kinh tế, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTrọng tài kinh tế-một hình thức giải quyết tranh chấp kinh tế.DOC
Tài liệu liên quan