Tuyển tập đề thi thử Vật lý một số trường THPT

Câu 49. Dao động duy trì là dao động tắt dần mà người ta đã:

A. Kích thích lại dao động sau khi dao động bị tắt hẳn.

B. Tác dụng vào vật một ngoại lực không đổi theo thời gian.

C. Làm mất lực cản của môi trường đối với vật chuyển động.

D. Cung cấp cho vật một phần năng lượng đúng bằng năng lượng của vật bị tiêu hao trong

từng chu kì.

Câu 50. Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn AB cách nhau 11cm dao

động cùng pha cùng tần số 20Hz, tốc độ truyền sóng trên mặt nước 80cm/s. Số đường dao động

cực đại và cực tiểu quan sát được trên mặt nước là:

A. 4 cực đại và 5 cực tiểu. B. 5 cực đại và 4 cực tiểu.

C. 5 cực đại và 6 cực tiểu. D. 6 cực đại và 5 cực tiểu

pdf77 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 27/08/2013 | Lượt xem: 1637 | Lượt tải: 12download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tuyển tập đề thi thử Vật lý một số trường THPT, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
A. 24m đến 60m B. 48m đến 120m C. 240m đến 600m D. 480m đến 1200m Câu 31. Một người quan sát sóng truyền trên mặt hồ thấy có 5 đỉnh sóng đi qua trong thời gian 20 s và khoảng cách giữa 3 đỉnh sóng liên tiếp là 12m. Tốc độ truyền sóng trên mặt hồ là: A. 1,2m/s B. 1m/s C. 1,5m/s D. 0,8m/s Câu 32. Có ba con lắc đơn cùng chiều dài cùng khối lượng cùng được treo trong điện trường đều có E  thẳng đứng. Con lắc thứ nhất và thứ hai tích điện q1 và q2, con lắc thứ ba không tích điện. Chu kỳ dao động nhỏ của chúng lần lượt là T1, T2, T3 có 1 3 2 3 1 5 ; 3 3 T T T T . Tỉ số 1 2 q q là: A. -12,5 B. -8 C. 12,5 D. 8 m1 m2 k l Tuyển tập đề thi thử một số trƣờng THPT Đề ra dựa trên cấu trúc đề thi đại học năm 2009 của BGD&ĐT CtnSharing.Com Page 37 Câu 33. Một con lắc đơn có chiều dài 1m khối lượng 100g dao động với biên độ góc 300 tại nơi có g=10m/s 2. Bỏ qua mọi ma sát. Cơ năng của con lắc đơn là A. 5 36 J B. 125 9 J C. 0,5 J D. 2 3 2 J Câu 34. Một dây đàn hồi dài 90cm treo lơ lửng. Khi xảy ra hiện tượng sóng dừng trên dây hình thành 5 nút sóng, khoảng thời gian giữa hai lần sợi dây duỗi thẳng là 0,25s. Tốc độ truyền sóng trên dây là: A. 90cm/s B. 180cm/s C. 80cm/s D. 160m/s Câu 35. Chọn câu sai khi nói về dao động cưỡng bức và dao động duy trì: A. Dao động duy trì có tần số bằng tần số riêng của hệ. B. Dao động cưỡng bức có tần số bằng tần số của ngoại lực. C. Đều có tính điều hoà. D. Dao động duy trì có biên độ phụ thuộc vào biên độ của ngoại lực. Câu 36. Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn AB cách nhau 14,5cm dao động ngược pha. Điểm M trên AB gần trung điểm I của AB nhất, cách I là 0,5cm luôn dao động cực đại. Số điểm dao động cực đại trên đường elíp thuộc mặt nước nhận A, B làm tiêu điểm là: A. 14 điểm. B. 30 điểm. C. 15 điểm. D. 28 điểm. Câu 37. Một sóng cơ truyền trên trục Ox theo phương trình 2 os( ) 6 12 4 u c t x cm . Trong đó x tính bằng mét(m), t tính bằng giây(s). Sóng truyền theo A. chiều âm trục Ox với tốc độ 2m/s. B. chiều dương trục Ox với tốc độ 2m/s. C. chiều âm trục Ox với tốc độ 2cm/s. D. chiều dương trục Ox với tốc độ 2cm/s. Câu 38. Một vật dao động điều hoà với tần số 2Hz, biên độ A. Thời gian ngắn nhất khi vật đi từ vị trí biên đến vị trí động năng bằng 3 lần thế năng là A. 1 6 s B. 1 12 s C. 1 24 s D. 1 8 s Câu 39. Một mạch dao động LC có L=2mH, C=8pF, lấy 2=10. Thời gian từ lúc tụ bắt đầu phóng điện đến lúc có năng lượng điện trường bằng ba lần năng lượng từ trường là: A. 2.10 -7 s B. 610 15 s C. 510 75 s D. 10 -7 s Câu 40. Một vật dao động điều hoà trong nửa chu kỳ đi được quãng đường 10cm. Khi vật có li độ x = 3cm thì có vận tốc v=16 cm/s. Chu kỳ dao động của vật là: A. 0,5s B. 1,6s C. 1s D. 2s Câu 41. Có bốn dao động điều hoà cùng phương cùng tần số có biên độ và pha ban đầu là A1=8cm; A2=6cm; A3=4cm; A4=2cm và 1=0; 2= /2; 3= ; 4=3 /2. Biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp là: A. 4 2 ; 4 cm rad B. 3 4 2 ; 4 cm rad C. 4 3 ; 4 cm rad D. 3 4 3 ; 4 cm rad Câu 42. Hai nguồn dao động được gọi là hai nguồn kết hợp khi: A. Cùng biên độ và cùng tần số. B. Dao động cùng phương, cùng tần số và hiệu số pha không đổi theo thời gian. C. Dao động cùng phương, cùng biên độ và cùng tần số. D. Cùng tần số và hiệu số pha không đổi theo thời gian. Câu 43. Một nguồn âm phát ra âm cơ bản có tần số 200Hz. Một người có thể nghe được âm có tần số lớn nhất 16500Hz. Người này có thể nghe được âm do nguồn này phát ra có tần số lớn nhất là: A. 16500Hz B. 16000Hz C. 16400Hz D. 400Hz Câu 44. Một vật dao động điều hoà khi có li độ 1 2x cm thì vận tốc 1 4 3v cm, khi có li độ 2 2 2x cm thì có vận tốc 2 4 2v cm. Biên độ và tần số dao động của vật là: A. 4cm và 1Hz. B. 8cm và 2Hz. C. 4 2cm và 2Hz. D. Đáp án khác. Câu 45. Con lắc lò xo treo thẳng đứng, độ cứng k = 80(N/m), vật nặng khối lượng m = 200(g) dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với biên độ A = 5(cm), lấy g = 10(m/s2). Trong một chu kỳ T, thời gian lò xo giãn là: A. 15 (s) B. 30 (s) C. 12 (s) D. 24 (s) Câu 46. Tốc độ truyền sóng trong một môi trường A. chỉ phụ thuộc vào bản chất môi trường. B. phụ thuộc vào bản chất môi trường và tần số sóng. C. phụ thuộc vào bản chất môi trường và biên độ sóng. D. tăng theo cường độ sóng. Câu 47. Hình dạng sóng truyền theo chiều dương trục Ox ở một thời điểm có dạng như hình vẽ. Sau thời điểm đó chiều chuyển động của các điểm A, B, C, D và E là: A. Điểm B, C và E đi xuống còn A và D đi lên. B. Điểm A, B và E đi xuống còn điểm C và D đi lên. C. Điểm A và D đi xuống còn điểm B, C và E đi lên. D. Điểm C và D đi xuống và A, B và E đi lên. Câu 48. Một mạch dao động LC có =106rad/s, điện áp cực đại của tụ U0=14V. Chọn gốc thời gian lúc tụ đang tích điện và có điện áp u=7V. Phương trình điện áp của tụ là: A. 614 os(10 ) 6 u c t V B. 614 os(10 ) 3 u c t V C. 614 os(10 ) 6 u c t V D. 614 os(10 ) 3 u c t V u A B C D E x Tuyển tập đề thi thử một số trƣờng THPT Đề ra dựa trên cấu trúc đề thi đại học năm 2009 của BGD&ĐT CtnSharing.Com Page 38 Câu 49. Dao động duy trì là dao động tắt dần mà người ta đã: A. Kích thích lại dao động sau khi dao động bị tắt hẳn. B. Tác dụng vào vật một ngoại lực không đổi theo thời gian. C. Làm mất lực cản của môi trường đối với vật chuyển động. D. Cung cấp cho vật một phần năng lượng đúng bằng năng lượng của vật bị tiêu hao trong từng chu kì. Câu 50. Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn AB cách nhau 11cm dao động cùng pha cùng tần số 20Hz, tốc độ truyền sóng trên mặt nước 80cm/s. Số đường dao động cực đại và cực tiểu quan sát được trên mặt nước là: A. 4 cực đại và 5 cực tiểu. B. 5 cực đại và 4 cực tiểu. C. 5 cực đại và 6 cực tiểu. D. 6 cực đại và 5 cực tiểu. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2009 TRƢỜNG THPT LÊ THẾ HIẾU – QUẢNG TRỊ Thời gian làm bài: 90 phút (LẦN 5) câu1. Xét phản ứng hạt nhân 2 2 3 1 1 2D D He n . Biết khối lượng các nguyên tử tương ứng 2,014Dm u , 3,0160Hem u , 1,0087nm u . Cho 21 931,5 /u MeV c . Năng lượng tỏa ra trong phản ứng trên bằng: A. 4,19MeV B. 2,72MeV C. 3,26MeV D. 5,34MeV câu2. Một tụ điện có điện dung 5,07C F được tích điện đến hiệu điện thế 0U . Sau đó hai đầu tụ được đấu vào hai đầu của một cuộn dây có độ tự cảm bằng 0,5H. Bỏ qua điện trở thuần của cuộn dây và của dây nối. Lần thứ hai điện tích trên tụ bằng một nửa điện tích lúc đầu là ở thời điểm nào (tính từ khi 0t là lúc đấu tụ điện với cuộn dây) A. 1 400 s B. 1 200 s C. 1 600 s D. 1 300 s câu3. Hiệu điện thế giữa hai đầu một đoạn mạch có biểu thức 0 os 100 2 u U c t V . Những thời điểm t nào sau đây hiệu điện thế tức thời 0 2 U u : A. 1 400 s B. 7 400 s C. 9 400 s D. 11 400 s câu 4. Các bức xạ điện từ có bước sóng trong khoảng từ 93.10 m đến 73.10 m là: A. tia Rơnghen B. tia tử ngoại C. ánh sáng nhìn thấy D. tia hồng ngoại câu 5. Tại sao khi cho chùm tia sáng trắng từ mặt trời (xem là chùm tia song song) qua một tấm thủy tinh lại không thấy bị tán sắc thành các màu cơ bản ? A. Vì tấm thủy tinh không tán sắc ánh sáng trắng B. Vì tấm thủy tinh không phải là lăng kính nên không tán sắc ánh sáng trắng C. Vì ánh sáng trắng của mắt trời chiếu đến không phải là ánh sáng kết hợp nên không bị tấm thủy tinh tán sắc D. Vì sau khi bị tán sắc, các màu đi qua tấm thủy tinh và ló ra ngoài dưới dạng những chùm tia chồng chất lên nhau, tổng hợp trở lại thành ánh sáng trắng câu 6. Chiếu ánh sáng trắng ( 0, 40 m đến 0,75 m ) vào hai khe trong thí nghiệm Young. Hỏi tại vị trí ứng với vân sáng bậc ba của ánh sáng tím ( 0,40 )m còn có vân sáng của những ánh sáng đơn sắc nào nằm trùng ở đó ? A. 0, 48 m B. 0,55 m C. 0,60 m D. 0,72 m câu 7. Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng. Nếu giảm khoảng cách giữa hai khe 2 lần và giảm khoảng cách từ hai khe tới màn 1,5 lần thì khoảng vân thay đổi một lượng 0,5mm. Khoảng vân giao thoa lúc đầu là: A. 0,75mm B. 1,5mm C. 0,25mm D. 2mm câu 8. Một vật đang dao động cơ thì xảy ra hiện tượng cộng hưởng, vật sẽ tiếp tục dao động A. với tần số lớn hơn tần số riêng B. với tần số nhỏ hơn tần số riêng C. với tần số bằng tần số riêng D. không còn chịu tác dụng của ngoại lực câu 9. Cuộn thứ cấp của một máy biến thế có 110 vòng dây. Khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng bằng 220V thì hiệu điện thế đo được ở hai đầu ra để hở bằng 20V. Mọi hao phí của máy biến thế đều bỏ qua được. Số vòng dây cuộn sơ cấp sẽ là A. 1210 vòng B. 2200 vòng C. 530 vòng D. 3200 vòng câu 10. 210 84 Po đứng yên, phân rã thành hạt nhân X: 210 4 84 2 A ZPo He X . Biết khối lượng của các nguyên tử tương ứng là 209,982876Pom u , 4,002603Hem u , 205,974468Xm u và 21 931,5 /u MeV c . Vận tốc của hạt bay ra xấp xỉ bằng bao nhiêu ? A. 61,2.10 /m s B. 612.10 /m s C. 61,6.10 /m s D. 616.10 /m s câu 11. Một mạch dao động LC có =107rad/s, điện tích cực đại của tụ q0=4.10 -12C. Khi điện tích của tụ q=2.10-12C thì dòng điện trong mạch có giá trị A. 52 2.10 A B. 52.10 A C. 52 3.10 A D. 52.10 A câu 12. Giả sử sau 4 giờ (kể từ thời điểm ban đầu) số hạt nhân của mẫu chất đồng vị phóng xạ bị phân rã bằng 75% số hạt nhân ban đầu. Chu kỳ bán rã của chất phóng xạ đó bằng: A. 4 giờ B. 2 giờ C. 3 giờ D. 8 giờ câu13. Giữa hai đầu đoạn mạch điện (như hình vẽ) có hiệu điện thế xoay chiều: 50 2 os 100u c t V . Cuộn dây có điện trở thuần 10r và độ tự cảm 1 10 L H . Khi điện dung của tụ điện bằng 1C thì cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch cực đại và bằng 1A. Giá trị của R và 1C lần lượt bằng: A L,r C M N R Tuyển tập đề thi thử một số trƣờng THPT Đề ra dựa trên cấu trúc đề thi đại học năm 2009 của BGD&ĐT CtnSharing.Com Page 39 A. 3 1 2.10 40 ;R C F B. 3 1 2.10 50 ;R C F C. 3 1 10 40 ;R C F D. 3 1 10 50 ;R C F câu 14. Phát biểu nào sau đây không đúng ? Đối với dao động cơ tắt dần thì A. cơ năng giảm dần theo thời gian B. tần số giảm dần theo thời gian C. biên độ dao động có tần số giảm dần theo thời gian D. ma sát và lực cản càng lớn thì dao động tắt dần càng nhanh câu 15. Chiếu hai khe, trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng bằng 0,5 m , người ta đo được khoảng cách giữa vân tối bậc 2 và vân sáng bậc 3 gần nhau nhất bằng 2,5mm. Biết khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát bằng 2m. Khoảng cách giữa hai khe bằng bao nhiêu: A. 1,5mm B. 1,0mm C. 0,6mm D. 2mm câu 16. Sóng điện từ và sóng cơ học không có cùng tính chất nào sau đây ? A. mang theo năng lượng B. truyền được cả trong môi trường vật chất lẫn trong chân không C. phản xạ, khúc xạ khi gặp mặt phân cách giữa hai môi trường khác nhau D. vận tốc truyền sóng phụ thuộc môi trường câu 17. Dụng cụ nào sau đây hoạt động dựa trên việc ứng dụng của hiện tượng quang điện bên trong và lớp tiếp xúc p-n ? A. Điôt phát quang B. Pin quang điện C. Quang điện trởD. Tế bào quang điện câu 18. Một mạch dao động LC có =107rad/s, điện tích cực đại của tụ q0=4.10 -12C. Khi điện tích của tụ q=2.10-12C thì dòng điện trong mạch có giá trị A. 52 2.10 A B. 52.10 A C. 52 3.10 A D. 52.10 A câu 19. Đặt vào một đoạn mạch RLC không phân nhánh một hiệu điện thế 0 osu U c t V thì cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức 0 os 3 i I c t A . Quan hệ giữa các trở kháng trong đoạn mạch này thỏa mãn: A. 3L C Z Z R B. 3C L Z Z R C. 1 3 L CZ Z R D. 1 3 C LZ Z R câu 20. Trong sự giao thoa của hai sóng cơ phát ra từ hai nguồn điểm kết hợp, cùng pha, những điểm dao động với biên độ cực đại có hiệu khoảng cách 2 1d d tới hai nguồn, thỏa mãn điều kiện nào sau đây (với k là số nguyên, là bước sóng) ? A. 2 1 2 d d k B. 2 1 2d d k C. 2 1 1 2 d d k D. 2 1d d k câu 21. Một đoạn mạch xoay chiều gồm một tụ điện có điện dung C, mắc nối tiếp với cuộn dây có điện trở thuần 25R và độ tự cảm 1 L H . Biết tần số dòng điện bằng 50Hz và cường độ dòng điện qua mạch sớm pha hơn hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch một góc 4 . Dung kháng của tụ điện là: A. 75 B. 100 C. 125 D. 150 câu 22. Cho đoạn mạch gồm điện trở R, tụ điện C và cuộn tự cảm L mắc nối tiếp (như hình vẽ). Thay đổi tần số của dòng điện để xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện trong đoạn mạch đó thì khẳng định nào sau đây không đúng ? A. Cường độ hiệu dụng trong mạch đạt cực đại B. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa các điểm A, N và M, B bằng nhau AN MBU U C. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch lớn hơn giữa hai đầu điện trở R D. Cường độ dòng điện tức thời qua mạch đồng pha hiệu điện thế tức thời giữa hai đầu đoạn mạch câu 23. Trong một đoạn mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp, gồm điện trở R, một cuộn dây thuần cảm L và một tụ điện C, hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch trễ pha hơn cường độ dòng điện một góc (0 / 2) . Kết luận nào sau đây đúng ? A. L CZ Z R B. L CZ Z R C. 2 2 2 2 L CR Z R Z D. 2 2 2 2 L CR Z R Z câu 24. Một vật nhỏ treo vào đầu dưới một lò xo nhẹ có độ cứng k. Đầu trên của lò xo cố định. Khi vật ở vị trí cân bằng lò xo giãn ra một đoạn bằng l . Kích thích để vật dao động điều hòa với biên độ A ( )A l . Lực đàn hồi nhỏ nhất tác dụng vào vật bằng: A. ( )F k A l B. F k l C. 0 D. F kA câu 25. Catod của tế bào quang điện có công thoát êlectrôn bằng 3,55eV. Người ta lần lượt chiếu vào catod này các bức xạ có bước sóng 1 0,390 m và 2 0,270 m . Để dòng quang điện hoàn toàn triệt tiêu cần đặt vào giữa catod và anod một hiệu điện thế có giá trị nhỏ nhất bằng bao nhiêu ? Cho 346,625.10h Js ; 83.10 /c m s ; 191,6.10eq C A. 1,05V B. 0,8V C. 1,62V D. 2,45V L R C A M N B Tuyển tập đề thi thử một số trƣờng THPT Đề ra dựa trên cấu trúc đề thi đại học năm 2009 của BGD&ĐT CtnSharing.Com Page 40 câu 26. Một chất điểm dao động điều hòa. tại thời điểm 1t li độ của chất điểm bằng 1 3x cm và vận tốc bằng 1 60 3 /v cm s . Tại thời điểm 2t li độ bằng 2 3 2x cm và vận tốc bằng 2 60 2 /v cm s . Biên độ và tần số góc dao động của chất điểm lần lượt bằng: A. 6cm ; 20rad/s B. 6cm ; 12rad/s C. 12cm ; 20rad/s D. 12cm ; 10rad/s câu 27. Phát biểu nào sau đây là sai ? A. Các đồng vị phóng xạ đều không bền B. Các đồng vị của cùng một nguyên tố có cùng vị trí trong bảng tuần hoàn C. Các nguyên tử mà hạt nhân có số prôtôn bằng nhau nhưng số khối khác nhau thì gọi là đồng vị D. Vì các đồng vị có cùng số prôtôn nhưng khác số nơtrôn nên có tính chất hóa học khác nhau câu 28. Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, người ta dùng ánh sáng có bước sóng 700nm và nhận được một vân sáng thứ 3 tại một điểm M nào đó trên màn. Để nhận được vân sáng bậc 5 cũng tại vị trí đó thì phải dùng ánh sáng với bước sóng là A. 500nm B. 630nm C. 750nm D. 420nm câu 29. Trong một đoạn mạch xoay chiều chỉ có cuộn dây thuần cảm thì dòng điện trong mạch A. sớm pha 4 so với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch B. trễ pha 4 so với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch C. sớm pha 2 so với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch D. trễ pha 2 so với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch câu 30. Có bốn dao động điều hoà cùng phương cùng tần số có biên độ và pha ban đầu là A1=8cm; A2=6cm; A3=4cm; A4=2cm và 1=0; 2= /2; 3= ; 4=3 /2. Biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp là: A. 4 2 ; 4 cm rad B. 3 4 2 ; 4 cm rad C. 4 3 ; 4 cm rad D. 3 4 3 ; 4 cm rad câu 31Chiếu ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38µm đến 0,76µm vào hai khe của thí nghiệm Iâng. Biết khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ hai khe tới màn là 3m. Số bức xạ cho vân sáng tại vị trí vân tối thứ ba của bức xạ có bước sóng 0,5µm là: A. 2 bức xạ. B. 1 bức xạ. C. 3 bức xạ. D. không có bức xạ nào câu 32. Đặt hiệu điện thế xoay chiều 120 2 os 100 6 u c t V vào hai đầu đoạn mạch gồm một cuộn dây thuần cảm L, một điện trở R và một tụ điện 310 2 C F mắc nối tiếp. Biết hiệu điện thế hiệu dụng trên cuộn dây L và trên tụ điện C bằng nhau và bằng một nửa trên điện trở R. Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch đó bằng: A. 720W B. 360W C. 240W D. không tính được vì chưa đủ điều kiện câu 33. Một mẫu chất chứa hai chất phóng xạ A và B. Ban đầu số nguyên tử A lớn gấp 4 lần số nguyên tử B. Hai giờ sau số nguyên tử A và B trở nên bằng nhau. Biết chu kỳ bán rã của B là: A. 0,25h B. 0,4h C. 2,5h D. 0,1h câu 34. Một vật tham gia đồng thời vào hai dao động điều hòa cùng phương, với các phương trình là: 1 5 os 4 3 x c t cm ; 2 3 os 4 3 x c t cm Phương trình dao động tổng hợp của vật là: A. 2 os 4 3 x c t cm B. 8 os 4 3 x c t cm C. 2 2 os 4 3 x c t cm D. 2 8 os 4 3 x c t cm câu 35. Một mẫu chất phóng xạ có khối lượng 0m , chu kỳ bán rã bằng 3,8 ngày. Sau 11,2 ngày khối lượng chất phóng xạ còn lại trong mẫu là 2,5g. Khối lượng ban đầu 0m bằng:A. 10g B. 12g C. 20g D. 25g câu 36. Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, tại nơi có gia tốc rơi tự do bằng g. Ở vị trí cân bằng lò xo giãn ra một đoạn l . Tần số dao động của con lắc được xác định theo công thức: A. 2 l g B. 1 2 l g C. 1 2 g l D. 2 g l câu 37. Trong dao động điện từ của mạch LC, điện tích của tụ điện biến thiên điều hòa với tần số f. Năng lượng điện trường trong tụ biến thiên với tần số: A.f B. 2f C. 1 2 f D. không biến thiên điều hòa theo thời gian câu 38. Hạt nhân 234 92U đứng yên phân rã theo phương trình 234 92 A ZU X . Biết năng lượng tỏa ra trong phản ứng trên là 14,15MeV, động năng của hạt là (lấy xấp xỉ khối lượng các hạt nhân theo đơn vị u bằng số khối của chúng) A. 13,72MeV B. 12,91MeV C. 13,91MeV D. 12,79MeV câu 39. Trong việc truyền tải điện năng đi xa, biện pháp giảm hao phí trên đường dây tải điện là: A. tăng chiều dài của dây B. giảm tiết diện của dây Tuyển tập đề thi thử một số trƣờng THPT Đề ra dựa trên cấu trúc đề thi đại học năm 2009 của BGD&ĐT CtnSharing.Com Page 41 C. tăng hiệu điện thế ở nơi truyền đi D. chọn dây có điện trở suất lớn câu 40. Một sóng cơ, với phương trình 330cos 4,0.10 50u t x cm , truyền dọc theo trục Ox, trong đó tọa độ x đo bằng mét (m), thời gian t đo bằng giây (s), vận tốc truyền sóng bằng: A. 50m/s B. 80m/s C. 100m/s D. 125m/s câu 41. Một chất điểm dao động điều hòa với tần số bằng 4Hz và biên độ bằng 10cm, gia tốc cực đại của chất điểm bằng: A. 2,5m/s B. 25m/s C. 63,1m/s D. 6,31m/s câu 42. Cơ năng của một chất điểm dao động điều hòa tỉ lệ thuận với A. chu kỳ dao động B.biên độ dao động C. bình phương biên độ dao động D. bình phương chu kỳ dao động câu 43. Một máy biến áp lý tưởng có tỉ số vòng dây cuộn sơ cấp và thứ cấp là 2:3. Cuộn thứ cấp nối với tải tiêu thụ là mạch điện RLC không phân nhánh có R=60 , 30,6 3 10 ; 12 3 L H C F , cuộn sơ cấp nối với điện áp xoay chiều có trị hiệu dụng 120V tần số 50Hz. Công suất toả nhiệt trên tải tiêu thụ là: A. 180 W B. 90 W C. 135 W D. 26,7 W câu 44. Một con lắc gồm một lò xo có độ cứng 100 /k N m , khối lượng không đáng kể và một vật nhỏ khối lượng 250g, dao động điều hòa với biên độ bằng 10cm. Lấy gốc thời gian 0t là lúc vật đi qua vị trí cân bằng. Quãng đường vật đi được trong 24 t s đầu tiên là: A. 5cm B. 7,5cm C. 15cm D. 20cm câu 45. Một sợi dây dài 2l m , hai đầu cố định. Người ta kích thích để có sóng dừng xuất hiện trên dây. Bước sóng dài nhất bằng: A. 1m B. 2m C. 4m D. không xác định được vì không đủ điều kiện câu 46. Hai con lắc đơn có chiều dài lần lượt là 1l và 2l , tại cùng một vị trí địa lý chúng có chu kỳ tương ứng là 1 3,0T s và 2 0,8T s . Chu kỳ dao động của con lắc có chiều dài bằng 1 2l l l sẽ bằng: A. 2,4s B. 1,2s C. 4,8s D. 3,6s câu 47. Trong mạch dao động điện từ LC điện tích cực đại trên tụ bằng 0Q , cường độ dòng điện cực đại trong mạch bằng 0I . Tần số dao động điện từ trong mạch f bằng: A. 0 0 2 Q f I B. 1 2 f LC C. 0 0 2 I Q D. 0 0 1 2 I Q câu 48. Chiếu bức xạ có bước sóng bằng 533nm lên tấm kim loại có công thoát 193,0.10A J . Dùng màn chắn tách ra một chùm hẹp các êlectrôn quang điện và cho bay vào từ trường theo phương vuông góc với đường cảm ứng từ. Biết bán kính cực đại của quỹ đạo của các êlectrôn quang điện là 22,75R mm . Cho 346,625.10h Js ; 83.10 /c m s ; 191,6.10eq e C ; 319,1.10em kg . Độ lớn cảm ứng từ B của từ trường là: A. 42,5.10 T B. 31,0.10 T C. 41,0.10 T D. 32,5.10 T câu 49. Trên một sợi dây dài 1,5m, có sóng dừng được tạo ra, ngoài hai đầu dây người ta thấy trên dây còn có 4 điểm không dao động. Biết vận tốc truyền sóng trên sợi dây là 45m/s. tần số sóng bằng: A. 45Hz B. 60Hz C. 75Hz D. 90Hz câu 50. Tại cùng một vị trí địa lý, nếu thay đổi chiều dài con lắc sao cho chu kỳ dao động điều hòa của nó giảm đi 2 lần. Khi đó chiều dài của con lắc đã được A. tăng lên 4 lần B. giảm đi 4 lần C. tăng lên 2 lần D. giảm đi 2 lần BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2009 TRƢỜNG THPT LÊ THẾ HIẾU – QUẢNG TRỊThời gian làm bài: 90 phút (LẦN 6) câu1. Một đoạn mạch gồm cuộn dây thuần cảm, có độ tự cảm 1 ( ) 10 L H , mắc nối tiếp với một tụ điện có điện dung 31 10 ( ) 5 C F và một điện trở R. Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch 100 os 100 ( )u c t V . Tính điện trở R và công suất trên đoạn mạch, biết tổng trở của đoạn mạch 50Z : A. 20 ; 40W B. 30 ; 80W C. 30 ; 120W D. 10 ; 40W câu 2. Những hiện tượng nào sau đây chứng tỏ ánh sáng có tính chất sóng ? A. Hiện tượng phản xạ ánh sang B. Hiện tượng quang điện C. Hiện tượng hấp thụ ánh sang D. Hiện tượng giao thoa ánh sáng câu 3. Công thoát của nhôm bằng bao nhiêu, biết rằng khi chiếu bức xạ có bước sóng 0,18 m thì động năng ban đầu cực đại của êlectron quang điện bằng 3,2eV ?:: A. 3,7eV B. 6,9eV C. 3,2eV D. 2,6eV câu 4. Kết luận nào sau đây không đúng ? Đối với mỗi chất điểm dao động cơ điều hòa với tần số f thì A. vận tốc biến thiên điều hòa với tần số f. B. gia tốc biến thiên điều hòa với tần số f. C. động năng biến thiên điều hòa với tần số f.D. thế năng biến thiên điều hòa với tần số 2f. câu 5. Mạch dao động chọn sóng của một máy thu gồm một cuộn dây thuần cảm L bằng 0,5mH và tụ điện có điện dung biến đổi được từ 20pF đến 500pF. Máy thu có thể bắt được tất cả các sóng vô tuyến điện có giải sóng nằm trong khoảng nào ? A. 188,4m 942m B. 18,85m 188m C. 600m 1680m D. 100m 500m câu 6. Một mạch dao động LC có =107rad/s, điện tích cực đại của tụ q0=4.10 -12C. Khi điện tích của tụ q=2.10-12C thì dòng điện trong mạch có giá trị A. 52 2.10 A B. 52.10 A C. 52 3.10 A D. 52.10 A Tuyển tập đề thi thử một số trƣờng THPT Đề ra dựa trên cấu trúc đề thi đại học năm 2009 của BGD&ĐT CtnSharing.Com Page 42 câu 7. Chiếu bức xạ có bước sóng vào bề mặt một kim loại có công thoát êlectron bằng 2A eV . Hứng chùm êlectron quang điện bứt ra cho bay vào một từ trường đều B  với 410B T , theo phương vuông góc với đường cảm ứng từ. Biết bán kính cực đại của quỹ đạo các êlectron quang điện bằng 23,32mm. Bước sóng của bức xạ được chiếu là bao nhiêu ? A. 0,75 m B. 0,6 m C. 0,5 m D. 0, 46 m câu 8. Hạt nhân 238 92U đứng yên, phân rã thành hạt nhân thôri. Động năng của hạt bay ra chiếm bao nhiêu phần trăm của năng lượng phân rã ? A. 1,68% B. 98,3% C. 81,6% D. 16,8% câu 9. Một vật nhỏ khối lượng 200m g được treo vào một lò xo khối lượng không đáng kể, độ cứng 80 /k N m . Kích thích để con lắc dao động điều hòa (bỏ qua các lực ma sát) với cơ năng bằng 26,4.10 J . Gia tốc cực đại và vận tốc cực đại của vật lần lượt là A. 216 / ; 16 /cm s m s B. 23,2 / ; 0,8 /cm s m s C. 20,8 / ; 16 /cm s m s D. 216 / ; 80 /cm s cm s câu 10. Một mạch dao động điện từ LC, gồm cuộn dây có lõi sắt từ, ban đầu tụ điện được tích một lượng điện tích 0Q nào đó, rồi cho dao động tự do. Dao động của dòng điện trong mạch là dao động tắt dần vì A. bức xạ sóng điện từ B. tỏa nhiệt do điện trở thuần của dây dẫn C. do dòng Fucô trong lõi của cuộn dây D. do cả ba nguyên nhân trên câu 11. Trong mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh. Nếu tăng tần số dòng điện thì A. dung kháng tăng. B. độ lệch pha của điện áp so với dòng điện tăng. C. cường độ hiệu dụng giảm. D. cảm kháng giảm. câu 12. Một tụ điện, có điện dung 1 4 C mF , mắc nối tiếp với cuộn dây thuần cảm có cảm kháng bằng 1 H . Dòng điện chạy qua đoạn mạch có biểu thức 2 2 os 100 ( ) 3 i c t A . Biểu thức hiệu điện thế hai đầu

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf25 De thi thu mot so truong THPT.pdf
Tài liệu liên quan